__MAIN_TEXT__

Page 1

A K T U E L LT O M V E T E N S K A P O C H H Ä L S A • N O V E M B E R 2 014

AKTUELLT OM

VETENSKAP & HÄLSA POPULÄRVETENSKAPLIGT OM MEDICINSK FORSKNING FRÅN LUNDS UNIVERSITET OCH REGION SKÅNE | NOVEMBER 2014

NÄR HJÄRTAT STANNAR ... 1

Profile for Faculty of Medicine, Lund University

Aktuellt om vetenskap och hälsa november 2014  

Temat för höstens nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa är "När hjärtat stannar…" Vad händer med hjärtat och hjärnan vid plötsligt hjärts...

Aktuellt om vetenskap och hälsa november 2014  

Temat för höstens nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa är "När hjärtat stannar…" Vad händer med hjärtat och hjärnan vid plötsligt hjärts...

Profile for medfak-lu