Page 1

Moderaternas medlemstidning #4 2015

Anna Kinberg Batra om:

Skolinitiativet Allt om:

Migrationsuppgörelsen Utvecklingen är på väg åt fel håll:

Sverige kan mer MER I DETTA NUMMER: ALLT FRÅN PARTISTÄMMAN HÖSTKAMPANJEN HALLÅ DÄR: BERTIL PERSSON NYA PARTISTYRELSEN SÅ VINNER VI OPPOSITION I MALMÖ KRAFTTAG FÖR FLER MEDLEMMAR


2 PARTISEKRETERAREN HAR ORDET

MEDBORGAREN

LEDARE

Därför behövs Moderaterna Jag minns första gången jag gick till Muf:s lokal i Gävle för att gå på mitt första politiska möte. Jag var ung, engagerad och förväntansfull. Äntligen skulle jag få prata politik. Det var bara ett problem – jag vågade inte gå in. I stället gick jag hem. Men några veckor senare hade jag samlat nytt mod och gick dit igen. Den gången vågade jag öppna dörren. Det har jag aldrig ångrat. Var och en som väljer att engagera sig i Moderaterna har sin berättelse om hur det gick till och varför man gick med. En del vill påverka sakpolitiken lokalt. Andra vill förändra världen globalt. Oavsett anledning finns det värderingar som både håller ihop oss som parti och som skapar gemenskap för alla oss som är engagerade politiskt. Det är också värderingarna som ser till att vår politik håller ihop, att våra politiska förslag sammantaget gör Sverige till ett bättre land att födas, växa upp och leva i. Vi finns till för människan, och människan är varken politikens mål eller dess medel. Människan är politikens utgångspunkt. Politikens mål är människans frihet. Politikens ansvar är att förvalta människors förtroende för att skapa trygghet i samhället. Men vad menar vi med frihet? Vad menar vi med trygghet? Frihet kan vara att få gifta sig med den man älskar. Och leva i trygghet sida vid sida. Frihet kan också vara att få skilja sig från den man inte känner sig trygg med. Frihet kan vara att ha ett jobb, en lön, eller att få starta ett företag, att gå sin egen väg och känna tryggheten i att klara sig själv.

Frihet kan också vara att få göra som alla andra, att inte känna sig udda eller konstig, utan att bara känna tryggheten i gemenskap. Frihet kan vara att få säga sin mening utan att riskera att hamna i fängelse. Och att inte behöva svära trohet till en gud som du inte tror på. Friheten märks mest när den inte finns. Och när friheten inte finns kommer otryggheten. Det är tron på friheten som gör moderater till optimister om framtiden. För vi vet att när människor samlas för att bygga en bättre framtid tillsammans, då kan fattigdom halveras, sjukdomar utrotas och välstånd skapas. Men vi vet också att ingenting av det där sker automatiskt. Det kräver att vi anstränger oss hårt, var och en, i det stora och i det lilla. Och det oavsett om det vi ställs inför är en svår flyktingkris, ett fördjupat utanförskap eller global konkurrens om jobben. Genom historien och runt om i världen har olika politiska rörelser, från höger till vänster, sagt sig kämpa för friheten. Få har ställt sig på barrikaderna och ropat slagord som ansvar, ordning och reda!

Det finns ingenting som är politiskt enklare än att säga att någon eller något ska få mer pengar. Men ibland är det vår uppgift att göra precis tvärtom. Så var det när kostnaderna för sjukskrivningar och förtidspensioneringar sköt i höjden i början av 2000talet. När världens friskaste folk blev världens mest sjukskrivna. Nu ser vi igen hur kostnaderna för utanförskap ökar och hur ett nytt utanförskap biter sig fast. Då är Sverige på väg åt fel håll. Då är det vi som säger stopp. Därför behövs Moderaterna! Och därför behövs engagemanget från alla medlemmar.

Tomas Tobé Partisekreterare

Medborgaren Box 2080, 103 12 Stockholm Telefon 08-676 80 00 (vxl) Tryckeri Sörmlands Grafiska Ansvarig utgivare Tomas Tobé Redaktion Per Nilsson (redaktör), Monika Hallstensson (projektledare/grafisk form), Herje Strindberg (grafisk form) Kontakt medborgaren@moderat.se Prenumerationer, företag karla.ramsback@moderat.se Prenumerationer, privat jeanette.forslund@moderat.se Saknar du ett gammalt nummer av tidningen medborgaren@moderat.se Annonsera i Medborgaren medborgaren@moderat.se Omslagsfoto Fredrik Wennerlund

I DETTA NUMMER

Men det gör Moderaterna. För med friheten följer också ansvar.

Partisekreteraren har ordet .....2 Moderater i sociala medier......3

I Sverige har alla som kan arbeta skyldighet att ta hand om sig själv och sin familj. Den som inte har ett arbete är skyldig att göra allt i sin makt för att få ett. Det ska alltid löna sig att arbeta – varje timme, varje gång, för varje person. Detta borde vara självklart, men så är det tyvärr inte alltid.

Sverige kan mer...................4–5 Partistämman....................6 -13 Hallå där: Johan Forsell.........14 Skolinitiativet ........................15 Intervju: Diana Janse........16-17 Krönika: Jessica Rosencrantz...18 Hallå där: Bertil Persson........19 Följ Anna i sociala medier......20 Så vinner vi opposition..........21 Poddar & vloggar...................22 Intervju: Niklas Wykman........23 Höstkampanjen...............24-25 Krafttag för tillväxt i M...........26 Nato-opinionen.....................27

moderat.se

moderaterna

nya_moderaterna

nyamoderaterna


MEDBORGAREN

MODERATER I SOCIALA MEDIER 3

Moderater

i sociala medier Allt fler moderater är aktiva i sociala medier runt om i landet, här är några exempel. Har du tips på fler inlägg? Hör av dig till medborgaren@moderat.se

Emma Feldman Första äppelkakan bakad med egna äpplen. @emmafeldman77

Ulrika Karlsson Selfie med min vän Martin Chaugong, generalsekreterare för Inter Parlamentariska Unionen. @ulrika_uppsala

Christian Gustavsson Jag och Muharrem från Centerpartiet presenterar en politik för fler jobb och fler bostäder på HSB-bygget i Folkets Park. @christiangu

Anna Maria Corazza Bildt Girlpower med Natalia Brzezinski vid amerikanska ambassaden. @annamariacb

Peter Danielsson Bästa kalaset! Tillsammans med Maria Winberg Nordström, Jonny Cato Hansson och Maria Nilsson. @peterdanielsson

Erik Bengtzboe Eftermiddagsbesök på en Sörmländsk pärla! @bengtzboe

Ann-Charlotte Hammar Johnsson Moderatkvinnor firar 100 år. Kul att kunna byta några ord med Cristina Husmark Pehrsson. @achammar

Dennis Wedin Sjätte kretsen från Stockholmsstad på plats vid stämman i Karlstad. @denniswedin

Sofia Fölster Besök hos Furuhöjdens rehabiliteringshem med Muf Stockholm. Spännande företag med fina kvalitetsresultat!

Annika Tännström Teamet från SVT Väst som snart ska intervjua mig om ambulansen. @annikatannstrom

Ina Djurestål I vackra Norrköping för kampanj med Moderata Studenter! @inadjurestal

Jessica Polfjärd EPP-kongress i Madrid, delar av den moderata delegationen provsitter sina platser! @polfjard


4 SVERIGE KAN BÄTTRE

MEDBORGAREN

Text: Johan Andreasson och Laura Brandell Foto: Malin Berglund Grafik: Monika Hallstensson

Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men Sverige är på väg åt fel håll. Särskilt med tanke på att en av sju fortsatt befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes födda och ungdomar utan utbildning fördjupas dessutom utanförskapet och vägen till första jobbet blir allt längre, inte minst då integrationen i Sverige fungerar sämre än i många jämförbara länder. Detta är det nya utanförskapet. Det begränsar människors frihet och skapar otrygghet i vårt samhälle. En viktig orsak till detta är att Sverige fortsatt har höga skatter för dem med låga inkomster. En ensamstående förälder med låg inkomst har exempelvis tre gånger så hög skattekil i Sverige som i Danmark. Det gör att alltför många upplever att arbete inte lönar sig tillräckligt väl vilket håller tillbaka jobben i Sverige.

Ytterligare ett stort hinder för många i det nya utanförskapet är att deras kunskaper inte räcker till på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten är exempelvis tre gånger så hög för dem som saknar gymnasieutbildning jämfört med andra. Det är därför allvarligt att allt färre blir behöriga till gymnasiet samtidigt som kunskapsnivåerna i den svenska skolan sjunker.

Samtidigt behöver fler jobb växa fram för att möta en arbetsmarknad som förändras och ställer nya krav. Att klara svenska jobb i tider av en allt starkare global konkurrens är en av Sveriges stora utmaningar. Därför är det särskilt allvarligt att Sverige nu halkat ner jämfört med andra länder. Vi kan aldrig ta vårt välstånd i Sverige för givet och det kommer inte av sig själv utan kräver ett fortsatt arbete med att stärka Sveriges konkurrenskraft.

En av sju lever i utanförskap

Bristande integration

Enligt SCB motsvarar andelen av dem som lever på sociala bidrag och ersättningar var sjunde person i åldern 20-64 år.

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda, 20-64 år, var 2014 högre i Sverige än i många andra jämförbara länder.


MEDBORGAREN

SVERIGE KAN BÄTTRE 5

Sverige har tappat i konkurrenskraft År 2010 låg Sverige på andra plats i World Economic Forums konkurrenskraftsrankning medan vi 2015 hade tappat till tionde plats.

Hög skatt på små inkomster Skattekilen för en ensamstående person med två barn med små inkomster är högre i Sverige än i de andra nordiska länderna. Exempelvis är vår skattekil tre gånger så hög som den danska.

Det finns inga genvägar i politiken. På många områden är Sverige på väg åt fel håll. I denna allvarliga stund har Sverige en regering som inte förmår att ta sig an de utmaningar vi står inför, de för istället en politik som fördjupar Sveriges problem. Detta är en utveckling vi måste vända.

Behörigheten till gymnasiet minskar Fallande skolresultat Enligt Pisamätningen har svenska elevers kunskapsresultat i matematik, läsförståelse och naturvetenskap sjunkit kontinuerligt.

14 000 elever var inte behöriga till gymnasieskolan när de gick ut grundskolan och det är fler än året innan. 14,4 procent var obehöriga jämfört med 13,1 procent 2014. Sedan 1998 har andelen elever som är behöriga till gymnasiet minskat från 91,4 procent till 85,6 procent.


6 PARTISTÄMMAN

MEDBORGAREN

Jag vill leda nästa regering för att Sverige ska vara ett av världens bästa länder att födas, växa upp och leva i.

I sitt tal på partistämman talade Anna Kinberg Batra om Sveriges tre största utmaningar och hur dessa ska mötas. Den första är flyktingkrisen. Inget annat land i Europa har tagit emot lika många asyl­ sökande per invånare som Sverige. Därför har Moderater­ na gjort en omprövning av vår migrations­ och integrations­ politik och bland annat lanserat förslag om tillfälliga uppehållstill­ stånd och skärpt försörjnings­ krav i anhöriginvandringen. För­

slag som senare kunde drivas igenom i förhandlingarna med regeringen om insatser för att möta den akuta flyktingkrisen.

Samtidigt behövs fler vägar till det första jobbet för att Sverige ska ta sig an den andra stora utmaningen: Det nya utanförskapet. För att möta denna utmaning går vi nu fram med lägre skatt på små inkomster, förstajobbet­ anställning och skärpta krav på dem som lever på bidrag.

Att rusta Sverige i den globala konkurrensen är den tredje utmaningen och en nyckel för att möta detta är en bättre skola. Därför lanserade Anna Kinberg Batra Skolinitiativet som ska göra Moderaterna till ett ledande skolparti. Genom att möta dessa tre utmaningar lägger vi grunden för ett starkare Sverige.


MEDBORGAREN 

PARTISTÄMMAN 7


8 PARTISTÄMMAN

MEDBORGAREN

rdförande Stina Höök

Värmlands förbundso

inleder stämman

stmaster Jessica Polfjärd var toa under middagen

Stämmopresidet leddes

av Erik Bengtzboe från Södermanland

Ca

Medarbetarna Nettan Hellström, Monika Hallstensson, Lars Ahlkvist och HB Ekström uppmärksammades för att ha varit anställda i 25 år

är 100 år Uppmärksammar att det na bildades nor vin atk der Mo an sed


9 PARTISTÄMMAN

MEDBORGAREN

Bilder & minnen Partisekreterare Tomas

a 200 personer

agen

Tobé höll tal under fred

an arbetade under stämm

Anna Maria Corazza Bild

t i Moderata Ungdoms

förbundets monter

lterade i g till oss resu n Kd:s rikstin frå n ge te in be an ar m HCR:s Insamlingsut kronor till UN över 33 000

Lars-Ingvar Ljungman var en av många förbundsordföranden på plats

Erna Solberg statsminister i Norge kom på besök, här med Anna Kinberg Batra

Foto: Malin Berglund och Fredrik Wennerlund

Kåge Johans son, Lars Joha nsson och St under året gå ellan Paulsson tt i pension oc har h tackades av på stämmom iddagen


10 BESLUT FRÅN PARTISTÄMMAN

MEDBORGAREN

Viktiga beslut under partistämman Ansvar för ekonomin och fler vägar till första jobbet • Sänkt skatt på små inkomster, förstajobbetavdrag • Förstajobbet-anställning, fortsatt reformera las • Förhöjt jobbskatteavdrag redan vid 64 år, i stället för dagens 65 år • Utökad jobbstimulans i försörjningsstödet och etableringsersättningen • Rätt till Komvux • Ökade möjligheter till yrkesvux • Flytt-rut • Sänkt krav på aktiekapital för att starta företag och förenklade regler för svenska företag • Ökad konkurrenskraft och miljövänligare transporter genom möjligheter för tyngre och längre lastbilar

En förnyad migrations- och integrationspolitik

Trygghet mot brott

• Likvärdiga krav på alla utförare i välfärden • Generell tillståndsplikt oavsett utförare i välfärden • Tuffare och tydligare krav på och prövning av ägare och ledning i välfärden • Allmänheten ska tillförsäkras god insyn avseende såväl verksamhetsrelaterade uppgifter som ekonomi, genom öppen och transparent redovisning

• 1 000 nya poliser • Åtgärdspaket mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism • Möjlighet att lokalt förbjuda tiggeri för att upprätthålla allmän ordning och bättre verktyg för markägare och kommuner att hantera utmaningen • Öppna för en bredare lagreglering som tydligare markerar vars och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte

Mer kunskap i skolan • Att den allmänna förskolan utökas till att gälla från två års ålder i stället för dagens tre år • Skolverket ska erbjuda skolor som inte når kunskapskraven ett särskilt kunskapskontrakt med nationella resurser kopplade till åtgärder som forskningen visar stärker kunskapsresultaten • Fler karriärtjänster för lärare • Ökade möjligheter till lovskola • Morgonfritids för ökad flexibilitet och förutsättningar för mer lugn och ro när den ordinarie verksamheten börjar

Säkerhet i en orolig omvärld • Färdplan mot ett svenskt Natomedlemskap • Återupprätta det psykologiska försvaret • Att Sveriges tillgång till långräckviddiga bekämpningssystem ska vara en prioriterad materielfråga kommande mandatperiod

Ökad jämställdhet och samhörighet • Förstärkt jämställdhetsbonus • Jämställdhetsbonus för den tillfälliga föräldrapenningen vid vab • Se över möjligheten för fler att kunna ta del av föräldraförsäkringen • Hbtq-lyft

Fler bostäder • • • • •

Öka tillgången på byggbar mark Mer ändamålsenligt strandskydd Ytterligare flexiblare bullerregler Förkortade handläggningstider Förbättrade möjligheter till andrahandsuthyrning

Foto: Malin Berglund

• Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara ny huvudregel med möjlighet till permanent uppehållstillstånd vid anställning och uppvisad inkomst • Tillfälliga gränskontroller vid ett akut läge • Införande av säkraländer-listor • Skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring och utökad omfattning av försörjningskravet • Skärpta straff för flyktingsmuggling • Utbildningsplikt för nyanlända vuxna utan grundskoleutbildning • Staten ska utöka sitt ansvar för etableringsersättningen från dagens två år till tre år och erbjuda mer stöd och resurser för till exempel undervisning för nyanlända

Ordning och reda i välfärden


MEDBORGAREN

PARTISTYRELSEN 11

partistyrelsen?

Vilka är den nya

Anna Kinberg Batra

Peter Danielsson

Elisabeth Svantesson

Är? Partiledare och riksdagsledamot • Bor? Nacka • Familj? Make och dotter • Gjort tidigare? Moderaternas gruppledare i riksdagen 20102015, ordförande för finansutskottet 2010-2015, ordförande EU-nämnden 2007-2010, ersättare i riksdagen 2000, riksdagsledamot 2001-2002 och sedan 2006. Har även arbetat som informationschef, budbilschaufför och som egenföretagare • Fritid? Umgås med familjen, springer (helst i skogen), och lyssnar på musik • Läser just nu? Sapiens: en kort historik över mänskligheten av Yuval Noah Harari, handlingar och barnböcker • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Jag vill genomföra en politik som bygger Sverige starkare, bryter det nya utanförskapet och får fler i arbete

Är (förutom förste vice partiordförande) Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg • Bor? Helsingborg • Familj? Fru, två barn och en katt • Gjort tidigare? Har bland annat varit ledamot i Sveriges riksdag, förste vice ordförande i Muf samt har arbetat som kommunikationskonsult och ledarskribent • Fritid? på fritiden gillar jag att umgås med familjen och vänner, läsa, laga mat och röra på mig • Läser just nu? Marco Rubio, An American Son • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Är generalist, men ekonomi, utbildning och stadsutveckling intresserar mig särskilt

Är (förutom andre vice partiordförande) Vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet och arbetsmarknadspolitisk talesperson • Bor? I Nora och Stockholm • Familj? Man, tre söner, sonhustru och två barnbarn • Gjort tidigare? Jobbat på Örebro universitet där jag bland annat forskade om nyanländas första år i Sverige • Fritid? Ägnar jag åt familj, vänner och promenader • Läser just nu? På flykt från ett sorgebud av David Grossman • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Jobb- och integrationspoliitk


MEDBORGAREN  PARTISTYRELSEN 12

Nils Martin Andreasson

Beatrice Ask

Lena Asplund

Hanif Bali

Är? Regionråd Västra Götaland • Bor? I Bomarken, Dals-Ed • Familj? Två barn och särbo • Gjort tidigare Oppositionsråd, ordförande Inera AB som koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete • Fritid? Familjen • Läser just nu? Tänka, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Hela spektrat av hälso- och sjukvårdsfrågor är extremt intressant. Och hur digitalisering påverkar oss nu och i framtiden

Är? Riksdagsledamot och ordförande i justitieutskottet • Bor? I lägenhet i Stockholm • Familj? Närmast två vuxna söner, varav en med familj • Gjort tidigare? Justitieminister 2006-2014 • Fritid? Umgås med familj och vänner, vara ute i naturen och fixa hemma och på landet. Jag är sällan sysslolös • Läser just nu? Mest handlingar och sådant som rör uppdraget dessvärre. Senast läste jag Caroline Engvalls bok Virtuell våldtäkt • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Allt som rör brottsbekämpning givetvis

Är? Riksdagsledamot • Bor? Sollefteå • Familj? Tre söner och barnbarn • Gjort tidigare? Riksdagsledamot sedan 2006, ledamot skatteutskottet 2006-2014 ledamot försvarsutskottet 2014-. Tidigare både kommun och landsting varit Förbundsordförande i Västernorrland • Fritid? Läsa, mat och vin, umgås med familj och vänner, segling • Läser just nu? De förklädda flickorna i Kabul av Jenny Nordberg • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Försvarsfrågor, Afghanistan, frågor som rör mitt län Västernorrland

Är? Riksdagsledamot • Bor? I Solna stad • Familj? Flickvännen Alexis • Gjort tidigare? Kommunpolitiska uppdrag i Solna och Väsby • Fritid? Spelar Dota2 och Fallout • Läser just nu? Sadeq Hedayats Den blinda ugglan • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Specialiserat mig inom migration/integration men brinner extra för digital kultur

Christofer Fjellner

Linda Frohm

Christian Gustavsson

Katarina Jonsson

Är? Europaparlamentariker • Bor? S t o c k h o l m / B r y s s e l / S t r a s b o u rg • Familj? Erika och barnen • Gjort tidigare? Bland annat varit förbundsordförande i Muf och varit med att grunda företaget Look Closer • Fritid? Går på synthkonserter och snickrar på sommarstugan • Läser just nu? EU:s handelsstrategi samt Kaninen som så gärna vill somna • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Jag arbetar särskilt med att vinna Europa för två saker: Frihandel, så att vi fortsatt kan värna vårt välstånd, samt för en miljöpolitik som kan rädda vår planet och inte bara försöker rädda vårt samvete

Är? Förbundsordförande Norrbotten, gruppledare Kalix kommunfullmäktige, kommunstyrelsen Kalix, kommunala bolag, företagsledare, företagare, vice ordförande Kommuninvest, ordförande Visita Norrland, ledamot Visita • Bor? Kalix • Familj? Man Daniel och tre barn, Christian 18 år, Sanna 17 år, Tindra 3 år • Gjort tidigare? Företagare, fritidspolitiker sedan 2010 • Fritid? Familjen, träning och resor. Tycker mycket om att vara ute i Norrlands natur, både i skärgården och inåt landet • Läser just nu? Halvvägs av Fredrik Reinfeldt • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Näringslivs politik och utveckling

Är? Förbundsordförande i Östergötland och kommunalråd i Linköping • Bor? I Hejdegården i Linköping • Familj? Mannen Mikael och golden retrivern Kokos • Gjort tidigare? Programmerande kemist som sysslat med allt från sjukvårdspolitik till samhällsbyggnadsfrågor • Fritid? Träning, matbloggande och teknik • Läser just nu? Clinch av Martin Holmén • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Till vardags jobbar jag mest med innovation, företagare och samhällsbyggnad, men det som engagerar mig mycket är våra interna arbetssätt i Moderaterna. Där har vi mycket att göra

Är? Ordförande i kommunstyrelsen i Skövde • Bor? I en lägenhet i centrala Skövde • Familj? Sambo, inga barn • Gjort tidigare? Ordförande i omvårdnad- respektive fritidsnämnden i Skövde • Fritid? Umgås med familj och vänner och spelar ofta golf med målsättning att komma under 10 i hcp • Läser just nu? På nattduksbordet ligger det oftast deckare eller historieböcker. Senast lästa är Kristina Appelqvists deckare som utspelar sig i Skövde • Är det någon fråga du är extra intresserad av? När jag i slutet av 90-talet gick med i Moderaterna var jag sjukpensionär och jag kommer alltid att brinna för ett samhälle som ger förutsättningar för den enskilde att växa och ta vara på dennes förmåga, energi och drivkraft


MEDBORGAREN  PARTISTYRELSEN 13

Jessica Polfjärd

Gunnar Strömmer

Anna Tenje

Hans Wallmark

Är? Riksdagsledamot från Västmanland och gruppledare för den moderata riksdagsgruppen • Bor? Romfartuna, Västerås • Familj? Sambo Torbjörn och två söner Philip och Erik • Gjort tidigare? Ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, ordförande i riksdagens näringsutskott, ledamot i skatteutskottet, tidigare ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelse i Västerås • Fritid? Lagar gärna mat, träffar familj och vänner, går på ishockey, plockar svamp och följer sonens amerikanska fotbollslag • Läser just nu? Inget att avundas. En bok om en kvinna som lyckats fly i från Nordkorea • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Näringspolitiska frågor om hur jobb skapas och företagarpolitik för fler växande företag

Är? Arbetar som advokat • Bor? Enskede, Stockholm • Familj? Gift med Irene, tre barn • Gjort tidigare? Förbundsordförande i Muf, grundare av och mångårig chef för Centrum för rättvisa, särskild utredare i statliga Medborgarskapsutredningen • Fritid? Vara med familjen – gärna på landet, till sjöss eller i skidspåret • Läser just nu? Andreas Johansson Heinös färska bok Gillar vi olika. Sent omsider kommit igång med Kristina Sandbergs Maj-trilogi som utspelar sig i min hemstad Örnsköldsvik • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Rättsfrågor, konstitutionella frågor och migrationsfrågor

Är? Förbundsordförande Moderaterna Kronoberg, kommunalråd Växjö, ordförande utbildningsnämnden, ordförande Stadsutvecklingsrådet och ledamot i regionfullmäktige • Bor? Växjö • Familj? Gift med Jonas, två barn, Måns sju år och Elsa fyra år • Gjort tidigare? Riksdagsledamot, ordf i tekniska nämnden, ordf miljöberedningen, vice ordf FMSF • Fritid? Trädgård, jakt, matlagning och efterföljande middagar med vänner • Läser just nu? Tärningsspelaren av George Cockcroft • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Skola och utbildning

Är? Riksdagsman sedan 2006 och nu försvarspolitisk talesperson • Bor? I Skåne på landet i närheten av Skälderviken strax utanför Ängelholm • Familj? Hustru och två barn • Gjort tidigare? Tjänstledig redaktör. Var kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm 2001-06 • Fritid? Läser gärna böcker. Skåne erbjuder också många härliga smaker genom allt närproducerat och odlat • Läser just nu? The Baltic av Michael North. En bok om nordisk-baltisk gemensam historia • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Östersjöområdets försämrade säkerhetsläge är något som upptar mycket av min tid. Då krävs samarbete och samverkan. Glad och stolt över att Moderaterna pekar på behovet av en färdplan för ett svenskt Natomedlemskap

Annicka Engblom, MQ

Rasmus Törnblom, Muf

Bertil Persson, MSS

Fredrik Saweståhl, ÖM

Är? Riksdagsledamot Blekinge och ordförande i Moderatkvinnorna • Bor? Rödeby, norr om Karlskrona • Familj? Make och två tonårsdöttrar • Gjort tidigare? Marinen, FRA och Blekinge tekniska högskola • Fritid? Familjen, havet, naturen och litteraturen • Läser just nu? Åsne Seierstad, En av oss – en berättelse om Norge (Breivik) • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Människors lika rättighet och samhällssäkerhet som ska skydda den

Är? Förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet • Bor? Stockholm • Familj? Bara jag och två fiskar • Gjort tidigare? Vice förbundsordförande Muf, riksordförande Moderat Skolungdom • Fritid? Spelar tv-spel, läser böcker och umgås med vänner • Läser just nu? Senast numret av Allt om historia • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Arbetsmarknadsfrågorna är vår största framtidsutmaning, är väldigt glad över partistämmans beslut att reforma las

Är? Ordförande Moderata Seniorer • Bor? Thulehem i Lund • Familj? Tove, två barn och två barnbarn • Gjort tidigare? Med Dr specialist i invärtes medicin och kardiologi, sjuk- och socialkommunalråd i det då landstingsfria Malmö (vi drev fram högskolan, bron, hamnbebyggelsen och kulturlivet), riks­ dagsledamot, FN-delegat, vice ord­­ förande för Sophiahemmet • Fritid? Teater och konst (Malmö), tennis (Båstad) • Läser just nu? Björn Wahlroos, Tio felaktiga ekonomiska teorier.• Är det någon fråga du är extra intresserad av? Tillväxtfrågor, främst att skapa ”Största möjliga kreativa massa”, d v s bättre universitet, infrastruktur, kulturliv, boendemiljöer och skolor

Är? Förbundsordförande Öppna Moderater och kommunstyrelsens ordförande Tyresö • Bor? I Tyresö • Familj? Maken Mikael som också är (M)-politiker • Gjort tidigare? Bland annat suttit i Muf FS, varit vice ordförande i FMSF, suttit i styrelsen för European Democrat Students, jobbat på Jarl Hjalmarsonstiftelsen mm • Fritid? Spelar handboll (är målvakt), tränar, reser och kan massor om Eurovision • Läser just nu? Ellis Peters serie av medeltida mordgåtor • Är det någon fråga du är extra intresserad av? Utöver hbtq-frågor och frågor om mångfald så är det miljö, samhällsbyggnad och ekonomi

Foto: Fredrik Wennerlund, Jenny Puronne och Peter Knutson


MEDBORGAREN

HALLÅ DÄR: JOHAN FORSELL 14

HALLÅ DÄR!

Johan Forsell

Talesperson migration och riksdagsledamot

Ordning och reda i flyktingmottagandet Moderaterna har tillsammans med övriga Alliansen och regeringen nått en överenskommelse med anledning av flyktingkrisen. Vad innebär den? – Åtgärderna är ett första steg för att bättre kunna möta dagens situation. Viktigast är att Sverige kommer införa tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Det innebär en harmonisering med vad som gäller i de flesta andra EU-länder och har varit en prioriterad fråga för Moderaterna. Positivt är även att flera undantag tas bort från försörjningskravet vid anhöriginvandring samt att en princip om säkra länder införs i flyktingmottagandet. Överenskommelsen innehåller också en utvidgning av rut-reformen, bland annat till att omfatta flyttjänster, och tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd. Moderaternas partistämma gav ett tydligt stöd för en ny migrationspolitik och den inriktningen har fått konkret genomslag i förhandlingarna med regeringen. Apropå partistämman så talade du där om Moderaterna som ”en tredje väg” i migrationspolitiken. Vad innebär det?

– Bakgrunden är att svensk migrationsdebatt länge har varit polariserad mellan Miljöpartiets dröm om en oreglerad invandring och Sverigedemokraternas stängda gränser. Ingetdera skulle innebära någon lösning på de utmaningar vi står inför. En långsiktigt hållbar migrationspolitik ser till att hjälpa människor undan krigets fasor, men ställer också tydliga krav på ordning och reda, samt betonar att flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för hela EU. Jag tror också att vi behöver utveckla vår syn på att hjälpa i närområdet. Det är orimligt att människor ska tvingas lämna FN:s flyktingläger på grund av brist på mat och förnödenheter. Migrationsverket prognosticerar 170 000 asylsökanden i år och ännu fler 2016. Hur ska Sverige möta den här situationen? – De åtgärder som finns i uppgörelsen med regeringen är betydelsefulla men kommer inte vara tillräckliga för att hantera situationen. Mot bakgrund av den akuta krisen i Sveriges mottagningssystem har vi föreslagit

en tillfällig gränskontroll för att upprätthålla Dublinförordningens princip om första asylland. EU:s regelverk åsidosätts i dag systematiskt med orimliga konsekvenser för Sverige. Detta är en tillfällig åtgärd för att vi ska kunna klara av det ohållbara läge vi är i och ta ansvar för Sverige. Flyktingkrisen kan bara hanteras ifall samtliga medlemsstater drar sitt strå till stacken. Vad sker framöver? – Moderaterna kommer att fortsätta utveckla vår politik för att skapa ordning och reda i mottagandet. Regeringen bör ta initiativ till att kunna återinföra de medicinska åldersbedömningarna av ensamkommande ungdomar. I tider av stora påfrestningar är det särskilt viktigt att resurser avsedda för barn också går till barn snarare än vuxna. Vi har även pekat på det nödvändiga i att harmonisera de svenska systemen med till exempel Tysklands. När regeringen inte har kraft att ta ansvar för Sverige, behövs Moderaterna mer än någonsin. Text: Karin Sedvall Foto: Jonna Thomasson

KORT OM: Namn: Johan Forssell Familj: Gift och blev nyligen pappa för tredje gången Gjort tidigare: Ordförande i Muf och stabschef hos Fredrik Reinfeldt Fritid: Vara med familjen Läser just nu: Den förlorade sonens återkomst om Peter Wallenberg


MEDBORGAREN

SKOLINITIATIVET 15

SKOL T E V I T A I INIT

I samband med sitt stämmo­ tal på partistämman i Karlstad lanserade Anna Kinberg Batra Skolinitiativet. Varför lanserar du Skolinitiativet? – Jag vill att Sverige ska vara ett land som byggs med och konkurrerar med kunskap. Inget är så viktigt för en människas livschanser som att få en bra utbildning. I dag når dock inte svensk skola upp till de höga krav som vi ska ställa på den och därför behöver vi ta fram fler reformer för mer kunskap i skolan. Hur skulle du vilja beskriva läget i svensk skola? – Allvarligt. Många känner naturligtvis att de är trygga och får en bra utbildning men det är tydligt att kunskapsresultaten i stort faller. I våras var det exempelvis 14 000 elever som gick ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Det kan vi inte acceptera, särskilt inte när vi vet att möjligheten att få det första

viktiga jobbet sjunker dramatiskt för dem som inte gått ut gymnasiet.

kan delta i arbetet att göra Moderaterna till ett ledande skolparti.

Misslyckades Alliansen med skolpolitiken? – Alliansregeringen gjorde många bra reformer men det är tydligt att vi inte nådde ända fram för att vända de fallande skolresultaten. Vi behöver helt enkelt göra mer än vad som redan är gjort. Inte minst då vi måste stå ännu starkare när krav från omvärlden skärps och arbetsmarknaden förändras.

Vad kommer bli de prioriterade områdena för ert arbete? – Först och främst handlar det om att ta fram reformer för att vända trenden med fallande kunskapsresultat i skolan. I detta arbete behöver vi självfallet fokusera på att stärka läraryrkets status och attraktivitet, kunskapsinnehållet i skolan samt hur vi kan få ett bättre och starkare ledarskap i skolan. Andra viktiga områden är självfallet kopplingen mellan inte minst gymnasieskolan och arbetsmarknaden samt högskolan. Det är särskilt viktigt för att vi ska kunna få bättre kompetensförsörjning på svensk arbetsmarknad. I slutändan handlar det om att Sverige ska få en skola i världsklass.

Hur kommer ni arbeta? – Jag kommer först och främst samla den kunskap och erfarenhet som finns hos alla de moderater som dagligen arbetar med utbildningspolitik samtidigt som jag vill knyta till mig den experthjälp och forskning som finns runtom i Sverige. Detta är ett arbete som kommer att inledas nu och pågå fram till början av 2017. I stort vill jag att det ska vara ett öppet arbete där så många som möjligt får chansen att komma med inspel och

Text: Johan Andreasson

Har du idéer för en bättre skola? Engagera dig i Skolinitiativet! Mejla skolinitiativet@moderat.se Mer information på www.moderat.se

Fakta: Viktiga skolförslag • Mer matematik i högstadiet • Kunskapskontrakt och extra resurser för bättre kunskapsresultat • Fler karriärtjänster för lärare och en förstärkt satsning på karriärlärare i utanförskapsområden • Utökad förskola från två års ålder i stället för dagens tre år • Ökade möjligheter till lovskola


MEDBORGAREN

KORT OM: Namn: Diana Janse Bor: Vasastan i Stockholm Familj: Make och en sex månader gammal son Bakgrund: 16 år på UD, bland annat som ambassadör i Libanon och chargé d’affaires i Syrien, ambassadör i Georgien och Armenien, och som samordnare hos Carl Bildt. Innan dess mycket annat; handläggare på försvarsdepartementet och analytiker i Högkvarteret. FN-tjänst som tolk i krigets Bosnien och Ica-kassörska i Öregrund. Dubbel examen från Uppsala universitet i statsvetenskap respektive ryska Tycker om: Att resa, se på film och läsa böcker

NY MEDARBETARE I STABEN 16


MEDBORGAREN

NY MEDARBETARE I STABEN 17

Intervju

DIANA

JANSE Utrikespolitisk rådgivare åt partiledningen

Vad gör du i staben? – Jag är Annas utrikes- och säkerhetspolitiska rådgivare. Utöver det hoppas jag att få tid att tänka mer strategiskt kring de utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna. Det är mycket som händer i vår omvärld, och det påverkar oss, våra handlingsalternativ och vår politik. Vilka är de stora utrikespolitiska frågorna? – Säkerheten i vårt närområde. Under president Putins ledning har Ryssland rivit upp den säkerhetspolitiska ordning som rått sedan efterkrigstiden, och det har långtgående konsekvenser, inte bara i vårt närområde. Därtill kriget i Syrien, vår tids kanske största tragedi där det kollektiva världssamfundet hittills varit oförmögna att få

stopp på kriget, eller ens sänka våldsnivån, och där ISIL har tagit barbariet till en ny nivå. Länkat till det har vi också den massiva migrationen till Europa, driven av bland annat men inte bara av konflikterna i Mellanöstern. Det sätter EU och EU-samarbetet, som knappt har hämtat sig från eurokrisen, på nya hårda prov. Med evig krishantering tenderar de långsiktiga, viktiga reformerna för att till exempel stärka tillväxten och konkurrenskraften, att ständigt skjutas på framtiden. Vad skiljer din roll från ditt tidigare arbete? – Tidigare var jag som ambassadör myndighetschef, med administration, budgetansvar och personalansvar förutom uppdraget att representera

regeringen och greppa det politiska läget i mina stationeringsländer. Nu får jag ägna mig nästan helhjärtat åt utrikes- och säkerhetspolitiken och nätverkandet. Dessutom pendlar jag inte till Damaskus längre. Trivs du med jobbet? – Absolut! Det är hemskt spännande att få arbeta med politik men med ett annat angreppsätt. Och även här har jag kompetenta, drivna och trevliga kollegor. Du skrev för några år sedan en bok: ”En del av mitt hjärta lämnar jag kvar”. Berätta! – Den handlar om min postering som enda diplomat i Kabul, Afghanistan. Det var två fantastiskt lärorika men också slitiga år, och min bok var mitt

försök att förklara varför Afghanistan är viktigt. Inte lätt, men viktigt också för oss så långt därifrån. Därtill hade den ett närmast terapeutiskt syfte. Text: Per Nilsson Foto: Fredrik Wennerlund


MEDBORGAREN

KRÖNIKA

KRÖNIKA 18

Jessica Rosencrantz

I 1700­talets England gjorde textilarbetare uppror mot väv­ maskinen Spinning Jenny och vandaliserade uppfinnarens hem. De menade att maski­ nen skulle leda till massarbets­ löshet. I verkligheten bidrog den till effektivisering, framväxt av nya marknader och i slut­ ändan fler jobb och ökat väl­ stånd.

rum samt Uber eller svenska Baghitch och Flexidrive som hittar nya sätt att transportera människor och varor. Delningsekonomin är ett samlingsnamn på aktiviteter där vi delar på våra resurser såsom en tom lägenhet, en borrmaskin eller en bil, vilket minskar klimatpåverkan och hjälper människor i vardagen. IT möjliggör för människor att kopplas samman via digitala plattformar och dela resurser med varandra och digitaliseringens intåg kan ses som den tredje industriella revolutionen.

I ljuset av detta bör vi betrakta företag som Airbnb som möjliggör för människor att hyra ut sina tomma

Diskussionen kring Uber Pop, där privatpersoner kopplas samman via en app och skjutsar varandra mot betal-

Foto: Lilly Engfeldt

Ett samlat grepp om delningsekonomin ning, har varit intensiv. Låt mig därför vara tydlig med att lagar och regler ska följas och skatter betalas. Men vi politiker har också ett ansvar att se till att regelverk hänger med i den utveckling som vårt samhälle genomgår. Det är rimligt att människor som har ett tomt gästrum ska kunna hyra ut det eller att den som har plats i bilen på väg till jobbet ska kunna låta en person åka med, även mot viss ekonomisk ersättning. Alternativet att rummet står öde eller bilen går tom är dumt både ekonomiskt och ur ett klimatperspektiv. Däremot behövs det en tydligare definition och gräns för vad som är till exempel samåkning, vilket

inte minst Uber Pop-diskussionen illustrerar. Delningsekonomin omfattar transport, bostäder, finansiella tjänster och mycket mer. Medan den brittiska regeringen har tillsatt en kommission för att diskutera gemensamma standarder och principer står den svenska regeringen passiv. Vi behöver en nykter diskussion om hur vi kan uppdatera lagar och regler så att de på ett rimligt och avvägt sätt möjliggör innovation, nya tjänster och ett bättre delande av våra resurser. Det duger inte att säga att allt ska vara som det alltid varit.

Jessica Rosencrantz Trafik- och IT-politisk talesperson och riksdagsledamot Stockholms stad


MEDBORGAREN

HALLÅ DÄR: BERTIL PERSSON 19 HALLÅ DÄR!

Bertil Persson

Ordförande för Moderata Seniorer Grattis, du har nu en ordinarie plats i partistyrelsen! Hur känns det? – Jätteskönt, efter 39 år är det ett fall framåt. Äntligen kan vi föra fram våra frågor med tyngd. Vid nästa val är två miljoner väljare seniorer. Ja, Moderata Seniorer har kämpat för detta länge – vad blir nästa steg? – Skulle vilja se att Moderata Seniorer får ordinarie plats även i förbundsstyrelserna. Vill ta Moderata Seniorer ett steg till och bilda ett förbund som liknar Muf och Moderatkvinnorna med distriktsoch föreningsorganisation. Vilka frågor kommer du att driva i partistyrelsen? – Jag kommer självfallet att föra frågor som är angelägna för seniorer men inte bara det. Jag kommer att ta upp exempelvis tillväxtfrågorna. USA står i dag för kreativiteten och i Asien finns den stora produktiviteten. Sverige måste kunna möta detta Vi måste satsa på ”största möjliga kreativa massa”. Vi måste hårdsatsa på bra universitetsutbildning, bra forskning och bra infrastruktur. Vi behöver också ett rikt kulturliv och attraktiva bostäder, gärna vid vatten. Sverige måste bli attraktivt att bo och arbeta i för forskare och innovatörer med flera. Skapa kluster av kvalificerade universitetsstäder som till exempel Stockholm-UppsalaHelsingfors, Göteborg-Oslo och Malmö/Lund-Köpenhamn-Berlin. Vad tycker du Moderaterna ska driva för frågor för ett bra liv på äldre dar? – Flexiblare pensionsålder. Det är först vid 29 år som dagens unga börjar arbeta och vi blir allt äldre och friskare. På de senaste 15 åren har vi blivit fem år äldre och av dessa år är fyra år friska. De som föddes år 2000 kommer sannolikt att bli 100 år. Fler kommer att behöva möjlighet att arbeta längre, på hel- eller deltid, för att vi ska klara Sveriges ekonomi. Bostadsfrågan är också viktig.

Var ska de äldre bo? – Vi har lagt ner 30 000 äldreboenden trots att 40-talisterna är 25 procent fler än tidigare generationer. Om 15 år kommer 40-talisterna att behöva det där mellanboendet som är anpassat för äldre med olika former av service som restaurang, sociala aktiviteter, personal som kan hjälpa till när den egna kraften inte räcker till, de bostäderna behöver planeras nu. En likvärdig sjukvård över hela landet där staten är huvudman, överväg gärna att lägga ner landstingen och inför sjukvårdchecken för invånarna. Minska byråkratin inom vården. I dag har en svensk läkare i genomsnitt 860 patienter per år, motsvarande siffra i Tyskland är 2 500 per år. Vad hoppas du av 2016? – En lugnare utveckling i arabvärlden och ett jämnare flöde av flyktingar i Europa där fler EUländer tar ett större ansvar så att fördelningen blir rättvisare. Jag vill även se en lugnare situation i Afrika och en mer balanserad utveckling i Kina. I närområdet gäller det att med hjälp av ett svenskt Nato-medlemskap skapa en stabil zon runt Östersjön. Text: Karla Ramsbäck Foto: Fredrik Wennerlund

KORT OM: Namn: Bertil Persson Gör: Ordförande i Moderata Seniorer, tidigare riksdagsledmot, kommunalråd och biträdande överläkare i hjärtsjukvård i Malmö Bor: Lund På nattduksbordet: Björn Wahlroos bok De tio sämsta ekonomiska teorierna Från Keynes till Piketty Intresse förutom politik: Opera, böcker, naturen och hundar www.moderat.se/moderataseniorer


MEDBORGAREN

Fร–LJ ANNA I SOCIALA MEDIER 20

Fรถlj Anna i

sociala medier Facebook: facebook.com/kinbergbatra Twitter: @kinbergbatra

Foto: Linda Norber

g

Instagram: @kinbergbatra


MEDBORGAREN

SÅ VINNER VI OPPOSITION 21

Så släpper vi fram

Malmö

År 2014 gjorde den samlade borgerligheten i Malmö sitt sämsta val någonsin. M fick 22 procent, FP fem procent och C och KD kom inte in över huvud taget. De största förlorarna var dock malmöborna, som fortsatt styrs av en rödgrön ledning som inte lyckats föra staden framåt på flera mandatperioder och har som främsta politiska idé att konkurrera med företag genom kommunala tvätterier och byggbolag. Sedan valet heter den moderata oppositionsledaren Torbjörn Tegnhammar och Medborgaren har träffat honom för att höra hur man vinner i Malmö. År 2018 kommer Malmö att ha styrts av Socialdemokraterna i 24 år. Hur känner malmöborna av detta? – Det finns en utbredd visionslöshet i det röda styret. I bästa fall utgörs det av ett trött förvaltande, men alltför ofta ett stingsligt, reflexmässigt försvarande av sakernas tillstånd: I stället för att till exempel ta intryck och lära av de friskolor med bäst resultat försöker man göra livet svårare för dem och bortförklara försämrade resultat i de kommunala skolorna. I stället för att gå till botten med de problem småföretagare upplever i kontakten med kommunen, anordnar man middagar med och speglar sig i glansen med ett fåtal framgångsrika företagsledare. Mönstret känns igen från snart sagt alla politikområden och i slutändan leder det till en sämre samhällsservice till malmöborna och ett växande utanförskap.

snittet, och ytterligare dubbelt så hög för unga och utrikes födda. Här tycker jag att Anna har gjort helt rätt analys när hon talar om det nya utanförskapet. Om det är något vi behöver i Malmö är det även en nationell politik som tar tag i dessa utmaningar. Vi ser hur många av de viktigaste verksamheterna i Malmö drivs ideellt av eldsjälar, men att de samtidigt för en förtvivlad kamp mot kommunala byråkrater och röda politiker, som gör allt för att hänga på dem en röd, kommunal överrock. Vi tror att det är dessa eldsjälars engagemang som kan lyfta Malmö till nya höjder och i vårt förberedelsearbete för att släppa fram dem, bygger vi också helt nya relationer som jag hoppas ska knyta många nya väljare till oss. Finns det några särskilda fallgropar som oppositionsledare? – En oppositionsledares kanske svåraste balansgång är att kunna kritisera det nuvarande styret, utan att uppfattas som att man tycker illa om själva staden, som så många malmöbor trivs i. Jag brukar säga att Malmö är en fantastisk stad, men att Malmö kommun är en medioker kommun och försöker visa på hur Malmö skulle kunna bli ännu bättre med en bättre politik.

Vilka förutsättningar finns i Malmö? – Det bästa med att arbeta politiskt i Malmö är just den potential som finns i och kring staden. Vi har ett rikt kulturliv, det senaste tillskottet var konserthuset Malmö Live. Under det förra borgerliga styret lades grunderna för högskolan, Öresundsbron och Västra hamnen. Går vi utanför stadens gränser har vi två flygplatser och flera universitet runt knuten. Malmö kanske redan är norra Europas mest spännande stad, men skulle med målinriktat arbete kunna bli även den bästa staden. Mot denna bakgrund borde det vara ganska lätt att vinna i Malmö. Hur gör vi det? – Genom att se hela Malmö. Vi har lagt mycket tid på att analysera tidigare valresultat och slutsatsen är att även om vi skulle göra vårt bästa val någonsin i de delar av Malmö där vi är traditio-

nellt starka och ha draghjälp av en positiv rikstrend, kommer det inte att räcka. Det första vi gjorde efter förra årets val var därför att inleda en storsatsning i framför allt östra Malmö där det finns valdistrikt med så lågt stöd för Moderaterna som tre procent. Det här är viktigt också inte bara för att vinna valet, utan för att sedan kunna åstad-

komma en riktig förändring i staden. När vi använder vår slogan Släpp fram Malmö! så handlar det lika mycket om vad vi kommer att göra efter en valseger. Förutsättningen för att Malmö ska bli världens bästa stad är just att hela Malmö släpps fram. Då duger det inte med Sveriges högsta arbetslöshet, dubbelt så hög som riksgenom-

Text: Björn Wretfeldt Foto: Linda Andersson


MEDBORGAREN

PODDAR & VLOGGAR 22

&

Poddar vloggar mPodden

Är Sveriges största moderata poddradio som drivs av programledaren Michael Anderberg. mPodden har lyssnats på över 10 000 gånger från cirka 80 länder. I podden intervjuas intressanta moderata företrädare på alla olika nivåer i partiet. Enklast hittar man mPodden genom att söka på namnet i iTunes eller Google Playstore. www.mpodden.se | www.facebook.com/ mpodden | @mpodden på Twitter och Instagram.

Lkpgpodden Nyblivna partistyrelseledamoten Christian Gustavsson är till vardags kommunalråd i Linköping. Tillsammans med kollegan Muharrem Demirok från Centerpartiet vill de visa hur fantastisk staden är och tar i podden upp fördjupade kunskaper om saker och ting som sker och inte sker i Linköping. Du hittar länkar till avsnitten på http://hejachristian.se/, men du kan också prenumerera på podden genom iTunes och Podcaster.

Käbbel med Ida & Hanif Riksdagsledamöterna Ida Drougge och Hanif Bali diskuterar i sin videoblogg KÄBBEL om olika aktuella politiska händelser och käbblar om sina åsikter. Programmen är cirka tio minuter och läggs upp på YouTube kontinuerligt. Programmet spelas in på riksdagsrummet eller inför publik. Du kan som tittare prenumerera på kanalen och få information om när nytt avsnitt är publicerat. Ida och Hanif tar gärna emot synpunkter, tips på käbbelämnen eller ställa frågor i kommentarsfältet. Käbbel har över 1 000 prenumeranter och fler än 80000 visningar. Du hittar avsnitten i deras YouTubekanal; https://www.youtube.com/user/idahanif

FAKTA Poddsändning eller poddradio (engelska: eller podcasting) är en metod att publicera lyssnaren att prenumerera på) ljudfiler via Ordet ”podcasting” är en sammanslagning (ordagrant ”frökapsel” men syftande på

podcast (och för internet. av pod media-

spelaren Ipod) och engelskans ”broadcast”. Ännu finns ingen helt perfekt svensk term för företeelsen, utan det engelska uttrycket används i allmänhet i Sverige; ”poddsändning” är dock ett av de förslag som lagts fram, men ”podradio/poddradio”. Videoblogg, vlogg,

är en typ av blogg där fokusen ligger på att periodiskt posta videoklipp, i stället för stycken med text som på en traditionell blogg. Videoinlägg publiceras oftast på Youtube eller infogas i blogginlägg.


MEDBORGAREN

INTERVJU NIKLAS WYKMAN 23

Intervju

KORT OM:

NIKLAS

Namn: Niklas Wykman Gör: Skattepolitisk talesperson och riksdagsledamot

WYKMAN Skattepolitisk talesperson och riksdagsledamot

Vilka är våra viktigaste skattepolitiska förslag i höstens budgetmotion? – Vi gör det mer lönsamt att jobba och riktar förslaget särskilt till dem med låga inkomster. Det gör att fler kommer i jobb och att utanförskapet minskar. Sverige har misslyckats med att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden och 60 procent av alla arbetslösa ungdomar har aldrig haft ett jobb. Vi lägger cirka tio miljarder kronor på att öka möjligheterna för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden. Det ska alltid löna sig mer med ett jobb än med vilket bidrag som helst. Vilka är de största konflikterna mellan oss och regeringen? – Regeringen åsidosätter ansvaret för de offentliga finanserna genom kraftigt ökade utgifter och skattehöjningar som slår mot jobb och tillväxt. Det är en riskabel väg för ett exportberoende land i en orolig värld. Konjunkturinstitutet menar att regeringens förslag kostar mellan 15 000 och 20 000 jobb. Till och med regeringens egen industrikansler menar att det inte är en budget för jobb. Därtill

höjs bensinskatten och det aviseras höjd kilometerskatt, förslag som gör det svårare att bo och verka utanför storstäderna. Vad är den största skillnaden mellan att vara skattepolitisk talesperson i riksdagen och tidigare jobbet hos Anders Borg? – Skillnaden mellan majoritet och opposition är givetvis stor. På finansdepartementet fanns ju såväl det långsiktiga arbetet som det dagliga ansvaret för Sverige. Nu handlar det om att utveckla reformer som åter kan sätta rätt kurs på Sverige. Att arbeta med Anders Borg var givetvis krävande, men framför allt lärorikt. Vilka anser du vara de långsiktiga utmaningarna för Sverige? – Att pressa tillbaka utanförskapet och stärka förutsättningarna för tillväxt. Bara med växande sysselsättning kan vi klara det kommunala och statliga välfärdsåtagandet. Eftersom exporten motsvarar nästan hälften av Sveriges BNP behöver vi ständigt öka vår konkurrenskraft och här spelar både nivån och utformningen på skatter roll.

För oss som parti då? – Det handlar om att klara två saker samtidigt. Jag brukar ofta säga att det viktigaste är att vara snäll. I vårt parti möter jag så många varma och omtänksamma människor, ändå biter det sig fast en bild kring Moderaterna där vi är om inte kalla så kalkylerande. Det är en utmaning att låta vår omtanke och vårt sociala engagemang komma till uttryck så att människor verkligen känner det. Sedan ska jag nästan säga emot mig själv. Vår andra utmaning ligger i att alltid vara nödvändiga och ta ansvar för att möta de problem som finns med reformer som fungerar. Vi ska klara att göra och stå för prioriteringar, även när det är tufft och andra partier lovar allt till alla. Att klara den här dubbelheten mellan att vara snäll och nödvändig är nyckeln för ett reformparti som vårt. Vad är det som inspirerar dig till att fortsätta jobba med politik? – Det handlar först och främst om plikt. När man vet att samhället kan bli bättre genom att vi reformerar och tar ansvar, så är det svårt att sätta sig på läktaren.

Bor: Kommer från Kalmar och bor i Solna Bakgrund: Olika jobb, bland annat som personlig assistent. Studier i nationalekonomi och matematik. Varit ordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Jobbade senast som politiskt sakkunnig hos finansministern Utöver riksdagsarbetet: Doktorand i nationalekonomi och gruppledare i barn- och utbildningsnämnden i Solna Tycker om: Djur, natur och matlagning

Varför tycker du att jobb och ekonomi är de viktigaste politiska frågorna? – Ordning och reda i offentliga finanser är grunden för att vårt samhälle ska fortsätta framåt. Den enskilda människan har vuxit i betydelse över århundradena och vi har i dag en situation där fler än någonsin kan leva fria och fulla liv, samtidigt har det offentliga fått allt mer komplicerade uppgifter som behöver skötas på rätt sätt. Just för att alla ska komma till sin rätt. Klarar inte politiken sitt uppdrag kring ekonomin så går mycket sönder i samhället, därför är frågor kring jobb och stabilitet avgörande. Text: Evelina Kogsta Foto: Carl-Oskar Bohlin


MEDBORGAREN 

HÖSTKAMPANJ 24

Höstkampanjen

2015

Vi befinner oss just nu i ett svårt läge i svensk politik. Integration, migration och tiggeri dominerar debatten medan för oss starka frågor som rör jobb och eko­ nomi har hamnat i skymundan. Oron för den akuta flykting­ krisen är stor.

Samtidigt växer missnöjet mot regeringen som många upplever som passiv och viljelös. Moderaterna har här en tydlig roll som Sveriges största oppositionsparti att ta tag i och sätta ord på den oro och det missnöje som finns. Genom att beskriva de samhälls­ problem som människor upplever och presentera lösningar på dem kan Moderaterna stärka sin röst i debatten och nå ut till fler människor. Just det syftade vår höstkampanj till där vi lyfte fram några av våra

viktigaste förslag för att minska utanförskapet, öka tryggheten och för en bättre fungerande migration och integration. Kampanjen innebar också ett skifte till en mer samhällskritisk tonalitet. En majoritet upplever att Sverige utvecklas i fel riktning och hela 55 procent tror nu att Sveriges ekonomi kommer att bli sämre de kommande åren. Även ett stort antal tror att vanliga löntagares situation kommer att för-

sämras. Sverige är på väg åt fel håll och vi måste visa väljarna att vi är ett tydligt oppositionsparti som har en ansvarsfull politik. Höstkampanjen var här ett viktigt steg framåt. Överallt i Sverige har moderater kampanjat och i alla förbund har det skett aktiviteter. En mycket lyckad insats i en svår tid. Text: Per Nilsson Statistik: Novus och Demoskop Grafik: Monika Hallstensson

Tycker du att följande påstående stämmer bäst in på Moderaterna eller Socialdemokraterna? Har bäst politik för fler jobb

63% Anser att utvecklingen i Sverige är på väg åt fel håll.

Moderaterna

Socialdemokraterna

Vet ej/Ej svar

39%

26%

35% Kan bibehålla stabilitet i de offentliga finanserna Moderaterna

Socialdemokraterna

Vet ej/Ej svar

40%

28%

31%

Har lösningar på viktiga samhällsproblem Moderaterna

Socialdemokraterna

Vet ej/Ej svar

27%

33%

40%


MEDBORGAREN

HĂ–STKAMPANJ 25

Foto: Frank Svensson och Moderaterna i Stockholm


MEDBORGAREN

På 20 år har partierna i Sverige tappat 300 000 med­ lemmar, även Moderaterna tappar medlemmar. Bara sedan år 2000 har vi gått från 77 000 medlemmar till att år 2015 ha 4  000 medlemmar vilket inne­ bär ett tapp på 40 procent. För att bromsa denna utveckling krävs både korta och långsik­ tiga lösningar. Organisations­ chef Fredrik Elgh har startat ett projekt kallat ”Krafttag för tillväxt”, för att vända utveck­ lingen. Erica Fritz Trangärd, partiombudsman i Västmanland driver projektet tillsammans med sina partiombudsmanna­ kollegor från Örebro, Söder­ manland och Norra Älvsborg. Projektet som omfattar alla för­ bund startades under hösten och ska vara klart i maj 2016.

KRAFTTAG FÖR TILLVÄXT 26

Hur långt har ni kommit? – Vi drog igång i slutet av september och har lagt upp en plan för det fortsatta arbetet och tagit fram en första handlingsplan med fem delkampanjer där den största kallas ”Slut på torra bullarkampanjen”, planen handlar om mervärdesskapande och föreningskultur. Vad menar ni med ”torra bullar”? – Det handlar om den kultur och stämning vi har i våra föreningar. Vi konkurrerar inte bara med andra partier utan också med alla andra ideella engagemang, då handlar det om att få medlemmarna att trivas, gamla som nya och vi måste kunna erbjuda dem något mer än en torr bulle på nästa medlemsmöte. Därmed inte sagt att det är så överallt och att det alltid är bullarna det är fel på, utan de är endast en symbol för vad vi kan bli bättre på, för hur många nya medlemmar vill gå med i en förening där man är osams i fem timmar på ett årsmöte eller inte hälsar på nya ansikten? Tyvärr händer det på en del ställen.

Vad konkret görs för att vi ska få fler medlemmar? – Vi gör ett ryck fram till Sverigemötet med nymedlemsvärvning och återvärvning. I till exempel delkampanjen den stora superåtervärvningen kommer förbundsstyrelser och föreningar att försöka nå målet 90 procent återvärvning per förbund. Även partistyrelsen kommer att vara engagerad i återvärvningsarbetet.

Vad har du för enkla grundtips för värvning? – Tre saker. Bra föreningsaktiviteter, att våga bjuda in till dessa och driva en politik som lockar. Egentligen är det inte svårare än så. Text: Erica Fritz Trangärd Foto: Mikael Damsgaard

Till våren planerar vi för en nationell värvartävling där alla som värvar en person har chans att tillsammans med den man värvar vinna ett gemensamt pris, till exempel ett restaurangbesök eller ett spabesök. På så vis kvalitetssäkrar vi även värvningarna, för man vill ju inte åka på Spa med vem som helst, skrattar Erica.

Projektledare: Erica Fritz Trangärd


MEDBORGAREN 

Skifte i Nato-opinionen En ny Sifomätning visar att en majoritet av svenska väljare vill att Sverige söker medlemskap i Nato. Omsvängningen i opinionen har skett snabbt. Av de tillfrågade som bestämt sig svarar 41 procent ja, 39 procent nej och 20 procent vet ej. Sedan i fjol har stödet för Nato ökat med tio procentenheter och motståndet minskat med elva. Skiftet har skett efter det att Moderaterna i våras med­ delade att vi vill ha en färdplan mot Nato och en ansökan om medlemskap under nästa mandatperiod. Natomedlemskap är det enda tänkbara alternativet för att långsiktigt stärka den svenska säkerhets- och försvarsförmågan. Även tidigare har Moderaterna förespråkat medlemskap, men nu har vi även tidsbestämt det till perioden efter valet 2018. Moderaterna kommer även samverka med systerpartier i Natoländer, bland annat Norge och Tyskland, för att förbereda för en svensk ansökan.

Även övriga allianspartier har efter Moderaternas besked blivit mer positiva till ett medlemskap. Det syns även en tydlig trend i Sifos undersökning att allt fler alliansväljare är för ett ja. Sverigedemokraterna som parti säger nej till Nato, men 54 procent av de till­ frågade Sverigedemokraterna svarar ja och vill att Sverige går med i Nato. Även bland social­ demokratiska väljare finns ett visst stöd för Natomedlemskap, 30 procent vill se ett ja. Text: Per Nilsson Grafik: Monika Hallstensson

40

35

30

25

20 2011

2013

2014

2015

NATO 27


B

POSTTIDNING Returadress: Medborgaren, Box 2080, 103 12 Stockholm

56% av svenska folket har ganska eller mycket litet förtroende för regeringen. Tycker du också att det räcker nu?

Vi behöver din hjälp att vinna nästa val! Ge ett bidrag till Moderaterna. Du kan stödja oss på flera sätt. Ett är att sätta in din gåva på bankgiro 770-0933 eller plusgiro 67 34 18-0. Eller betala direkt med mobilen via Swish. Nummer 1233360070. Ange ditt personnummer, namn och din postadress. Läs mer på www.moderat.se/ge-en-gava

Novus, november 2015

Medborgaren nr 4 2015  

Moderaternas medlemstidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you