Deltagarna för forskningen framåt

Page 1

a k t u e l lt o m v e t e n s k a p o c h h ä l s a • S p e c i a l u t g åva • OKTO B E R 2 014

i c e p S

a v å g t u al

Aktuellt om

Vetenskap & hälsa

Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne | oktober 2014

deltagarna för forskningen framåt – befolknings- och patientstudier 1