Page 31

MOSSA MOSSA PÅ TAKET? PÅ TAKET? MOSSA PÅ TAKET? Fasadtvätt i G öteboffert! Kontakta Kontakta oss för oss fri offert! för fri org oc

MOSSA PÅ TAKET?

MOSSA PÅ TAKET? MOSSA PÅ Kontakta oss TAKET? för fri offert! Kontakta oss för fri offert!

Kontakta oss för fri offert!

h Vfri ästsoffert! verige Kontakta ossV för hjälper

privatperson bostadsrätt er, sföreningar och företag med fasadtv ätt i Götebo rg. kommer till fasadrengöri När det n g erbjuder vi bland ann at algbortta g ning och att tvätta bo rt mögel på fasad.

Tak vård Fasadvår d St envår d Fasad tvät t Taksäke rhe t

robert@flodatakvard.se | www.flodatakvård.se robert@flodatakvard.se | www.flodatakvård.se 0707-367421 | Besöksadress: Brodalsvägen 9D, Partille 0707-367421 | Besöksadress: Brodalsvägen 1D, Partille

vård Fa sadvår St envår d Fasa Ta Takvård Tak Fasadvård Takvård Fasadvård St endvård St Fasad envår t vätt d d tvätt Fasa Ta ks dtvätt äkksäk e rheerhet Ta t ks äk e rhe t robert@flodatakvard.se | www.flodatakvård.se

robert@flodatakvard.se robert@flodatakvard.se | www.flodatakvård.se | www.flodatakvård.se 0707-367421 | Besöksadress: Brodalsvägen 9D, Partille 0707-3674210707-367421 | Besöksadress: | Besöksadress: BrodalsvägenBrodalsvägen 9D, Partille 9D, Partille

Tak vård Fasadvård St en vår d Fasad t vät t Taks äkerhet robert@flodatakvard.se | www.flodatakvård.se 0707-367421 | Besöksadress: Brodalsvägen 9D, Partille

fönster- & köksbänkar

– HUGGET I STEN SEDAN 1939 –

offe rd skif als fer

bohusgranit

mark

sten

EN RIKTIG STENHUGGARE Vi kan allt från marksten och köksbänkar till fasader och gravstenar.

Tel 0300-180 25 Industrigatan 4, 434 32 Kungsbacka • info@henrikssonsstenhuggeri.com • www.henrikssonsstenhuggeri.com

Profile for MediaKonsult

Hallå Långedrag september2019  

Hallå Långedrag september2019