Page 1

Anna Kinberg Batra om:

Moderaternas medlemstidning #3 2015

Förstajobbetavdraget Beatrice Ask om:

Krafttag mot brottsligheten Inför:

Partistämman

Vi ska bryta det

nya utanförskapet MER I DETTA NUMMER: ULF BERG OM BENSINSKATTEN PRIDEFESTIVALEN INTERVJU: JESSICA POLFJÄRD VÄSTRA GÖTALAND – EN MODERATSTYRD REGION MODERATKVINNORNA 100 ÅR


2 PARTISEKRETERAREN HAR ORDET

MEDBORGAREN

LEDARE

Vi ska bryta det nya utanförskapet Handgranater i Malmö. Utsatta tiggare vid matbutiken. Brandattacker mot asylboenden. Ännu ett nytt krismöte för att undvika kollaps av den grekiska ekonomin. Fler människor än någonsin sedan andra världskriget är på flykt som en följd av inbördeskriget i Syrien och Islamiska Statens barbariska grymheter. Ett aggressivt Ryssland som tvingar fram ett skärpt säkerhetsläge i vårt närområde. Det är lätt att konstatera att samhällsdebatten i stor utsträckning präglas av oro. Utmaningarna är många. Och de är på riktigt. Sverige har en regering som är frånvarande i de diskussioner som rör dessa och andra viktiga framtidsfrågor. Så är det inte i Moderaterna. Men vi behöver kliva fram tydligare. Sverige behöver en bättre integrationsoch migrationspolitik. I allt från kortsiktig mottagning till långsiktig integration behöver politiken bli tydligare, effektivare och fungera bättre. Vi behöver fortsätta rusta polis och rättsväsende så att medborgarna känner trygghet på gator och torg och i det egna hemmet. Vi behöver ta nästa steg i säkerhetspolitiken och gå med i Nato. Men det finns också andra samhällsutmaningar. För de allra flesta är Sverige ett land där möjligheterna är stora att forma sitt liv, att välja väg och få vara den man är. Men alldeles för många ser på framtiden och känner bara hopplöshet. Det nya utanförskapet gör att Sverige riskerar att få parallella samhällen.

När skolresultaten sjunker, när för få går till jobbet, då är det till slut bara brottsligheten som går upp. Det är en farlig utveckling. Det kan börja på högstadiet. Han hoppar över några lektioner, sedan några till, halkar efter, och med tiden blir det svårt att komma igen. När det är avslutning i nian räcker inte betygen till gymnasiet. Han är 15 år, men säger att han inte har någon framtid. Hon har bott i Sverige i decennier. Ansökningarna har blivit hundratals, praktikplatserna har kommit och gått – och ändå inget jobb. Hela livet har hon serverat mat, tagit hand om barn, tagit hand om äldre. Nu finns bara frustration: Varför får jag aldrig chansen?

göra rätt för sig ska få chansen. Nu går vi fram med förslag som gör det lönsamt att ta det första jobbet. Som gör det lättare att anställa någon till det första jobbet. Där den som anstränger sig för att bli anställningsbar också får lön för mödan. På partistämman i oktober är det vår uppgift att fortsätta formulera en politik som bryter det nya utanförskapet. Att vända på varje sten i varje fråga för att bryta utvecklingen mot parallella samhällen. I stället skapar vi förutsättningar för ett Sverige där alla kan se fram emot en bättre framtid. På en bättre arbetsmarknad, i en bättre skola, i ett tryggare samhälle. Grunden för detta lägger vi i oktober. Väl mött i Karlstad.

En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes födda och ungdomar utan utbildning fördjupas dessutom utanförskapet. Vi ser framförallt hur många människor aldrig ens får sitt första jobb. Skatterna är fortfarande för höga. Många vägar in till arbetsmarknaden är fortfarande stängda. Alltför många saknar de grundläggande kunskaper och erfarenheter som krävs på den svenska arbetsmarknaden.

Tomas Tobé Partisekreterare

Medborgaren Box 2080, 103 12 Stockholm Telefon 08-676 80 00 (vxl) Tryckeri Sörmlands Grafiska Ansvarig utgivare Tomas Tobé Redaktion Per Nilsson, Monika Hallstensson, Karin Teriö Grafisk form Herje Strindberg Kontakt medborgaren@moderat.se Prenumerationer, företag karla.ramsback@moderat.se Prenumerationer, privat jeanette.forslund@moderat.se Saknar du ett gammalt nummer av tidningen medborgaren@moderat.se Annonsera i Medborgaren medborgaren@moderat.se

I DETTA NUMMER

Samtidigt har Sverige en vänsterregering som gör utanförskapet värre. Som gör jobben dyrare och låter fler fastna i bidragsberoende.

Partisekreteraren har ordet .....2 Partistämman..........................3 Förstajobbet-avdraget........4–6 Följ Anna i sociala medier.......7

Moderaterna kan aldrig acceptera att unga människor känner hopplöshet. Att den som föds på fel sida vägen vänjer sig vid ljudet av polisens sirener. Den som vill

Sommarkampanjer..................8 Intervju Jessica Polfjärd..........9 Västra Götaland...............10-11 Annons .................................12 Hallå där: Ulf Berg.................13 En modern kunskapsskola................................14-15 Moderater i sociala medier....16 Krafttag mot brottsligheten...17 En vecka i EP....................18-19 Peter Danielsson...................20 Pridefestivalen.......................21

moderat.se

moderaterna

nya_moderaterna

nyamoderaterna

Kåserier.................................22 Hallå där: Annicka Engblom..23


MEDBORGAREN

PARTISTÄMMAN 3

Politikutveckling i

fyra dagar

Den 15-18 oktober ses 218 ombud på Carlstad Conference Center i Karlstad för partistämma. Tillsammans med gäster, observatörer, utställare, massmedia och personal beräknas det bli cirka tusen deltagare under helgen. Upplägg för stämman Stämman öppnas klockan 11:00 på torsdagen med ett öppningstal av partiordförande Anna Kinberg Batra och öppningsformalia. Eftermiddagen består av utskottsarbete följt av förbundens olika delegationsmiddagar. På fredag morgon börjar stämmans förhandlingar som sedan pågår till söndag lunch. Några hållpunkter att ha koll på under helgen är: Tomas Tobés stämmotal på fredagen klockan 14:00. Anna Kinberg Batras stämmotal på lördagen klockan 14:00. Vid femtiden på fredagen kommer Moderatkvinnornas 100-årsjubileum uppmärksammas och på lördagsmorgonen är det val till partistyrelsen. På lördagskvällen sker stämmomiddagen med tal och underhållning.

Resultatet av en bred politikutvecklingen Partistyrelsen lämnar åtta propositioner till stämman, två är organisatoriska; om medlemsavgift och stadgeändringar. Sex är politiska. I samband med den extra partistämman i januari 2015 tillsatte partistyrelsen sex arbetsgrupper med den tydliga uppgiften att göra genomgående analyser av vilka samhällsutmaningarna är på några särskilt prioriterade områden: jobb och ekonomi, integration och migration, trygg välfärd, modernt yrkesliv, säkerhet i en orolig omvärld samt trygghet mot brott. Arbetsgruppernas omfattande arbete har legat till grund för propositionerna. Förslagen och synpunkterna som arbetades fram av deltagarna vid Sverigedagen i mars 2015 har varit värdefulla bidrag till de förslag som presenteras. Moderater runt om i landet har också lämnat idéer som har tillförts i utvecklingsarbetet. 284 motioner Under vårens motionsperiod kunde medlemmar motionera om precis vad som helst för stämman att ta ställning till. Det resulterade i 284 motioner. Så många motioner har det inte varit på en stämma sedan början av 1990-talet. Propositionerna och motionerna har delats upp i tio utskott. Stämmans handlingar består av tre böcker om totalt dryga 2 000 sidor.

Följ stämman hemifrån Om du inte deltar från plats kan du följa stämman hemifrån. Förhandlingarna kommer sändas via vår hemsida (www.moderat. se/stamma2015 eller via vår youtubekanal www.youtube.com/moderaterna). Dessutom kommer SVT Forum att sända. Du kan även delta eller följa via sociala medier under hashtagen #mstämma. All information om stämman, inklusive handlingarna i pdf-format finns på på vår hemsida: www.moderat.se/stamma2015 Text: Monika Hallstensson Foto: Karlstad CCC

FAKTA om stämmans motioner

• De tre motionflitigaste förbunden: Bohuslän (37), Stockholms stad (32) och Östergötlands län (31) • 121 motioner har en ensammotionär, 36 kvinnor, 77 män • 47 motioner har fler än två motionärer • 11 motioner är föreningsmotioner • 105 är förbundsmotioner (inkl Muf och Moderatkvinnorna)


4 ALMEDALEN

MEDBORGAREN


MEDBORGAREN 

ALMEDALEN 5

Fler måste få sitt första jobb Text: Björn Olsson Foto: Fredrik Wennerlund

Moderaternas dag i Almedalen blev en av sommarens varmaste. Hög temperatur var det även i diskussionerna i Moderaternas tält, där seminarier om jobb och ekonomi, skola, integration och landsbygdsfrågor anordnades. På kvällen höll Anna Kinberg Batra sitt första Almedalstal som partiledare. Medborgaren möter Anna dagen efter för ett samtal om politikutveckling och om hur det nya utanförskapet kan brytas. I ditt Almedalstal talade du om det nya utanförskapet. Vad innebär det? – Det är alldeles för många i dag som inte har något första jobb alls att berätta om. De berättar i stället om hur det känns att vara utanför. Om hundratals ansökningar som inte lett någonstans. Om ensamhet och ångest. Och om hur en del områden blir otrygga för att arbetslösheten är hög, skolresultaten låga och brottsligheten ökar. Då riskerar Sverige att få parallella samhällen. Det kan jag aldrig acceptera. Vad är det som har förändrats på svensk arbetsmarknad? – Utanförskapet vid 2000-talets början handlade till stor del om att människor som varit inne på arbetsmarknaden trycktes ut. Bidragssystem med inbyggda fattigdomsfällor och höga skatter hade gjort att det lönade sig alldeles för dåligt att arbeta. Men i dag ser vi hur utanförskapet förändras och fördjupas. Vi ser framförallt hur många människor aldrig ens får sitt första jobb. Både på grund av höga skatter och risk för bidragsberoende, men också för att många saknar de kunskaper och erfarenheter som krävs på

den svenska arbetsmarknaden. Detta är det nya utanförskapet och det är ofta unga utan utbildning och utrikes födda som drabbas allra hårdast. Det är för dessa det är så viktigt med det första jobbet. Vad gör S+MP-regeringen åt detta? – De förvärrar situationen. De höjer bidragen till dem som inte jobbar. De höjer skatterna för dem som jobbar. Och de slår särskilt hårt mot de sektorer som är bäst på att ge jobb åt just ungdomar utan utbildning och utrikes födda – som restauranger och rut-tjänster. Konjunkturinstitutet skriver att regeringens förslag varaktigt minskar sysselsättningen med 20 000 jobb, så bryter vi inte det nya utanförskapet. Vad vill vi göra för att bryta det nya utanförskapet? – För att bryta det nya utanförskapet presenterade jag ett paket av reformer. För det första så behöver fler rustas för det första jobbet. Vi behöver skynda på utbyggnaden av lärlingsjobb i Sverige. Vi vill därför ge mer stöd till arbetsgivare som ger

handledning och rustar nya medarbetare. Samtidigt vill vi ge fler människor fler chanser och bygga ut yrkesvux. Vi föreslår även att en ny anställningsform för unga och nyanlända bör införas i Lagen om anställningsskydd, las: förstajobbetanställning. Den ska vara tidsbegränsad men också innehålla viss utbildning. För det andra så måste alla anstränga sig för att få det första jobbet. I Sverige har vi skolplikt till och med nionde klass, vi vill därför se en utbildningsplikt även för dem som kommer hit från andra länder men inte har färdig grundskola. Vi vill även exempelvis skärpa kravet på att den som får försörjningsstöd ska möta krav på att aktivt göra sig anställningsbar. För det tredje så ska det löna sig att ta det första jobbet. Den mamma som jobbar och själv tar ansvaret för barnen har tre gånger så hög skattekil om hon bor i Nyköping i Sörmland jämfört med Nyköbing i Danmark. Därför behöver vi sänka skatten på arbete främst för dem med låga inkomster, vi kallar det förstajobbet-avdraget.


6 ALMEDALEN

Vid sidan av första jobbet-paketet har Moderaterna presenterat en rad andra förslag under våren och sommaren, bland annat inom migrations- och integrationspolitiken. Hur ska vi möta de utmaningar som följer med att många människor nu söker sig till Sverige? – Vi upplever en svår tid i världen där det inte varit så många människor på flykt sedan andra världskriget. Precis som att Sverige tagit ansvar under tidigare historiska kriser ska vi nu ta det ansvar vi kan. När jag senast diskuterade med Angela Merkel konstaterade vi att Sverige och Tyskland kan och ska ta ett stort ansvar, men samtidigt inte kan hjälpa alla. Det finns också länder som nästan inte tar något ansvar alls och så kan det inte vara. Fler EU-länder måste ta ett större ansvar. Det behövs bättre ordning och reda i både mottagningen och hur asylprocessen fungerar. Det gäller både i Europa och i Sverige. Vi behöver också göra mer på hemmaplan. Sverige har misslyckats med integrationen. Därför behöver vi fler reformer för en förnyad integrations- och migrationspolitik. Det behövs snabbare vägar till jobb, bättre stöd för etablering och ordning och reda i migrationssystemet. Asylrätten behöver värnas, det ska finnas starka drivkrafter till integration, bland annat genom att den som anstränger sig och får jobb kan få permanent uppehållstillstånd, och kommunerna behöver ges bättre förutsättningar när det gäller framförallt bostäder och skola.

MEDBORGAREN

I oktober har Moderaterna stämma. Vilka förhoppningar har du inför den? – Jag ser fram emot en stämma där vi tar ytterligare steg i att utveckla vår politik för att möta de utmaningar Sverige står inför och de problem människor möter i sin vardag. Vårt mål är att bryta det nya utanförskapet, det kräver reformer för fler vägar till det första jobbet, de bästa förslagen för att bygga Sverige starkare och ett ledarskap för Sverige i en orolig värld. På stämman ska vi lägga grunden för de reformer och det ledarskap som är förutsättningen för ett starkare Sverige. Du reser mycket, vilka intryck tar du med dig hitintills från dina resor? – Tidigt som partiledare var jag tydlig med att jag vill att Moderaterna ska bli ett öppnare parti med högre i tak för diskussion och ökade möjligheter för fler att vara med och utforma vår politik. Mina resor är viktiga för att ha möjlighet att tala direkt med våra engagerade medlemmar i hela landet. Men också för att träffa människor i deras vardag. Både de som sliter hårt i vardagen för att få Sverige att gå runt: lärare, personal i vården, företagare, och många fler. Och de som inget annat hellre vill än att komma in i samhället, för att kunna växa själva och få vara med och bidra. Våra samtal lägger grunden för lösningar på de utmaningar som människor möter i sin vardag och hur vi bygger Sverige starkare.

Fakta: Första jobbet Ett nytt utanförskap växer fram i Sverige. Motsvarande var sjunde person lever i utanförskap och vi ser framförallt hur många människor aldrig ens får sitt första jobb. Ofta drabbas utrikes födda och unga med svag utbildning hårdast. Moderaterna har presenterat ett samlat reformpaket för att fler ska få sitt första jobb. För det första handlar det om att rusta människor för det första jobbet. Vi vill bygga ut yrkesvux, införa rätt till komvux och sänka anställningskostnaderna för dem som får ett lärlingsjobb. För det andra handlar det om att alla måste anstränga sig för att få det första jobbet. Den som får försörjningsstöd bör möta tydliga krav på att göra sig anställningsbar. Vi vill även se en utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder men inte har färdig grundskola. För att ytterligare bryta bidragsberoende föreslår vi en utökad jobbstimulans i försörjningsstödet och etableringsersättningen. För det tredje ska det alltid löna sig att ta det första jobbet. Förstajobbet-avdraget gör exempelvis att ett vårdbiträde kan få närmare 2 000 kronor extra per år. Sammantaget beräknas förstajobbet-avdraget leda till motsvarande 10 000 nya jobb. Det behövs även ökad flexibilitet och enklare vägar in på arbetsmarknaden. Vi vill inför en ny anställningsform för unga och nyanlända i Lagen om anställningsskydd, las: förstajobbet-anställning. Förstajobbet-anställningen ska vara tidsbegränsad, upp till 18 månader, och vara till för att komma in på arbetsmarknaden.


MEDBORGAREN

Fร–LJ ANNA I SOCIALA MEDIER 7

Fรถlj Anna i

sociala medier Facebook: facebook.com/kinbergbatra Twitter: @kinbergbatra Instagram: @kinbergbatra

Foto: Linda Norberg


8 SOMMARKAMPANJER RUNT OM I LANDET

MEDBORGAREN

Moderaterna i Tanum kampanjar på Rabbalshede Marknad 22 augusti.

a morgonas det för tidig I Sala kampanj n, denna rnvägsstatione resenärer på jä lser! gång med bake

På Cityfestivalen i Västerås fanns glada moderater på plats på Regnbågstorget.

Det var full fart i Pridetåget på Cityfestivalen i Västerås med ett stort gäng mufare och moderater.

Moderaterna kampanjar under jubileumsveckan i Örebro.

Moderaterna i Bergs kommun, Jämtland, kampanjar i Svenstavik på Älghelg.


9 JESSICA POLFJÄRD

MEDBORGAREN

Medborgaren möter:

Jessica Polfjärd Gruppledare för Moderaterna i riksdagen Text: Susanna Lind Foto: Fredrik Wennerlund

Jessica Polfjärd är sedan början av året gruppledare för Moderaterna i riksdagen och ansvarig för en viktig del av arbetet med att granska och ställa den rödgröna regeringen till svars för sin politik.

Jessica, hur känns det efter ett drygt halvår på posten som gruppledare för Moderaterna i riksdagen? – Det har varit ett intensivt halvår, att leda riksdagsgruppens arbete är spännande varje dag. Det var länge sedan vi ställde om till opposition och efter åtta år i regeringsställning behöver vi tänka om och tänka nytt. Varje dag är rolig och utmanande. Hur har det politiska arbetet sett ut, vilken riktning får vi se Moderaterna ta framöver? – Det är tydligt att Sverige behöver en ny regering och det är fullt förståeligt att många vill byta bort Stefan Löfven när regeringen går fram med skattehöjningar på jobb och företagande och genomför försämringar av

rot- och rutavdragen, höjd bensinskatt och utbyggda bidragssystem. Det är vi de första att skriva under på. Regeringens vänstersväng har varit och är förödande för Sverige och vi ser allvarligt på de löftesbrott som Löfven har genomfört. Trots samhällsutmaningar är regeringen handlingsförlamad. Alliansen och Moderaterna fortsätter att se samhällsutmaningarna Sverige står inför och driver genom förslag efter förslag i riksdagen. Hur har oppositionsarbetet drivits? – Det är viktigt att komma ihåg att oppositionsarbetet drivs varje dag av moderater runt om i landet. Politiken står aldrig still. För den moderata riksdagsgruppens dagliga arbete handlar det om att visa hur svag och oförberedd regeringen Löfven är. Vi har hela året sett konsekvenserna av den illa förberedda regeringen där MP och S verkar ha svårt att komma överens i de flesta frågorna. Mycket av arbetet hittills har gått ut på att granska och påtala löftesbrott och brister från regeringen. Exempelvis kom endast drygt 50 procent av de 96 propositioner som utlovades i vårens propositionsförteckning. Av dessa var bara tio helt egna proppar – två av dem drogs tillbaka. Kritiken lät heller inte vänta på sig. Konstitutionsutskottet, som inte på två årtionden varit så enat och kritiskt som i år kritiserade regeringen Löfven på hela tio punkter. Mest kritik fick vice statsminister Åsa Romson som prickas på tre punkter. Det är rätt anmärkningsvärda siffror tycker jag. Ett annat viktigt instrument vi arbetar med i Riksdagen är tillkännagivanden. Sedan i höstas har riksdagen röstat igenom 125 tillkännagivanden till regeringen. Ett tillkännagivande är ett uppdrag från riksdagen som regeringen bör fullfölja. Regeringens egna partier i riksdagen har medverkat i cirka 70 tillkännagivanden. Siffran kan jämföras med

alliansregeringens första år i regeringsställning då vi fick tio tillkännagivanden av riksdagen. Det betyder att regeringen gång på gång fått bakläxa av allianspartierna som samlar brett stöd för vår politik. Samtidigt har regeringen Löfven det lägsta reformtempot sedan 1990-talet där Löfven endast mäktat med halva reformtakten jämfört med när Alliansen hade makten. Vi fortsätter följa upp tillkännagivanden för att följa upp att regeringen gör som riksdagen beslutar. Hur ser hösten ut, vilka utmaningar och möjligheter ser du? – Regeringen lägger sin första budget. Vi har skäl att anta att regeringen genomför skattehöjningar på företagande och gör det mindre lönsamt att arbeta med negativa konsekvenser för sysselsättningen. Vi vill i stället öka sysselsättningen och öka förutsättningarna för tillväxt och konkurrenskraft. Moderaterna prioriterar också att förbättra drivkrafterna för arbete och motverka utanförskapet för att nå full sysselsättning. Samtidigt vill vi fortsätta satsa på välfärden. Sedan ser jag såklart fram emot att träffa alla moderata kollegor på partistämman i Karlstad där vi tillsammans ska formulera partiets fortsatta riktning och hitta gemensamma svar på Sveriges samhällsutmaningar.

Kort om Jessica Namn: Jessica Polfjärd Gör: Riksdagsledamot, gruppledare för Moderaterna i riksdagen Bor: Romfartuna utanför Västerås Gör på fritiden: Plockar gärna svamp och umgås med familjen Favoritlag: VIK hockey och sonens amerikanska fotbollslag Västerås Roedeers


10 VÄSTRA GÖTALAND – EN MODERATSTYRD REGION

Västra Götaland – en moderatstyrd region

MEDBORGAREN


MEDBORGAREN  VÄSTRA GÖTALAND - EN MODERATSTYRD REGION 11

Västra Götaland omfattar 49 kommuner och drygt 1,6 miljoner invånare. Regionen styrs sedan hösten 2014 av Grönblå samverkan under moderat ledning. Parollen ”arbetsro och framtidstro” och satsningar på tillgängligheten och psykiatrin har ersatt tolv års (S)-styre. Sveriges näst största ”landsting”, Västra Götalandsregionen, fick efter valet 2014 äntligen en ny ledning med egen majoritet i regionfullmäktige. De fyra allianspartierna bildade då tillsammans med Miljöpartiet Grönblå samverkan där Johnny Magnusson (M) håller i taktpinnen som regionstyrelsens ordförande. – Efter ett drygt decennium med socialdemokratiskt styre fick vi överta en sjukvård med en tröttkörd organisation, stora underskott i sjukhusgruppernas ekonomi och långa köer till vården, säger Martin Andreasson*, regionråd och Moderaternas förstanamn inom hälso- och sjukvården. – Allianspartierna och Miljöpartiet fann varandra snabbt efter valet och vi bildade Grönblå samverkan där våra moderata hjärtefrågor som att fokusera på vården samt ordning och reda i ekonomin fick genomslag i vår politiska överenskommelse, berättar Martin. Arbetsro och framtidstro Det handlar om en reformagenda för att både hantera dagens utmaningar och satsningar på framtiden. Det mest akuta var att bryta en nedåtgående spiral av kortsiktiga sparkrav som ledde till desillusionerade medarbetare och chefer vilket i sin tur ledde till högre sjuktal och ännu sämre ekonomi. (S)-budgeten för 2015 som redan var klubbad var till stora delar ofinansierad med stora underskott hos sjukhusen. Därmed var handlingsalternativen *Martin Andreasson är även ledamot av Moderaternas partistyrelse.

få och koalitionspartierna såg sig nödgade att justera upp landstingsskatten till en nivå som låg närmare rikssnittet. – Det gäller att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete där kvalitet, patientsäkerhet och god tillgänglighet är centrala utgångspunkter. Det är absolut möjligt att få ut mer hälsooch sjukvård för varje satsad skattekrona. Inte minst genom att stödja arbetet med att undvika vårdskador, men då måste organisationen tillåtas fokusera på just det snarare än att kortsiktigt jagas av röda siffror.

Antalet vårdcentraler har ökat med närmare 50 procent Slår vakt om vårdvalet – Vårdvalet inom primärvården är ett lysande exempel på hur tillgängligheten ökat samtidigt som mångfalden och valfriheten ökat, säger Martin. Antalet vårdcentraler har ökat med närmare 50 procent och tvärtemot vänsterns kritik mot alternativa driftsformer har privata vårdgivare etablerat sig i både glesbygd och utsatta förortsområden. I Västra Götaland visade väljarna tydligt att man ville slå vakt om det fria vårdvalet. Det utökades förra hösten till att även omfatta rehabilitering och det finns andra

områden som kan stå på tur. – Förutom att vi kommer att ta ett förnyat grepp om primärvården inför 2017 för att ge den än bättre förutsättningar så är fokus på sjukhusens akutvård. Vi ärvde långa köer och usel ekonomi. Därför har vi satsat 750 miljoner på att balansera den tidigare S-ledningens underskott. Vi går nu vidare med en satsning på 100 miljoner kronor under 2015 för att bland annat skapa utrymme för fler erfarna läkare på sjukhusens akutmottagningar. Satsar på tillgängligheten Satsningarna på akutvården och på att lösa problemen med köerna fortsätter. Det handlar om arbete på sjukhusen, men också om förebyggande arbete, tillgänglig primärvård och hembesök samt väl fungerande ambulanssjukvård. Det handlar även om att samverka bättre med kommunerna så att de snabbare kan ta hand om patienter som inte längre behöver sjukhusens resurser. Många framförallt äldre riskerar annars att bli liggande onödigt länge på sjukhusen. Något som varken är bra för individen, medarbetarna eller skattebetalarna. – Hälso- och sjukvård är en mycket komplex verksamhet, säger Martin, men vi ser att det finns en framtidstro inom verksamheterna och en vilja till att utveckla och förbättra. Här gäller det att ta tillvara alla medarbetares engagemang, ge dem inflytande och möjligheter till att vidareutvecklas. Medarbetarna i centrum – Medarbetarna är därför också en grupp som står i centrum för våra satsningar. Här handlar det i grunden om att ge medarbetarna ökad tilltro och bättre förutsättningar att göra

ett bra jobb. Det kan handla om exempelvis bättre IT-stöd men också om kompetensväxling och vidareutbildning. Bland annat ger vi sjuksköterskor inom bristområden möjlighet att specialistutbilda sig under liknande villkor som läkarna. – Vi moderater får ofta inte bara företräda ordning och reda utan också individens rättigheter. Därför är jag extra glad för den inriktning på personcentrerad vård som vi lagt fast i vår budget. Att alla vårdinsatser som görs bör utgå från varje enskild patients behov och förutsättningar borde ju vara en självklarhet på 2000-talet. – Utmaningarna är stora, men med en långsiktig och kontinuerlig styrning som utgår från patienten i fokus, effektiva verksamheter och att ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens så är jag övertygad om att vi kommer att ha gjort skillnad när det återigen är dags att gå till valurnorna. Något jag både hoppas och tror att människor i Västra Götaland kommer att lägga märke till avslutar Martin Andreasson. Text: Torbjörn Colling Foto: Andreas Olsson, aofoto

Kort om Martin Namn: Martin Andreasson Gör: Regionråd (M), Västra Götalandsregionen Bor: Dals-Ed Gjort tidigare: Egen företagare och diverse politiska uppdrag Läser just nu: Bröderna Lejonhjärta (för sonen) Gör på fritiden: Är med familjen


MEDBORGAREN

ANNONS 12

Trött på Löfven och Romson? Det är vi också.

Vi behöver din hjälp att vinna nästa val! Ge ett bidrag till Moderaterna. Du kan stödja oss på flera sätt. Ett är att sätta in din gåva på bankgiro 770-0933 eller plusgiro 67 34 18-0. Eller betala direkt med mobilen via Swish. Nummer 1233360070. Ange ditt personnummer, namn och din postadress. Läs mer på www.moderat.se/ge-en-gava


13 HALLÅ DÄR: ULF BERG

MEDBORGAREN

För boende på landsbygden är bilen nödvändig Text: Johan Söderström

HALLÅ DÄR!

Ulf Berg

Du har reagerat på regeringens höjning av skatten på bensin? Varför? – För mig är inte landsbygdsfrågor en fråga om statistik och retorik. Jag har själv valt att bo på landet, men det innebär inte att jag tänker godta att landsbygden glöms bort och förfördelas. Nyligen lade exempelvis Telia ner ADSL-nätet där jag bor, ett projekt som har kostat skattebetalarna åtskilliga hundra miljoner kronor. Det mobila bredband som nu finns är inte alltid en förmedlare av snabba förbindelser med omvärlden, detsamma gäller mobiltelefonen. En verklighet som många känner igen sig i. Men vi är nästan tre miljoner människor som bor i områden som Jordbruksverket kallar landsbygd. Så vi skall heller inte svartmåla i onödan. – Den rödgröna regeringens höjning av skatten på bensin och diesel passar in i ett mönster där man säger att livet ska bli enklare men där vi landsbygdsbor märker att det i själva verket går åt motsatt håll. Även vi moderater har säkert anledning att vara självkritiska men jag har stora förhoppningar om att vår landsbygdspolitiska arbetsgrupp ska lyssna in och lägga skarpa förslag som verkligen gör skillnad.

Foto: Fredrik Wennerlund

Vilka effekter får regeringens höjning av skatten på bensin och diesel? – Bilen är för många en symbol för frihet men på landsbygden är det i de allra flesta fall en nödvändighet med inte bara en bil utan två. Med regeringens förslag får nära en miljon hushåll mellan åren 2016 och 2018 en ökad skattekostnad för bensin på minst 5 500 kronor. I de mest bilberoende länen – Jämtland, Värmland och Jönköping – får närmare en femtedel av hushållen ökade bensinkostnader med upp emot 8 150 kronor. – Skattehöjningarna träffar brett men de som inte har möjlighet att istället ta bussen, pendeltåget eller tunnelbanan har ingen möjlighet att påverka sin situation. En förväntad uppgång av

oljepriset i kombination med aviserade skattehöjningar även kommande år medför att landsbygden kommer att straffas ytterligare. Vi skall inte heller glömma att alla godstransporter på väg fördyras, ofta transporter från landsortsföretaget till den större marknaden. Utarmningen av landsbygden har diskuterats i decennier. Vad ska man egentligen göra? – Vi kan börja med att inse att bättre villkor på landsbygden stärker hela Sverige och att arbetslinjen är central i hela landet. Regeringens förslag på höjda arbetsgivaravgifter för unga, återinförd skatt på handelsgödsel och lastbilsskatt bidrar till försämrad konkurrensförmåga för lantbruk, turism och åkerier. Transporterna blir dyrare, avgifterna ökar och det blir dyrare att anställa. Svensk mat håller världsklass och det finns anledning att vara stolt över våra stränga djurskyddslagar och vår låga antibiotikaanvändning. Samtidigt finns det ett behov av att modernisera djurskyddslagstiftningen. Spelreglerna måste bli mer lika andra EU-länder utan att vi tummar på våra mål. – Alliansregeringen gjorde mycket för att underlätta för de gröna näringarna och för att kommuner, landsting och privatpersoner ska välja svenska livsmedel. Jag har inom livsmedelsstrategin arbetat med hur Sverige ska flytta fram positionerna som livsmedelsexportör. Exempel på framgångsrika livsmedelsföretag finns men de får gärna bli fler, även om branschen redan är den fjärde största i Sverige.


MEDBORGAREN

EN MODERN KUNSKAPSSKOLA 14 På fotot: Biträdande rektor Caroline Sjölin, rektor Claes Jeppsson och Camilla Waltersson Grönvall.

Förstelärarna avgörande för att vända resultatutvecklingen Höga förväntningar på elever, lärare, föräldrar och rektorer är en av OECD:s framgångsfaktorer för att höja kunskaperna i den svenska skolan. En annan är att använda våra absolut bästa lärare där de största utmaningarna finns. På Kryddgårdsskolan i Rosengård har rektor Claes Jeppson, genom förstelärarreformen, kunnat bygga en grupp av duktiga och engagerade förstelärare. Tillsammans har de skapat en kultur där det är en självklarhet att alla elever kan klara skolan med framgång. Målet är att skolan ska vara bland Malmös fem bästa skolor. På Kryddgårdsskolan går det runt 400 grundskoleelever och här arbetar 65 personer. Här talas 25 olika språk och nästan alla elever har utländsk bakgrund. Trots dessa förutsättningar har rektorsoch förstelärargruppen tillsammans kommit överens om att hitta vägarna som ger alla elever

rätt motivering och förutsättningar att växa och lyckas med skolan. Tillsammans arbetar rektorerna och förstelärarna mot fyra prioriterade områden som sammantaget syftar till att lyfta elevernas kunskapsnivåer. Det handlar om språkutveckling, lärmiljö, föräldrasamverkan och elevinflytande. Arbetet har kunnat fokuseras och formas tack vare att förstelärarna har fått ansvar och mandat att arbeta med att utveckla sina respektive ämnen och ansvarsområden. I arbetet som förstelärare ligger också en självklar del i att coacha och stötta sina lärarkollegor i sitt arbete. – Tack vare min förstelärargrupp har jag fått en möjlighet att kunna leda skolan och skapa en tillit mellan ledning och lärare, och lärare och elev. Genom våra prioriterade områden och vårt arbetssätt öppnar vi upp dörrar för det ovärderliga kollegiala lärandet mellan lärarna. Tillsammans med elever och föräldrar skapar vi ett arbetssätt och en studiemiljö som stimulerar elevernas kunskapsresa, berättar rektor Claes Jeppson för de moderata riksdagsledamöterna i utbildningsutskottet som besökte Kryddgårdsskolan i samband med skolstarten i augusti.

Text & foto: Joachim Graetsch

Claes Jeppson, som tillträdde som rektor för skolan 2011, menar också att mycket av detta målfokuserade arbete har lett till att Kryddgårdsskolans elever numera har en måluppfyllelse på 80 procent och är i dag en skola dit elever, föräldrar och lärare söker sig till. Trots det goda resultatet jämfört med andra skolor i området är siktet inställt ännu högre, alla elever ska få tillräckliga kunskaper och färdigheter att kunna söka sig vidare till gymnasiet. – Kryddgårdsskolan är ett bevis på vad en tydlig styrning och ledning, höga förväntningar och framför allt, skickliga lärare och förstelärarreformen betyder för att lyfta elevernas kunskapsnivåer, oavsett elevunderlag. I vårt utvecklingsarbete är detta något som vi kommer att ta fasta på när vi formar vår skolpolitik som vi ska gå till val på 2018, säger Camilla Waltersson Grönvall som är Moderaternas skol- och utbildningspolitiska talesperson.


15 EN MODERN KUNSKAPSSKOLA

MEDBORGAREN

Moderaternas förslag för en modern kunskapsskola Skickliga lärare

• Skärpta krav och höjd kvalitet på lärarutbildningen • Individuell kompetensutveckling för alla lärare • Fler legitimerade förskollärare • Fristående lärarutbildningar • Lärarcoacher på skolor med stora utmaningar

Modern inlärning • • • • •

Ökad trygghet

• Lugn och ro i klassrummet • Mindre barngrupper i förskolan • Skolinspektionen ska ges möjlighet att ta över driften av skolor som inte fungerar • Ordning och reda i skolan och bibehållen rätt att välja skola • Mobbningsförebyggande arbete

Programmering i skolan från första klass Mer matematik i skolan Extra stöd redan i tidig ålder Ett digitaliserat klassrum och lärande Mer idrott och rörelse på fritidshemmen

HALLÅ DÄR!

Camilla Waltersson Grönvall barnens utveckling till självständiga individer. Att få göra skillnad för barn i behov av särskilt stöd, inte minst de barn som ibland kan upplevas som stökiga, och vara med när saker ramlar på plats gör läraryrket till världens bästa jobb.

Foto: Fredrik Wennerlund

Camilla Waltersson Grönvall kom in i riksdagen 2010 och har suttit i utbildningsutskottet sedan dess. I januari i år utsågs hon till Moderaternas utbildningspolitiska talesperson. För Medborgaren berättar hon om vad vi måste göra för att få en modern kunskapsskola som ger alla elever de bästa förutsättningarna till att växa och lyckas framgångsrikt i skolan. Varför valde du att bli lärare? – För mig var det ett självklart val. Det är fantastiskt att få leda en klass och vara en del av

Vad ska vi göra för att vända utvecklingen i skolan? – Att alla numera pratar om kunskap som skolans ledord visar tydligt betydelsen av Alliansregeringens stora och avgörande reformer för att vända resultatutvecklingen. Den vägen visar, inte minst OECD, att vi måste fortsätta. Det handlar bland annat om att fortsätta bygga ut förstelärarreformen, förbättra lärarnas kompetens och att skapa en trygg studiemiljö som både utmanar och stimulerar eleverna i sin kunskapsresa. Vad händer i riksdagen? – Trots att vi är i opposition har vi vunnit flera viktiga omröstningar i riksdagen under våren. Det handlar bland annat om en timme extra matematik i högstadiet och att grundskolan ska bli tioårig med förskoleklassen som nya årskurs ett. På så sätt ser vi till att ännu fler kan få stöd och hjälp så tidigt som möjligt.

Du har också suttit med i Moderaternas politikutvecklingsgrupp för välfärdsfrågor. Vad har ni kommit fram till? – Det har varit en oerhört spännande vår. Tillsammans har vi tagit fram över 30 nya förslag som berör skolan. Det handlar bland annat om att förbättra lärarutbildningen, en strategi för skolans digitalisering och göra om våra skolmyndigheter så att de får bättre förutsättningar att utveckla och förbättra skolorna.

Kort om Camilla Namn: Camilla Waltersson Grönvall Ålder: 46 år Bor: Lilla Edet Yrke: Högstadielärare i svenska och engelska Tjänstledig sedan 2009 från Sjuntorpsskolan i Trollhättan Fritidsintressen: Älskar att sjunga och spela piano


MEDBORGAREN

MODERATER I SOCIALA MEDIER 16

Moderater

i sociala medier Allt fler moderater är aktiva i sociala medier runt om i landet, här är några exempel. Har du tips på fler inlägg? Hör av dig till medborgaren@moderat.se

Hanif Bali Börjat springa, det roliga var att köpa gear. Det mindre roliga var att behöva använda det. @hanifb

Lars-Peter Swärdh Passar på att få lite hockeytips i Almedalen. @swardh

Elisabeth Svantesson SFI i Karlskoga, många bra samtal om vägen och utmaningarna framåt. Här med två elever från Syrien. @elisabethsvantesson

Per Nilsson Fler tror det lever aliens mitt ibland oss än som tror att regeringens politik leder till fler jobb! @repnosslin

Niklas Wykman Kväll med många samtal i Pride Park. @niklaswykman

Anna Bergkvist Tenje Kampanj på stan med moderatkvinnorna som fyller 100 år i år. Inte kvinnorna på bilden alltså utan organisationen. @annatenjemoderat

Jessica Rosencrantz I mål på cirka 2 timmar och 10 min. Sjukt nöjd och bland det roligaste jag gjort! Nu ska jag äta pizza! @jessicarosencrantz

Jonas Ransgård Anna König Jerlmyr och jag i Almedalen, snart ska Ebba Busch Thor premiärtala. @jonasransgard

Lousie Meijer 25 årsdagen firades med partistyrelsen. Fantastiskt att spendera den med att kämpa för jobb, öppenhet och samtycke! @meijerlouise

Tomas Tobé Plötsligt händer det. Jag besöker Riksdagsgymmet. @tomastobe

Anders Ågren Efter en dag fylld med möten inomhus så blev det en perfekt avrundning: båttur utmed Umeälven! @andersagren

Olof Lavesson Dags att besöka Malmös symfoniorkester i det sprillans nya konserthuset Malmö Live. @oloflavesson


17 KRAFTTAG MOT BROTTSLIGHETEN

MEDBORGAREN

Nytt åtgärdspaket mot radikalisering och våldsbejakande extremism Text: Emilie Schelin Foto: Fredrik Wennerlund

Radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism är verklighet och något vi måste ta på stort allvar. Vi läser nästan dagligen om brutalt våld som drabbar oskyldiga civila i olika delar av världen. Men också Sverige påverkas. Runt 300 personer har i närtid rest från Sverige för att strida med Islamiska Staten (IS). Därför måste regler och åtgärder också i Sverige uppdateras och skärpas. Beatrice Ask är ordförande för riksdagens justitieutskott och har lett arbetet med att utveckla det åtgärdspaket, med 20 förslag mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism, som Moderaterna presenterade under sommaren. Vad behöver förbättras i det arbete som i dag bedrivs för att bekämpa våldsbejakande extremism? – Mycket. Resande för deltagande i verksamheter kopplade till terrorism måste förbjudas. Den snabba utvecklingen gör det nödvändigt att säkerställa att polisen har de verktyg som behövs. Vi vill underlätta Säkerhetspolisens arbete genom att ge möjlighet till nya hemliga tvångsmedel när det gäller dessa brott, exempelvis information från signalspaning under förundersökning och hemlig dataavläsning.

Vi vill också vidta åtgärder för att kontrollera svenska pass bättre. Reglerna för utgivning av pass behöver skärpas, eftersom de i alltför hög utsträckning används i illegala sammanhang. Pass är en personlig värdehandling. Det ska inte vara möjligt att hur enkelt som helst få ut ett nytt pass gång efter gång. Om man tappat bort sitt pass flera gånger ska avgiften för att få ett nytt höjas och polisen ska kalla till samtal. Finns misstankar om att någon planerar att åter resa i syfte att delta i strid eller vapenträning med terroriststämplade organisationer ska man kunna besluta om reseförbud eller kunna skriva förbud mot att besöka vissa länder i personens pass. Mer behövs också göras förebyggande. Alliansregeringen utsåg en nationell samordnare som ska redovisa sina synpunkter nästa år. Det blir ett viktigt underlag inför kommande arbete. Under året har media rapporterat om flera uppmärksammade fall där unga vuxna från Sverige har rest till länder som Syrien för att strida. Varför lockas unga till den här typen av organisationer? – Skälen varierar. För en del är det religiös övertygelse, för andra är det spänningen eller en tanke om att förändra världen. Att vara med i en gemenskap är en annan faktor. För att långsiktigt förebygga radikalisering måste vi bryta det nya utanförskap som finns också i Sverige och som särskilt påverkar unga och utrikes födda. Det är i stängda miljöer, i rädsla och när människor tappar tron på sin framtid i vårt gemensamma samhälle, som grogrund för extremism skapas.

Vad tror du är viktigast för att vi ska bli bättre på att förebygga radikalisering bland ungdomar och vuxna i Sverige? – En bra skola där varje elev känner trygghet och får utvecklas. Kunskap är det viktigaste för att motverka fördomar och våldsamma ideologier. Kunniga och engagerade lärare behövs och det krävs att kommuner och skolhuvudmän gör sitt yttersta för att se till att undervisningen och skolverksamheten i övrigt blir bra. Därutöver behövs kunskap för att de som arbetar i skolor och kommunala verksamheter ska upptäcka och kunna förhindra att fler radikaliseras. Vi vill därför ge Säkerhetspolisen i uppdrag att upprätta ett informationsmaterial om tecken på och olika stadier av radikalisering och hur det kan brytas. Hur ska Sverige agera mot de som återvänder hit efter att ha deltagit i terroristhandlingar? – Det bästa är att ingripa innan någon bestämmer sig för att resa. Återvändare måste uppmärksammas och deras förehavanden utredas. Misstankar om brott ska utredas och lagföras. Dessutom kan en del ha getts både utbildning och uppdrag som i sig är ett hot också här hemma. Det måste följas upp. Det kommer att krävas nya rutiner inom Kriminalvården för att upptäcka och motverka radikalisering på anstalterna. Därtill behövs exit-verksamheter för avhoppare. Vi måste också ha kontroll på aktiviteter som stödjer terrorist-verksamhet exempelvis genom att bidra till dess finansiering.


18 EN VECKA I EUROPAPARLAMENTET

MEDBORGAREN

En vecka i Europaparlamentet En vecka för ett friare och öppnare Europa

Färgglada mappar omsluter veckans sista dokument för möten i Stockholm. Det är torsdag och klockan är 15:45. Vi möter upp Gunnar i passagen på entréplan, ingång Rue Wiertz. Flighten tillbaka

till Stockholm ser ut att gå som planerat, klockan 17:05, och Bromma finns kvar, där landar han strax efter klockan 19:00. När vi passerar den gigantiska bronshästen, som Berlusconi skänkt parlamentet, ser vi att Gunnar fastnat i samtal med EPP-gruppens koordinator i ECON – det ekonomiska utskottet. Förhandlingar och strategier in i det sista gällande den rapport Gunnar är ansvarig för – EUs lagstiftning om banker. Att vara rapportör för en lagstiftning innebär ansvaret att ta fram parlamentets beslut i frågan. Förhandlingar sker

mellan grupperna och deras specifikt utsedda, så kallade skuggrapportörer, som har som ansvar att föra sin grupps position. EPP-gruppen är parlamentets största grupp men det kräver mer än så för att skapa en majoritet. Efter valet 2014 förändrades grupperna och deras storlekar mycket. Tidigare majoriteter var inte längre självklara och utgångsläget för vår grupp inte längre given. Nere på plan -2 väntar en bil på Gunnar och vi börjar bli stressade att tiden inte räcker. Det är torsdag och trafiken i Bryssel är hysterisk. Vi borde som vanligt tänkt på det men klämde trots detta in ett sista bilateralt möte i Members bar. Så nära bilarna som möjligt. Mötet gäller WG2, EPP partiets arbetsgrupp för ekonomiska frågor, där Gunnar tillsammans med kommissionär Johannes Hahn sitter ordförande och leder

arbetet med att ta fram EPP partiets positioner. De diskuterar innehållet i det strategidokument som ska beslutas om i oktober på partiets kongress i Madrid, det gäller stegen som nu måste tas för att i Europa på allvar öppna för konkurrens, underlätta för småföretagande, ta bort onödig byråkrati, och ta ledningen vad gäller den digitala agendan. Vi hinner inte gå igenom innehållet i mapparna, inte heller en sista update gällande förfrågningar, kalenderändringar och media utan Gunnar måste skynda ner till bilen och vi bestämmer oss för att facetima från bilen. Han får numret till tidningen Bloomberg som sökt honom för kommentar innan klockan 16:00. Klockan 15:57, han hinner.


MEDBORGAREN

Efter en familjehelg i mitt underbara Stockholm bär det av mot Bryssel. En vanlig vecka i EP är en ovanlig vecka för mig! Den är alltid fylld med möten, voteringar, intervjuer och besöksgrupper. Jag träffar dagligen människor från olika kulturer och jag vill vara en brobryggare mellan dessa kulturer. Huvudansvaret är

En sliten klyscha som verkligen stämmer i Europaparlamentet är att ingen dag är den andra lik. Men en sak brukar dagarna ha gemensamt – de är hektiska. Vi följer Christofer veckan före Almedalen och veckan börjar i Stockholm med förberedelser inför Almedalen.

EN VECKA I EUROPAPARLAMENTET 19

lagstiftning men jag är också opinionsbildare och arbetar tillsammans med näringslivet. Det är en ständigt utvecklande miljö, och jag brinner för att göra skillnad!

rättigheter och migration och förhandla med andra grupper hur vi kan underlätta för forskare och studenter från länder utanför EU att komma hit och arbeta eller studera. Denna vecka har vi också besök från det Ukrainska parlamentet i Ukrainadelegationen där jag är medlem. Det är extra viktigt just nu. Kriget tär på landet och EUs stöd är en viktig livlina. Under onsdagen diskuteras också hanteringen av inreseförbuden till Ryssland för de svartlistade parlamentarikerna mot bakgrund av mitt engagemang för fred i Ukraina. En huvudpunkt är vårt moderata veckodelegationsmöte där vi kommer överens om hur vi ska rösta.   Vi för inom partigruppen också viktiga diskussioner kring den fasansfulla situationen i Medelhavet och de stora flyktingströmmarna från framförallt Syrien. Jag har varit särskilt aktiv i att ta fram en grupplinje för vår EPP-grupp. Vi ska rädda alla men vi kan inte ta emot alla. Fler EU-

På ett telefonmöte med kontoret i Bryssel stäms kommande veckor av och Christofer lägger sista handen vid ändringsförslag till EU:s nya lagstiftning om ekologiskt jordbruk.

i utvecklingsutskottet, som debatterar det ekonomiska partnerskapsavtalet med Västafrika som Christofer ansvarar för i parlamentet.

Veckan inleds med en sista minuten-uppdatering av kalendern med mitt underbara team. Agendan har säkert ändrats! Vi planerar också nästa veckas möten med Single Seat kampanjen och EP-gruppen för barns rättigheter som jag leder. Sen bär det raskt av till förberedande möte med partigruppen EPP inför utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Vi diskuterar bland annat det nya förslaget från Kommissionen för en digital inre marknad. Som jag engagerar mig mycket i.   Tisdagen börjar med omröstning i jämställdhetsutskottet där jag är vice gruppledare. Därefter skyndar jag till möte i mitt tredje utskott för medborgerliga

länder måste ta sitt delade ansvar och genomföra asylpaketet fullt ut. Vi behöver ett tydligt fördelningssystem där alla hjälps åt. Men vi måste också ändra berättelsen om människor som kommer från andra länder. Under torsdagen har jag nöjet att välkomna en besöksgrupp från Sverige. Det är viktigt för att minska avståndet mellan Sverige och Bryssel. På kvällen flyger jag hem och på fredagen träffar jag mina moderatkollegor i EU-samrådsgruppen där våra prioriteringar diskuteras. Jag avslutar min ”vanliga” vecka med ett seminarium på Europahuset om vikten av ett gemensamt system för passageraruppgifter som är ett verktyg i kampen mot terrorism. Sedan blir det att kolla många mail och kolla twitterflödet framför min Ipad. #vanligveckamedmig!

miljöutskottet, där regler för ny teknik inom livsmedelsindustrin är huvudnumret. På torsdag morgon deltar Christofer i ett frukostmöte om handeln med Kina. Den brännande frågan är om Kina ska ges status På onsdag morgon är det gruppmöte i handelsutskottet inför som marknadsekonomi i WTO. Christofer menar att även om Kina kommande veckas omröstning inte är en marknadsekonomi är det om frihandelsavtalet med USA. viktigt att minska EU:s möjligheter Som vice gruppledare leder Tisdag morgon flyger Christofer att agera protektionistiskt. Christofer diskussionerna om till Bryssel, med fakiren som Därefter blir det omröstningar i en potentiell kompromiss med han kallar avgången. I bilen miljöutskottet innan Christofer den splittrade S-gruppen. in från flygplatsen intervjuas på eftermiddagen flyger tillbaka Därefter direkt vidare till EPP:s Christofer av Dagens Industri om till Stockholm för möten med arbetsgrupp och diskussioner inför frihandelsavtalet med USA som medarbetaren Ingrid på fredagen. kvällens omröstning om Junckers är en lite av en hjärtefråga för Att ge en rättvisande bild av alla investeringsfond, som vi varit Christofer. de frågor som behandlas och de kritiska till. möten som betas av under en Väl inne på kontoret avlöser vanlig vecka i Bryssel är svårt. På eftermiddagen anordnar mötena varandra med diskussioner Men syftet med dem är desto Christofer ett seminarium om om allt från klimatlagstiftning lättare, att värna det som är bra investeringsskydd med Cecilia till forskningspolitik, strafftullar med EU, öppenheten och den inre Malmström och FN-organet och GMO. Därefter direkt marknaden och bekämpa det som UNCTAD:s vice generalsekreterare. iväg till ett panelsamtal på är dåligt, byråkratin och slöseriet Alla är rörande överens om EU-kommissionens handelsmed skattepengar. För som vikten av investeringsskydd i politikdagar. Innan dagen avslutas Christofer brukar säga; det som är handelsavtal. Innan kvällens med middag med vännerna i den bra med EU är gratis och det som omröstningar klockan 20:00 hinner moderata delegationen hinner är dåligt är hur dyrt som helst. Christofer med ett gruppmöte i Christofer med ett gästspel Foton: European Parliament


MEDBORGAREN

PETER DANIELSSON 20

Trots att Sverige har höga ambitioner för välfärden faller kunskapsresultaten i skolan och vi ser kvalitetsbrister, köer och bristande likvärdighet i vården och omsorgen. Det är uppenbart att mer behöver göras för att svara upp mot människors förväntningar och behov. Vårt mål är att Sverige ska vara ett av världens bästa välfärdsländer. Där alla ges goda förutsättningar i livet oavsett bakgrund eller inkomst. Det handlar om att tillgodose människors kunskaps-, vård- och omsorgsbehov genom livet. Kvalitet ska prägla skolan, sjukvården och äldreomsorgen, oavsett var man befinner sig och vem som är utförare. En mångfald av aktörer i välfärden har medfört bättre förmåga att möta människors olika behov, ökat människors makt att påverka och förbättrat tillgängligheten. Det är bra. Men välfärden behöver omges med tydliga regler för att garantera kvalitet i all verksamhet oavsett driftsform. Därför lägger vi fram förslag inför partistämman som syftar till att säkerställa kvalitet och likvärdighet i välfärden. Tillståndsplikt Vi ställer tuffa krav på de som driver företag i exempelvis finanssektorn, eftersom det är viktigt att de som äger och driver sådan verksamhet har rätt kompetens och då samhällskonsekvenserna kan bli allvarliga om det inte fungerar. Av motsvarande skäl är det

självklart att vi också ska kunna ställa tydliga krav på de som vill utbilda barn och unga eller ge vård och omsorg till sjuka och äldre. Därför föreslår vi att alla välfärdsverksamheter, både privata och offentliga, ska ha tillståndsplikt. Tillståndet beviljas av ansvarig myndighet efter prövning av allmänna lämplighetskrav, krav på kunskap och kompetens samt krav avseende ekonomisk uthållighet. Kraven gäller fortlöpande och myndighetsansvaret omfattar även löpande tillsyn av verksamheterna och skyldighet att vidta åtgärder vid brister. Tydliga kvalitetskrav för alla utförare Vi föreslår att det inom varje välfärdssektor ska finnas några väl utvalda nationella och enhetliga kvalitetsmått och krav, där ansvaret för utformning och uppföljning åvilar en myndighet. Dessa krav bör ställas på ett sätt som tydliggör kvaliteten, utan att bli för detaljerade på ett sätt som hämmar nytänkande och innovation. Kvalitetskrav bör därför primärt fokusera på faktiska resultatmått, snarare än på indirekta mått, såsom bemanning. Fokus på vad snarare än hur. Kraven ska ställas likvärdigt för alla utförare, både privata och offentliga. Insyn, tillsyn och uppföljning För att underlätta val och granskning ska allmänheten tillförsäkras god insyn avseende såväl verksamhetsrelaterade uppgifter som ekonomi, genom öppen och transparent redovisning. Meddelarskyddet ska så långt det är möjligt vara samma för anställda i enskild (men offentligfinansierad) välfärdsverksamhet som i offentligt ägd verksamhet.

Foto: Moderaterna

Vi ska alltid stå på elevers, patienters och äldres sida Verksamheternas kvalitet ska kontinuerligt följas upp. Resultaten ska ligga till grund för ställningstaganden om verksamheten, men också publiceras offentligt för att underlätta människors val. Skarpa sanktioner vid brister När verksamheter inte lever upp till kraven ska tydliga sanktioner finnas utifrån hur allvarliga bristerna är, till exempel; anmärkning, föreläggande, föreläggande med vite, indraget tillstånd samt övertagande av verksamhet. Vi fokuserar på att alla verksamheter ska hålla hög kvalitet. Vi värnar mångfald och valfrihet, men tar samtidigt krafttag för att skapa ordning och reda i välfärden, så att ingen i Sverige ska behöva drabbas av brister i skola, vård och omsorg. Peter Danielsson Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg, förste vice partiordförande

Kort om Peter Namn: Peter Danielsson Gör: Kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad, vice partiledare M Bor: Helsingborg Gjort tidigare: Ledarskribent, kommunikationskonsult och riksdagsledamot Läser just nu: Bengt Liljegrens biografi om Winston Churchill Gör på fritiden: Umgås med familjen, läser, springer, lagar mat och träffar goda vänner


21 STOCKHOLM PRIDE

MEDBORGAREN

Bra genomslag på

Stockholm

Pride

En höjdpunkt på sommaren är veckan då Stockholm Pride genomförs. Stockholm Pride är nordens största Pridefestival och det största årliga eventet i Stockholm. Pride lockar deltagare från hela landet och är ett mycket viktigt kampanjtillfälle.

Pride består av tre delar. Pride House med seminarier och debatter på Kulturhuset, Pride Park på Östermalms IP och den stora paraden på lördagen (1/8). Öppna Moderater deltog tillsammans med Moderaterna och Muf brett på årets Pride. Vi arrangerade ett seminarium och företrädare medverkade i ytterligare sex seminarier. Dessutom blev Anna Kinberg Batra utfrågad av RFSL och RFSL Ungdom. Vårt eget seminarium hade den kaxiga rubriken ”Gör slut med staten” baserat på det övergripande temat för Pride detta år ”Gör slut”. På seminariet diskuterades hur vi kan säkerställa att staten inte diskriminerar minoriteter och hur hbtq-personers rättigheter egentligen bäst tas tillvara och försvaras. Ett välbesökt seminarium som väckte många tankar. Andra seminarier där det fanns moderat medverkan handlade om ”Mina drömmars stad” om framtidens Stockholm ur ett hbtq-perspektiv, ett om RFSL:s kommunundersökning och ett om läget i transpolitiken där Öppna Moderaters förbundsordförande Fredrik Saweståhl pratade kring vår politik. EU:s fria rörlighet och stjärnfamiljer var vår Europaparlamentsledamot Christofer Fjellner med och diskuterade och att bryta normer i partipolitiken diskuterade bland annat riksdagsledamot Olof Lavesson. På fredagen var Anna Kinberg Batra inbjuden till Pride House för en helt fullsatt utfrågning av RFSL och RFSL Ungdom. Anna gjorde väldigt bra ifrån sig och har fått väldigt positiv respons och gav välkomna nya politiska besked. I Pride Park var det fullt ös i Öppna Moderaters kampanjtält onsdag-lördag. Det värvades en rad medlemmar. Intresset att prata med oss och hänga en stund i tältet var stort.

Text: Fredrik Saweståhl Foto: Axel Adolfsson

Det bjöds på popcorn, politik och populära tävlingar. Tältet fick mycket beröm för snygg inredning och därför vill vi rikta ett stort tack till Jenny Edberg och Christer Mattsson som var tältansvariga. Den verkligen höjdpunkten på Pride är paraden genom Stockholm. Totalt tågade över 40 000 i över 200 ekipage från Mariatorget till Östermalms IP medan 400 000 såg på. Vi samlade drygt 350 i våra blå t-shirts med budskapet ”Frihet att älska vem du vill”. Först i vår sektion gick Anna Kinberg Batra med riksdagsledamöter och Öppna Moderaters förbundsordförande. Dessutom deltog kommun- och landstingspolitiker, medlemmar från många håll och ett mycket stort gäng från Muf. Tillsammans dansade och gick vi till bra musik från våra två egna DJ:s riksdagsledamot Hanif Bali och Öppna Moderater Södermanlands Johan Bergquist. Vi och inte minst Anna fick ett varmt mottagande i solskenet.

Öppna Moderater summerar årets Stockholm Pride med att det var en riktigt bra vecka. Vi vill tacka alla som deltog med oss och rikta ett särskilt stort tack till Anna Kinberg Batra och till Muf samt Öppna Moderater Stockholm som koordinerade allt. Vi vill uppmana så många som möjligt att ta chansen och vara med oss på Prideevenemang runt om i hela Sverige och givetvis delta på Stockholm Pride 2016.


MEDBORGAREN

KÅSERIER 22

120 år i partiets tjänst Hur mycket hinner man inte delta i och göra under 39 tjänsteår i partiet? Hur mycket som helst, naturligtvis. Men vad etsar sig fast i minnet? Bara det positiva och roliga, eller även sådant som varit mindre bra? Utvecklingsområden, som det heter på nyspråk.

dragit ett stort lass för att partiets aktiviteter skall bli bra. Och vilken plantskola för rekrytering. Ända till början av 90-talet fanns det anställda i partiet vilka rekryterats med meriterna från partistämman.

En erfarenhet för mig är att det är viktigt att vara en riktig folkrörelse. Det blir ibland lite ”vildvuxet” när både erfarna och oerfarna skall samsas, Mitt stora intresse i skolan var men det är ändå olikheterna som samhällskunskap. Att arbeta i ett för utvecklingen framåt. Hur skulle politiskt parti, eller i många andra det bli om alla bara tyckte lika eller organisationer, är verkligen att få agerade på exakt samma sätt? Men utlopp för ett samhällsintresse. Det har man måste trots det hålla sig till de varit stimulerande att få verka bakom spelregler som man kommit överens kulisserna när Sverige styrs. Det är en om. jätteapparat, varav bara toppen syns tydligt för allmänheten. Mitt nästa mycket påtagliga minne är den långa resan mot riktig valfrihet. En Mitt bästa minne under dessa år resa som med viktig opinionsbildning är partistämman i Falun 1981. En under 70- och 80-talet började ge stämma som genomfördes utanför resultat i början av 90-talet och satte storstad med ett fantastiskt arbete riktig fart efter 2006. Borgerliga utfört av frivilliga och inte minst Muf. regeringar gör stor skillnad för ökad Dessa unga medlemmar som alltid valfrihet och så kommer det säkert

Mufs förbundsstämma. Ulf Adelsohn, Beatrice Ask, Gunnar Hö kmark och Mikael Odenberg, troligen tidigt 80-tal.

Den 3 november 1975 steg jag som nyanställd Muf-ombudsman in på moderatkontoret i Växjö. Föga anade jag då vad jag skulle få uppleva under de kommande åren. Nu kan jag i dubbel bemärkelse konstatera att det varit en fantastisk resa. Resan har gått från Växjö till Stockholm, vidare till partiet i Göteborg, tillbaka till Stockholm, en kort vikarieperiod i Malmö under tiden, därefter åter till Växjö, vidare till Kristianstad och så slutligen till Halland.

att vara även framöver om man orkar stå emot motkrafterna. Diskussionen med dem som inte vill ha valfrihet kommer aldrig att kunna bockas av med ”check”. ”Rom byggdes inte på en dag”. Det är politik i en mening. Politik är en långsiktig verksamhet. Skall man nå påtagliga resultat måste man vara envis, uthållig och tålmodig. Minns diskussionen om marginalskatt, vilken började i slutet av 60-talet och ledde till mer påtagliga åtgärder först ett kvartssekel senare. Uthålligheten gav till slut resultat. Mycket mer finns att berätta, men nu får nya krafter ta vid. Tack för dessa år. Lars Johansson, tidigare bland annat partiombudsman Dalarna, organisationschef RO, partiombudsman Malmöhus län samt Skåne

Torgmöte vid 5:e höghuset, Hötorget, 17 september 1988.

För 40 år sedan började jag min anställning inom Moderaterna. Och är nu pensionerad. Omställningen är stor efter alla år, veckor och dagar med Moderaterna. Jag började i februari 1975 som biträdande ombudsman (Muf-ombudsman) i Södermanland. Placeringsorten var Eskilstuna. Jag hade förmånen att ha en gammal ringräv som hette Hans Krumlinde som ciceron in i detta, för mig okända, område.

väl och ve. Föreningarna har i min värld varit den viktigaste delen av partiarbetet. Alla partiledare på resan må ursäkta. Jag har haft förmånen att få åka runt i olika delar av landet där jag jobbat med alla våra partiledare sedan Gösta Bohmans dagar. En resa på 1970-talet med en partiledare var annorlunda än i dag. Vederbörande kom oftast ensam med tåg till det län som skulle besökas. Sedan var vi isolerade från alla partikanslier i cirka två dagar. Besöksmål och studiebesök klarades av i enlighet med uppgjorda planer varefter partiledaren återbördades till partikansliet i Stockholm igen.

Blickarna bakåt gav en viss känsla för folkrörelsearbetets vikt. Mitt huvudfokus har varit föreningarnas

Mobiltelefonens utbredning i andra halvan av 1980-talet förändrade hela arbetet.

Ett av mina första partiuppdrag som Muf-ombudsman var att i en partiförening utanför Alvesta informera om valet 1976. Presentationen gick hyfsat men frågorna var jag lite orolig för, skulle jag klara detta? Emellertid löste föreningsordföranden problemet genom att tacka ombudsmannen och säga till sina medlemmar att ”ja, vi sätter väl upp affischen som vi brukar.” Kampanjtekniken har verkligen utvecklats i vårt parti. Våra norska vänner har lärt oss att samtala med väljarna och vi kunde notera att det fungerade även i vårt land.

Plötsligt var man nåbar och kunde använda restiden till kontakter. Jag har kunnat summera cirka 40 000 mil i tjänsten till olika besök, huvudsakligen i olika föreningar och fullmäktigegrupper, tio varv runt ekvatorn! Det gör cirka 5 000 timmar i bilen. Ett snabbt överslag ger över tre tjänsteår vid ratten. Tack kära partikamrater för en fantastisk tid! Stellan Paulsson, Tidigare bland annat biträdande förbundsombudsman Muf, organisationssekreterare RO, partiombudsman Dalarna och Jönköping samt mobil ombudsman

Tänk så effektivt det var – och är – och så enkelt. Förnyelse av politiken är ett måste för att möta dagens och morgondagens samhällsproblem. Fast ibland blir man lite undrande, som när, en här icke namngiven person, frågade hur länge vi ska hålla på med förnyelsearbetet. Så nu vill jag bidra till förnyelsen genom att dra mig tillbaka – lite grann i vart fall! Kåge Johansson, Tidigare bland annat organisationssekreterare RO, partiombudsman Kronoberg, Kristianstad och Halland samt centrala Kyrkorådet

Gösta Bohman vid torgmöte.

Foton: Lars Johansson


MEDBORGAREN

HALLÅ DÄR: ANNICKA ENGBLOM 23

100år Moderatkvinnorna

HALLÅ DÄR!

Annicka Engblom Foto: Fredrik Wennerlund

Grattis till det nya uppdraget! Hur känns det? – Tack. Är så klart oerhört hedrad och glad över förtroendet. Ännu mer glad över att få arbeta med en helt fantastisk styrelse, länskvinnoordföranden och MQansvariga runt om i landet som ger mycket energi och inspiration. Hur har första tiden som ordförande varit? – Fullt av tankearbete och organiserande. Från det jag vaknar till det jag somnar har jag Moderatkvinnorna i huvudet.

Vi har mycket att ta tag i, både internt och externt. I styrelsen har vi rivstartat i sansad takt, dvs. att vi jobbar parallellt med att både omhänderta de frågor vi hittills drivit och samtidigt arbetar hårt med att fokusera och utveckla ny politik. Mitt mål är att knyta ihop organisationen och arbeta mer utåtriktat och kommunikativt. Gärna också provokativt. Ser fram mot en fortsatt intensiv höst. Vilka frågor kommer du att fokusera på framöver? – Vi befinner oss som sagt mitt uppe i ett utvecklingsarbete, men kvinnors arbets- och företagsmöjligheter, hälsa, inflytande, trygghet och ekonomi ligger självklart i fortsatt fokus. Men jag kan väl säga som så att vi är inne och nosar på nya politikområden där vi framöver nog kommer att sticka ut. Jag har också haft mycket positiva och kreativa inledande samtal med ordförandena i de andra kvinnoförbunden i Alliansen.

Vi delar många grundläggande värderingar och där vi kan göra gemensam sak får vi också större genomslag. I år firar Moderatkvinnorna 100 år. Vilka är era viktigaste framsteg hittills? – Vi jubilerar inte bara som 100-åring, utan som Sveriges första självständiga politiska kvinnoförbund. Vi var först. Det är viktigt att understryka i ett sammanhang, där jämställdhet och feminism upplevs som kapat av vänsterkrafter. Även internt i partiet möter jag en viss trötthet när man tar upp dessa frågor och jag tror det beror på att man saknar en borgerlig viktning i frågorna. Ett samhälle där alla kommer till sin rätt mår bra och blomstrar. Det är ju grunden i moderat politik. Ett viktigt ord i din fråga är ordet ”hittills”, för det är precis i det perspektivet som vi ska betrakta Moderatkvinnornas uppgift och utvecklingsarbete. Våra

företrädare slogs för kvinnors rösträtt, utbildning, arbete och ekonomisk frihet. Där har vi kommit långt i vårt land, men inte ända fram. Vad hoppas du att de nästa 100 åren kommer att innebära? – Att vi når i mål med ett samhälle där kompetens och arbetsinsats inte längre värderas olika beroende på om man är kvinna eller man. Så länge det finns oskäliga löneskillnader, så länge kvinnor utsätts för våld, så länge kvinnors diagnoser ställs utifrån mäns måttstockar och så länge skiktet av beslutsfattare domineras av män, så har vi Moderatkvinnor en absolut och viktigt uppgift att fylla. Men det ska inte behöva ta 100 år till! Text: Karin Teriö


POSTTIDNING B Returadress: Medborgaren, Box 2080, 103 12 Stockholm

Vill du

annonsera i Medborgaren?

Du n책r cirka 50.000 moderata medlemmar Grundformat: helsida, halvsida eller kvartssida N채sta utgivning: 30 november

Vill du boka annonsplats eller veta mer? Kontakta Monika Hallstensson e-post: monika.hallstensson@moderat.se, tel 08-676 80 00

Medborgaren nr 3  

Moderaternas medlemstidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you