__MAIN_TEXT__

Page 1

Moderaternas medlemstidning #2 2016

MER I DETTA NUMMER: ALLT OM SVERIGEMÖTET MÖT PRESSAVDELNINGEN SVENSK EKONOMI MODERATER I UTLANDET STARTA ETT FÖRETAGARRÅD ANNA KINBERG BATRAS SOMMARTAL


2 MODERATER I SOCIALA MEDIERMEDBORGAREN

Moderater i

sociala medier Allt fler moderater runt om i landet är aktiva i sociala medier, här är några exempel. Har du tips på fler inlägg? Hör av dig till medborgaren@moderat.se

Cecilia Löfgreen Uppfriskande att börja dagen med kampanj. Här tillsammans med Dan Engstrand. Temat i dag var våra lokala förslag för arbetslinjen in i gymnasieskolan. @cecilialofgreen

Moderaterna i Gävle Grattis Sverige på nationaldagen! @moderatgavle

Muf i Västerort I dag lyssnade vi till Annas sommartal - Sveriges nästa statsminister! @mufvasterort

Muf Halmstad Nationaldagsfirande med Muf i Halland blev en härlig kväll med brännboll och pizza i Varberg! @mufhalmstad

Benjaminn Dousa Kampanjar i ett soligt Rinkeby! @benjamindousa

Peter Danielsson I dag invigde jag Pixlapiren i Helsingborg. @peterdanielsson

Jonas Ericson Moderat Skolungdom värvar på Per Brahegymnasiet. @jmjericson

Cecilia Magnusson Kampanj i Slottskogen. Många trevliga människor och intressanta samtal. @ceciliamagnus1

Anders Ågren Så har startskottet gått. En heldag med kommunfullmäktige i Umeå! @andersagren

Josefin Malmqvist Passar på att bli månadsgivare. Röda Korset är en av de verksamheter som förtjänstfullt bidrar till snabbare etablering och bättre integration i Sundbyberg! @josefin_malmqvist

Moderaterna i Värmland Morgonkampanjade vid tågstationen och delade ut frukostpåsar till pendlare! @mvarmland

Nya Moderaterna Fantastisk stämning på Sverigemötet. Tack till Monika och Susanne! Här med Magnus Carlsson, kvällens gästartist. @nyamoderaterna


MEDBORGAREN  PARTISEKRETERAREN HAR ORDET 3

LEDARE

Plan för ett starkare Sverige Det är snart halvtid i mandatperioden och Moderaterna står starka. Det är ingen slump. Vi har vågat ompröva vår politik för att lösa samhällsproblem och vi har drivit på regeringen att genomföra våra förslag. Vi har visat att vi är garanten för ordning och reda och det blir allt mer tydligt att om Sverige ska fungera, då behövs Moderaterna. Men stärkt förtroende för Moderaterna är ingen självklarhet. Vi måste fortsätta att utveckla vår politik och förhålla oss till en omvärld i förändring. Samtidigt ska vi visa i vilken riktning som vi vill föra Sverige. Därför presenterade Anna Kinberg Batra en Plan för ett starkare Sverige på Sverigemötet. Den innehåller Moderaternas prioriterade reformområden och de frågor som är allra viktigast för nästa regering: stark ekonomi, nolltolerans mot dåliga skolor, fler i arbete, tillväxt i hela Sverige och en trygghet att lita på. Det politiska utvecklingsarbetet kan inte begränsas till nationell nivå, även lokalt och regionalt behöver moderater nu presentera sin plan för kommunen, landstinget eller regionens framtid. Startskottet för detta var Sverigemötet. Under två dagar diskuterade närmare 1 700 medlemmar lokal politikutveckling. Medborgare förväntar sig att Moderaterna levererar svar på hur skola, integration, vård och omsorg ska bli bättre. Här finns det mycket arbete kvar att göra.

Det politiska innehållet är avgörande för att vinna människors förtroende, men vi måste även bli bättre på att nå ut med våra förslag. Det gäller särskilt sociala medier. Moderaternas mål är att vara en av Sveriges starkaste digitala opinionsbildare. Vi har tagit ett steg för att lyckas genom vårt socialamedier-team. Våra ledande företrädare, riksdagsledamöter och många förtroendevalda runt om i landet är aktiva varje dag på Twitter och Facebook både för att nå ut med våra budskap, men även med att svara upp på kritik och förvanskning av våra förslag. Men det kan bli ännu bättre. Var och en kan stärka Moderaternas digitala närvaro genom att vara aktiva i sociala medier. En ”retweet” eller en ”like” hjälper oss att vinna även i den digitala kampen om människors förtroende. Ytterligare ett steg för att stärka partiet och använda vårt växande förtroende är att engagera fler människor i Moderaterna. Det handlar om att båda öka antalet medlemmar och få fler att bidra med mer, till exempel i föreningsstyrelsen eller genom ett förtroendeuppdrag. Det är särskilt viktigt för att vi ska kunna rekrytera fler duktiga företrädare för partiet.

Totalt har 1 501 nya medlemmar värvats. Nu krävs det att vi gemensamt fortsätter att arbeta för att fler ska vilja bli medlemmar och engagera sig i Moderaterna. När Moderaterna står starka står samtidigt regeringen svag. Sverige är på väg åt fel håll och det blir allt mer uppenbart att Stefan Löfven inte har en plan. År 2020 riskerar en miljon människor att leva i utanförskap och bidragsberoende. Det är allvarligt. Fler måste få en chans till egen försörjning och det nya utanförskapet måste brytas. Därför behövs Moderaterna.

Tomas Tobé Partisekreterare

Medborgaren Box 2080, 103 12 Stockholm Telefon 08-676 80 00 (vxl) Tryckeri Printing Solutions Ansvarig utgivare Tomas Tobé Redaktion Per Nilsson (redaktör), Monika Hallstensson (projektledare/grafisk form), Herje Strindberg (grafisk form) Kontakt medborgaren@moderat.se Prenumerationer, företag karla.ramsback@moderat.se Prenumerationer, privat jeanette.forslund@moderat.se Saknar du ett gammalt nummer av tidningen medborgaren@moderat.se Annonsera i Medborgaren medborgaren@moderat.se Omslagsfoto Fredrik Wennerlund

I DETTA NUMMER Moderater i sociala medier......2 Partisekreteraren har ordet�����3 Sverigemötet.......................4-8 Lokal politikutveckling.....10-12 Hallå där!...............................13 Cecilia Widegren...................14

För att öka antalet medlemmar har vi under våren genomfört projektet Krafttag för tillväxt. Resultatet är positivt. Jämfört med samma period förra året ökade både återvärvningen och nyvärvningen

Superåtervärvningskvällen....15 Pressavdelningen............16-17 Moderata seniorer 40 år och rådskonferensen................................18 Följ våra företrädare..............19 Svensk ekonomi..............20-21 Moderater i utlandet...........22-23 Starta ett företagarråd..............24 Sommartal ..................................25 Plan för ett starkare Sverige 26 Hänt i Moderaterna................27

moderat.se

moderaterna

nya_moderaterna

nyamoderaterna

Kalendarium 2016.................28


4 SVERIGEMÖTET 

Plan för ett starkare Sverige och lokal politikutveckling Den 20-21 maj samlades 1 700 moderater från hela landet på Sverigemötet. I år hölls konferensen i Malmö. Det politiska innehållet visade på en tydlig riktning för Moderaternas reformarbete framåt. Många människor känner i dag att Sverige är på väg åt fel håll. Samhällsproblem som utanförskap, dåligt fungerande integration, fallande kunskapsresultat i skolan och för stor otrygghet i många områden ställer krav på nya reformer. I Anna Kinberg Batras tal på Sverigemötet presenterades därför en Plan för ett starkare Sverige. Stark ekonomi, nolltolerans mot dåliga skolor, fler i arbete, tillväxt i hela Sverige och en trygghet att lita på kommer att vara Moderaternas prioriterade reformområden och de frågor som är allra viktigast för nästa regering att börja arbeta med.

MEDBORGAREN

Text: Moderaternas policyavdelning

I Tomas Tobés tal var ett av huvudbudskapen att Moderaterna ska inleda ett arbete för att stärka Sveriges utanförskapsområden. Det behövs långsiktiga insatser för fler jobb, bättre skola och en fungerande socialtjänst. Särskilt avgörande är att tryggheten ökar. Tobé presenterade därför flera nya förslag för att stärka blåljuspersonalens säkerhet och öka förutsättningarna för att lag och ordning ska upprätthållas i utanförskapsområdena.

Under de två dagarna genomfördes också 27 parallella seminarium där många av våra lokala och nationella företrädare deltog. Bland annat diskuterades hur bra villkor för jobb och företagande kan skapas, hur bostadsbyggandet kan öka i hela landet samt hur det lokala trygghetsarbetet kan stärkas. Andra områden som seminarierna utgick ifrån var ansvarsfull ekonomisk politik, hur svensk skola kan lyftas, infrastruktur och äldreomsorg samt sjukvård.

Även ett antal studiebesök arrangerades under Sverigemötet. Bland annat besöktes Tullverket vid Öresundsbron.

Det övergripande temat för årets Sverigemöte var lokal politikutveckling. Så bryter vi det nya utanförskapet – stärkt integration lokalt, var rubriken för panelsamtalet som hölls i plenum. Samtalet tog avstamp i att flyktingkrisen kommer påverka Sverige under lång tid och fokuserade på hur integrationen kan fungera bättre.

Därtill genomfördes åtta workshops på fyra olika teman: jobb, skola, migration och integration samt trygghet. De förslag, synpunkter och inspel som framkom under respektive workshop tas nu vidare i Moderaternas fortsatta politikutveckling.

Sverigemötet markerade ett tydligt avstamp för arbetet inför nästa val. Plan för ett starkare Sverige utgör stommen för de reformer vi vill genomföra om vi vinner väljarnas förtroende.

Sverigemötet visade på det stora engagemang som finns inom Moderaterna för att lösa samhällsproblem och möta Sveriges utmaningar. Moderat ledarskap handlar om ansvar och prioriteringar av det som är riktigt viktigt, utifrån hur verkligheten faktiskt ser ut. För Sverige ska fungera – på alla nivåer.


MEDBORGAREN 

SVERIGEMÖTET 5

Med vår Plan för ett starkare Sverige vill jag lägga grunden för att leda nästa regering. Anna Kinberg Batra Anna Kinberg Batra höll ett framåtsyftande och engagerande tal på Sverigemötet. En Plan för ett stakare Sverige presenterades. Vi måste bryta utvecklingen där Sverige glider isär på grund av att utanförskapet växer. Sverige ska fungera. Vi ska vara ett starkt samhälle som håller ihop. Även när omvärlden ställer nya och större krav, slog Kinberg Batra fast. Sverige kan inte ledas framåt av en regering som blundar för våra utmaningar. Det är dags att prioritera. Att våga. Att vilja, sade Kinberg Batra. Därefter presenterar Kinberg Batra en plan för ett starkare Sverige:

Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader. Ska vi säkra styrkan i offentliga finanser måste vi strama åt i bidragssystemen. Det är ohållbart att fortsätta låna för att täcka den akuta flyktingkrisens effekter. Bidrag och sociala förmåner behöver knytas till jobb eller permanent uppehållstillstånd. Och vi kan inte ha dyra arbetsmarknadsåtgärder som inte leder till jobb. Därtill ska skattepengar användas effektivt och rätt – vi ska agera mot den som smiter från skatt och resurserna till välfärden ska användas i just välfärden. Nolltolerans mot dåliga skolor. Vägen in i det svenska samhället börjar i skolan. Moderaterna föreslår en timme mer per dag i undervisning och att lärare ska få utrymme och möjlighet att vara just lärare. Duktiga lärare ska ha bra betalt och fler vägar

Text: Moderaternas policyavdelning Foto: Fredrik Wennerlund skapas in i läraryrket. Sverige ska införa nolltolerans mot skolor som inte ger tillräckliga kunskaper. Det innebär ett stärkt statligt ansvar för dåligt fungerande skolor där staten kan besluta om att ta över driften eller lägga ned en skola, oavsett huvudman. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig. Det måste bli mer lönsamt att arbeta, särskilt för dem med små och vanliga inkomster. Därför behövs förstajobbet-avdraget. För att fler ska få sitt första jobb måste fler få möjlighet att lära sig jobbet på jobbet. Därför föreslår vi förstajobbet-anställningen. I Sverige ska alla göra sig anställningsbara. Det behövs bättre kontroller och mer krav i bidragssystemen, inte bättre möjligheter att leva ostört med dem.

Tillväxt i hela Sverige. Jobb skapas när det går att anställa till rimliga villkor och skatterna inte är för höga. Men för att skapa jobb krävs dessutom att man kan bygga, bo, resa, transportera samt trygg energiförsörjning i hela landet. Byggande borde vara ett riksintresse. Och man kan varken klara jobben i industrin eller satsa på elbilar och tåg utan el. Därför har Sverige inte råd att förtidspensionera kärnkraften. Trygghet att lita på. I Sveriges särskilt utsatta utanförskapsområden begås grova våldsbrott utan att någon vågar vittna och ambulansen vågar inte åka in utan polis. Otrygghet får inte accepteras. Därför behövs minst 2 000 fler poliser. I ett starkare Sverige lämnar inte rättsstaten någon utanför. Sverige ska fungera. Överallt.


6 SVERIGEMÖTET 

MEDBORGAREN

Är man myndig och har begått ett brott mot blåljuspersonal, då ska man också få gott om tid att tänka på vad man gjort sig skyldig till. Våld mot tjänsteman ska ge minst sex månaders fängelse. Tomas Tobé Text: Moderaternas policyavdelning Foto: Fredrik Wennerlund

Partisekreterare Tomas Tobé inledde årets Sverigemöte. Tomas Tobé levererade ett starkt tal om att situationen i Sveriges utanförskapsområden måste förbättras. Läget är mycket allvarligt. På 53 områden runt om i landet är utsatta för allvarlig brottslighet. På 15 platser är det riktigt illa. Arbetslösheten är hög och skolresultaten låga. Otryggheten är stor. Stenar kastas på poliser och utryckningsfordon. Ambulanspersonal hindras från att göra sitt jobb. Tomas Tobé var tydlig

med att Moderaterna aldrig kommer att acceptera den här utvecklingen. Moderaterna kommer nu att inleda ett arbete för att stärka Sveriges utanförskapsområden. En avgörande del är bättre förebyggande arbete. Det kräver att socialsekreterarna har förutsättningar att göra sitt jobb. Moderaterna ska därför ta fram en nationell handlingsplan för att stärka Sveriges socialsekreterare. Tomas Tobé sade också att lag och ordning är grunden för att andra viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

Attacker mot blåljuspersonal måste stoppas. Tomas Tobé presenterade därför fem förslag för att stärka blåljuspersonalens säkerhet: 1. Skärpta straff för våld mot tjänsteman. 2. Fler yrken ska skyddas av lagbestämmelsen om våld och hot mot tjänsteman. 3. Skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner, till exempel skadegörelse av utryckningsfordon.

4. Ökade möjligheter för poliser att få skadestånd i form av kränkningsersättning. 5. Ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis.

”Låt mig ge ett tydligt besked till Sveriges blåljuspersonal: ni ska veta att Moderaterna står upp för er". sammanfattade Tomas Tobé i talet.


MEDBORGAREN 

SVERIGEMÖTET 7

Så bryter vi utanförskapet – stärkt integration lokalt Text: Moderaternas policyavdelning Foto: Per Erlandsson

Under fredagen på Sverigemötet hölls panelsamtal i plenum, Så bryter vi utanförskapet – stärkt integration lokalt. Samtalet bjöd på flera insikter och möjliga lösningar på Sveriges utmaningar. Sveriges ekonomi växer visserligen just nu snabbare än i många andra länder, samtidigt behöver vi genomföra reformer för att bibehålla stabila offentliga finanser. Det rådde ingen tvekan i panelen om att det är centralt att bryta det nya

utanförskapet. Det behövs sänkta trösklar till arbetsmarknaden och att alla elever ska klara målen i skolan, att vi lyckas rekrytera lärare och att vi löser boendefrågan. Andra insatser är att erbjuda alla möjligheten att lära sig svenska från dag ett. Samtidigt behövs både avancerade och enklare arbetsuppgifter på svensk arbetsmarknad. Att söka nya lösningar, utmana regelverken och ifrågasätta gamla sanningar är viktigt. I Helsingborg har till exempel det lokala näringslivet satts i kontakt med nyanlända där slutresultatet inte bara blev praktik

utan sedan även anställning. Ett annat inspel handlade om hur vi bäst hanterar jämställdhetsfrågan i integrationsarbetet för att vi inte ska hamna i ett läge där allt fler kvinnor befinner sig i utanförskap. Panelen enades om att vi behöver lära mer av varandra – genom att se oss om runt om i Sverige och använda oss av varandras goda exempel kan vi jobba vidare på receptet för en stärkt integration och ett minskat utanförskap.

Deltagare: Jessica Polfjärd moderator, gruppledare i riksdagen Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg, 1:e vice partiordförande, Ulf Kristersson ekonomisk-politisk talesperson, Södermanland, Linda Frohm förbundsordförande, Norrbotten Torbjörn Tegnhammar oppositionsråd, Malmö Anna af Sillén oppositionsråd, Nyköping


Ett axplock av bilder frĂĽn dagarna. Foto: Per Erlandsson och Fredrik Wennerlund


Annons

Fem år kvar till Bredbandsmålet

Alla har rätt till en modern infrastruktur! – helhetstänk för fiberutbyggnaden genom partnerskap

Både den tidigare och den nuvarande regeringen har satt som mål att 90 procent av Sveriges hushåll och företag bör ha tillgång till 100 megabit/sek till 2020. Vilka är de 10 procent som ska lämnas utanför? Vi inom IP-Only och byNet menar istället att målsättningen måste vara att 100 procent av hushållen och företagen ska få tillgång till bredband. Det är ingen utopi. Tillsammans är det möjligt att avskaffa bredbandsklyftan.

IP-Only och byNet – samverkan för fiber med kommuner och lokala stadsnät

IP-Only och byNets modell för en effektiv utbyggnad för att nå bredbandsmålet – och bortom det, 100 procent – är olika former av samarbeten och partnerskap med kommuner och lokala stadsnät. Idag har vi samarbeten med mer än 30 kommuner och för samtal med ett flertal för att utveckla skräddarsydda samarbetsmodeller. Två av de modeller vi arbetar efter redovisas här:

Norrköpingsmodellen. Norrköpings kommun äger stamnätet, som IP-Only och byNet bygger vidare på för att nå invånarna i landsbygden. Ambitionen är att investera 150 miljoner kronor på landsbygden. Jämtlandsmodellen. IP-Only och byNet förvärvade Jämtkrafts fibernät. De närmste åren kommer en bred utbyggnad till hushåll och företag att äga rum. 100 procent av invånarna i Östersund, Åre och Krokom ska få möjlighet till fiber. Ambitionen är att investera 600 miljoner kronor i regionen.

IP-Onlys stadsnätsmodell – öppna och neutrala nät

IP-Onlys fibernät förbinder de nordiska huvudstäderna. Alla våra nät är öppna och neutrala. byNet är en del av IP-Only och erfarna experter på fiberutbyggnad i landsbygd. Tillsammans avskaffar vi bredbandsklyftan!

Ola Barthel

Malin Karlzén

Per Norrthon

J-C Svensson

Nils Johansson

Regionchef Syd, IP-Only

Regionchef Väst, IP-Only

Regionchef Mitt, IP-Only

Regionchef Öst, IP-Only

Regionchef Norr, IP-Only

073-121 22 40

073-121 22 50

073-121 22 22

073-121 22 30

073-121 22 32

Jimmy Stigevall

Mats Olofson

Camila Buzaglo

Marcus Ternstedt

Hasse Eriksson

Affärsutveckling och nyetablering, IP-Only

Affärsutveckling och nyetablering, IP-Only

Kommunikationsdirektör, IP-Only

VD, byNet

Utvecklingsansvarig, byNet

073-121 22 23

073-121 11 16

070-545 32 69

030-322 44 14

030-322 44 13

www.ip-only.se


10 LOKAL POLITIKUTVECKLING

MEDBORGAREN

Östgöta Text och foto: Sebastian Hellqvist

Moderaterna i Östergötland har påbörjat en politisk utvecklingsresa för framtidens Östergötland.

kampanj i några veckor utan längre resa, fylld med aktiviteter, mot valdagen 2018. Östgötaresan är utvecklingen av moderaternas politik med rötterna i den östgötska myllan.

Det är mer en fråga om framtidsspaning än om en resa bakåt i tiden. Det handlar om samspelet mellan stad, skärgård och landsbygd, där de inte är varandras motsatser - de behöver varandra för att bygga en framgångsrik region. Det är inte en fråga om en

Vi anammar den urbana utvecklingen, med Linköping och Norrköping som våra kärnor. Resan handlar om att möjliggöra framgång, där vi hittar goda exempel och implementerar där utmaningarna är större. Prestigen får aldrig bli större än arbetet att bygga ett Östergötland som fungerar.

Vi besöker orter runt om i regionen, samtalar med människor och företagare, idéutvecklar genom föreläsningar och lär oss mer för att kunna lägga grunden till vår politiska plattform för framtiden. Närmare 200 moderater har varit med och bidragit hittills. Därutöver sprider vi arbetet genom en satsning på den digitala kommunikationen och sociala medier. Ju fler som kan vara med och ta del av vårt arbete och som är med och bidrar, desto mer ökar förankringen

och skapar förutsättningar för att öka medvetandet om vår politikutveckling och vilja till förändring. Östergötland ska fungera och genom vårt arbete ska vi visa att vår region kan mer.


MEDBORGAREN  LOKAL POLITIKUTVECKLING 11

Stockholms Text: Mattias Thorsson Foto: Emma Jogic

Moderaterna i Stockholms stad och län har inlett sitt politikutvecklingsarbete med siktet inställt på valseger 2018 – Stockholmsresan. Under det närmaste året kommer fem grupper arbeta med politikutveckling, vilket skall resultera i konkreta politiska förslag som kan utgöra grunden i vår valplattform. Måndagen den 23 maj träffades alla fem grupper för ett uppstartsmöte med gemensamma dragningar och planering av möten.

Utgångspunkten för Stockholmsresan är att urbaniseringen fortsätter i Sverige och vår snabbväxande region blir en central del i en borgerlig valseger. Samtidigt ser vi hur attityder och värderingar kan skilja en del storstadsregioner och övriga landet. Utmaningen för Stockholmsresan är att formulera de idéer och förslag som antar samhällsutmaningarna i vår region.

Trygghetsresan mot en tryggare region där alla människor kan lita på en rättsstat som inte sviker och en välfärd som fungerar när man behöver den.

Efter en omfattande opinionsanalys har länsförbundens gemensamma strategigrupp landat i fem fokuserade områden som är särskilt viktiga att politikutveckla: infrastruktur, bostäder, skola, trygghet och jobb/integration. Dessa ser vi som olika delresor i Stockholmsresan:

Resan mot en växande region, där vi tittar på vilka infrastruktursatsningar som bäst svarar an på framtidens utmaningar utifrån perspektivet att människan skall stå i centrum.

Resan in i Stockholm, där jobb och tillväxt är det främsta medlet för en ökad integration, men där vi också underlättar för människor som har jobb att få livspusslet att gå ihop.

Sammankallande för grupperna är: Trygghetsresan – Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna Resan in i Stockholm – Josefin Malmqvist, kommunalråd, Sundbyberg

Kunskapsresan för en skola som fungerar för alla, och där vi utvecklar en politik som möjliggör en skola som både är trygg och modern. Bostadsresan för ett Stockholm där bostadsbristen är påtaglig och där både ökat byggande, rörlighet och förenklade regler är absolut nödvändiga. Strategigruppen har formulerat direktiv för de fem grupperna samt en övergripande plan för arbetet. Tanken är sedan att varje grupp själv, inom ramen för direktiven, får utforma sin egen resa.

Resan mot en växande region – Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd Kunskapsresan – Maria Stockhaus, riksdagsledamot Bostadsresan – Joakim Larsson, borgarråd/förbundsordförande, Stockholm


12 LOKAL POLITIKUTVECKLING

MEDBORGAREN

Text: Camilla Andersson Foto: Johan Wessman

En ny politik tar form

Moderaterna i Skånes arbetsgrupper Moderaterna i Skåne vill under innevarande mandatperiod stärka sina positioner och göra avgörande insatser för att senast under mandatperioden 2018-2022 stå väl rustade för att förverkliga våra idéer. Detta ställer krav på politikutveckling på samtliga politiska nivåer och därför har förbundsstyrelsen tillsatt sex stycken arbetsgrupper: Äldre, Jobb och företagande, Skola och utbildning, Landsbygd, Samhällsbyggnad, Brott och straff. En av arbetsgruppernas mest omfattande uppgift är att ta fram en eller flera propositioner till Förbundsstämman 2017 och arbetsgrupperna har även en viktig roll när det gäller framtagandet av ett Skåneprogram vars arbete ska fortgå fram till stämman och som därefter ska kunna användas vidare i den lokala politikutvecklingen. Ett annat av syftena med arbetsgrupperna är att samarbetet i hela Skåne

ska stärkas och möjliggöra för medlemmarna att mötas, utbyta idéer och fördjupa kunskaper inom ett visst område och framförallt att utveckla vår politik. Arbetsgruppen jobb och företagande som leds av Patric Åberg, har redan gjort företagsbesök och anordnat talarkvällar. ”Det är viktigt att se det lokala perspektivet och ta lärdom av och utveckla de lokala lösningarna som sker. Vi vill även uppmärksamma arbetsmarknaden som sker i Öresundsregionen och lyfta problematiken med de gränshinder som finns i dag” säger Patric. För att få inspel och åsikter från medlemmarna valde arbetsgruppen äldre att bjuda in till en workshop, för att diskutera vilka sakfrågor som är extra intressanta för gruppen. Några av ämnena som lyftes var; utveckling av rot- och rut-tjänster, den begränsade arbetsmarknaden och teknikutvecklingen inom äldreomsorgen. ”Under hösten kommer

vi att fortsätta att bjuda in till fler diskussioner och föreläsningar, samt att skriva och skapa ett underlag för en skånsk gemensam grund för framtidens politik för våra äldre” avslutar Linda Allansson Wester.

De som leder arbetsgrupperna är: Skola/utbildning Gustav Schyllert, Vellinge Äldre Linda Allansson Wester, Svedala Landsbygd Pontus Lindberg, Kristianstad Samhällsbyggnad Magnus Jälminger, Helsingborg Trygghet och brott Michael Sandin, Staffanstorp Jobb och företagande Patric Åberg, Östra Göinge


MEDBORGAREN 

HALLÅ DÄR!

HALLÅ DÄR 13

HALLÅ DÄR!

Ina Christopher Djurestål Rydaeus Riksordförande i Moderata Studenter

Ordförande i Moderat Skolungdom

Grattis till ordförandeskapet. Berätta vem du är? – Jag heter Ina, är 23 år gammal och bor i Sveriges minsta kommun Sundbyberg tillsammans med min kompis Julia. Ovanligt intresserad av robotar. Mest för att jag längtar tills de kan ta över matlagningen så jag kan bjuda mina vänner på något annat än lax i ugn. Tycker även om att åka slalom och att titta på längdskidor. Jag började engagera mig i Muf för ett friare Sverige år 2010 och sitter i dag i Sundbybergs kommunfullmäktige.

Det behövs flera reformer för att förbättra studenters situation i Sverige. Vi kommer därför att stå upp för en bostadspolitik som ökar bostadsbyggandet, en högskolepolitik med tydligare koppling till jobb efter studier och en forskningspolitik som stärker Sveriges konkurrenskraft internationellt. Sverige behöver dessutom en skattepolitik som gör det mer lönsamt att plugga. Här kommer vi inte enbart pressa regeringen, utan även ligga på Moderaterna för en förnyad studentpolitik.

Vilka är MSU:s främsta utmaningar i år? – Moderat Skolungdoms främsta utmaning under kommande år är att fortsätta växa. Vi samlar i dag 9 500 medlemmar och under detta år ska vi nå 10 000 medlemmar. Under kommande år ska Moderat Skolungdom ta plats i skoldebatten. Allt för länge har Moderat Skolungdom inte synts i den svenska skoldebatten och det ska nu ändras.

Vilka är MST:s största utmaningar under året? – Vår största utmaning ligger i att växa och bli större, speciellt under ett mellanvalsår. MST har en historia av att tappa medlemmar, en trend som i år kommer att brytas. Vi har aldrig haft så bra medlemssiffror så tidigt på året som nu och fler kommer vi att bli.

Vad är det bästa med ditt uppdrag? – Jag skulle säga att det bästa är att få resa runt bland alla föreningar och träffa alla medlemmar. Det är dessutom roligt att få föra Moderata Studenters talan i olika sammanhang och driva vår politikutveckling framåt.

Vilka frågor står i fokus i år? – I dag tvingar bostadsbristen många studenter att tacka nej till utbildningsplatser och väl examinerade från en utbildning har många svårt att få ett jobb inom sitt examensområde. Sverige har dessutom en av OECDs lägsta utbildningspremie, vilket gör att vidareutbildning inte lönar sig. MST ska vara den röst som står upp för studenterna och sätter press på regeringen.

KORT OM: Namn: Ina Djurestål Ålder: 23 Bor: Sundbyberg Gjort tidigare: Tidigare ledamot i riksstyrelsen och ordförande för lokala Muf förening i Sundbyberg. Fritid: Jag försöker umgås med vänner så mycket jag kan, och när solen skiner sitter jag alltid ute på balkongen. Utbildning: Inne på mitt fjärde år på KTH där jag pluggar fastighetsekonomi.

Vilka typer av frågor driver ni idag? – De frågor som står i fokus för oss i Moderat Skolungdom är aktivt skolval, externa examinatorer och att ge alla elever möjlighet att överklaga sina betyg. Det är glädjande att Moderaterna nu driver på för ett aktivt skolval för alltför länge har vi varit försvarsadvokater för det fria skolvalet utan att vilja utveckla det. Vi vill också att alla elever ska garanteras en likvärdig och rättssäker bedömning i skolan. För ett tag sedan uppmärksammades det att tre elever lämnat in samma uppgift med exakt samma svar med fick helt olika betyg. Där bör Moderaterna ta ett större ansvar och driva på för att införa externa examinatorer samt ge elever möjlighet att överklaga sina betyg.

Vad är det bästa med att vara ordförande för Moderat Skolungdom? – Det absolut bästa med mitt uppdrag är att jag får möjlighet att åka runt hela Sverige och träffa alla grymma MSU:are som ser till att Moderat Skolungdom växer. Alla medlemmar i Moderat Skolungdom som tillsammans bygger upp vår elevrörelse är riktigt grymma och att hela tiden få arbeta med dem är riktigt inspirerande.

KORT OM:

Namn: Christopher Rydaeus Ålder: 19 Bor: Örebro Gjort tidigare: Varit ordförande för Moderat Skolungdom Östergötland och varit sommarturnèledare för Moderata Ungdomsförbundet. Fritid: Kollar på sport, hänger med min flickvän och läser om historia. Gör just nu: Jobbar som lärarvikarie i ämnet svenska som andra språk. Jobbar därmed med nyanlända.


14 CECILIA WIDEGREN 

MEDBORGAREN

Cecilia Widegren Socialpolitisk talesperson Sverige är på väg åt fel håll. Pressen på socialtjänsten och dess medarbetare i kärnan av välfärden, måste minska omedelbart. En första åtgärd som behövs är en tillfällig flyktingpaus för att skapa nödvändigt andrum för socialtjänsten. Medborgaren träffar Moderaternas socialpolitiska talesperson tillika riksdagsledamoten från Skaraborg, Cecilia Widegren, för samtal om vart socialtjänsten är på väg, det nya växande utanförskapet som måste mötas och hur vi moderater kan bidra med konkreta reformer. Vad är socialtjänstens uppdrag? – Att varje dag hjälpa utsatta, sköra, som oberoende av skäl inte får livspusslet att fungera och som kämpar för att ta sig upp ur djupet, säger Cecilia. Socialtjänsten jobbar med barn, äldre, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, vuxna, familjer, ungdomar, personer med missbruks- och beroendeproblem, stöd till brottsoffer samt ekonomiskt bistånd. Vilka är de största utmaningarna? – Krisen i socialtjänsten kan bli för djup om man inte tar tag i kortsiktiga och långsiktiga utmaningar nu, säger Cecilia. Över 70 kommuner har själva lex Sarah anmält sig, för att man inte anser sig leva upp till socialtjänstens krav. Därför krävs nationella strategier för att långsiktigt och hållbart stärka bland annat personalförsörjning och säkra kvaliteten för verksamheterna. Hela socialtjänstlagen behöver förnyas, som blivit svåröverskådlig och detaljstyrande. En fyrdubbling av antalet ensamkommande barn medför därtill oundvikligen ett extraordinärt läge. Hur jobbar vi för att möta utmaningarna? – Vi arbetar fram kort- och långsiktiga strategier med konkreta reformer, säger Cecilia. Det handlar bland annat om att prioritera ett systematiskt långsiktigt, såväl lokalt som

nationellt, arbete om att ställa tydliga likvärdiga krav på alla utförare, generell tillståndsplikt med kvalitetskriterier, säkra en kontinuerlig tillsyn och uppföljning av kvalitet i alla verksamheter inom socialtjänsten samt fokusera på resultat som levereras. Hur kan vi än mer hjälpa de mest utsatta barnen? – När föräldrar inte räcker till är bland det svåraste barn och unga kan tvingas att uppleva. Det är också det allra svåraste socialtjänsten har i uppdrag att bedöma. – Vi vill möjliggöra mer långsiktiga placeringar av utsatta barn som far illa i sina egna hem, säger Cecilia. Barn ska inte, som idag alltför ofta förekommer, behöva omplaceras gång på gång. Alla barn behöver trygghet, det gäller kanske i synnerhet de barn som blivit placerade i familjehem. Vi vill även se fler nationella adoptioner. Vilka är våra allra främsta prioriteringar och konkreta förslag? – Vi vill bland annat utveckla långsiktig nationell strategi för att säkra personalförsörjning och kompetensutveckling, säger Cecilia. Därtill genomföra total översyn av socialtjänstlagen i syfte att ta fram ny tydlig ramlag. Vi vill också att familjer som får stöd av socialtjänsten ska få hjälp att dels söka sig till skolor utanför så kallade utanförskapsområden, dels klara av skolan. Vi öronmärker bland annat 30 miljoner för att i pilotprojekt stödja socialtjänsten att utveckla metoder att hjälpa utsatta familjer att se till att barnen klarar skolan. Text: Stefan Ek Foto: Fredrik Wennerlund

Följ gärna Moderaternas socialpolitiska arbete på Twitter:

@moderatsocial


MEDBORGAREN  SUPERÅTERVÄRVNINGSKVÄLLEN 15

Text: Erica Fritz Trangärd Foto: Deltagare Superåtervärvningskvällen

Projektet Krafttag för tillväxt har nu nått sitt slutdatum. Det är glädjande och se att vi fått så många nya medlemmar: 101 procent högre nymedlemstillväxt jämfört med samma period förra året! Även återvärvningen har varit positiv med 2,6 procents ökning. Förbunden satte innan projektperiodens start egna mål för nymedlemsvärvning och återvärvning, där det gått mer eller mindre bra. ”Några av förbunden har en bakläxa att ta tag i” skrattar projektledare Erica Fritz Trangärd.

”Men jag är ändå nöjd att vi fått igång organisationen så att vi jobbar med dessa frågor, det var syftet med projektet!” menar hon. Faktum är att vi redan nu är nära att nå hela 2015 års nymedlemsvärvning. Givetvis gynnas vi även av att Moderaterna har goda opinionsundersökningar och det mycket låga förtroendet för regeringen. Superåtervärvningen när hela Sverige samlades i mars för att ringa de som ännu inte förnyat sitt medlemskap var ett lyckat event som projektgruppen anser bör vara en återkommande aktivitet. Att aktivt jobba med annonsering i sociala medier är också en viktig del men det är framförallt alla medlemmar som gör en insats och

värvar som är det avgörande tror projektgruppen. Spurtlagtävlingen slutade med 16 engagerade lag. Här hade det givetvis varit positivt om vi fått ihop minst ett lag från varje förbund men Halland bidrog med hela sju lag, så en eloge till dem! Nu gäller det att jobba med föreningskulturen så att alla medlemmarna vill vara kvar i framtiden. Som ett led i detta har en inspirationsbroschyr skickats ut till alla föreningsordföranden i landet med extra exemplar till deras styrelsemedlemmar. David Jansson är en av dem som ingår i den centrala arbetsgruppen och han har specialiserat sig på att förnya våra beteendemönster och arbetssätt. ”Partiet är just nu i en tillväxtfas

och det ställer höga krav på föreningar, fullmäktigegrupper, förbund och riksorganisation. För att attrahera nya målgrupper måste vi göra om och göra rätt. Låt oss begrava gamla mötesmetoder som exempelvis flera timmar långa gruppmöten och kafferep i trista partilokaler. "Det ska vara kul att vara förtroendevald” - skrattar David. Han fortsätter: ”Nu har vi chansen att utveckla vår verksamhet och bli en organisation för alla. Vi måste hela tiden sänka trösklarna och erbjuda mervärde för att rekrytera och behålla medlemmar”.


16 PRESSAVDELNINGEN 

MEDBORGAREN

Foto: Alexis Hekmatfar

Lär känna Moderaternas

pressavdelning Att delta i samhällsdebatten genom media är en viktig och rolig del av det politiska arbetet. Medielandskapet har utvecklats mycket de senaste åren och är i dag mycket mer än de tidigare traditionella morgontidningarna med trycksvärta, lunchekot och kvällsnyheterna på tv. Det finns en uppsjö av

kanaler men också nya arenor där samhällsdebatter förs – dygnet runt. Det gäller att förstå såväl stora som små arenor för att nå ut på bästa sätt. Pressavdelningen finns för att ge stöd, råd och tips. Både på kort och lång sikt samt i med- och motgång, så vi moderater är relevanta i samhällsdebatten!

Pressavdelningen består av Linda Norberg, presschef och fem pressekreterare, Niklas Gillström, Andreas Hamrin, Ina Kokalari, Charlie Levin och Anna Ståhlgren. Vi arbetar dagligen i riksdagen och finns tillgängliga för alla företrädare i Moderaterna.

Kontaktuppgifter Pressjournummer dygnet runt: 073-682 80 00 Mailadress: pressjour@moderat.se

Tips från pressavdelningen Tipsa media om en nyhet?

Inför en intervju?

Ringer en journalist?

Debattartikel?

När du själv kontaktar en journalist för att ge ett tips eller har en åsikt, fundera över varför du vill kommunicera medialt och om det är relevant. I så fall, relevant för vem? Hur ser nyhetsläget ut i övrigt? Till slut handlar det om att vara tydlig och svara på frågan som ställs.

Var förberedd på vad du vill säga, vilka frågor du kan förutse och hur du vill att det ska se ut när det är klart. Säg som det är och på sättet som ligger dig närmast om hjärtat. Krångla inte till det!

Man ska aldrig ta intervjuer på volley, oavsett hur bra man hanterar frågan kunskapsmässigt. Be att få ringa tillbaka och bolla gärna med någon annan för att vässa svaren ytterligare, här hjälper gärna pressavdelningen till.

Bestäm dig för vem du vill nå och vad du vill säga. Var tydlig med det som är nyheten eller budskapet och varför det är viktigt. Artikeln ska skapa debatt så säg vad som är samhällsproblemet, våga ta ställning för att och hur du vill lösa det. Överväg om det inte är mer relevant att pröva att försöka kommunicera redaktionellt.


MEDBORGAREN  PRESSAVDELNINGEN 17

Linda Norberg, presschef

Niklas Gillström, pressekreterare

Andreas Hamrin, pressekreterare

Twitter: @lindanorberg

Twitter: @NiklasGillstrom

Twitter: @andreashamrin

Vad gjorde du innan? – Under Alliansregeringen jobbade jag på både justitiedepartementet och arbetsmarknadsdepartementet med press- och mediefrågor för statsråden Tobias Billström och Elisabeth Svantesson. Innan dess har jag bland annat varit PR-konsult och jag har dessutom en lång bakgrund som skolpolitiker i Nacka.

Vad gjorde du innan? – Jag jobbade tidigare bland annat som pressekreterare på näringsdepartementet åt infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd och på arbetsmarknadsdepartementet åt arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Innan det jobbade jag i flera år på Moderaternas riksdagskansli som politisk sekreterare.

Vad gjorde du innan? – Diversearbetare inom kommunikation. Journalist, PR-konsult och senast kommunikationschef för Telenor Sverige.

Vilka politiska frågor arbetar du mest med? – Det som gör presschefsjobbet så spännande är att det spänner över alla politiska områden. Det betyder att jag får jobba med både våra talespersoner och med olika delar av vårt parti. Men i min roll jobbar jag förstås också mycket med vår partiledare.

Vilka politiska frågor arbetar du mest med? – Jag arbetar med partisekreterare Tomas Tobé och gruppledaren Jessica Polfjärd så det blir en hel del partifokuserade och interna frågor. Jag jobbar även med skattefrågor, infrastruktur och justitiefrågor.

Vad är det bästa med ditt jobb? – Att jag varje dag får jobba med människor som brinner för att Sverige ska fungera och dessutom får leda ett team skickliga pressekreterare som inget hellre vill än att vinna valet 2018. Vilken mediekonsumtion kan du inte leva utan? – Mobilapparna TT, Omni och Readly är välanvända.

Vad är det bästa med ditt jobb? – Att det aldrig finns en tråkig dag. Det händer alltid saker och det är ett högt arbetstempo, en stor del av charmen är att en arbetsdag väldigt sällan blir som man har tänkt sig på morgonen.

Vilka politiska frågor arbetar du mest med? – Sådant som faller inom ramen för finansoch arbetsmarknadsfrågor. Samt det som konstitutionsutskottet och EU-nämnden arbetar med. Vad är det bästa med ditt jobb? – Att få arbeta med frågor som påverkar människors vardag och Sveriges framtid, mitt i politikens centrum. Det är otroligt spännande och meningsfullt. Vilken mediekonsumtion kan du inte leva utan? – Omni är ett bra alternativ för den som vill hålla sig uppdaterad. Den samlar det viktigaste och senaste, samt har en bra flashfunktion.

Vilken mediekonsumtion kan du inte leva utan? – Sociala medier klarar man sig inte utan.

Ina Kokalari, pressekreterare

Charlie Levin, pressekreterare

Anna Ståhlgren, pressekreterare

Twitter: @InaKokalari

Twitter: @_Charlie_Levin

Twitter: @AnnaStahlgren

Vad gjorde du innan? – Jag har tidigare jobbat med kommunikation på olika sätt. Senast som PR-konsult i fastighetsbranschen.

Vad gjorde du innan? – Har tidigare arbetat som utredare. Jag har också skrivit en intervjubok om förändringar och ledare i mediebranschen.

Vilka politiska frågor arbetar du mest med? – Jag arbetar med frågor som rör skola/ utbildning, kultur, social- och äldrefrågor, civil- och bostadsfrågor men även näringslivsfrågor.

Vilka politiska frågor arbetar du mest med? – Som pressekreterare till partiledaren har jag förmånen att få resa runt i landet, möta många människor och komma i kontakt med en stor bredd av frågor.

Vad gjorde du innan? – Kommer närmast från regeringskansliet, där jag i sju år arbetade på Kansliet för krishantering. Jag servade den politiska ledningen med underlag, omvärldsbevakning och sektorsövergripande analys med bäring på Sverige och svenska intressen.

Vad är det bästa med ditt jobb? – Att varje dag kämpa för att göra den mediala kommunikationen vassare och vinna medieutrymme. Samtidigt är det fantastiskt att arbeta med alla kunniga politiker och stötta dem i det dagliga arbetet och se hur de kommunikativt blir mer och mer skickliga.

Vad är det bästa med ditt jobb? – Det bästa är att varje dag gå till jobbet och känna att jag är en pusselbit i arbetet med att göra Sverige bättre.

Vilken mediekonsumtion kan du inte leva utan? – Jag älskar allt som ger en nyhetsflash i mobilen!

Vilken mediekonsumtion kan du inte leva utan? – Den som sker i mobilen.

Vilka politiska frågor arbetar du mest med? – Jag arbetar med utrikes- och försvarsfrågor, migration och socialförsäkring samt miljö-, jordbruk och landsbygdsfrågor inklusive jakt. Vad är det bästa med ditt jobb? – Att få verka bland människor med ett outtröttligt engagemang! Vilken mediekonsumtion kan du inte leva utan? – Text-tv! Den ger mig en quick fix. Sedan är jag vansinnigt förtjust i Omni – en svensk Huffington Post!


18 MODERATA SENIORER 40 ÅR | ÅRETS RÅDSKONFERENS MEDBORGAREN

Moderata Seniorer

40 år – en vital åldring

Den moderata senior-rörelsen föddes den 31 mars 1976 i Malmö där Karl-Axel Nyman och Astrid Nyberg bildade ”Moderata pensionärers intressegrupp”. Ungefär samtidigt bildades med Britta Wolff som ordförande ”Club 60” i Uppsala. Två år senare beslöt partistyrelsen att ”pensionärsråd” skulle bildas i landet, men intresset visade sig då svagt.

berättigade – är redan vid nästa val seniorer, liksom nästan hälften av de moderata partimedlemmarna. Vår verksamhet fyller ett stort behov både för politiskt arbete och socialt umgänge. Ett åttiotal föreningar, spridda över hela landet, bedriver en livlig och fruktbar verksamhet, och är ofta en nyckelresurs inte minst i valrörelserna. Mycket av vår uppmärksamhet ägnas åt utrikes- och försvarspolitik, utbildning, kreativitet och tillväxt, men också den ökande bristen på äldreboenden med service och social gemenskap.

I mars 1982 höll partiet och Medborgarskolan en idékonferens om pensionärsverksamhet på partiets kursgård i Gimo. Året därpå bildades ”Moderata Samlingspartiets Samrådsforum” (MSS) vid en ny seniorvecka på Gimo, och 1986 avskaffade man beteckningen ”råd” och begreppet ”Moderata Seniorer” infördes. Allt fler distriktsförbund började upptäcka värdet och den praktiska nyttan av en aktiv seniororganisation.

Fram till den senaste partistämman i Karlstad 2015 saknade Moderata Seniorer som organisation förslagsrätt. Nu skall de framtida stadgefrågorna gällande Muf, Moderatkvinnorna, oss, och Öppna Moderater, utredas. Vi seniorer ser mycket fram emot detta – och att det sker snabbt, ty det är ju val igen ”senast 2018”. Men seniorernas åsikter kommer att bli mycket avgörande för valutgången, när tredjedelen av väljarna nu är 65 eller äldre.

Livslängden i Sverige ökar dramatiskt. En tredjedel av väljarkåren – två miljoner röst-

Text: Bertil Persson och Inger Koch Foto: Jan Holubec

Fullspäckat schema på årets rådskonferens

Den 13 april gick årets rådskonferens av stapeln. Ett Stockholm i vackraste vårväder tog emot över 120 moderater för en heldag med fokus på lokal politikutveckling och med tal av både Anna Kinberg Batra och Tomas Tobé. Moderaternas rådskonferens samlar kommunal-, landstings- och regionråd, politiska sekreterare, SKL:s moderata ledningsgrupp och partiombudsmän från samtliga förbund. Konferensen ger tillfälle för moderata representanter att utbyta erfarenheter och diskutera politikutveckling på lokal nivå. Årets rådskonferens började med att partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson höll en presentation om regeringens ekonomiska politik samt Moderaternas vårbudgetmotion. Ulfs presentation följdes av ett tal från Moderaternas partisekreterare

Tomas Tobé. Tomas gav en översyn av det aktuella opinionsläget samt arbetet i partiets kommunala utvecklingsgrupp, Företagarrådet och Moderater i utlandet. Eftermiddagen bestod av seminarium och workshops med fokus på lokal politik-utveckling. Det leddes av bland annat partiets vice ordförande Peter Danielsson. Tyngdpunkten låg på erfarenhetsutbyte och idéer om utvecklingsarbetet samt hur vi tillsammans kan arbeta mer med lokal politikutveckling. Dagens sista tal höll Anna Kinberg Batra. Där fokuserade hon på det aktuella läget i riksdagen och Moderaternas väg framåt. Vi vill tacka alla deltagare som bidrog till en bra konferens! Text: Moderaternas policyavdelning Foto: Fredrik Wennerlund


MEDBORGAREN  FÖLJ VÅRA FÖRETRÄDARE 19

Moderaterna är första parti på snapchat!

Följ några av våra

företrädare Följ Anna Kinberg Batra

Följ nya_moderaterna

Följ Tomas Tobé

Anna Kinberg Batra

Tomas Tobé

@KinbergBatra

@tomastobe

@KinbergBatra

@tomastobe

Följ Peter Danielsson

Följ Elisabeth Svantesson

@peterdanielsson

@elisabethsvantesson

@peterdanielsson

@elisabethSvan Elisabeth Svantesson


20 EKONOMI  MEDBORGAREN

De långsiktiga ekon

utmaningarna Text: Christine Hanefalk

BNP-tillväxten i svensk ekonomi ligger för närvarande på strax under fyra procent och den positiva sysselsättningsutvecklingen från tiden med alliansregeringen fortsätter. Den regeringsföreträdare som vill fokusera på ljuspunkter kan här och nu hitta goda exempel på svenska framgångar. Moderaterna, med ekonomisk-politiske talespersonen Ulf Kristersson i spetsen, har dock varnat för att Sverige står inför betydande långsiktiga utmaningar som regeringen gör alltför lite för att möta. Moderaterna och de övriga allianspartierna är heller inte ensamma om sin kritik; även flera expertmyndigheter – nu senast Finanspolitiska rådet – pekar på flera områden där regeringen borde agera annorlunda eller göra mer. Det finns en påtaglig risk att regeringens politik förstärker de problem som finns och hämmar framväxten av nya jobb. Sverige befinner sig för närvarande i en ovanlig konjunkturuppgång. Efterfrågan i svensk ekonomi har stärkts betydligt under det senaste året, tack vare stark inhemsk efterfrågan som drivs av en mycket expansiv penningpolitik och till viss del även expansiv finanspolitik. Samtidigt kommer den ekonomiska utvecklingen på lite längre sikt präglas av de betydande strukturella problem

som finns på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Kombinerat med en stor befolkningsökning av nyanlända asylinvandrare är utmaningarna betydande. Den stora befolkningsökningen ger ett kraftigt genomslag på BNPtillväxten. Samtidigt som kostnaden för migrationen tynger statsfinanserna innebär den stigande offentliga konsumtionen – de medel som staten spenderar – en stimulans av ekonomin som bidrar till att blåsa upp dagens höga tillväxttal. Under det sista kvartalet 2015 bidrog offentlig konsumtion inom ramen för flyktingmottagandet till hela 0,4 procent av BNP. Dessvärre faller samtidigt tillväxttakten mätt i BNP per capita.

På något års sikt påverkas även arbetsmarknaden. När så många nya människor kommer till Sverige – och inte snabbt kommer i arbete – blir effekten tydlig. Enligt prognosen kommer sysselsättningsgraden, andelen av befolkningen i arbete, att börja sjunka redan nästa år samtidigt som arbetslösheten stiger.

de nya invånarna en stor tillgång för ett land med en åldrande befolkning. Misslyckas detta finns en påtaglig risk för höga ekonomiska och sociala kostnader under lång tid. Med dagens prognoser ser vi också hur utanförskapet ökar och omfattar knappt en miljon (i helårsekvivalenter) år 2020.

Att det tar tid för någon som är helt ny i Sverige att komma in på arbetsmarknaden är naturligt. Dessvärre är just den svenska arbetsmarknaden särskilt svår att ta sig in på för de som möter den för första gången och behovet av reformer på det här området är mycket stort. Om Sverige klarar av att kraftigt förbättra integrationen på arbetsmarknaden blir

Den jobb- och integrationspolitik som regeringen presenterat riskerar enligt flera bedömare att vara verkningslös eller till och med hämma jobbtillväxten. Till exempel visar Ekonomistyrningsverkets granskning av regeringens politik att den leder till att antalet arbetade timmar minskar i ekonomin och att jobbpolitiken inte har någon effekt alls på antalet sysselsatta i Sverige.


MEDBORGAREN 

EKONOMI 21

onomiska

måste tas på allvar Tydlig kritik har även riktats mot regeringens sätt att sköta de offentliga finanserna. Trots konjunkturuppgången kommer de offentliga finanserna dras med fortsatta underskott under hela mandatperioden. Detta både på grund av ökade utgifter i bidragssystemen och för att regeringen nu öppnar för lånefinansiering av nya reformer. Att regeringen därmed överger finansiering krona-för-krona gör det mycket svårt att nå balans och överskott under överskådlig tid. Genom att spä på det redan höga utgiftstrycket riskerar regeringen att tappa kontrollen över de offentliga finanserna och få än svårare att på sikt komma tillbaka till balans och överskott.

De höga utgifterna innebär att utgiftstaken hotas både 2016 och 2017. Trots detta har regeringen inte presenterat några konkreta förslag till större utgiftsbegränsningar utan valt att flytta utgifter mellan åren för att klara utgiftstaket 2016. Detta ovanliga agerande har uppmärksammats av såväl Riksrevisionen som Finanspolitiska rådet. Det finns stora risker med att regeringen inte hanterar de utgiftsökningar som lett fram till att utgiftstaken hotas. Dessa utgiftsökningar – exempelvis inom sjukförsäkringen och etableringen – riskerar nämligen att vara bestående och måste därför mötas av långsiktiga besparingsåtgärder.

Givet att Sverige är på väg in i högkonjunktur vore det förväntade agerandet från en sittande regering att se till att stärka statsfinanserna för att skapa säkerhetsmarginaler inför kommande kriser. För att värna förtroendet för svensk ekonomi och finanspolitik bör regeringen snarast presentera en trovärdig väg tillbaka till balans och överskott. Att spendera i högkonjunktur som om Sverige befann sig i lågkonjunktur är problematiskt även av andra skäl än att det tär på de offentliga finanserna. En ansvarsfull regering måste också agera rätt i förhållande till konjunkturläget. Det normala är att regeringar stramar åt i högkonjunktur och stimulerar

ekonomin i lågkonjunktur. Just nu bedriver regeringen så kallad expansiv finanspolitik trots att konjunkturen är på väg uppåt. Det innebär i sig risker för samhällsekonomin. Sammantaget finns det, bortom den mycket korta sikten, flera skäl till oro för svensk ekonomi. Dessa rör både strikt statsfinansiella frågor som bristen på långsiktiga reformer för att säkra en långsiktigt god utveckling för hela samhället.


22 HALLÅ DÄR CHRISTIAN HOLM BARENFELD 

MEDBORGAREN

Moderater i utlandet samlar moderata föreningar runt om i världen


MEDBORGAREN  HALLÅ DÄR CHRISTIAN HOLM BARENFELD 23

KORT OM:

HALLÅ DÄR!

Christian

Holm Barenfeld Ordförande för Moderater i utlandet Du har nyligen av partistyrelsen valts till ordförande för det nya nätverket Moderater i utlandet. Vad kommer ni att arbeta med? – Moderaterna har under många år haft utlandsföreningar bestående av aktiva moderater boende utomlands som gått samman. Vår roll blir att stödja dessa i deras arbete på plats och fungera som en naturlig länk mellan partiorganisationen och våra medlemmar i utlandet. Målet är förstås att befintliga föreningar ska kunna växa, att fler kommer till och att fler utlandssvenskar också ska rösta på Moderaterna. Varför valde partistyrelsen att skapa ett särskilt utlandsnätverk? – Från partiets sida har man självklart haft löpande kontakter med utlandsföreningarna även tidigare, men det aktiva arbetet från centralt håll har ofta skett i projektform kopplat till riksdagsvalen. Med ett fast nätverk på plats kan vi jobba systematiskt och kontinuerligt för att långsiktigt stötta utlandsföreningarna. Det är en tydlig ambitionshöjning från partiets sida i denna fråga.

Varför är det viktigt att fånga upp gruppen utlandssvenskar? – Allt fler svenskar bosätter sig utomlands och vi vet att valdeltagandet bland röstberättigade utlandssvenskar är relativt lågt. Utöver de som ändå finns upptagna i röstlängden finns det dessutom många personer som fallit ur men som skulle kunna bli röstberättigade igen efter anmälan till Skatteverket. Av de som ändå använder sin rösträtt är det betydligt fler än i valmanskåren i övrigt som röstar på Moderaterna. Här finns stor potential att för oss att växa genom att engagera fler, uppmuntra människor att gå och rösta och dessutom rösta på Moderaterna. I riksdagsvalet 1979 var resultatet så jämt att det till slut blev utlandsrösterna som fällde avgörandet och säkrade en borgerlig valseger. Det visar hur viktiga de där rösterna på marginalen kan vara. En annan aspekt är förstås att utlandsföreningarna fångar upp det politiska engagemang och fortsatta intresse för Sverige som moderata sympatisörer och medlemmar tar med sig när de flyttar till andra

Namn: Christian Holm Barenfeld Familj: Gift med Niclas, därutöver stor familj med föräldrar, bonusföräldrar och totalt fyra syskon Bor: Karlstad Gjort tidigare: Pluggade till ekonom i Karlstad och Stuttgart, jobbat främst inom familjens företag samt några år som politisk sekreterare innan jag kom in i riksdagen 2006 Fritid: Umgås med vänner och familj och reser gärna. Är även bilintresserad och vintertid gillar jag utförsåkning och försöker även när jag hinner att kolla in Färjestads hemmamatcher Läser just nu: Mestadels nyheter och politiska handlingar

platser i världen. Samtidigt får vi som parti tillgång till utlandssvenskarnas perspektiv och unika erfarenheter. I en allt mer globaliserad värld blir det allt vanligare att människor bor utomlands under åtminstone perioder av sitt liv. Moderaterna har alltid varit ett parti som värnat globalisering och öppenhet mot omvärlden och då faller det sig väldigt naturligt att ha ett nätverk som samlar utlandssvenskar. Vad lockade dig med rollen som ordförande för Moderater i utlandet? – Jag har sedan länge ett engagemang i internationella frågor och utrikespolitik. Även om jag aldrig varit utlandssvensk under någon längre tid har jag också bott, studerat och arbetat utomlands under kortare perioder i Australien, Tyskland och Storbritannien. Det känns spännande och utmanade att få leda arbetet med att utveckla denna del av vår partiverksamhet.

våren har jag hittills varit på årsmöte hos Moderaterna i London och träffat företrädare för partiet i Paris och Oslo. Jag har även varit och besökt Moderaterna i Tallinn. Det var väldigt kul att få träffa så många engagerade medlemmar och jag ser fram emot att få fortsätta utveckla ett gott samarbete med de utländska föreningarna. Sedan är det här förstås en angelägenhet för hela partiet och inte bara för oss i styrelsen. När Anna Kinberg Batra besökte USA nyligen passade hon på att träffa moderata medlemmar i New York. Det är för övrigt ett utmärkt exempel att ta efter för andra ledande företrädare när man befinner sig på resa utomlands. Stort tack Christian och lycka till med det fortsatta arbetet! – Tack så mycket! Text och foto: Christine Hanefalk

Nätverket är nystartat. Har du hunnit träffa några utlandsföreningar? – Jag har varit i kontakt med företrädare för de flesta utlandsföreningarna. Under

Så röstar utlandssvenskarna

Om Moderater i utlandet

Engagera dig!

Inför riksdagsvalet 2014 fanns det 161 300 röstberättigade utlandssvenskar. Av dessa röstade 52 200 eller cirka en tredjedel. Av de som använde sin rösträtt lade uppskattningsvis 36 procent sin röst på Moderaterna. Enligt organisationen Svenskar i världen finns det totalt cirka 660000 utlandssvenskar. I deras studie från 2015 ingick svenskar som bor utomlands mer än sex månader per år i definitionen av vem som räknas som utlandssvensk.

Moderater i utlandet är ett nätverk för moderata partiföreningar i världen. Förutom ordförande Christian Holm Barenfeld består nätverkets styrelse av riksdagsledamöterna Hans Wallmark, Tina Ghasemi, Michael Svensson, Isabella Hökmark, Muf:s internationella sekreterare Gustaf Göthberg och Anders Hedman, ordförande för Moderaterna i Tallinn.

Bor du utanför Sverige och är intresserad av att aktivera dig i en lokal partiförening? Kontakta Moderater i utlandet för att komma i kontakt med en förening där du bor. Finns ingen sådan kan vi hjälpa till om du själv vill ta initiativ till att det startas en ny förening. Maila oss på utlandet@moderat.se så berättar vi mer! För att läsa om nätverkets löpande verksamhet och vilka aktiva föreningar som finns, gå till www.moderat.se/moderater-i-utlandet.

Övriga källor: SCB, Valmyndigheten, SOMinstitutet


24 STARTA ETT FÖRETAGARRÅD 

MEDBORGAREN

Starta ett

företagarråd i din kommun

Text: Jörgen Warborn Foto: Fredrik Wennerlund

Tongivande personer med vilja att utveckla, det var nyckelorden när Nyköpingsmoderaterna satte ihop sitt eget Företagarråd. Första rådsmötet hölls i maj och gav försmak om ett gott samarbete: – Det är otroligt värdefullt för oss som politiker att få en grupp drivna och kunniga företagare att bolla idéer och lösningar med, säger Anna af Sillén, gruppledare i Nyköping. När Moderaterna med Jörgen Warborn i spetsen startade upp Företagarrådet blev Nyköping, tillsammans med Helsingborg, pilotkommun. Anna af Sillén, oppositionsråd i Nyköping ser mycket positivt på möjligheten att få vara med i arbetet med att utveckla idén kring företagarråd. – Vi är mitt uppe i ett lokalt politikutvecklingsarbete där näringslivs-

frågor är ett av våra fokusområden och då blir det här ett väldigt bra sätt att arbeta vidare med arbetsmarknads- och företagarfrågor. Så känns det såklart väldigt bra att få en möjlighet att påverka Moderaternas politik på området. Förutom Anna ingår också Erik Bengtzboe, Thomas Böhlmark och Tommy Jonsson i Moderaterna i Nyköping företagarråd och tillsammans plockade de ihop en lista på företagare som var intressanta för rådet. – Vi valde personer som inte bara var duktiga företagare och representerade olika branscher, utan också utvecklingsorienterade och tongivande människor här i Nyköping. Den första rådsträffen hölls i mitten på maj, ett uppstartsmöte som huvudsakligen gick ut på att samla rådet, låta rådsmedlemmarna bekanta sig med varandra och dra upp några riktlinjer för arbetet framåt.

– Vi är medvetna om att det här är en upptagen grupp så vi försöker göra detta på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt, säger Anna och fortsätter: – Vi kommer ha fler träffar under året men tanken är också att kunna använda den här gruppen som ett bollplank när det dyker upp företagarfrågor i politiken. Det är värdefullt för oss att kunna stämma av politiska förslag innan beslut tas. Anna konstaterar att beskedet om att Moderaterna startar upp ett råd i Nyköping har fått en mycket positiv respons.

Vill du vara med i ett lokalt företagarråd? Kontakta någon i den nationella styrelsen.

– Det märktes direkt att det var en uppskattad gest. Fler har hört av sig med synpunkter och tankar kring företagarnas situation i Nyköping och vill bidra med idéer för utveckling.

Harald Hjalmarsson, 070-3188035 harald.hjalmarsson@vastervik.se

Partistyrelsen beslutade i mars 2016 att starta det Moderata Företagarrådet. Uppgiften för den nationella styrelsen är att vara en katalysator så att det startas Företagarråd i hela Sverige.

Jörgen Warborn, 0706-55 55 59 jorgen.warborn@riksdagen.se Marta Obminska, 072-582 88 16 marta.obminska@riksdagen.se Linda Frohm, 070-3369796 linda.frohm@moderat.se

Kontaktuppgifter till Företagarråd som redan startat hittar du på www.moderat.se/foretagarradet


MEDBORGAREN  MEDBORGAREN 

KALENDARIUM 25 25 SOMMARTALET

Sommartal med

Anna Kinberg Batra I strålande solsken höll Anna Kinberg Batra sitt andra sommartal på Mosebacketerassen i Stockholm. Nära 500 var på plats denna nationaldag. Vill du se talet igen finns det på vår hemsida.

I Sverige råder jämställdhet och alla – då menar jag alla – ska kunna leva i frihet att själv få forma sitt eget liv. Vi vill införa ett gemensamt kösystem för både kommunala och fristående skolor. Så att alla får möjlighet att hitta rätt skola oavsett bakgrund eller uppväxt. Så att det blir enklare att både jämföra och välja – för alla elever. Vägen till det svenska samhället börjar i skolan. Den som nyligen kommit till Sverige ska inte gå sysslolös i sommar utan istället gå i skolan för att bygga den kunskap som behövs för att ta nästa steg in i det svenska samhället. Anna Kinberg Batra

Vägen in till det svenska samhället börjar i skolan Utökad lovskola Moderaterna vill satsa 600 miljoner kronor på utökad lovskola så att alla elever som behöver det ska kunna komma ikapp.

Inför ett aktivt skolval Valfriheten är en rättighet som alla elever ska garanteras. Därför vill vi införa ett aktivt skolval i samtliga av Sveriges kommuner.

Inför ett gemensamt kösystem Moderaterna vill ha ett gemensamt kösystem i samtliga kommuner med krav på transparens och rättsäkerhet.


• Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader. • Nolltolerans mot dåliga skolor. • Arbete och ansträngning ska alltid löna sig.

• Tillväxt i hela Sverige. • Trygghet att lita på.


MEDBORGAREN 

Hänt i Moderaterna

HÄNT I MODERATERNA 27

Storbritannien och EU Ett EU utan Storbritannien är ett försvagat EU. Det är därför viktigt att Storbritannien förblir medlem av unionen sa både Anna Kinberg Batra och Ulrika Karlsson när de besökte brittiska ambassaden. Här tillsammans med Storbritanniens EU-minister David Lidington.

Politikutveckling ur seniorperspektiv

Runt 100 Moderata Seniorer, från stad och län reste med Rosella från Kapellskär för att diskutera politikutveckling ur ett seniorperspektiv. Gunilla Elmberg, Moderata Seniorernas ordförande i länet hälsade alla välkomna ombord, och uppmanade oss seniorer att jobba för en bättre seniorrepresentation i riksdagen. Dagen inleddes med att Ulf Adelsohn kåserade över sin politiska resa, som startade 1962. Andra talare under resan var Kjell Jansson, förbundsordförande i Stockholms län, Dag Klackenberg, riksdagsledamot och Dennis Wedin, fullmäktigeledamot Stockholms stad och gruppledare i äldrenämnden. Det var intressanta föredrag som skapade en livlig debatt med engagerade seniorer.

Kejsar Maximilian-priset till Anders Knape

Anders Knape (M), ordförande i Karlstads kommunfullmäktige, är den första svenska lokalpolitiker som har belönats med Kejsar Maximilian-priset – delstaten Tyrolens och staden Innsbrucks europeiska pris för regional- och kommunalpolitik. Knape tog emot priset vid en ceremoni i Innsbruck på Europadagen den 9 maj. Kejsar Maximilian-priset instiftades 1997 som det europeiska priset för regional- och kommunalpolitik. Det består av ett diplom och en medalj samt en pris­summa på 10 000 euro.

Vårruset i Stockholm

Tisdagen den 24 maj var det dags för Vårruset 2016. Närmare 25 glada Moderatkvinnor från Stockholms län, stad och flera riksdagsledamöter fanns på plats för att springa, promenera och kampanja. En otroligt lyckad kväll med en massa glädje och energi. Vi ses igen nästa år!

Moderaterna i Växjö norra hos systrarna Gate

Söndagen den 17 april höll Moderaterna i Växjö norra konstituerande styrelsemöte inför verksamhetsåret 2016. I samband med styrelsemötet gjordes ett studiebesök hos systrarna Gate i Rösås. - För oss är det alltid viktigt att vara ute i olika verksamheter, att träffa människor och ta del av deras kunskaper, idéer, förslag och självklart också kritik för att ta med oss i vårt politiska arbete. Så gör vi Växjö bättre. Det säger Irene Bladh, ordförande i Moderaterna i Växjö norra i en kommentar i samband med studiebesöket. Efter själva mötet berättade Astrid Gate om sitt arbete, hur processen i det konstnärliga arbetet ser ut i de olika momenten, hur hon jobbar för att få fram sina mönster, redovisade de olika teknikerna och visade sitt arbete och platsen där hon arbetar med sin konst. Under besöket samtalade vi om Växjö kommun, om det som fungerar och om de utmaningar som fortfarande finns att ta hand om… det var en lärorik dialog! Text: Rene Jaramillo Foto: Haqvin Stiernblad

Samarbete över kommungränserna

Moderaterna på Gotland passade på att besöka våra kollegor och numera närmaste grannkommun, Västervik, under Kristi Himmelfärdshelgen. Ett på alla sätt lärorikt och nyttigt besök, många nya kontakter knöts och erfarenheter utbyttes. Besöket uppmärksammades av båda lokaltidningarna i Västervik. Under sensommaren kommer Västervik att besöka Gotland för att fortsätta att utveckla samarbetet över kommungränserna. Foto: Patrik Thored


B

POSTTIDNING Returadress: Medborgaren, Box 2080, 103 12 Stockholm

Kalendarium

2016 Juli 3-10 juli Almedalsveckan 9 juli Moderaternas dag, Almedalen 25-31 juli Stockholm Pride

Augusti sman Moderaterna söker partiombud län ds nlan till Västma sti. Sista ansökningsdag är den 6 augu Läs mer på och ansök här: www.moderat.se/jobba-hos-oss

5-21 augusti Sommar OS, Rio 27 augusti MQ-dag

September 13 september Riksdagen öppnar 27 september Medborgaren nr 3

December 6 december Medborgaren nr 4 16-17 december Moderatkvinnornas råd

Oktober 27-30 Mufs förbundsstämma 12 oktober Partiledardebatt riksdagen

November 8 november Presidentval i USA 17 november Moderata Seniorers temadag 23-24 november Medlemsaviseringen 2017 når medlemmarna

Profile for Medborgaren

Medborgaren 2/16  

Moderaternas medlemstidning

Medborgaren 2/16  

Moderaternas medlemstidning

Advertisement