Page 1

1


Звіт про управління ТОВ «Гравіс-Кіно» ЗМІСТ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА...

3

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ............................................... ......... ............

4

3. Лі КВІДНіСГЬ ТА ЗОБОН'ЯЗАННЙ„

І--»-М++-!■»-*+!■•+-(■■

!-ч ‘Ч+! **--Р-

І« *

4

А. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ..

5

5 СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА__ ________ __ ________ __

5

6 . РИЗИКИ..................... ......................... ................................ ..........................

В

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ....

9

В ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ,..................... ............... .

9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ..... - ............................

1-іI I і І ■ +

14 І-4 -Г І-І- І.11-1-11П Т ГІ

----4-Ч+(*+Н-Н-1-Н-І+Н'І-Н-Н-гр++'‘-гН-+Н4++Н-*-‘-1 і—Н —■

9

9

2


Profile for 1+1 Internet LLC

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ «ТОВ «ГРАВІС-КІНО»  

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ «ТОВ «ГРАВІС-КІНО»  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded