Aktuellt om vetenskap och hälsa november 2014

Page 1

A K T U E L LT O M V E T E N S K A P O C H H Ä L S A • N O V E M B E R 2 014

AKTUELLT OM

VETENSKAP & HÄLSA POPULÄRVETENSKAPLIGT OM MEDICINSK FORSKNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET OCH REGION SKÅNE | NOVEMBER 2014

NÄR HJÄRTAT STANNAR ... 1