Page 25

juni 2018 hallå askim

foto: pexels

valet 2018

MILJÖPARTIET

Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen arbetar för att biljettpriserna hålls låga, konkurrenskraftiga och enhetliga. Samtidigt vill vi att kollektivtrafiken ska erbjuda ett bra basutbud i hela Västra Götaland, att turutbudet ökar, att kollektivtrafiken ska vara fossilfri senast år 2025 samt att elektrifieringen av stadsbussarna snabbas på. Vi vill även pröva nya finansieringskällor för utbyggd kollektivtrafik. Det är attraktivt att ha sin verksamhet i kollektivtrafiknära lägen, och detta öppnar för nya finansieringsmöjligheter via exploateringsavtal, fastighetsavgifter och värdeåterföring. I dagarna föreslår den grönblå majoriteten i Västra Götalandsregionen en radikal förenkling av resandet i regionen och är beredda att satsa mer resurser för att förhindra prishöjningar på månadskorten i Göteborg. I förslaget blir Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö en zon, där det går att resa till samma pris som idag men utan att behöva fundera på om du passerar en kommungräns. Miljöpartiet i Göteborg

SVERIGEDEMOKRATERNA

När vägtullarna infördes blev det med ens dyrare för många med mindre plånböcker att ta bilen genom Göteborg. Nu förväntades desto fler åka kollektivt, och hopp fanns om att detta skulle bli billigare och smidigare. Trots det ökade istället priserna för exempelvis periodbiljetter med 2 procent vid årsskiftet och även zonindelningarna är kvar, vilket gör att ett månadskort för dem som bor strax utanför zon 1 numera kostar 1085:- Ser ni någon anledning att förändra detta och vad vill ni i så fall göra? Sverigedemokraterna i Göteborg har varit och är emot trängselskatten då denna skatt slår mycket orättvist mot stadens invånare. De som till exempel bor på Hisingen är helt inringade av betalstationer medans i andra delar av staden finns det inga. Tilläggas bör också att vid folkomröstningen 2014 blev det ett rungande nej till trängselskatt men detta ignorerade den sittande majoriteten. När det gäller kollektivtrafiken finns nu ett intressant förslag framarbetat, där 70 biljettzoner i Västra Götalandsregionen föreslås bli 3. Med detta kan vi också vända utvecklingen till glesbygdens fördel. Med det nya ”TRE-zonsförslaget” blir resandet billigare, samtidigt som biljettsystemet blir enklare att förstå för såväl den resvane som för nytillkommande resenärer. Vilket kommer att bidra till ett ökat kollektivtrafikåkande. SD ser dock inte att kollektivtrafiken skall vara en motpol till bilen, vi ser att dessa två transportmedel måste båda finnas som alternativ för befolkningens olika livssituationer. Sverigedemokraterna Göteborg

MODERATERNA

VÄNSTERPARTIET

För oss moderater är det viktigt med en väl utbyggd kollektivtrafik med hög turtäthet och komfort – men också hög framkomlighet oavsett om man åker egen bil, åker kollektivt, cyklar eller går. Vårt fokus är därför på att bygga ut infrastrukturen och köpa in nya fordon – på det sättet får vi fler turer, snabbare resor och höjd komfort för resenären. Det är nämligen det, snarare än lågt pris, som resvaneundersökningarna visar efterfrågas för att fler ska gå över till kollektivtrafiken. Ett av våra förslag är att införa lägre pris i lågtrafik för att jämna ut topparna och därmed frigöra kapacitet på bussar och spårvagnar. Då kan fler resa kollektivt utan att kostnaderna ökar – det är nämligen dyrare att bygga ut kollektivtrafiken så att den klarar topparna, än sänka priset under lågtrafik för att sänka topparna.

Kollektivtrafikens biljettpriser beslutas i Västra götalandsregionen. I Göteborg subventionerar vi rödgröna månadskorten för göteborgarna och har särskilda satsningar för pensionärer och skolungdomar. För Vänsterpartiet är billigare kollektivtrafik en rättvisefråga eftersom kvinnor, unga och människor med lägre inkomster åker mer kollektivt. Göteborgarna ska även fortsatt ha möjlighet att resa kollektivt till rimliga priser. På nationell nivå har Vänsterpartiet i samarbetet med regeringen fått igenom en satsning på gratis kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet och vi vill utreda sätt att sänka priserna i kollektivtrafiken i hela landet. När det gäller trängselskatten har biltrafiken minskat sedan införandet jämfört med tidigare. Skatten är progressiv eftersom människor med höga inkomster samt män generellt kör mer bil. Den bidrar också till bättre luftmiljö, lägre utsläpp och mindre trängsel. Intäkterna från trängselskatten finansierar satsningar på kollektivtrafiken.

Axel Josefsson (M) Ledamot Västtrafiks styrelse

Vänsterpartiet i Göteborg

25

Profile for MediaKonsult

Hallå Askim Juni 2018  

Hallå Askim Juni 2018  

Advertisement