Page 1

Kierunki rozwoju social media. Co nas czeka jutro i pojutrze? Dominik Kaznowski, Media Trendy 2012


„Technology is shifting power away from the editors, the publishers, the establishment, the media elite. Now it's the people who are taking control.� Rupert Murdoch, July 2006


“A revolution does not happen when society adopts new tools, it happens when society adopts new behaviors.� Clay Shirky


“The average e-book reader read 24 books in the past 12 months, while the average non-e-book reader read 15 books.” “The Rise of E-reading”, Pew Internet & American Life Project


Kierunek rozwoju mediów

• Globalna konsumpcja mediów podwaja się co każde 25 lat;

• Natura mediów zmienia się: 5 lat temu 50% mediów było cyfrowych, do kooca dekady wskaźnik ten wzrośnie do 80%; • Czytelnictwo prasy spada sukcesywnie od lat '40; • TV nie rośnie od lat '80; • Radio, outdoor, kino zachowują status quo;

• Rośnie konsumpcja internetu, mobile i gier; thebrandbuilder.wordpress.com/2012/03/12/strategy-reminder-shifts-in-global-media-consumption


„Nasza branża znalazła się w miejscu, w którym był kiedyś rynek prasy”

Grzegorz Tomasiak prezes zarządu Wirtualnej Polski


„Od 2010 do 2012 roku transfer mobilny wzrósł w UK o 250%, a do 2015 wzrośnie trzydziestokrotnie.” Virgin Media Business


Kierunek rozwoju internetu Dominujący model tworzenia rozwiązao sieciowych

„Web 1.0”

„Web 2.0”

„Web 3.0”

Lata dominacji

2000-2005

2005-2010

2010+

Dominujący model korzystania z sieci

Surfowanie (browsing)

Wyszukiwanie

Agregacja

Charakterystyczne narzędzia internetowe

Statyczne strony www

Social Media

Sieci cyfrowe/Internet semantyczny

Podstawowa idea rozwiązao sieciowych

Treści (content)

Komunikacja (communication)

Współpraca (collaboration)

Unikalny Użytkownik /Anonimowy (Cookie)

Zarejestrowany Użytkownik (login & password)

OpenID (jedna uniwersalna osobowośd sieciowa)

Przeglądarka internetowa

Aplikacje (w tym aplikacje webowe)

Dostęp wieloplatformowy i Konwergentny

Portale horyzontalne

Usługi sieciowe (wyszukiwarki, aplikacje)

Następcy serwisów social networking

Transfer w dwie strony (download i upload)

Internet strumieniowy

Model użytkownika sieci Dominujące sposoby korzystania z sieci Charakterystyczny model docelowy Logika łączy internetowych

Transfer w jedną stronę (od serwera do przeglądarki)

Źródło: D. Kaznowski, networkeddigital.com, marzec 2010

• Przez ostatnie 10 lat internet przeszedł diametralną przemianę • Zmianie uległy: narzędzia, cele, sposoby i miejsca korzystania z sieci • Przeszliśmy od anonimowej sieci do realnej tożsamości i działania • Od stacjonarnej przeglądarki do najbardziej osobistego, nierozłącznego medium • Od modelu „read-only” do przestrzeni współpracy i życiowej samorealzacji


„Internet to sieć łącząca ludzi a nie serwery” Pierwsze, podstawowe założenie filozofii web 2.0


Protesty Oburzonych odbyły się w prawie 1000 miastach i 82 krajach jednocześnie. Był to pierwszy globalny protest społeczeństwa cyfrowego Październik 2011


Kierunek rozwoju mediów społecznych

„Media 1.0”

„Media 2.0”

„Media 3.0”

Świat analogowy

Świat cyfrowy

Świat sieci cyfrowych

Urządzenia stają się coraz bardziej wyspecjalizowane i zminiaturyzowane

Dane przetrzymywane są w chmurze a nie w pamięci lokalnej

Każde urządzenie jest połączone z siecią lub z innym urządzeniem

Na „koocu” każdego urządzenia jest człowiek, który jest połączony z dowolną osobą na świecie


„Komunikacja to przepływ idei pomiędzy ośrodkami” Dominik Kaznowski, networkeddigital.com


"My father was born shortly after the Wright brothers. He could barely believe, that I went to the Moon. But my son Tom, was five and he didn't think it was any "big deal" Charlie Duke, Apollo 16


Kierunek rozwoju mediów społecznych

Łączenie się w coraz bardziej złożone układy

Rozproszone i izolowane media społecznościowe

Funkcjonalne i tematyczne sieci mediów społecznościowych

(fora, grupy, listy dyskusyjne, blogi)

(blogosfera, wikisfera, tweetosfera)

Tekst

Funkcjonalne i uniwersalne sieci społecznościowe

(portale społecznościowe, zawodowe, pokoleniowe, narodowe)

Chmury bez stałej struktury połączeo (ponadnarodowe, ponadkulturowe, ponadfunkcjonalne) (połączenia są tworzone ad hoc i maja różną trwałośd)

Losowa infosfera

(uniwersalna, zintegrowana sfera publiczna)

Tekst i obraz

Tekst i obraz, wideo („multimedia”)

OKRES WTÓRNY (MEDIOWY) (digitalizacja istniejących wcześniej procesów i mechanizmów społecznych, np. mediów)

Tekst i obraz, wideo, aplikacja (interaktywne multimedia)

Semantyczna rzeczywistośd rozszerzona (kolektywna inteligencja, „sied neuronowa”)

OKRES TWÓRCZY (SPOŁECZNY) (modyfikowanie i tworzenie procesów i mechanizmów społecznych)


Kierunek rozwoju mediów społecznych

Społeczeostwo cyfrowe to zbiorowośd, w której przynajmniej 50% członków zajmuje się przetwarzaniem informacji. Człowieka nie można dłużej rozpatrywad w oderwaniu od technologii (i odwrotnie). Co więcej, nie są to wzajemnie oddziałujące na siebie stany, ale jeden organizm zdeterminowany technologicznie Droga ta rozpoczęła się z chwilą odrzucenia przez ludzi zdigitalizowanej wersji internetu – który stanowił jedynie “elektroniczną wersję” świata fizycznego.

Społeczeostwo cyfrowe jest, w tym kontekście, czymś więcej niż “społeczeostwem używającym internetu.”


"Data is useless unless combined with other data to create information". Diane Berry, Coveo


"Seeds of Dystopia" - możliwość błyskawicznej mobilizacji społecznej wspieranej przez usieciowienie Global Risks Report World Economic Forum, Davos 2012


„To nie ja wymyślam to tsunami, tylko ja siedzę na drzewie i krzyczę, że tsunami idzie. Jestem obserwatorem rzeczywistości.” Grzegorz Hajdarowicz, kwiecieo 2012


http://olsztyn.wm.pl/88030,Tytul-zablokowany-przez-ACTA.html http://frontpagemag.com/2011/10/10/occupying-wall-street-for-god/ http://lukrecjasugar.wordpress.com/category/felietony-lukrecji/ https://negativentropy.wordpress.com/tag/riot/ http://1x1.fi/6743 http://www.theblaze.com/stories/greek-protesters-are-rioting-again-in-the-streets-of-athens/ http://blogs.reuters.com/great-debate/page/22/ http://www.theatlantic.com/infocus/2011/12/russian-election-protests/100206/ http://cryptome.org/info/women-protest7/women-protest7.htm http://blogs.ft.com/beyond-brics/2011/07/04/poland-another-man-who-thinks-he-can-make-money-from-newspapers/#axzz1sIFhbQhT http://www.virginmediabusiness.co.uk/Business-types/Wholesale-Markets/Mobile-Backhaul-Network/ http://cdn.theatlantic.com/static/infocus/ows110311/o21_31192442.jpg http://msnbcmedia.msn.com/j/MSNBC/Components/Media/_Photos%20Front/Photoblog-teases/pb-111028-occupy-wall-street-nj02.photoblog900.jpg http://cdn.theatlantic.com/static/infocus/ows110311/o01_02076879.jpg http://cdn.theatlantic.com/static/infocus/ows110311/o37_02051013.jpg http://thepoliticalcarnival.net/2011/10/02/occupy-wall-street-guest-post-you-cant-judge-a-revolution-by-its-cover/

Dziękuję

Dominik Kaznowski - Kierunki rozwoju social media. Co nas czeka jutro i pojutrze?  

Od kilkunastu lat ludzie coraz odważniej sięgają po media społeczne. Postępująca adaptacja nowych narzędzi stopniowo wpływa na kształtowanie...