Page 1


Poštovani - a, Drago mi je što mi se ukazala prilika da Vas putem ove knjige bliže upoznam sa razvojem Katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta Priština. U Kosovskoj Mitrovici

Potpis:


UNIVERZITET U PRIŠTINI - MEDICINSKI FAKULTET

Prof. dr Jovan Mladenović Prof. dr Rade Grbić

40 GODINA KATEDRE ZA HIRURGIJU 1974-2014.

Kosovska Mitrovica, 2014. godine


40 GODINA KATEDRE ZA HIRURGIJU 1974-2014.

UREDNICI: Dr sc. med. Jovan Mladenović, specijalista opšte hirurgije, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini

Dr sc. med. Rade Grbić, specijalista ortopedije i traumatologije, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini

IZDAVAČ: Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini ZA IZDAVAČA: Prof. dr Rade Grbić, dekan RECENZENTI: Dr sc. med. Velimir Radunović, specijalista opšte hirurgije, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini u penziji

Dr sc. med. Ljubiša Baščarević, specijalista ortopedije i traumatologije, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini u penziji

Dr sc. med. Aleksandar Vasić, specijalista ortopedije i traumatologije, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini

LEKTOR: Milosava Bulatović, profesor srpske književnosti i jezika DIZAJN I TEHNIČKI UREDNIK: Dr Raša Mladenović ŠTAMPA: Family press, Kragujevac ISBN: 978-86-80601-61-8 Odlukom Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini br 05-604 od 14.04.2014. godine odobreno za štampu. Kosovska Mitrovica, 2014.


1974-2014.

40 GODINA KATEDRE ZA HIRURGIJU


Predgovor Pripala nam je velika čast, ali i još veća obaveza, da u godini jubileja kada slavimo 45 godina od osnivanja Medicinskog fakulteta i 40 godina od osnivanje Katedre za hirurgiju, pišemo o početku stvaranja Katedre za hirurgiju. Pisati o istoriji rada Katedre za hirurgiju bilo bi mnogo lakše da su nam dostupna dokumenta, podaci iz arhiva i sećanja svih starijih kolega. Ovo naše pisanje je pisanje koje ostaje za istoriju Medicinskog fakulteta u Prištini. Iako su nam podaci iz arhiva Medicinskog fakulteta, iz poznatih događaja 1999. godine nedostupni, velikim angažovanjem i trudom došli smo do relevantnih pisanih dokumenata koji su doprineli da istina o radu Katedre za hirurgiju na srpskoj grupi izađe na svetlo dana i bude predstavljena na pravi način. Kolege sa albanske grupe spomenuli smo u dva navrata, kao članove koji su učestvovali u osnivanju Katedre za hirurgiju 1974. godine i 1989. godine prilikom proslave 20 godina od osnivanja Medicinskog fakulteta jer smo za te događaje raspolagali validnom dokumentacijom. Teško je pisati nešto sa distance od 40 godina, a naročito je teško pisati o svojim prvim učiteljima kada ima malo pisanog traga, pa se unapred izvinjavamo onima koji nisu spomenuti u monografiji, a bili su deo Katedre za hirurgiju. Ako nisu sa nama u monografiji, to nije iz nekog kaprica prema njima, već iz razloga što se nekog nismo setili. Veliku pomoć u dobijanju pravih podataka pružili su nam prof. dr Velimir Radunović, prvi šef predmeta Hirurgija i prvi šef Katedre za hiruršku grupu i prof. dr Ljubiša Baščarević, koji je u najdužem periodu, punih 14 godina, bio šef Katedre za hirurgiju. Nemili događaji na Kosovu i Metohiji koji su se zbili 1999. godine odneli su i deo naše istorije, koju želimo da na osnovu dostupnog pisanog traga i sećanja pojedinaca otrgnemo od zaborava i zabeležimo u monografiji o radu Katedre za hirurgiju. Dugujemo zahvalnost svima onima koji su pomogli u prikupljanju podataka u realizaciji ovog projekta, a naročito prof. dr Velimiru Radunoviću i prof. dr Ljubiši Baščareviću.

UREDNICI:

Prof. dr Jovan Mladenović Šef Katedre za hirurgiju

Prof. dr Rade Grbić Dekan Medicinskog fakulteta Priština

FATA VIAM INVENIUNT ŠTO JE SUĐENO, PRONAĆI ĆE SVOJ PUT


Sadržaj Istorijat ........................................... 1 Članovi Katedre za hirurgiju od 1974-2014. godine ................................2 Nastavnici sa drugih fakulteta koji su učestvovali u radu katedre ...............5 Izvod iz biltena broj 18 od 14.05.1971. godine .....................................7 Članovi katedre za Hirurgiju i ortopediju 1999-2002. godine................... 26 Članovi katedre za Hirurgiju i ortopediju 2002. godine.......................... 29 Članovi Katedre za hirurgiju školske 2013/14. godine ........................... 36 Nastavnici sa drugih fakulteta koji su učestvovali u radu katedre ............. 39

Biografije članova katedre................... 41 Članovi Katedre za hirurgiju školske 2013/2014. godine ........................ 41 Ostali članovi Katedre za hirurgiju .................................................. 61 Članovi koji su napustili Katedru za hirurgiju posle 1999. godine.............. 78

Rad katedre ..................................... 91 Nastavne baze Katedre za hirurgiju................................................. 91 Šefovi Katedre za hirurgiju ........................................................... 91 Participacija članova Katedre za hirurgiju......................................... 92 Nastavnici sa katedre za Hirurgiju glavni i odgovorni urednici časopisa ...... 92 Doktorske disertacije članova Katedre za hirurgiju, na srpskom jeziku ...... 93 Ostale doktorske disertacije odbranjene na Katedri za hirurgiju ............. 95 Doktorske disertacije odobrene na Katedri za hirurgiju u izradi .............. 95 Doktorske disertacije Katedre za hirurgiju, na albanskom jeziku.............. 96 Magistarske teze na Katedri za hirurgiju posle 1990. godine ................... 97 Magistarske teze odbranjene na drugim fakultetima ............................ 99

Udžbenici i monografije .................... 101 Udžbenici i monografije Katedre za hirurgiju .................................... 101 Poglavlja u udžbenicima i monografijama ........................................ 104

Nastavni plan ................................. 109 Registar imena ............................... 111


Istorijat Grad Priština

Kliničko-bolnički centar Priština

1


I ET SCRIBE IN HISTORIA ONI SU ISPISALI ISTORIJU

Članovi Katedre za hirurgiju od 1974-2014. godine - Prof. dr Velimir Radunović, specijalista opšte hirurgije - Prof. dr Velibor-Bora Moračić, specijalista opšte hirurgije - Asist. dr sc. med. dr Aleksandar Gigić, specijalista opšte hirurgije - Prof. dr Dragan Mihajlović, specijalista ortopedije i traumatologije - Prof. dr Dušan Bulajić, specijalista opšte hirurgije - Prof. dr Andrija Tomanović, specijalista opšte hirurgije - Prof. dr Ljubiša Baščarević, specijalista ortopedije i traumatologije - Asist. dr Trajko Ristić, specijalista opšte hirurgije - Prof. dr Šukrija Hodža, specijalista urologije - Prof. dr Zuvdija Kandić, specijalista opšte hirurgije - Prof. dr Halit Haliti, specijalista opšte hirurgije - Asist. dr Tomislav Vujović, specijalista ortopedije i traumatologije - Prof. dr Aleksandar Vasić, specijalista ortopedije i traumatologije - Asist. dr Miomir-Bata Ćosić, specijalista anesteziologije i reanimatologije - Prof. dr Stojan Sekulić, specijalista opšte hirurgije - Asist. dr Verica Stanišić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - Prof. dr Rade Grbić, specijalista ortopedije i traumatologije - Doc. dr Branislav Daković, specijalista opšte hirurgije - Prof. dr Jovan Mladenović, specijalista opšte hirurgije - Asist. mr sc. med. dr Miroslav Dančetović, specijalista opšte hirurgije - Prof. dr Slobodan Aranđelović, specijalista opšte hirurgije - Doc. dr Jovica Vasić, specijalista grudne hirurgije - Prof. dr Aleksandar Pavlović, specijalista anesteziologije i reanimatologije - Prof. dr Petar Jovanović, specijalista urologije - Doc. dr Bratislav Lazić, specijalista opšte hirurgije - Asist. mr sc. med. dr Slaviša Matejić, specijalista neurohirurgije - Asist. mr sc. med. dr Darije Jeftović, specijalista urologije - Asist. mr sc. med. dr Spasoje Radulović, specijalista dečje hirurgije

2

Istorijat


Katedra za hirurgiju - Asist. mr sc. med. dr Dušan Nenezić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - Doc. dr Predrag Bojović, specijalista opšte hirurgije - Asist. mr sc. med. dr Vladimir Baščarević, specijalista neurohirurgije - Doc. dr Milan Filipović, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije - Asist. dr sc. med. dr Slađan Timotijević, specijalista ortopedije i traumatologije - Doc. dr Slađana Trpković, specijalista anesteziologije i reanimatologije - Asist. dr sc. med. dr Miljana Grbić, specijalista ortopedije i traumatologije - Asist. mr sc. med. dr Radmila Kosanović, specijalista opšte hirurgije - Doc. dr Nebojša Videnović, specijalista anesteziologije i reanimatologije - Asist. mr sc. med. dr Dejan Tabaković, specijalista ortopedije i traumatologije - Asist. mr sc. med. dr Slaviša Baščarević, specijalista grudne hirurgije - Asist. mr sc. med. dr Božidar Odalović, specijalista opšte hirurgije - Asist. mr sc. med. dr Danijela Bašćarević, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - Doc. dr Dragan Petronić, specijalista urologije - Asist. mr sc. med. dr Vladimir Dobričanin, specijalista opšte hirurgije - Asist. mr sc. med. dr Aleksandar Sekulić, specijalista opšte hirurgije - Asist. mr sc. med. dr Ana Jovanović, specijalista anesteziologije i reanimatologije - Saradnik u nastavi dr Dragana Sumrak, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - Asist. dr sc. med. dr Aleksandar Božović, specijalista ortopedije i traumatologije - Saradnik u nastavi dr Ivana Matijašević - Saradnik u nastavi dr Maša Maliković - Asist. dr sc. med. dr Zlatan Elek, specijalista dečje hirurgije - Saradnik u nastavi dr Miloš Mitrović Broj članova Katedre za hirurgiju

Redovni profesori

12

Vanredni profesori

4

Docenti

8

Asistenti

23

Saradnici u nastavi

4 UKUPNO

51

3


I Hirurška klinika u Prištini

Ortopedska klinika u Prištini

4

Istorijat


Katedra za hirurgiju

Nastavnici sa drugih fakulteta koji su učestvovali u radu katedre: - Prof. dr Ljubomir Rašović, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Branko Radulović, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Rade Repac, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Dragiša Rakić, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Kočo Serafimov, Medicinski fakultet u Skoplju - Prof. dr Rade Brdar, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Mihajlo Mitrović, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Mane Budisavljević, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Dragan Zamaklar, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Vasilije Kalezić, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Miodrag Živanović, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Slobodan Slavković, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Lazar Davidović, Medicinski fakultet u Beograd - Prof. dr Tomislav Marenović, VMA Beograd - Prof. dr Stanoje Glišić, Medicinski fakultet u Beogradu - Doc. dr Zorica Janković, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Tomislav Ranđelović, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Zoran Milošević, Medicinski fakultet u Novom Sadu - Prof. dr Zoran Kojović, Medicinski fakultet u Nišu - Prof. dr Zlata Janjić, Medicinski fakultet u Novom Sadu - Prof. dr Petar Vuleković, Medicinski fakultet u Novom Sadu - Prof. dr Miroslava Pjević, Medicinski fakultet u Novom Sadu - Prof. dr Zoran Tačević, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Milorad Mitković, Medicinski fakultet u Nišu - Prof. dr Predeag Kovačević, Medicinski fakultet u Nišu - Prof. dr Radovan Manojlović, Medicinski fakultet u Beogradu - Doc. dr Goran Stevanović, Medicinski fakultet u Nišu - Prof. dr Miodrag Veljković, Medicinski fakultet u Kragujevcu

5


I HISTORIA MAGISTRA VITAE EST ISTORIJA JE UČITELJICA ŽIVOTA Na stotine kilometara daleko od Beograda, ali srcem vezana za Beograd, na našem nemirnom i turbulentom Kosovu i Metohiji, rađala se srpska hirurgija koja je svoje pravo znanje i veštinu iskazala za vreme NATO bombardovanja naše zemlje. Oko 2140 ranjenih vojnika, policajaca i civila prošlo je kroz Hiruršku i Ortopedsku kliniku KBC Priština u periodu od 24. marta do 12. juna 1999. godine, kada su srpski lekari proterani sa svojih radnih mesta. U cilju poboljšanja kvaliteta i unapređenja zdravstvene zaštite stanovništva, Skupština SAP Kosova 17.06.1969. godine donosi zakon o osnivanju Medicinskog fakulteta u Prištini („Službeni list SAPK“, br. 20/69) u okviru Univerziteta u Prištini. Prvi dan rada fakulteta je obeležen 04.12.1969. godine, kada su održana prva predavanja u prostorijama Filozofskog fakulteta u Prištini. Fakultet je osnovan kao obrazovno-vaspitna i naučna organizacija udruženog rada koja priprema visoke stručne kadrove, organizuje i sprovodi naučna dostignuća i obavlja i druge poslove iz svoje delatnosti. (član 2 Zakona o visokom školstvu SAPK) Osnivanje Medicinskog fakulteta u Prištini 1969. godine zahtevalo je izuzetan trud, strpljenje, a naravno i vreme. Nastava na fakultetu se odvijala uz veliku i nesebičnu pomoć profesora sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Te niti dobrih odnosa zadržane su i do današnjih dana i niko ih ne može prekinuti. Početak pripremanja svojih kadrova bio je izuzetno težak i naporan, ali su sve prepreke na tom putu bile lakše zahvaljujući prijateljskom odnosu profesora sa Katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Oni su doprineli formiranju stabilnog i jakog temelja razvoja hirurške struke i nastavnog osoblja Katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Prištini. Katedra za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu dala je svoj puni doprinos osposobljavanju kadrova, nastavi na fakultetu, pomoći i saradnji pri izradi magistarskih teza, doktorskih disertacija i učešću u komisijama za izbor u nastavna zvanja. Pre tačno 43 godine počeo je izbor prvih kadrova za potrebe Medicinskog fakulteta u Prištini na predmetu Hirurgija. Konkursom od 10.05.1971. godine oglašena su radna mesta za potrebe predmeta Hirurgija, gde su za nastavu na srpsko hrvatskom jeziku bili potrebni: 1 nastavnik i 2

6

Istorijat


Katedra za hirurgiju asistenta, a za nastavu na albanskom jeziku: 2 nastavnika i 5 asistenata. Jasno je bila izražena majorizacija po nacionalnoj osnovi, koja će mnoge kadrove srpske nacionalnosti, koji su bili kvalifikovaniji od kadrova albanske nacionalnosti, naterati da svoj život i karijeru nastave odlazeći sa Kosova i Metohije.

Izvod iz biltena broj 18 od 14.05.1971. godine Iz biltena referata o prijavljenim kandidatima za izbor nastavnika i fakultetskih saradnika, godina II, broj 18 od 14.05.1971. godine, referentna komisija u sastavu: - Prof. dr Ljubomir Rašović, Medicinski fakultet Beograd - predsednik - Prof. dr Borislav Vujadinović, Medicinski fakultet Beograd - član - Prof. dr Mihailo Čemerikić, Medicinski fakultet Beograd - član, dala je sledeći predlog po konkursu od 10.05.1970. godine za izbor nastavnika i pomoćnog nastavnog osoblja za predmet Opšta hirurgija. Za nastavu na srpsko hrvatskom jeziku konkurs je raspisan za jednog nastavnika i dva asistenta. Prijavljeni kandidati za nastavu na srpsko-hrvatskom jeziku: - Primarijus dr Velimir Radunović za nastavnika (priložio 45 radova – u 38 autor i u 7 koautor)

- Primarijus dr Velibor-Bora Moračić za nastavnika (priložio 30 radova – u 19 autor i u 11 koautor)

- Primarijus dr Dragan Mihajlović za nastavnika (priložio 24 rada – u 9 autor i u 15 koautor)

- Dr Aleksandar Gigić za asistenta (priložio 19 radova – u 19 koautor) - Dr Dušan Bulajić za asistenta (priložio 16 radova – u 16 koautor) - Dr Andrija Tomanović za asistenta (priložio 13 radova – u 1 autor i u 12 koautor) Za nastavu na albanskom jeziku konkurs je raspisan za 2 nastavnika i 5 asistenata. Prijavljeni kandidati za nastavu na albanskom jeziku: - Dr Sami Bećiri za nastavnika (priložio 13 stručnih radova gde je koautor, specijalista opšte hirurgije)

7


I - Dr Gazmend Šaćiri za nastavnika (priložio 21 stručni rad – u 2 nosilac i u 19 koautor, specijalista opšte hirurgije)

- Dr Muharem Gaši za asistenta (nema priloženih radova, specijalista opšte hirurgije) - Dr Refet Ferati za asistenta (priložio 2 stručna rada, specijalista opšte hirurgije) - Dr Ali Zatrići za asistenta (nema podataka o radovima, specijalista opšte hirurgije) - Dr Muhamed Guguli za asistenta (nema priloženih radova, specijalista opšte hirurgije) - Dr Riza Biniši za asistenta (nema priloženih radova, specijalista opšte hirurgije) - Dr Adnan Šabani za asistenta (nema priloženih radova, nema završenu specijalizaciju) - Dr Hajredin Ukeli za asistenta (priložio 9 koautorskih radova, nema završenu specijalizaciju)

- Dr Zejnel Keljmendi za asistenta (nema završenu specijalizaciju) - Dr Sadri Barjaktari za asistenta (nema završenu specijalizaciju) - Dr Šefćet Meha za asistenta (nema završenu specijalizaciju) Izvod iz referata: „Komisija je imala težak i vrlo odgovoran zadatak da iz velikog broja prijavljenih kandidata, koji imaju uslove, izabere najkvalifikovanije stručnjake kojima treba da bude poverena buduća nastava na novom Medicinskom fakultetu u Prištini (ovo naročito važi za nastavu na srpsko-hrvatskom jeziku). Međutim, kako je konkursom za srpsko hrvatsko područje raspisano samo jedno mesto za nastavnika i 2 za asistente, a iz područja za albanski jezik 2 nastavnika i 5 asistenata to nije mogla da predloži za izbor izvestan broj kandidata sa područja srpsko hrvatskog jezika koji ispunjavaju uslove za izbor nego se držala konkursnog ograničenja“. Analizirajući celokupnu delatnost i prijavljene radove komisija predlaže: Za nastavu na srpsko hrvatskom jeziku: - Dr Velimira Radunovića, za izbor u zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Prištini jer raspolaže svim potrebnim stručnim i moralno političkim kvalitetima za to zvanje. - Dr Aleksandra Gigića, specijalistu opšte hirurgije, za izbor u zvanje asistenta za predmet Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Prištini jer raspolaže svim potrebnim stručnim i moralno političkim kvalitetima za to zvanje.

8

Istorijat


Katedra za hirurgiju - Dr Dušana Bulajića, specijalistu opšte hirurgije, za izbor u zvanje asistenta za predmet Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Prištini jer raspolaže svim potrebnim stručnim i moralno-političkim kvalitetima za to zvanje. Navedena komisija se pozitivno izjasnila o izboru primarijusa dr Velibora Moračića u zvanje docenta, primarijusa dr Dragana Mihajlovića u zvanje višeg predavača, i dr Andriju Tomanovića u zvanje asistenta na predmetu Hirurgija, ali su zbog konkursa primljeni gore navedeni kandidati. Za nastavu na albanskom jeziku: - Dr Samija Bećirija, specijalistu opšte hirurgije, za izbor u zvanje predavača za predmet Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Prištini jer raspolaže svim potrebnim stručnim i moralno-političkim kvalitetima za to zvanje. - Dr Gazmenda Šaćirija, specijalistu opšte hirurgije, za izbor u zvanje predavača za predmet Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Prištini jer raspolaže svim potrebnim stručnim i moralno-političkim kvalitetima za to zvanje. - Dr Muharema Gašija, specijalistu opšte hirurgije, za izbor u zvanje asistenta za predmet Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Prištini jer raspolaže svim potrebnim stručnim i moralno-političkim kvalitetima za to zvanje. - Dr Refeta Feratija, specijalistu opšte hirurgije, za izbor u zvanje asistenta za predmet Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Prištini jer raspolaže svim potrebnim stručnim i moralno-političkim kvalitetima za to zvanje. - Dr Aliju Zatrićija, specijalistu opšte hirurgije, za izbor u zvanje asistenta za predmet Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Prištini jer raspolaže svim potrebnim stručnim i moralno-političkim kvalitetima za to zvanje. - Dr Muhameda Gugulija, specijalistu opšte hirurgije, za izbor u zvanje asistenta za predmet Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Prištini jer raspolaže svim potrebnim stručnim i moralno-političkim kvalitetima za to zvanje. - Dr Rizu Binišija, specijalistu opšte hirurgije,za izbor u zvanje asistenta za predmet Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Prištini jer raspolaže svim potrebnim stručnim i moralno-političkim kvalitetima za to zvanje. Po mišljenju komisije, kandidati za nastavu na albanskom jeziku: dr Adnan Šabani, dr Hajredin Ukeli, dr Zejnel Keljmendi, dr Sadri Barjaktari i dr Šefćet Meha ne ispunjavaju uslove za izbor u zvanje asistenta pošto nemaju položen specijalistički ispit.

9


I Pored docenta dr Velimira Radunovića, u zvanje docenta je 1971. godine izabran primarijus dr Velibor-Bora Moračić, a 1973. godine i predavač dr Gazmend Šaćiri. Maja 1972. godine docent dr Velimir Radunović izabran je za šefa predmeta Hirurgije na Medicinskom fakultetu u Prištini, i tu je dužnost obavljao do jula 1974. godine kada je formirana Katedra za hirurgiju na Medicinskom fakultetu, za čijeg je šefa izabran. Od 07.11.1973. godine Medicinski fakultet proširuje svoju delatnost i u oblasti zdravstvene zaštite, pripajanjem Opšte bolnice u Prištini, i kao takav je registrovan kod Okružnog privrednog suda u Prištini, pod Fi. Br. 461/74, kao organizacija udruženog rada sa ograničenom solidarnom odgovornošću i posebnog društvenog značaja. Hirurško odeljenje Opšte bolnice u Prištini, ovom odlukom, postala je Hirurška klinika kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Prištini za predmet Hirurgija. Osnivanjem Medicinskog fakulteta stvoreni su uslovi za osnivanje katedri kao jedinica fakulteta na pojedinim predmetima.

Period od 1974. do 1980. godine

Katedra za Hirurgiju, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini, osnovana je jula 1974. godine. Za šefa katedre izabran je doc. dr Velimir Radunović. Članovi Katedre za hirurgiju 1974. godine bili su:

10

- Doc. dr Velimir Radunović – šef katedre

- Asist. dr Muharem Gaši

- Doc. dr Velibor-Bora Moračić

- Asist. dr Riza Biniši

- Doc. dr Gazmend Šaćiri

- Asist. dr Muhamet Guguli

- Viši predavač dr Dragan Mihajlović

- Asist. dr Refet Ferati

- Predavač dr Sami Bećiri

- Asist. dr Andrija Tomanović

- Asist. dr Aleksandar Gigić

- Asist. dr Ljubiša Baščarević

- Asist. dr Dušan Bulajić

- Asist. dr Šukrija Hodža

- Asist. dr Ali Zatrići

- Asist. dr Trajko Ristić

Istorijat


Katedra za hirurgiju - Asist. dr Adnan Šabani

- Asist. dr Sadri Barjaktari

- Asist. dr Zejnel Keljmendi

- Asist. dr Hajredin Ukeli

- Asist. dr Šefćet Meha Prvo predavanje iz hirurgije održao je prof. dr Ljubomir Rašović, specijalista opšte hirurgije, sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, a prvo predavanje iz ortopedije na predmetu Hirurgija održao je prof. dr Branko Radulović, specijalista ortopedije i traumatologije, sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Doc. dr Gazmend Šaćiri je u periodu od 1973-1975. godine obavljao dužnost prodekana za zdravstvo i specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Prištini, a u periodu od 1977-1979. godine bio je izabran za dekana. Zna se da su prvi doktori nauka iz oblasti hirurgije postali dr Gazmend Šaćiri 1974. godine, dr Velimir Radunović 1975. godine, koji je osnivanjem Katedre za hirurgije ušao u istoriju, kao njen prvi šef i Velibor-Bora Moračić 1977. godine, koji je obavljao dužnost direktora Opšte bolnice u Prištini. Doc. dr Gazmend Šaćiri je prvi lekar koji je odbranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Prištini 1974. godine. Naziv njegove doktorske disertacije glasi „Indikacije za radikalne i palijativne zahvate kod obliterantne arterio skleroze arterija donjih ekstremiteta”. Doc. dr Velimir Radunović je 11.11.1975. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu uspešno odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj života i načina ishrane na Kosovu i Metohiji u odnosu na megakolon i volvulus sigme kao prateće komplikacije“. Doc. dr Velibor Moračić je izabran za prodekana za zdravstvo i specijalizacije u periodu od 1975-1977. godine. Doc. dr Velibor Moračić je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Volvulus sigmoidnog kolona sa posebnim osvrtom na urgentnu resekciju“, 1977. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. Doc. dr Velimir Radunović je 08.07.1976. godine izaban u zvanje vanrednog profesora na predmetu Hirurgija. Katedru za hirurgiju je novembra 1977. godine napustio asist. dr Trajko Ristić, koji je prešao da radi u KBC „Bežanijska kosa“ u Beogradu. Krajem 1977. godine prof. dr Velimir Radunović je prešao da radi u KBC „Dr Dragiša Mišović“ u Beogradu, ali je i dalje ostao na Medicinskom fakultetu u Prištini.

11


I Tokom 1977. godine doktorske disertacije su odbranili: asist. dr Dušan Bulajić na Medicinskom fakultetu u Prištini čija tema nosi naziv „Uporedna analiza bezperfuzione i perfuzione metode konzervacije bubrega” i asist. dr Aleksandar Gigić na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa temom „Vrednosti antirotacione osteosinteze u lečenju preloma dijafiza kostiju ekstremiteta”. Radnici Medicinskog fakulteta u Prištini, putem referenduma od 29.12.1977. godine zaključili su Samoupravni sporazum o udruživanju u Radnu organizaciju Medicinskog fakulteta u Prištini u čijem sastavu su bile 12 OOUR-a i jedna Radna zajednica zajedničkih službi. U isto vreme usvojen je i Statut fakulteta. Godinu dana kasnije su izvršene izmene i dopune Samoupravnog sporazuma o udruživanju i Statuta fakulteta za šta je svoju saglasnost dao ovlašćeni organ društveno-političke zajednice i time je fakultet organizovan kao radna organizacija sa 14 OOUR-a i jednom RZZS. Poseban zadatak svih organizacionih jedinica fakulteta je uzajamna saradnja za osiguranje optimalnih uslova radi primenjivanja rezultata rada visokih kvaliteta priznatih u svetu i unapređenja naučnih istraživanja na klinikama i institutima, bazirajući se na dostignućima disciplina prirodnih nauka. Na fakultetu su osnovane još 5 OOUR-a. Nastava se izvodi na 14 katedri koje su nastavno naučne jedinice sastavljene od nastavnika i saradnika određene grupe i srodnih predmeta i dva studenta dotične godine. Hirurška klinika postala je nastavna baza Medicinskog fakulteta, i kao takva smeštena je u modernoj, renoviranoj zgradi.

U okviru Hirurške klinike postoje sledeća odeljenja: - 4 odeljenja opšte hirurgije (abdominalna hirurgija) - Odeljenje dečje hirurgije - Odeljenje grudne hirurgije - Odeljenje urologije - Odeljenje vaskularne hirurgije - Odeljenje neurohirurgije - Odeljenje plastične hirurgije - Odeljenje onkologije

12

Istorijat


Katedra za hirurgiju - Odeljenje ortopedije - Odeljenje fizijatrije - Odeljenje intenzivne nege i reanimacije Nastavni proces se održava u dobrim uslovima rada, uz primenu najsavremenijih metoda lečenja iz oblasti hirurgije. Hirurška klinika sarađuje sa drugim srodnim centrima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Skoplju, kao i sa drugim institucijama u zemlji. Asistent dr Aleksandar Gigić, čekajući raspisivanje konkursa za izbor u zvanje docenta, 1978. godine odlazi iz Prištine u Smederevo, a zatim u Kragujevac 1981. godine, gde je bio izabran za docenta. Jedan je od osnivača Katedre za hirurgije na novoosnovanom Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Asistent dr Ljubiša Baščarević je 1978. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Hronični osteomijelitis u svetlu novih terapijskih mogućnosti“. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Mesto terapije destruktivnih pankreatitisa u kompleksnom lečenju akutnih pankreatitisa“ je iste godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranio i asist. dr Andrija Tomanović. Nastavlja se napredovanje kadrova na Katedri za hirurgiju pa je doktorsku disertaciju pod naslovom „Urolitijaza i infekcija u svetu sa posebnim osvrtom na SAP Kosovo“ dr Šukrija Hodža odbranio 05.06.1979. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. Asist. dr Dušan Bulajić je 1979. godine izabran u zvanje docenta. U periodu od 1979-1981. godine obavljao je dužnost prodekana za zdravstvo i specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Prištini.

Period od 1980. do 1990. godine

Asistent dr Šukrija Hodža je 1980. godine izabran u zvanje docenta. Asistenti dr Andrija Tomanović i dr Ljubiša Baščarević su 1981. godine izabrani za docente na Katedri za hirurgiju.

13


I Doc. dr Andrija Tomanović je 1981. godine izabran za prodekana za zdravstvo i specijalizacije i tu je dužnost obavljao do 1983. godine. U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1981. godine dr Tomislav Vujović, specijalista ortopedije i traumatologije. Predavač dr Dragan Mihajlović je na Medicinskom fakultetu u Prištini 1981. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Urođeno uvrnuto stopalo kao problem ortopedske službe na Kosovu“, da bi posle toga bio izabran u zvanje docenta. Narednih godina u zvanje asistenata na Katedri za hirurgiju izabrani su dr Zuvdija Kandić, dr Halit Haliti, dr Aleksandar Vasić, dr Miomir-Bata Ćosić i dr Stojan Sekulić. Dr Miomir-Bata Ćosić odlazi na rad u Libiju, a zatim Južnoafričku republiku i na Maltu. Prof. dr Muharem Gaši je u periodu od 1983-1985. godine bio prodekan za zdravstvo i specijalizacije, a u sledećem mandatu od 1985-1987. godine izabran je za dekana Medicinskog fakulteta. Posle nekoliko godina nezapošljavanja srpskih kadrova, 1983. godine na Hirurškoj klinici je primljen dr Branislav Daković, a 1985. godine dr Jovica Vasić i dr Miroslav Dančetović. Operativna ekipa hirurške klinike u Prištini (prof. dr Dušan Bulajić)

14

Istorijat


Katedra za hirurgiju Doktorsku disertaciju pod naslovom „Neki aspekti etiopatogeneze i savremene terapije volvulusa sigmoidnog kolona“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 1985. godine asist. dr Zuvdija Kandić koji je 1986. godine izabran u zvanje docenta. Asistent dr Halit Haliti je posle odbrane doktorske disertacije 1986. godine, pod naslovom „Izbor anastomoza i njeno kretanje kod hitnih indikacija za resekciju tankog i debelog creva“ na Medicinskom fakultetu u Prištini izabran u zvanje docenta 1987. godine. Od 1986. godine na Hirurškoj klinici je počeo da radi dr Rade Grbić na odeljenju za ortopediju. Trend prijema srpskih lekara nastavljen je i u 1989. godini kada su na klinici primljeni dr Spasoje Radulović na dečjoj hirurgiji, dr Petar Jovanović na urologiji, dr Slaviša Matejić na neurohirurgiji i dr Bratislav Lazić na opštoj hirurgiji. Iz dostupnih dokumenata, sa proslave 20 godina od osnivanja Medicinskog fakulteta u Prištini, članovi Katedre za hirurgiju sa nastave na srpskom i albanskom jeziku 1989. godine bili su: - Prof. dr Velimir Radunović

- Doc. dr Džemilj Bitići

- Prof. dr Velibor Moračić

- Doc. dr Bujar Bukoši

- Prof. dr Gazmend Šaćiri

- Predavač dr Sami Bećiri

- Prof. dr Dušan Bulajić

- Predavač dr Enver Hadžiu

- Prof. dr Ljubiša Baščarević

- Asist. dr sc. med. dr Sadri Bajraktari

- Prof. dr Andrija Tomanović

- Asist. dr Šefćet Meha

- Prof. dr Šukrija Hodža

- Asist. dr Bedri Bakali

- Prof. dr Dragan Mihajlović

- Asist. dr Adnan Šabani

- Prof. dr Ali Zatrići

- Asist. dr Samedin Hadžijaha

- Prof. dr Muharem Gaši

- Asist. dr Mehmet Mađuni

- Prof. dr Riza Biniši

- Asist. dr Safet Bećiri

- Prof. dr Zenelj Keljmendi

- Asist. dr Stojan Sekulić

- Prof. dr Hajredin Ukeli

- Asist. dr Šaban Hasi

- Prof. dr Agron Pustina

- Asist. dr Ešref Osmani

- Prof. dr Muhamet Guguli

- Asist. dr Ramadan Jašari

- Doc. dr Zuvdija Kandić

- Asist. dr Hasim Salihu

- Doc. dr Halit Haliti

- Asist. dr Faton Morina

15


I - Asist. dr Aleksandar Vasić

- Asist. dr Igbale Piperku

- Asist. dr Agim Šarku

- Asist. dr Verica Stanišić

- Asist. dr Dželjadin Rečica Za prodekana za zdravstvo i specijalizacije 1989. godine izabran je prof. dr Andrija Tomanović. Operaciona sala hirurške klinike u Prištini (prof. dr Dušan Bulajić)

Period od 1990. do 2000. godine

Jula meseca 1990. godine uvode se privremene mere na Medicinskom fakultetu u Prištini, kao i na klinikama fakulteta. Posle ovih mera nastavnici i saradnici sa nastave na albanskom jeziku napustili su svoja radna mesta, pa se od školske 1990/91. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini nastava izvodi samo na srpskom jeziku.

16

Istorijat


Katedra za hirurgiju Za direktora Hirurške klinike postavljen je prof. dr Dušan Bulajić, a za šefa Katedre za hirurgiju prof. dr Ljubiša Baščarević. U tom periodu radni odnos na Hirurgiji zasnovali su, specijalisti opšte hirurgije dr Jovan Mladenović i dr Slobodan Aranđelović, kao i lekari opšte prakse dr Aleksandar Pavlović i dr Slađana Trpković na anesteziologiji i dr Darije Jeftović na urologiji. Članovi zaposleni na Katedri za hirurgiju 1990. godine bili su: - Prof. dr Ljubiša Baščarević, šef katedre - Prof. dr Dušan Bulajić - Prof. dr Andrija Tomanović - Prof. dr Šukrija Hodža - Doc. dr Zuvdija Kandić - Doc. dr Halit Haliti - Asist. dr Aleksandar Vasić - Asist. dr Stojan Sekulić - Asist. dr Verica Stanišić - Asist. pripravnik dr Rade Grbić U naredne dve godine u zvanje asistenta na Katedri za hirurgiju izabrani su dr Branislav Daković, dr Miroslav Dančetović, dr Jovan Mladenović, dr Slobodan Aranđelović i dr Jovica Vasić, a u zvanje asistenta pripravnika dr Petar Jovanović, dr Bratislav Lazić, dr Slaviša Matejić, dr Spasoje Radulović i dr Darije Jevtović. To je vreme kada su specijalisti albanske nacionalnosti masovno napuštali Hiruršku kliniku i ostale klinike Medicinskog fakulteta u Prištini. Rad na klinikama odvijao se u teškim uslovima, uz veliko opterećenje i požrtvovanje malog broja srpskih lekara, kojima su u pomoć pritekle kolege sa Medicinskog fakulteta u Beogradu i lekari iz Vojvodine. Asistent dr Stojan Sekulić je 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Izbor metoda hirurškog lečenja akutnih opstrukcija debelog creva“. Direktor Hirurške klinke, prof. dr Dušan Bulajić, postaje poslanik u republičkom parlamentu. Vraćajući se sa sednice republičkog parlamenta, prof. dr Dušan Bulajić je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći 1992. godine. Posle njegove smrti rukovođenje klinikom preuzima komisija imenovana od Vlade Republike Srbije u sastavu:

17


I - Prof. dr Šukrija Hodža - predsednik - Doc. dr Stojan Sekulić – član i - Ass. dr Branislav Daković – član Za vreme rukovođenja ove komisije na Abdominalnoj hirurgiji dolazi do reorganizacije, gde su umesto dva napravljena četiri odeljenja („A“, „B“, „C“, i „HB“). Za načelnika „A“ odeljenja postavljen je doc. dr Zuvdija Kandić, za načelnika „B“ odeljenja postavljen je doc. dr Halit Haliti, za načelnika „C“ odeljenja postavljen je doc. dr Stojan Sekulić i za načelnika „HB“ odeljenja postavljen je prof. dr Andrija Tomanović. Odlukom Vlade Republike Srbije 1992. godine došlo je do reorganizacije zdravstvenog sistema i formiranja Kliničko bolničkog centra Priština, za čijeg je direktora postavljen prof. dr Stevan Baljošević. Za upravnika Hirurško ortopedske klinike postavljen je prof. dr Andrija Tomanović. Od 1992. godine nastavna baza Medicinskog fakulteta u Prištini za predmet Hirurgija postala je Hirurško ortopedska klinika. Katedra se podmlađuje pa je dr Rade Grbić, specijalista ortopedije i traumatologije, izabran za asistenta 1993. godine. Trend prijema mladih lekara se nastavlja i 1993. godine, kada su na Hirurškoj klinici zaposleni dr Nebojša Videnović na anesteziologiji, dr Slađan Timotijević na ortopediji, dr Vladimir Baščarević na neurohirurgiji, dr Milan Filipović na plastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji i dr Predrag Bojović na opštoj hirurgiji. Prof. dr Andrija Tomanović nastavlja sa prijemom mladih lekara, pa su 1994. godine radni odnos na Hirurškoj klinici zasnovali dr Božidar Odalović na vaskularnoj hirurgiji i dr Dejan Tabaković na ortopediji. Prof. dr Andrija Tomanović je izabran za poslanika u republičkom parlamentu. Rad Klinike za hirurgiju se u toku 1994. godine karakteriše pripremama za odvajanje Ortopedije kao posebne kliničke celine, zajedno sa fizijatrijom kao pratećom službom. Finansijska sredstva za renoviranje odgovarajućih prostorija i nabavku neophodnih aparata i instrumenata su bila na vreme obezbeđena, tako da je 01.09.1994. godine počela sa radom Klinika za ortopediju za čijeg je upravnika postavljen prof. dr Ljubiša Baščarević.

18

Istorijat


Katedra za hirurgiju Od 01.09.1994. godine, nastavne baze Katedre za hirurgiju su Hirurška klinika i Ortopedska klinika. Hirurška klinika kao nastavna baza Medicinskog fakulteta sastoji se od 10 odeljenja, i to: - Odeljenje „HB“ Abdominalne hirurgije - Odeljenje „A“ Abdominalne hirurgije - Odeljenje „B“ Abdominalne hirurgije - Odeljenje „C“ Abdominalne hirurgije - Odeljenje Dečje hirurgije - Odeljenje Neurohirurgije - Odeljenje Urologije - Odeljenje Grudne hirurgije - Odeljenje Vaskularne hirurgije i - Odeljenje za anesteziologiju i reanimatologiju. U tom periodu, na Hirurškoj klinici radilo je 413 radnika, od kojih 59 lekara, 229 medicinskih tehničara i 125 radnika različitih profila. Odbrana magistarske teze iz anestezilogije dr Aleksandra Pavlovića

(dr Aleksandar Pavlović, prof. dr Tomislav Marenović, prof. dr Stanoje Glišić, prof. dr Slavko Milenković)

Lekarski kadar čine: 24 lekara specijaliste, 26 lekara na specijalizaciji i 9 lekara pripravnika. Hirurška klinika raspolaže sa 300 postelja.

19


I U okviru Katedre za hirurgiju na Hirurškoj klinici radi 14 lekara u zvanjima od redovnog profesora do asistenta pripravnika. Na Hirurškoj klinici je 1994. godine hospitalizovano 7214 bolesnika. U istom periodu je urađeno 5700 operacija u opštoj anesteziji i 2300 manjih hirurških intervencija. Pored osnovnog zadatka klinike u lečenju bolesnika, značajno mesto u radu zauzima obrazovanje novog, mladog kadra specijalista, kao i razvoj naučnog rada već u samim počecima školovanja. U tom cilju se pored kliničke hirurgije primenjuje eksperimentalna hirurgija čiji se rezultati iskazuju odbranjenim magistarskim tezama i doktorskim disertacijama, kao i kroz naučne i stručne radove. U navedenom periodu uspešno su odbranjena tri magistarska rada. Proslava specijalističkog ispita u Prištini

Na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Prištini se sada polažu specijalistički ispiti, uz učešće profesora sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, u pet specijalnosti: Opšta hirurgija, Ortopedija i traumatologija, Grudna hirurgija, Urologija i Anesteziologija i reanimatologija. U toku 1994. godine položeno je 7 specijalističkih ispita, pri čemu je pokazano odlično poznavanje materije iz raznih hirurških specijalnosti.

20

Istorijat


Katedra za hirurgiju Septembra meseca 1994. godine u centralnoj biblioteci u Prištini svečano je urađena promocija udžbenika „Ortopedija i traumatologija lokomotornog sistema“ prof. dr Ljubiše Baščarevića. Klinika za ortopediju, kao nastavna baza Katedre za hirurgiju formirana je 01.09.1994. godine. Ona je u sastavu Hirurške klinike bila od 1977. godine, čineći sa njom u početku jednu osnovnu organizaciju, a kasnije jednu kliniku. Do tada je Klinika za ortopediju figurirala kao odeljenje za ortopediju i traumatologiju lokomotornog sistema i to od 1966. godine kada je za načelnika odeljenja postavljen dr Dragan Mihajlović, ujedno i prvi ortoped u Prištini zaposlen u Opštoj bolnici. Ortopedsku kliniku sačinjavaju sledeća odeljenja: - odelenje za opštu ortopediju - odelenje za traumatologiju lokomotornog sistema - odelenje za dečju ortopediju - odelenje za koštano zglobnu infekciju - odelenje za fizikalnu terapiju - odelenje za anesteziologiju i reanimatologiju - operativni blok. Ortopedska klinika KBC Priština raspolaže sa 120 postelja. Na klinici rade 130 zaposlenih, od kojih su 21 lekari, 70 medicinskih tehničara i oko 40 radnika nemedicinske struke. Ortopedska klinika, kao najmlađa samostalna klinika KBC Priština, u svome razvoju od odeljenja za ortopediju i traumatologiju lokomotronog sistema formiranog 1966. godine pa do danas, kada ima sedam odeljenja, prošla je kroz vrlo dinamički razvojni put, dokazujući da u svom sastavu ima lekara punih entuzijazma, inventivnosti i samopregora u radu. Ortopedska klinika ima sve šanse da se u narednim godinama razvije u jednu od vodećih zdravstvenih ustanova Srbije na dobrobit zdravstvenih osiguranika Kosova i Metohije o čemu govori i 500 operacija ugrađivanja veštačkog kuka. U toku 1995. godine Hirurška klinika je dobila osam novih specijalista iz različitih grana hirurgije i odobreno je 17 specijalizacija iz različitih hirurških specijalnosti. Na odeljenju „C“ abdominalne hirurgije primljena je dr Radmila Kosanović kojoj je odobrena specijalizacija iz Opšte hirurgije.

21


I Na hirurškoj klinici je 1995. godine, u hitnom i elektivnom programu, operativno lečeno 6871 bolesnika što predstavlja impozantu brojku. U organizaciji hirurške klinike u Prištini je 26.06.1995. godine uspešno održana hirurška sekcija SLD, uz prisustvo hirurga iz Srbije i Crne Gore. Na Ortopedskoj klinici je operativno zbrinuto 1225 bolesnika tokom 1995. godine. Na Ortopedskoj klinici je 1995. godine primljena dr Miljana Grbić. Katedra za hirurgiju te iste godine je brojala 17 članova. U zvanje asistenta pripravnika primljeni su: dr Milan Filipović, dr Vladimir Baščarević, dr Predrag Bojović, dr Slađan Timotijević i dr Slađana Trpković. Asist. dr Rade Grbić odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Dijagnostičke, terapijske i prognostičke korelacije specifičnih osteomijelitisa“ na Medicinskom fakultetu u Prištini 1996. godine. U toku godine izabran je za docenta na Katedri za hirurgiju. Asist. dr Petar Jovanović je na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranio 1996. godine doktorsku disertaciju pod naslovom „Uporedna analiza dijagnostičkih mogućnosti transrektalne endosonografije, određivanja serumskog PSA antigena i biopsije prostate”. Hirurška klinika je među 528 zaposlenih 1997. godine ima 78 lekara: 32 lekara specijaliste, 35 lekara na specijalizaciji, 3 klinička lekara i 8 lekara na stažu. Operativno je zbrinuto 6000 bolesnika u opštoj anesteziji na hirurškoj klinici. U nastavi na katedri za Hirurgiju i ortopediju uključeno je 4 profesora, 2 docenta, 4 asistenta i 7 asistenta pripravnika. U navedenom periodu doktorske disertacije su odbranili asist. dr Branislav Daković čija tema nosi naziv „Infekcija žučnih kanala u uslovima savremene hepatobilijarne hirurgije” i asist. dr Aleksandar Pavlović čija tema nosi naziv ”Endotrahealno davanje lekova u kardiopulmonalnoj reanimaciji”, dok je asist. dr Jovan Mladenović odbranio magistarsku tezu na Medicinskom fakultetu u Prištini. Za asistente pripravnike su 1997. godine izabrane dr Miljana Grbić i dr Radmila Kosanović. Katedra za hirurgiju i ortopediju organizovala je polaganje specijalističkog ispita iz Anesteziologije i reanimacije, i tom prilikom su 3 lekara uspešno položila ispit. Hirurška klinika KBC Priština aktivno učestvuje u radu hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva organizujući hiruršku sekciju u Prizrenu.

22

Istorijat


Katedra za hirurgiju Na Ortopedskoj klinici je 1997. godine operativno lečeno oko 1500 bolesnika. Za direktora Kliničko bolničkog centra Priština 1998. godine postavljen je doc. dr Rade Grbić sa ortopedske klinike. Posmatrano u celini, ovaj period je za sve nas bio izuzetno težak zbog poznatih sukoba na Kosovu i Metohiji i velikog broja policajaca, vojnika i civila ranjenih u sukobima sa albanskim teroristima. Na hirurškoj i ortopedskoj klinici formirane su ekipe za hitne intervencije, a u dogovoru sa državnim organima na hiruršku kliniku su na ispomoć iz Beograda i Novog Sada dolazili vaskularni hirurzi zbog deficitarnosti u toj oblasti. U ovom periodu na Hirurškoj klinici obavljeno je 4898 operativnih zahvata, dok je na ortopedskoj klinici urađeno je 1250 operativnih zahvata. Članovi katedre za Hirurgiji i ortopediju i pored otežanih uslova u kojima su radili, nalazili su vreme i za naučni rad pa je 1998. godine pred komisijom Medicinskog fakulteta u Prištini doktorsku disertaciju uspešno odbranio asist. dr Aleksandar Vasić. U zvanje docenta izabrani su: asist. dr Branislav Daković, asist. dr Petar Jovanović i asist. dr Aleksandar Pavlović. Kolektiv ortopedske klinike u Prištini

Iako se radilo u otežanim uslovima, vodilo se računa o stručnom i naučnom usavršavanju lekara. Katedra za hirurgiju i ortopediju organizovala je polaganje specijalističkog ispita iz Ortopedije i traumatologije tako da je 1998. godine Ortopedska klinika dobila četvoro mladih specijalista.

23


I Moramo svakako istaći da su ekipe Hirurške i Ortopedske klinike po prvi put suočene sa teškim povredama izazvanim dejstvom modernog naoružanja i sa potrebom prilagođavanja mirnodopskog hirurga ratnim okolnostima. Ratni sukobi na Kosovu i Metohiji su nastavljeni i početkom 1999. godine, da bi vrhunac svega bila NATO agresija na našu zemlju započeta 24. marta 1999. godine. Lekari i ostalo osoblje KBC Priština su možda najlepše dane svog života provodili u ambulantama, hirurškim salama, kabinetima i bolesničkim sobama. Sedamdeset osam dana i noći neprestane borbe za živote ljudi, suprostavljenih najvećoj ratnoj mašineriji. Ta borba je mnogim našim radnicima bila ispred brige za svoje domove i porodice. Sa ponosom ističemo hrabrost i požrtvovanje svih zaposlenih, a posebno radnika hirurške i ortopedske klinike, koji su u najtežim ratnim uslovima, pod kišom neprijateljskih projektila i po osamnaest sati dnevno provodili u operacionim salama za hirurškim stolom i u ambulantama pružajući pomoć ranjenim vojnicima, policajcima i civilima. Za vreme NATO agresije na našu zemlju, lečeno je 2140 ranjenika. Uprkos ovako velikom prilivu ranjenika nisu zanemareni prijemi i lečenje ostalih bolesnika. Zbrinjavani su i pripadnici stranih misija, humanitarnih organizacija i ratnih zarobljenika. I u ova preteška vremena Katedra za hirurgiju i ortopediju bila je aktivna, vodeći računa o stručnom usavršavanju mladih lekara, tako da je organizovano polaganje specijalistiškog ispita iz opšte hirurgije, gde je diplomu specijaliste steklo 6 lekara i iz urologije gde smo dobili 3 nova urologa. U zvanje asistenta pripravnika izabrani su: dr Nebojša Videnović, dr Božidar Odalović, dr Dejan Tabaković, dr Slaviša Baščarević, dr Danijela Baščarević i dr Vladimir Dobričanin I Potpisivanjem Kumanovskog sporazuma i dolaskom snaga KFOR-a na prostore Kosova i Metohije, završila se jedna uspešna epoha KBC Priština, a time i Katedre za hirurgiju i ortopediju. Naša radna mesta na klinikama zauzimali su albanski lekari koji su zajedno sa teroristima proterivali sve što nije albansko. Nealbansko stanovništvo je ostavljeno na milost i nemilost albanskih hordi, koji su kidnapovanjem, ubijanjem, napadima i zastrašivanjem, pokušali da oteraju sve što nije albansko sa ovih prostora. Sa svojih radnih mesta proterano je oko 2510 Srba, Muslimana, Goranaca, Makedonaca, Roma.

24

Istorijat


Katedra za hirurgiju Surovo prinuđeni da spašavamo sopstvene živote, počeo je naš egzodus sa vekovnog ognjišta. Oni koji su ostali, postali su laka meta umobolnih ljudi. Među onima koji su ostali bio je i naš veliki hirurg, učitelj, prijatelj, prof. dr Andrija Tomanović, upravnik Hirurške klinike, koji je kidnapovan 24.06.1999. godine od kada mu se gubi svaki trag. Toga dana su, na jedan od najmračnijih i najbrutalnijih načina u savremenoj ljudskoj civilizaciji, pogaženi svi etički principi koji su decenijama i vekovima predstavljali temelje medicine. Nakon proterivanja sa radnih mesta juna 1999. godine, jedan broj napih radnika se prijavljuje da radi u ambulantama u Gračanici, Kosovu Polju, Donjoj Gušterici, Štrpcu i Prilužju. Odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije oni će postati Domovi zdravlja srpskih enklava na Kosovu i Metohiji. Od jula meseca 1999. godine, posle proterivanja iz Prištine, Medicinski fakultet privremeno radi u Zdravstvenom centru u Prokuplju. KBC Priština kao nastavna baza Medicinskog fakulteta, je u septembru i oktobru 1999. godine svoje lekare nastavnike angažovao u ZC Prokuplje, gde su i održani ispiti.

Period od 2000. do 2010. godine

Odlukom Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, od novembra 1999. godine pa do septembra 2002. godine Medicinski fakultet je izmešten u Kruševac, gde se nastava izvodila u ZC Kruševac. Ovo je, nažalost, bio period velikog nerazumevanja i pružanja otpora rukovodstva i pojedinih radnika ZC Kruševac našem učešću u zdravstveno prosvetnom radu. Međutim, sve ove seobe i teški uslovi nisu nas obeshrabrili niti sprečili u stručnom usavršavanju i naučnom radu. Doktorsku disertaciju je uspešno odbranio asist. dr Slobodan Aranđelović 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, da bi 2000. godine bio izabran u zvanje docenta.

25


I Asistent dr Jovan Mladenović je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Priština izmeštenom u Kruševcu odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Prognostička procena rezultata hirurškog lečenja maligne bolesti želuca u korelaciji sa biološkim tipom, lokalizacijom, ekstenzitetom tumora i obimom hirurške intervencije”. U zvanje docenta, asistent dr Jovan Mladenović je izabran 2001. godine. Na Katedri za hirurgiju i ortopediju u Kruševcu je organizovano polaganje specijalističkih ispita iz Opšte hirurgije, Ortopedije i traumatologije i Anesteziologije i reanimatologije.

Članovi katedre za Hirurgiju i ortopediju 1999-2002. godine Kruševac: - Prof. dr Ljubiša Baščarević - šef katedre - Prof. dr Andrija Tomanović - kidnapovan 1999. godine - Prof. dr Šukrija Hodža - Prof. dr Zuvdija Kandić - Prof. dr Halit Haliti - Prof. dr Stojan Sekulić - Doc. dr Rade Grbić - Doc. dr Petar Jovanović - Doc. dr Aleksandar Pavlović - Doc. dr Branislav Daković - Doc. dr Aleksandar Vasić - Doc. dr Slobodan Aranđelović - Doc. dr Jovan Mladenović - Doc. dr Dragan Petronić - Asist. dr Jovica Vasić - Asist. dr Slađana Trpković - Asist. dr Milan Filipović - Asist. dr Slađan Timotijević - Asist. pripravnik dr Bratislav Lazić - Asist. pripravnik dr Slaviša Matejić - Asist. pripravnik dr Spasoje Radulović - Asist. pripravnik dr Vladimir Baščarević - Asist. pripravnik dr Predrag Bojović

26

Istorijat


Katedra za hirurgiju - Asist. pripravnik dr Radmila Kosanović - Asist. pripravnik dr Miljana Grbić - Asist. pripravnik dr Nebojša Videnović - Asist. pripravnik dr Dejan Tabaković - Asist. pripravnik dr Božidar Odalović - Asist. pripravnik dr Vladimir Dobričanin - Asist. pripravnik dr Slaviša Baščarević - Asist. pripravnik dr Danijela Baščarević U saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije članovi Katedre za hirurgiju i ortopediju se radno angažuju u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Srbije i Kosova i Metohije. Još dok je fakultet bio izmešten u Kruševac, sa Katedre za hirurgiju i ortopediju, prof. dr Šukrija Hodža odlazi u penziju, prof. dr Zuvdija Kandić prelazi da radi u Sarajevu, doc. dr Branislav Daković u KBC „Dragiša Mišović“ u Beogradu, dr Spasoje Radulović u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, dr Vladimir Baščarević na Neurohirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu, dok su doc. dr Petar Jovanović, dr Predrag Bojović, dr Slađana Trpković i dr Slađan Timotijević svoju egzistenciju potražili u Republici Srpskoj. Organizacija „Lekari sveta“ Grčke, uz donaciju Ministarstva inostranih poslova Republike Grčke i Instituta za majku i dete iz Atine, u Gračanici je napravila i opremila Urgentni hirurški centar „Simonida“ za lečenje stanovništva srpskih enklava centralnog Kosmeta, Kosovskog Pomoravlja i Sirinićke župe. Pored bolnice u severnom delu Kosovske Mitrovice predstavljao je jedinu medicinsku instituciju za pružanje sekundarne zdravstvene zaštite stanovništvu srpskih enklava Centralnog Kosmeta, Kosovskog Pomoravlja i Sirinićke župe. Urgentni hirurški centar „Simonida“ počeo je sa radom marta 2000. godine i dao je svoj puni doprinos u lečenju bolesnih i povređenih sa ovih prostora. Velike zasluge za očuvanje Urgentnog hirurškog centra „Simonida“ pripadaju dr Draganu Periću, dečjem hirurgu koji je u tom centru radio od njegovog osnivanja.

27


I Hirurška klinika u Gračanici

Operaciona sala hirurške klinike u Gračanici

28

Istorijat


Katedra za hirurgiju Odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije formirane su stručno ekspertske grupe za rad u Urgentnom centru „Simonida“. Dolaskom nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta Priština stvoreni su uslovi da se u ovom centru obavljaju hirurške intervencije, zbog kojih su ljudi sa ovih prostora morali da idu u medicinske centre u Srbiji. Prve hirurške intervencije naši lekari su izveli 11.06.2002. godine. Od posebnog značaja je odluka Ministarstva zdravlja o formiranju stručno ekspertskih ekipa i njihovom angažovanju na radu u bolnicama koje su izgrađene u srpskim enklavama u Gračanici i Lapljem Selu. Rad ovih ekipa predstavljao je izvanrednu podlogu za zvaničan povratak KBC Priština u Gračanicu. Paralelno sa odlukom o prelasku Univerziteta u Prištini u Kosovsku Mitrovicu, oktobra 2002. godine se sedište KBC Priština izmešta u Gračanicu, a januara 2003. godine Hirurški urgentni centar „Simonida“ iz Gračanice, Ginekološka bolnica „Majka devet Jugovića“ iz Gračanice i Internistička i pedijatrijska bolnica „Kralj Milutin“ iz Lapljeg Sela postaju organizacione jedinice KBC. Organizaciona jedinica KBC Priština postala je i bolnica u Kosovu Polju posle odlaska ruskog KFOR-a.

Članovi katedre za Hirurgiju i ortopediju 2002. godine po povratku Medicinskog fakulteta u Kosovsku Mitrovicu: - Prof. dr Ljubiša Baščarević - šef katedre - Prof. dr Andrija Tomanović - kidnapovan 1999. godine - Prof. dr Halit Haliti - Prof. dr Stojan Sekulić - Prof. dr Rade Grbić - Doc. dr Aleksandar Pavlović - Doc. dr Aleksandar Vasić - Doc. dr Slobodan Aranđelović - Doc. dr Jovan Mladenović - Doc. dr Dragan Petronić - Asist. dr Jovica Vasić - Asist. dr Milan Filipović

29


I - Asist. dr Slađan Timotijević - Asist. pripravnik dr Bratislav Lazić - Asist. pripravnik dr Slaviša Matejić - Asist. pripravnik dr Radmila Kosanović - Asist. pripravnik dr Miljana Grbić - Asist. pripravnik dr Nebojša Videnović - Asist. pripravnik dr Dejan Tabaković - Asist. pripravnik dr Božidar Odalović - Asist. pripravnik dr Vladimir Dobričanin - Asist. pripravnik dr Slaviša Baščarević - Asist. pripravnik dr Danijela Baščarević - Asist. pripravnik dr Dragana Sumrak-Đokić Katedra za hirurgiju i ortopediju imala je 24 člana. Vežbe sa studentima izvode se na hirurškom, ortopedskom, urološkom i odeljenju za intenzivnu negu Zdravstvenog centra Kosovska Mitrovica. Nastavna baza fakulteta je i dalje Hirurška klinika KBC Priština u Gračanici, gde se zbog nepovoljnih bezbedonosnih razloga izbegava organizovanje vežbi. Na katedru se 2003. godine iz Republike Srpske vraćaju doc. dr Petar Jovanović i asistenti dr Slađana Trpković i dr Predrag Bojović. Privremene mere koje su uvedene na Univerzitetu 2004. godine, nisu mimoišle ni Medicinski fakultet. Umesto izabranog dekana prof. dr Milovana Kneževića za vršioca dužnosti postavljen je prof. dr Zdravko Vitošević. Jula 2004. godine je za direktora KBC Priština postavljen prof. dr Stojan Sekulić. Novom reorganizacijom Medicinskog fakulteta za šefa Katedre za hirurgiju i ortopediju postavljen je prof. dr Stojan Sekulić. Oktobra 2004. godine penzionisan je prof. dr Ljubiša Baščarević, vrsni predavač i poznato ime jugoslovenske ortopedije. Ostali smo uskraćeni za izuzetnog stručnjaka, vrsnog pedagoga i organizatora koji je Katedru za hirurgiju i ortopediju uspešno vodio od 1990-2004. godine.

30

Istorijat


Katedra za hirurgiju Odbrana magistarske teze iz ortopedije dr Dušana Petrovića

(Prof. dr Aleksandar Vasić, prof. dr Ljubiša Baščarević, dr Dušan Petrović, prof. dr Milorad Mitković)

Sledeće godine Katedra za hirurgiju i ortopediju vraća stari naziv i do današnjeg dana funkcioniše i radi pod imenom Katedra za hirurgiju. Novi član katedre za Hirurgiju postao je dr Aleksandar Sekulić, koji je izabran u zvanje asistenta pripravnika 2005. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Validnost kliničkog, ultrazvučnog i nalaza magnetne rezonance u odnosu na artroskopski nalaz svežih intraartikularnih lezija zgloba kolena”, asist. dr Slađan Timotijević odbranio je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. Katedru za hirurgiju su odlaskom na druga radna mesta napustili asistenti dr Vladimir Dobričanin i dr Slađan Timotijević, kao i asistenti pripravnici dr Radmila Kosanović i dr Miljana Grbić. Odlukom članova katedre na sednici održanoj 14.10.2008. godine sa mesta šefa katedre je smenjen prof. dr Stojan Sekulić, a na sednici održanoj novembra 2008. godine jednoglasno je za šefa katedre predložen prof. dr Jovan Mladenović, koji je zvanično 01.12.2008. godine odlukom dekana postavljen za šefa katedre.

31


I Prvi praktični deo specijalističkog ispita po povratku fakulteta u Kosovsku Mitrovicu 2006. godine, Hirurška klinika u Gračanici

Ispitna komisija: prof. dr Jovan Mladenović, kandidat dr Vladimir Dobričanin. prof. dr Tomislav Ranđelović, prof. dr Stojan Sekulić

32

Istorijat


Katedra za hirurgiju Doktorsku disertaciju pod naslovom „Procena i značaj kliničko-dijagnostičkih parametara u lečenju akutnog pankreatitisa” odbranio je 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini asistent dr Predrag Bojović, koji je sledeće godine izabran u zvanje docenta. Asistent dr Jovica Vasić je na Medicinskom fakultetu u Prištini 2008. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Značaj rane dekortikacije pluća kod akutnog empijema pleure“, da bi 2009. godine bio izabran u zvanje docenta. Članovi Katedre za hirurgiju i u 2009. godini nastavljaju sa uspešnim odbranama doktorskih disertacija na matičnom fakultetu. Najpre je doktorsku disertaciju odbranila asist. dr Slađana Trpković čija tema nosi naziv „Uspeh kardiopulmonalnocerebralne reanimacije u odnosu na prehospitalni i hospitalni tretman“. Posle nje doktorirao je i asist. dr Milan Filipović sa temom „Uloga i značaj pravovremene rane tangencijalne ekscizije i specifičnosti u hirurškom lečenju ekstenzivnih opekotina“. Odbrana doktorske disertacije iz anestezilogije dr Slađane Trpković (Prof. dr Aleksandar Pavlović, prof. dr Nada Popović, dr Slađana Trpković, prof. dr Dragan Vučović)

33


I Period od 2010. do 2014. godine

Pošto su uspešno odbranili doktorske disertacije u zvanje docenta su 2010. godine izabrani asist. dr Slađana Trpković i asist. dr Milan Filipović. Doc. dr Predrag Bojović i asistenti dr Slaviša Baščarević i dr Danijela Baščarević su našli nova radna mesta u Beogradu, a prof. dr Halit Haliti je penzionisan. Posle eksperimentalnog rada u KBC Priština u Gračanici asist. dr Nebojša Videnović je 2012. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Oštećenja pluća izazvana mehaničkom ventilacijom“ i sledeće godine je izabran u zvanje docenta. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Hirurški modaliteti zbrinjavanja masivnog krvarenja iz lezija gastroduodenuma" odbranio je 2012. godine asist. dr Bratislav Lazić, koji je 2013. godine izabran u zvanje docenta. Od 01.09.2012. godine za dekana Medicinskog fakulteta izabran je prof. dr Rade Grbić, čijom zaslugom je počelo i podmlađivanje kadrova na svim katedrama. Odbrana doktorske disertacije iz ortopedije dr Aleksandra Božovića (Prof. dr Milorad Mitković, prof. dr Aleksandar Vasić, prof. dr Rade Grbić)

34

Istorijat


Katedra za hirurgiju Zbog odlaska nekoliko lekara sa Katedre za hirurgiju primljeni su u zvanje asistenta dr Aleksandar Božović i dr Zlatan Elek kao i saradnici u nastavi na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacija dr Ivana Matijašević i dr Maša Maliković i dr Miloš Mitrović na predmetu Hirurgija. Katedra je uvek bila otvorena za sve, gde su, umesto onih koji su odlazili, dolazili novi mladi ljudi željni znanja, slave i izazova. Katedra za hirurgiju i u Kosovskoj Mitrovici, nastavlja svoj prepoznatljivi rad u obrazovanju studenata, organizovanju specijalističkih studija, odbrani doktorskih disertacija i magistarskih teza. Naši nastavnici aktivno učestvuju kao mentori na specijalističkim, posle diplomskim i doktorskim studijama. Organizovano je polaganje specijalističkih ispita za 5 kandidata iz Opšte hirurgije i za jednog iz Plastične i rekonstruktivne hirurgije. Praktični deo specijalističkih ispita obavljen je na Hirurškoj klinici KBC Priština u Gračanici. Članovi naše katedre ušestvovali su u komisijama za polaganje specijalističkih ispita iz Opšte medicine i Urgentne medicine. ”Fantom” sala Katedre za hirurgiju

35


I Na katedri za hirurgiju je do sada, na srpskoj grupi, uspešno odbranjeno 24 doktorskih disertacija i 38 magistarskih teza. Na Katedri za hirurgiju odobreno je 8 doktorskih disertacija čije su izrade u toku. Šest naših nastavnika su doktorske disertacije odbranili na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a po jedan na Medicinskom fakultetu u Nišu i Kragujevcu. Primenom Zakona o visokom obrazovanju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini uvedeno je polaganje diplomskog rada kao završnog ispita na: - Osnovnim akademskim studijama zdravstvene nege i - Integrisanim akademskim studijama za doktora medicine. Nastavnici sa Katedre za hirurgiju su aktivno, kao mentori diplomskih radova, i članovi komisija učestvovali u izradi i odbrani tih radova. Do sada je na Osnovnim akademskim studijama zdravstvene nege iz predmeta Hirurgija i nega hirurškog bolesnika odbranjeno 10 radova u kojima su naši nastavnici bili mentori. Na Integrisanim akademskim studijama za doktora medicine iz predmeta Opšta hirurgija diplomske radove je odbranilo 18 studenata. Naši nastavnici i saradnici su kao mentori pri izradi studentskih radova, učestvovali na studentskim kongresima biomedicinskih nauka u zemlji i inostranstvu. Mnogi od tih radova su na kongresima nagrađivani kao najbolji u sesiji.

Članovi Katedre za hirurgiju školske 2013/14. godine - Prof. dr Jovan Mladenović, redovni profesor, specijalista opšte hirurgije, šef katedre - Prof. dr Rade Grbić, redovni profesor, specijalista ortopedije i traumatologije, dekan fakulteta - Prof. dr Stojan Sekulić, redovni profesor, specijalista opšte hirurgije - Prof. dr Aleksandar Pavlović, redovni profesor, specijalista anesteziologije i reanimatologije, upravnik centra za NIR - Prof. dr Aleksandar Vasić, redovni profesor, specijalista ortopedije i traumatologije - Prof. dr Slobodan Aranđelović, vanredni profesor, specijalista opšte hirurgije - Prof. dr Petar Jovanović, vanredni profesor, specijalista urologije - Doc. dr Jovica Vasić, specijalista grudne hirurgije

36

Istorijat


Katedra za hirurgiju - Doc. dr Slađana Trpković, specijalista anesteziologije i reanimatologije - Doc. dr Milan Filipović, specijalista opšte i rekonstruktivne hirurgije - Doc. dr Nebojša Videnović, specijalista anesteziologije i reanimatologije - Doc. dr Bratislav Lazić, specijalista opšte hirurgije - Asist. dr Slaviša Matejić, specijalista neurohirurgije - Asist. dr Dejan Tabaković, specijalista ortopedije i traumatologije - Asist. dr Božidar Odalović, specijalista opšte hirurgije - Asist. dr Aleksandar Sekulić, specijalista opšte hirurgije, sekretar katedre - Asist. dr med. sci Aleksandar Božović, specijalista ortopedije i traumatologije - Asist. dr med. sci Zlatan Elek, specijalista dečje hirurgije - Saradnik u nastavi dr Ivana Matijašević, lekar - Saradnik u nastavi dr Maša Maliković, lekar - Saradnik u nastavi dr Miloš Mitrović, lekar Promocija doktora nauka na Univerzitetu

Članovi Katedre za hirurgiju asist. dr Slaviša Matejić, asist. dr Boško Odalović i asist. dr Dejan Tabaković su u fazi završetka svojih doktorskih disertacija, pa se njihove odbrane očekuju u toku ove godine.

37


I Tradicionalno, pored manuelno spretnih hirurga i edukovanih stručnjaka, Katedra je imala i dobre predavače koji su pisanjem udžbenika i monografija omogućavali studentima lakše učenje i realizaciju nastavnog programa iz hirurgije. Na sednici Katedre održanoj dana 12.03.2014. godine članovi Katedre su jednoglasno doneli odluku da se, povodom proslave 40 godina od osnivanja Katedre za hirurgiju, štampa monografija „40 godina Katedre za hirurgiju” i dodele plakete i zahvalnice institucijama i pojedincima koji su doprineli i pomogli u razvoju hirurških grana Katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Plakete će biti uručene Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini i Katedri za hirurgiju sa anesteziologijom Medicinskog fakulteta u Beogradu. Doneta je odluka da se posebne plakete dodele prof. dr Velimiru Radunoviću, prvom šefu Katedre za hirurgiju i prof. dr Ljubiši Baščareviću koji je najduže bio na čelu katedre, kao i da se svim dosadašnjim članovima katedre, kao i saradnicima katedre sa drugih medicinskih fakulteta u zemlji dodele zahvalnice. Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica

38

Istorijat


Katedra za hirurgiju Nadam se da će ova monografija o radu Katedre za hirugiju u proteklih 40 godina inspirisati buduća pokolenja da nastave tamo gde smo mi stali I da nas u stručnom, naučnom I pedagoškom radu prevaziđu. Svako je ovde imao svog učitelja, od njih smo nasleđivali ljubav prema profesiji i veliku želju da svoje znanje i stručnu hiruršku veštinu na najbolji način prenesemo mlađim kolegama, koji predstavljaju našu svetlu budućnost. Katedra za hirurgiji i njeni članovi su bili otvoreni prema nastavnicima sa ostalih Medicinskih fakulteta u zemlji, o čemu svedoči i činjenica da je u nastavnom programu bilo uključeno 28 nastavnika sa tih fakulteta. Pored nastavnika sa Katedre za hirurgiju sa anesteziologijom iz Beograda, čiji je doprinos u radu Katedre nemerljiv, pomoć su nam pružali i nastavnici iz Skoplja, Novog Sada, Kragujevca i Niša. Koristimo priliku da se svima njima zahvalimo na pruženoj pomoći i pruženoj ruci prijateljstva koja će trajati dok postojimo na ovim prostorima. Neki od članova Katedre za hirurgiju ispred dekanata Medicinskog fakulteta 2014. godine (Doc. dr Jovica Vasić, doc. dr Milan Filipović, prof. dr Jovan Mladenović, doc. dr Bratislav Lazić, doc. dr Nebojša Videnović)

39


I Nastavnici sa drugih fakulteta koji su učestvovali u radu katedre: - Prof. dr Ljubomir Rašović, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Branko Radulović, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Rade Repac, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Dragiša Rakić, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Kočo Serafimov, Medicinski fakultet u Skoplju - Prof. dr Rade Brdar, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Mihajlo Mitrović, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Mane Budisavljević, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Dragan Zamaklar, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Vasilije Kalezić, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Miodrag Živanović, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Slobodan Slavković, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Lazar Davidović, Medicinski fakultet u Beograd - Prof. dr Tomislav Marenović, VMA Beograd - Prof. dr Stanoje Glišić, Medicinski fakultet u Beogradu - Doc. dr Zorica Janković, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Tomislav Ranđelović, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Zoran Milošević, Medicinski fakultet u Novom Sadu - Prof. dr Zoran Kojović, Medicinski fakultet u Nišu - Prof. dr Zlata Janjić, Medicinski fakultet u Novom Sadu - Prof. dr Petar Vuleković, Medicinski fakultet u Novom Sadu - Prof. dr Miroslava Pjević, Medicinski fakultet u Novom Sadu - Prof. dr Zoran Tačević, Medicinski fakultet u Beogradu - Prof. dr Milorad Mitković, Medicinski fakultet u Nišu - Prof. dr Predeag Kovačević, Medicinski fakultet u Nišu - Prof. dr Radovan Manojlović, Medicinski fakultet u Beogradu - Doc. dr Goran Stevanović, Medicinski fakultet u Nišu - Prof. dr Miodrag Veljković, Medicinski fakultet u Kragujevcu

FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE SVAKO JE KOVAČ SVOJE SREĆE

40

Istorijat


Biografije članova katedre MEDICUS CURAT, NATURA SANAT LEKAR LEČI, PRIRODA IZLEČI

Članovi Katedre za hirurgiju školske 2013/2014. godine

Prof. dr Jovan Mladenović

-

Rođen je 20.01.1953. godine u Štrpcu.

-

Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a Gimnaziju u Uroševcu.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1981. godine.

-

Zaposlio se u Domu zdravlja „Dr Jeremije Žerajić“ u Uroševcu 1981. godine.

-

Specijalizacija mu je odobrena 1986. godine, a specijalistički ispit iz Opšte

hirurgije položio je 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Po završenoj specijalizaciji radi na Hirurškoj klinici u Prištini.

-

Magistarsku tezu pod naslovom „Hirurški tretman komplikacija ulkusne

bolesti“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 1997. godine. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Prognostička procena rezultata hirurškog

lečenja maligne bolesti želuca u korelaciji sa biološkim tipom, lokalizacijom, ekstenzitetom tumora i obimom hirurške intervencije“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 2000. godine. -

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1991. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 2001. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 2006. godine.

-

U zvanje redovnog profesora izabran je 2011. godine.

41


I

Prof. dr Rade Grbić

-

Rođen je 23.09.1960. godine u Kavadarcima, Republika Makedonija.

-

Osnovnu školu završio je u Leskovcu, a Gimnaziju u Prištini .

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1986. godine.

-

Zaposlio se na Hirurškoj klinici u Prištini 1986. godine.

-

Specijalistički ispit iz Ortopedije sa traumatologijom položio je 1993. godine

na Medicinskom fakultetu u Beogradu. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Epidemiologija saobraćajnih povreda dugih

kostiju“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 1993. godine. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Dijagnostičke, terapijske i prognostičke

korelacije specifičnih osteomijelitisa“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 1996. godine.

42 42

-

U zvanje asistenta pripravnika na predmetu Hirurgija izabran je 1990. godine.

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1993. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 1996. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 2001. godine.

-

U zvanje redovnog profesora izabran je 2011. godine.

-

Od 1998–2004. godine bio je direktor KBC Priština.

-

Od 2006-2007. godine obavljao je dužnost prorektora Univerziteta u Prištini.

-

Od 2012. godine obavlja dužnost dekana Medicinskog fakulteta.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Prof. dr Stojan Sekulić

-

Rođen je 1954. god. u Gračanici.

-

Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a Gimnaziju u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1978. godine.

-

Posle završenih studija radi u Trepčinim rudnicima „Kišnica i Novo brdo’’, kao

lekar opšte prakse od 1978. godine, da bi zatim prešao da radi na Hirurškoj klinici. -

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije, položio je 1984. godine na Medicinskom

fakultetu u Beogradu. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Izbor metode hirurškog lečenja akutnih

opstrukcija debelog creva“ odbranio je 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. -

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1984. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 1992. godine.

-

U zvanje vandrednog profesora izabran je 1998. godine.

-

U zvanje redovnog profesora izabran je 2003. godine.

-

Obavljao je dužnost prodekana Medicinskog fakulteta od 1998. do 1999.

godine. -

Bio je direktor KBC Priština od 2004-2013. godine.

43


I

Prof. dr Aleksandar Vasić

-

Rođen je u Kosovskoj Vitini 26.08.1951. godine.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1978. godine.

-

Kao lekar opšte prakse zaposlio se 1978. godine u Domu zdravlja u Kosovu

Polju, da bi 1980. godine zasnovao radni odnos na Hirurškoj klinici u Prištini, na odeljenju ortopedije. -

Specijalistički ispit iz Ortopedije sa traumatologijom položio je na Medicin-

skom fakultetu u Beogradu 1985. godine. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Infekcija nastala u traumi lokomotornog sis-

tema“ odbranio 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Hiperbarna oksigenoterapija kao adju-

vantna metoda u savremenom lečenju infekcije lokomotornog sistema“ odbranio 1998. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini.

44 44

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1982. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 1998. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 2003. godine.

-

U zvanje redovnog profesora izabran je 2008. godine.

-

U toku 2004. godine obavljao je dužnost prodekana na Medicinskom fakultetu.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Prof. dr Aleksandar Pavlović

-

Rođen je 17.12. 1964. u Prištini.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1990. godine.

-

Zaposlio se na Hirurškoj klinici u Prištini 1990. godine.

-

Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom položio je na Vo-

jnomedicinskoj Akademiji u Beogradu 1994. godine. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Poređenje uticaja intravenskog i endotraheal-

nog davanja adrenalina na nivo serumskog adrenalina i uspešnost kardiopulmonalno cerebralne reanimacije na anesteziranom modelu psa“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 1994. godine. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Endotrahealno davanje lekova u

kardiopulmonalnoj reanimaciji“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 1997. godine. -

U zvanje asistenta pripravnika na predmetu Hirurgija izabran je 1992. godine.

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1995. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 1998. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 2003. godine.

-

U zvanje redovnog profesora izabran je 2009. godine.

45


I

Prof. dr Slobodan Aranđelović

-

Rođen je 1952. godine u Nišu.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Nišu.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1976. godine.

-

Specijalistički

ispit

iz

Opšte

hirurgije,

položio

je

1983.

godine

na

Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu. -

Radio je na u Vojnoj bolnici u Nišu od 1977-1979. godine, zatim na VMA u

Beogradu do 1983, Vojnoj bolnici u Novom Sadu, Institutu za transplantaciju organa Univerzitetskog centra u Sarajevu, da bi se 1990. godine zaposlio na Hirurškoj klinici u Prištini. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Komparativna analiza ultrasonografskog i

patomorfološkog nalaza u operisanih sa oboljenjem bilijarnog trakta” odbranio je 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Faktori rizika i prevencija dehiscencije

duodenalnog patrljka u resekciji želuca Billroth II zbog ulkusne bolesti” odbranio je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 1999. godine.

46 46

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1991. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 2000. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 2010. godine.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Prof. dr Petar Jovanović

-

Rođen je 30.12.1963. godine u Prištini.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1988. godine.

-

Zaposlio se na Hirurškoj klinici u Prištini 1989. godine.

-

Specijalistički ispit iz Urologije položio je 1994. godine na Medicinskom fa-

kultetu u Beogradu. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Dejstvo BCG vakcine na mukozu i površne tu-

more mokraćne bešike “ odbranio je 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uporedna analiza dijagnostičkih moguć-

nosti transrektalne endosonografije, određivanja serumskog PSA antigena i biopsije prostate“ odbranio je 1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. -

U zvanje asistenta pripravnika na predmetu Hirurgija izabran je 1991. godine.

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1994. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 1998. godine.

-

U zvanje vandrednog profesora izabran je 2008. godine.

47


I

Doc. dr Jovica Vasić

-

Rođen je 20. 01. 1956. godine u Konjuhu, SO Lipljan.

-

Osnovnu školu završio u Lipljanu, a Gimanziju u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1982. godine.

-

Zaposlio se u Domu zdravlja u Lipljanu 1982. godine. Od 1985. godine radi na

Hirurškoj klinici u Prištini. -

Specijalizacija mu je odobrena 1986. godine, a specijalistički ispit iz Grudne

hirurgije položio je 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Magistarsku tezu pod naslovom ‚‚Savremena dijagnostika i hirurški tretman

karcinoma dojke“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 2006. godine. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom ‚‚Značaj rane dekortikacije pluća kod

akutnog empijema pleure“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 2008. godine.

48 48

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1992. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 2009. godine.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Doc. dr Slađana Trpković

-

Rođena je 05.05.1967. u Kosovskoj Mitrovici.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završila je u Prištini.

-

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1991.

godine. -

Zapošljena u KBC Priština od 1991. godine.

-

Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom položila je na

Medicinskom fakultetu u Beogradu 1996. godine. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Uticaj premedikacije na nivo serumskih kate-

holamina i elektrolita“ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Prištini 1995. godine. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uspeh kardiopulmonalnocerebralne

reanimacije u odnosu na prehospitalni i hospitalni tretman“ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Prištini 2009. godine. -

U zvanje asistenta pripravnika na Katedri za hirurgiju izabrana je 1995.

godine. -

U zvanje asistenta na Katedri za hirurgiju izabrana je 1997. godine.

-

U zvanje docenta izabrana je 2010. godine.

49


I

Doc. dr Milan Filipović

-

Rođen je 21.10. 1967. godine u Prištini.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1993. godine..

-

Po završetku fakulteta zapošljava se na Hirurškoj klinici KBC Priština

1993.godine. -

Specijalistički ispit iz Plastične i rekonstruktivne hirurgije položio je 2000.

godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Postincizione ventralne hernije, evaluacija

rezova u laparotomisanih bolesnika“ odbranio je 1998. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uloga i značaj pravovremene rane

tangencijalne ekscizije i specifičnosti u hirurškom lečenju ekstenzivnih opekotina“ odbranio je 2009. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini.

50 50

-

U zvanje asistenta pripravnika na predmetu Hirurgija izabran je 1995. godine.

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 2001. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 2010. godine.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Doc. dr Nebojša Videnović

-

Rođen je 21.04.1964. god. u Leskovcu.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio je u Leskovcu.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1990. godine.

-

Od 1993. godine zapošljen je na Hirurškoj klinici KBC Priština.

-

Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom položio je na

Medicinskom fakultetu u Prištini 1997. godine. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Hemodinamske, acidobazne i promene venti-

lacije i oksigenacije kod anesteziranih bolesnika u toku laparoskopske i klasične holecistektomije“ odbranio je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Oštećenja pluća izazvana mehaničkom

ventilacijom“ odbranio je 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

U zvanje asistenta pripravnika na predmetu Hirurgija izabran je 1999. godine.

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 2006. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 2013. godine.

51


I

Doc. dr Bratislav Lazić

-

Rođen je 17.04.1963. godine u Prištini.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1988. godine.

-

Zaposlen je na Hirurškoj klinici od 1989. godine.

-

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 1994. godine na Medicinskom

fakultetu u Prištini. -

Magistarsku

tezu

pod

naslovom

„Hirurško

lečenje

gastroduodenalne

hemoragije benigne etiologije“ odbranio je 2002. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Hirurški modaliteti zbrinjavanja masiv-

nog krvarenja iz lezija gastroduodenuma" odbranio je 2012. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini.

52 52

-

U zvanje asistenta pripravnika na predmetu Hirurgija izabran je 1991. godine.

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 2003. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 2013. godine.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Asist. dr Slaviša Matejić

-

Rođen je 21.8.1961. godine u Kraljevu.

-

Osnovnu školu završio u Uroševcu, a Gimnaziju u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1988. godine.

-

Zaposlen na Hirurškoj klinici KBC u Prištini od 1990. godine.

-

Specijalistički ispit iz Neurohirurgije položio je 1996. godine na Medicinskom

fakultetu u Beogradu. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Kraniocerebralne povrede vatrenim oružjem

uticaj tipa povrede na ishod lečenja“ odbranio je 2007. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. -

U zvanje asistenta pripravnika na predmetu Hirurgija izabran je 1991. godine.

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 2007. godine.

53


I

Asist. dr Božidar Odalović

-

Rođen je 07.01.1968. godine u Lipljanu.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Lipljanu.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1993. godine.

-

Zapošljen na Hirurškoj klinici KBC Priština od 1994. godine na odeljenju Vasku-

larne hirurgije. -

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 1999. godine na Medicinskom

fakultetu u Prištini. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Specifičnost i senzitivnost dijagnostičkih me-

toda kod nodoznih promena tiroidne žlezde“ odbranio je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu

54 54

-

U zvanje asistenta pripravnika na predmetu Hirurgija izabran je 1999. godine.

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 2007. godine.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Asist. dr Dejan Tabaković

-

Rođen je 06.07.1966. godine u Strumici, Republika Makedonija.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1994. godine.

-

Zaposlio se na Ortopedskoj klinici KBC Priština 1994. godine.

-

Specijalistički ispit iz Ortopedije sa traumatologijom položio je 2001. godine

na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Bimaloelarni prelomi-lečenje i komplikacije“

odbranio je 2008. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. -

U zvanje asistenta pripravnika na predmetu Hirurgija izabran je 1999. godine.

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 2008. godine.

55


I

Asist. dr Aleksandar Sekulić

-

Rođen je 31.01.1975. godine u Prištini.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 2000. godine.

-

Zaposlen je na Hirurškoj klinici KBC Priština od 2004. godine.

-

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 2010. godine na Medicinskom

fakultetu u Beogradu. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Faktori rizika za pojavu lokalnog recidiva

karcinoma rektuma“ odbranio je 2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

56 56

-

U zvanje asistenta pripravnika na predmetu Hirurgija izabran je 2005. godine.

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 2011. godine.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Asist. dr Aleksandar Božović

-

Rođen je 22.12.1969. godine u Kosovskoj Mitrovici.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Kosovskoj Mitrovici.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1996. godine.

-

Zaposlio se na Ortopedskoj klinici KBC Priština 1996. godine a od 1999. godine

je u radnom odnosu u Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica. -

Specijalistički ispit iz Ortopedije sa traumatologijom položio je 2003. godine

na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Uticaj spoljašnjeg fiksatora po Mitkoviću na

povratak rane funkcionalnosti ekstremiteta nakon dijafiznih preloma femura i tibije“ odbranio je 2008. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Mogućnosti i prednost dinamičke spoljaš-

nje fiksacije po Mitkoviću u lečenju preloma distalnog okrajka tibije“ odbranio je 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

U zvanje saradnika u nastavi na predmetu Hirurgija izabran je 2009. godine

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 2013. godine.

57


I

Asist. dr Zlatan Elek

-

Rođen je 29.12.1968 godine u Kosovskoj Mitrovici.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio je u Kosovskoj Mitrovici.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1993. godine.

-

Zasnovao je radni odnos u ZC Kosovska Mitrovica 1994. godine.

-

Specijalistički ispit iz Dečije hirurgije položio je 2004. godine na Medicnskom

fakultetu u Nišu. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Karakteristike mogućih postoperativnih

komplikacija perforativnog apendicitisa kod dece“ odbranio je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj i značaj prognostičkih faktora na

ishod lečenja operisane novorođenčadi od atrezije jednjaka“ odbranio je 2010. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini.

58 58

-

U zvanje saradnika u nastavi na predmetu Hirurgija izabran je 2010. godine.

-

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 2014. godine.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Dr Ivana Matijašević

-

Rođena je 15.02.1985. godine u Kosovskoj Mitrovici.

-

Osnovnu školu završila u Zvečanu, a srednju Medicinsku u Kosovskoj Mitrovici.

-

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 2012. godine.

-

Upisala doktorske studije na Medicinskom fakultetu Priština.

-

Lekarski staž odradila je u Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica.

-

Položila državni ispit jula 2013. godine.

-

Od decembra 2013. radi na Medicinskom fakultetu Priština kao saradnik u

nastavi na predmetu, Fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za hirurgiju.

Dr Maša Maliković

-

Rođena je 06.02.1984. godine u Istoku.

-

Osnovnu školu završila u Prištini, a Gimnaziju u Beogradu.

-

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 2012. godine.

-

Upisala doktorske akademske studije 2012. godine na Medicinskom fakultetu u

Prištini. -

Lekarski staž odradila je u domu zdravlja ”dr Simo Milošević“ u Beogradu i u

KC Srbije. Polozila državni ispit jula 2013. godine. -

Od decembra 2013. radi na Medicinskom fakultetu Priština kao saradnik u

nastavi na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za hirurgiju.

59


I

Dr Miloš Mitrović

-

Rođen je 07.01.1986. godine u Prištini.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Vrnjačkoj Banji.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 2013. godine.

-

Tokom studiranja se bavio naučno istraživačkim radom i učestvovao na više

kongresa studenata biomedicinskih nauka sa radovima iz oblasti Hirurgije i Ortopedije. -

Lekarski staž odradio je u Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica.

-

Od školske 2013/2014. je student na doktorskim akademskim studijama na

Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. -

Od aprila 2014. godine radi na Medicinskom fakultetu Priština kao saradnik u

nastavi na predmetu Hirurgija.

60 60

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju Ostali članovi Katedre za hirurgiju

Prof. dr Velimir Radunović

-

Rođen je 29.01.1928. godine u Novoj Crvenki. Osnovnu školu završio u rodnom mestu, a

Gimnaziju u Podgorici. -

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1953. godine.

-

Radni odnos zasnovao u Kosovskoj Mitrovici 1953.godine.

-

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio na Medicinskom fakultetu u Beogradu

1959. godine. -

Dr Velimir Radunović je 1966/67. godine boravio na usavršavanju na klinikama u

Parizu. Boravio je na stručnom usavršavanju u Moskvi. Bio je član redakcijskom kolegijuma Acta chirurgica Yugoslavica i glavni i odgovorni urednik šasopisa Pokrainskog odbora SLD Kosova „Praxis medica“. -

Decembra 1967. godine rešenjem Savezne komisije Saveta za zdravlje i socijalnu

politiku dodeljeno mu je zvanje primarijusa. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj života i načina ishrane na Kosovu u odnosu

na megakolon i volvulus sigme kao prateće komplikacije” odbranio je 11.11.1975. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. -

Krajem 1977. godine prešao da radi u KBC “Dr Dragiša Mišović” u Beogradu, gde je bio

načelnik hirurgije i direktor hirurškog bloka. -

U zvanje docenta na predmetu Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Prištini izabran je

juna 1971. godine. -

Juna 1972. godine izabran za šefa predmeta Hirurgiju a jula 1974. godine za šefa Kate-

dre za hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

U zvanje vanrednog profesora izabran 08.07.1976 godine na Medicinskom fakultetu

Priština. -

U zvanje redovnog profesora izabran je 1981. godine.

61


I

Prof. dr Velibor-Bora Moračić

-

Rođen je 11.05.1919. godine u Prištini.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u rodnom mestu.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1952. godine.

-

Zaposlio se u Opštoj bolnici u Prištini na hirurškom odeljenju.

-

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 1958. godine na Medicinskom

fakultetu u Skoplju. -

Rešenjem Savezne komisije Saveta za zdravlje i socijalnu politiku 1969. godine

dobio zvanje primarijusa. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Volvulus sigmoidnog kolona sa posebnim

osvrtom na urgentnu resekciju“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 1977. godine. -

U zvanje docenta izabran 1971. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 1976. godine.

-

U zvanje redovnog profesora izabran je 1981. godine

-

Bio je na usavršavanju na Klinici za hirurške bolesti u Rimu kod Prof. dr Petra

Valdonija. Osnivanjem Medicinskog fakulteta postao je horonarni predavač iz Opšte narodne odbrane.

62 62

-

Učesnik je NOP-a od 1941. godine i nosilac partizanske spomenice 1941.

-

Bio je direktor Hirurške klinike u Prištini do svog penzionisanja.

-

Umro je juna 2010 godine i sahranjen je u Kragujevcu.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Prof. dr Dragan Mihajlović

-

Rođen je 07.03.1921. godine u Smederevskoj Palanci.

-

Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a Gimnaziju u Beogradu.

-

Upisao se na Veterinarskom fakultetu u Beogradu 1939. godine ali je studije

prekinuo 1941. godine. Za vreme rata radio je u Međunarodnom crvenom krstu u Beogradu. Učestvovao u NOB-u od 1944. godine. -

Studije nastavlja na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gde je diplomirao 1951.

godine. Planskom raspodelom postavljen je za lekara na hirurškom odeljenju u Prištini. -

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 1958. godine na Medicinskom

fakultetu u Skoplju. -

Specijalistički

ispit

iz

Ortopedije

sa

traumatologijom

položio

je

na

Medicinskom fakultetu u Beogradu 1966. godine, pa je postavljen za načelnika ortopedskog ode-ljenja. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Operativno lečenje krivog stopala“

odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 1981. godine. -

U zvanje višeg predavača na predmetu Hirurgija izabran je 1973. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 1981. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 1986. godine.

-

Zbog izuzetnog zalaganja i nesebičnosti u pružanju pomoći bolesnicima odliko-

van je Ordenom rada sa srebrnim vencem zasluga za narod. -

Prof. dr Dragan Mihajlović autor je oko 100 rada iz oblasti lečenja krivog sto-

pala, iščašenih kukova i preloma lakatnog zgloba. -

Umro je 1993. godine.

63


I

Primarijus dr Trajko Ristić

-

Rođen je 11.06.1935. godine u Livađu, SO Lipljan .

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1963. godine.

-

Zaposlio se u Domu zdravlja u Prištini 1963. godine.

-

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 1970. godine na Medicinskom

fakultetu u Beogradu. -

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1974. godine.

-

Katedru za Hirurgiju napustio je novembra 1977. godine koda je prešao da

radi u KBC „Bežanijska kosa“ u Beogradu. -

Zvanje primarijusa dobio je 1987. godine od strane Republičkog komiteta za

zdravlje i socijalnu politiku. -

Od 1996. godine bio je načelnik hirurškog odeljenja KBC „Bežanijska Kosa“

gde je radio do svoje smrti 2006. godine.

64 64

-

Nekoliko godina radio je kao hirurg u Libiji.

-

Objavio je oko 50 radova u stručnim časopisima.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Prof. dr Aleksandar Gigić

-

Rođen je 1928. godine u Prištini.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Prištini. U gimnaziji je bio omladinski

rukovodilac. Bio je član SKJ od 1948. godine. -

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1957. godine.

-

Po diplomiranju zaposlio se u Domu narodnog zdravlja Priština gde ostaje do

1964. godine kada prelazi da radi na hirurškom odeljenju Opšte bolnice u Prištini. -

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 20.05.1968. godine na

Medicinskom fakultetu u Beogradu. -

Boravio je na stručnom usavršavanju u Birmingemu 1972. godine.

-

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Vrednost antirotacione osteosinteze u le-

čenju preloma dijafiza kostiju ekstremiteta“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1977. godine. -

U zvanje asistenta izabran je 1971. godine.

-

Asistent dr Aleksandar Gigić, čekajući konkurs za izbor u zvanje docenta, od-

lazi iz Prištine u Smederevo 1978. godine a zatim u Kragujevac 1981. godine, gde je bio jedan od osnivača Katedre hirurgije na novoosnovanom Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. -

U zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu izabran je 1982.

godine. -

U zvanje vanrednog profesora izabran je 1987. godine

-

U zvanje redovnog profesora izabran je 1992. godine.

-

Obavljao je dužnost upravnika Hirurške klinike KBC Kragujevac i šefa Katedre

za hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. -

Penzionisan je 1995. godine.

-

Preminuo je 2002. godine i sahranjen je u Beogradu.

65


I

Prof. dr Dušan Bulajić

-

Rođen je 08.03. 1929. godine u Prištini.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Prištini.

-

Diplomirao je 1960. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

-

Po diplomiranju zaposlio se u Opštoj bolnici u Prištini.

-

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 28.02.1968. godine na

Medicinskom fakultetu u Beogradu. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uporedna ocena bezperfuzione i perfuzi-

one metode konzervacije bubrega“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 1977. godine. -

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1971. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 1979. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 1984. godine.

-

U zvanje redovnog profesora izabran je 1989. godine.

-

Član SKJ od 1949. godine.

-

Obavljao je dužnost prodekana za zdravstvo i specijalizacije Medicinskog fakulteta

u Prištini u periodu od 1979-1981. godine

66 66

-

Bio je poslanik Republičkog parlamenta.

-

Poginuo je u saobraćajnom udesu 1992. godine i sahranjen je u Beogradu.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Prof. dr Andrija Tomanović

-

Rođen je 07.12.1936. godine u Dubrovniku.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Skoplju.

-

Diplomirao je 28.04.1962. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u

Skoplju. -

Zaposlio se u Opštoj bolnici u Prištini 1963. godine.

-

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 26.05.1969. godine na Medicin-

skom fakultetu u Beogradu. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Kritički osvrt na terapiju akutnih pankreatitisa“

odbranio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 22.06.1977. godine. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Mesto terapije destruktivnih pankreatitisa u

kompleksnom lečenju akutnih pankreatitisa“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 28.12.1978. godine. -

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1972. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 25.01.1980. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 11.01.1985. godine.

-

U zvanje redovnog profesora izabran je 1990. godine.

-

Obavljao je dužnost prodekana za zdravstvo i specijalizacije Medicinskog fakulteta

u Prištini u periodu od 1981-1983. godine i od 1989-1991. godine. -

Prof. dr Andrija Tomanović bio je upravnik Hirurške klinike KBC Priština od

01.02.1993. godine do 24.06.1999. godine. -

U četvorogodišnjem mandatu (1991-1995) bio je potpredsednik Crvenog krsta

Srbije. -

Autor i koautor je u preko pedeset naučnih i stručnih radova. Bio je intenzivno an-

gažovan na edukaciji mladih kadrova i njihovom akademskom usavršavanju do poslednjeg dana svog rada na Hirurškoj klinici. -

Sa svog radnog mesta je 24. juna 1999. godine kidnapovan i do današnjeg dana

nije razrešena sudbina ovog entuzijaste i velikog zaljubljenika hirurgije, medicine i ljudi.

67


I

Prof. dr Ljubiša Baščarević

-

Rođen je 03.04.1938. godine u Đurakovcu kod Peći.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Skoplju 1965. godine.

-

Posle odsluženja vojnog roka zaposlio se na hirurškom odelenju Opšte bolnice

u Prištini -

Specijalistički ispit iz Ortopedije sa traumatologijom, položio je 1972. godine

na Medicinskom fakultetu u Beogradu. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Rani klinički znaci urođene luksacije kuka“

odbranio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1975. godine. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Hronični osteomijelitis u svetlu novih

terapijskih mogućnosti“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1978. godine. -

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1974. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 1981. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 1986. godine.

-

U zvanje redovnog profesora izabran je 1991. godine.

-

Usavršavao se u Pragu i Brnu u Čehoslovačkoj i u Moskvi kod Prof. dr Volkova.

-

Odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, 1994. godine formirana je Or-

topedska klinika u okviru KBC Priština i za upravnika je postavljen prof. dr Ljubiša Baščarević. -

Objavio je oko 150 naučnih radova, 6 udžbenika i 2 monografije.

-

Bio je urednik časopisa „Praksis medica“ i glavni i odgovorni urednik časopisa

KBC Priština „Anali“.

68 68

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Prof. dr Šukrija Hodža

-

Rođen je 12.08.1933. godine u selu Brod, opština Dragaš.

-

Osnovno obrazovanje stiče u Prizrenu, a Gimnaziju u Bitolju.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Skoplju 1960. godine.

-

Po završetku studija počinje da radi kao lekar opšte prakse u Dragašu, da bi

1961. godine prešao da radi u Đakovicu odakle odlazi na specijalističke studije iz Opšte hirurgije. -

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je1967. godine na Medicinskom

fakultetu u Zagrebu. -

U periodu od 1967. do 1971. godine obavlja specijalističke studije iz oblasti

Urologije na Urološkoj Klinici Univerziteta u Zagrebu. -

Po povratku sa specijalističkih studija 1972. godine kao prvi specijalista

Urologije na Kosovu i Metohiji formira Urološko odeljenje, gde postaje prvi načelnik. -

Usavršavanje iz oblasti Urologije i endo urologije stiče na prestižnim Evrop-

skim klinikama: Urology University College Hospital, London- Engleska 1973, Rigs Hospital, Copenhagen – Danska 1977, Urološka Klinika, Varaždin-Hrvatska 1977, Karolinska University Hospital, Stokholm – Švedska 1983. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Urolitijaza i infekcija u svetu sa poseb-

nim osvrtom na SAP Kosovo“ odbranio je 05.06.1979. godine na Medicinskog Fakultetu u Prištini. -

U zvanje asistenta izabran je 1974. godine.

-

U zvanje docenta na predmetu Hirurgija je izabran 1980. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 1985. godine.

-

U zvanje redovnog profesora izabran je 1990. godine.

-

Prof. dr Šukrija je ostao privržen Urologiji i aktivan do poslednjeg dana svog

života. -

Umro je 2007. godine.

69


I

Prof. dr Zuvdija Kandić

-

Rođen je 01.01.1948. godine u Plavu, Crna Gora. Osnovnu šloju završio je u

Plavu, a Gimnaziju u Peći. -

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1972. godine.

-

Zaposlio se u Domu zdravlja u Ivangradu (Berane) 1973. godine.

-

Specijalizacija mu je odobrena 1976. godine, a specijalistički ispit iz Opšte

hirurgije položio je 1980. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. -

Po završenoj specijalizaciji radi na Hirurškoj klinici u Prištini do 2000. godine,

kada prelazi u KC Sarajevo. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Savremeni hirurški aspekti etiologije i

terapije volvulusa sigmoidnog kolona u SAP Kosovo“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1983. godine. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Neki aspekti etiopatogeneze i savremene

terapije volvulusa sigmoidnog kolona“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 1985. godine. -

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1983. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 1986. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 1992. godine.

-

U zvanje redovnog profesora izabran je 1998. godine.

-

Potvrđen izbor u redovnog profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u

Sarajevu 2003. godine. -

Od 2007. do 2013. godine bio je šef Klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju.

-

Redovni je profesor na predmetu Hirurgije i ratne hirurgije u nastavi na

Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

70 70

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Prof. dr Halit Haliti

-

Rođen je 31.07.1944. godine u selu Zli potok, opština Dragaš.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Rijeci.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Rijeci 08.04.1971.

godine. -

Od 1976. godine u stalnom je radnom odnosu na Hirurškoj klinici Medicinskog

fakulteta u Prištini. -

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je 31.11.1979. godine na

Medicinskom fakultetu u Zagrebu. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Izbor biliodigestivne derivacije u hirurškoj pa-

tologiji populacije pokrajine Kosova i Metohije“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 26.06.1984. godine. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Izbor anastomoze kod hitnih indikacija za

resekciju tankog i debelog creva“ odbranio je na Medicinskom fakultetu u Prištini 27.03.1986. godine. -

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1982. godine.

-

U zvanje docenta izabran je 1987. godine.

-

U zvanje vanrednog profesora izabran je 1992. godine.

-

Penzionisan i sada živi u Podgorici.

71


I

Asist. dr Tomislav Vujović

-

Rođen je 26.09.1945. godine u selu Devet Jugovića.

-

Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a Gimnaziju u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1973. godine.

-

Zaposlio se u Domu zdravlja u Prištini 1973. godine, da bi zatim dobio posao

na hirurškom odeljenu Opšte bolnice u Prištini. -

Specijalistički ispit iz Ortopedije sa traumatologijom položio je 1979. godine

na Medicinskom fakultetu u Beogradu. -

Po završenoj specijalizaciji radi na Hirurškoj klinici u Prištini na ortopediji.

-

Odobrenu doktorsku disertaciju pod naslovom „Dijagnostika i lečenje Potove

bolesti“ nije odbranio jer je iznenada preminuo u 42 godini života. -

U zvanje asistenta na predmetu Hirurgija izabran je 1981. godine.

-

Studenti i mnogi bolesnici zapamtili su asist. dr Tomislava Vujovića kao vred-

nog, požrtvovanog i dobrog lekara koji nije znao za radno vreme, već je u svako doba priticao u pomoć, a kolege će ga se sećati po velikoj dobrotu i umilnom osmehu.

72 72

-

Umro je 1987. godine.

-

Ass. dr Tomislav Vujović objavio je 15 radova u stručnim časopisima.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Prim. dr Miomir-Bata Ćosić

-

Rođen je 1943. godine u Prištini.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1974. godine.

-

Zaposlio se 1974. godine u Hitnoj službi Doma zdravlja Priština.

-

Specijalistički ispit iz Anesteziologije sa reanimatologijom položio je na

Medicinskom fakultetu u Skoplju 1979. godine. -

U zvanje asistenta pripravnika izabran 1976. godine.

-

U zvanje asistenta izabran 1980. godine.

-

Nemirnog duha i željan novih saznanja rano je krenuo u svet. Radio je u Libiji,

Južnoafričkoj republici i Malti. -

Vratio se u Prištinu 1990. godine gde je obavlajo dužnost načelnika službe za

Anesteziju i reanimaciju na Hirurško ortopedskoj klinici. -

Voleo je i pisanu reč, pa je tokom NATO agresije na našu zemlju vodio dnevnik

iz kojeg je proistekla knjiga „Vatromet užasa“. Knjiga je promovisana u Domu vojske u Beogradu 2005. godine. -

Umro je 2006. godine i sahranjen je u Nišu.

73


I

Dr Verica Stanišić

-

Rođena je 03.07.1952. godine u Prištini.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Prištini.

-

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1977. godine.

-

Zaposlila se 1977. godine na Medicini rada Kombinata Obilić.

-

Specijalistički ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fa-

kultetu u Beogradu položila je 1986. godine. -

U zvanje asistenta na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacija izabrana je

1986. godine.

74 74

-

Dužnost asistenta obavljala je do 1994. godine.

-

Posle 1999. godine radi u Beogradu.

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Dr Miroslav Dančetović

-

Rođen je 03.06.1957. u Pristini.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1983. godine.

-

Nakon rada u Domu zdravlja Pristina, decembra 1985. godine prelazi na Hi-

ruršku kliniku. -

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije položio je na Medicinskom fakultetu u

Beogradu 1990. godine. -

Magistarski

tezu

pod

naslovom

”Kliničko

epidemiološka

evaluacija

postoperativnih komplikacija u lečenju bolesti kolona“ odbranio je 1995. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

U zvanje asistenta izabran je 1991. godine.

-

Prešao je da radi kao lekar veštak u Republičkom fondu za penzijsko i invalid-

sko osiguranje u Beogradu. -

Od 2003. do 2013. godine radio je kao hirurg u Zdravstvenom centru u Kosov-

skoj Mitrovici i kao saradnik na predmetu Hirurgija na Medicinskom Fakultetu u Prištini. -

Sada radi u Beogradu kao lekar veštak u Republičkom fondu za penzijsko i in-

validsko osiguranje.

75


I

Dr Darije Jeftović

-

Rođen je 05.10.1959. godine u Beogradu

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Beogradu.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1984. godine.

-

Radio je pri JNA, da bi se 15.10.1990. godine zaposlio na Hirurškoj klinici u

Prištini gde ostaje do 01.09.1996. godine, -

Specijalistički ispit iz Urologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu položio

je 1994. godine. -

Magistarski tezu pod naslovom „Prilog u postavljanju dijagnoze povrede i obo-

ljenja akutnog skrotuma u vojničkoj populaciji” odbranio je 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. -

Za asistenta pripravnika izabran 1991. godine.

-

U zvanje asistenta izabran je 1994. godine.

-

Septembra 1996. godine zaposlio se u Zdravstvenom centru u Čačku gde radi

kao urolog.

76 76

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Asist. dr Dušan Nenazić

-

Rođen je 04.05.1964 god. u Banja Luci.

-

Osnovnu školu završio je u Prištini, a Gimnaziju u Podgorici.

-

Dipolomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1989.. godine.

-

Zaposlio se u KBC Priština, Klinika za hirurgiju, Odelenje za fizikalnu medicinu

i rehabilitaciju 1990. godine kao klinički lekar. -

Specijalistički ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom

fa¬kultetu u Beogradu položila je 1994. godine. -

Magistarski tezu pod naslovom „Pozicioniranje ruke i značaj prekidanja bola

kod Sudeck-ove atrofije nakon frakture radii loco tipico“ odbranio je 1999. godine na Medicinskom fa¬kultetu u Prištini. -

Za asistenta pripravnika izabran 1994. godine.

-

Sada radi u Podgorici.

77


I Članovi koji su napustili Katedru za hirurgiju posle 1999. godine

Doc. dr Branislav Daković

-

Rođen je 15.03.1959. godine u Prištini

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1983. godine.

-

Zaposlio se 1983. godine na Hirurškoj klinici u Prištini.

-

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

položio je 25.12.1989. godine. -

Magistarski tezu pod naslovom „Terapija volvulusa sigme” odbranio je 1993.

godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Infekcija žučnih kanala u uslovima savre-

mene hepatobilijarne hirurgije” odbranio je 1997. godine. na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

U zvanje Asistenta izabran je 1991. godine.

-

U zvanje Docenta izabran je 1998. godine.

-

Od 2000. godine je u stalnom radnom odnosu na Hirurškoj klinici KBC „Dr

Dragiša Mišović” u Beogradu, gde trenutno obavlja funkciju načelnika endokrine hirurgije.

78 78

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Asist. dr Spasoje Radulović

-

Rođen je 16.05.1963. godine u Prištini.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1987. godine.

-

Zaposlio se na Hirurškoj klinici KBC Priština 1989. godine.

-

Specijalistički ispit iz Dečije hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

položio je 1993. godine. -

Magistarski tezu pod naslovom „Enterostomija i njen značaj u rešavanju

kongenitalnih anomalija, bolesti i povreda intestinalnih organa u dece” odbranio je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Za asistenta pripravnika izabran 1993. godine.

-

Od 2000. godine zaposlen na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu na

odeljenju abdominalne hirurgije.

79


I

Asist. dr Vladimir Baščarević

-

Rođen je 28.12.1967. godine u Prištini.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine.

-

Zaposlio se na Hirurškoj klinici KBC Priština 1993. godine.

-

Specijalistički ispit iz Neurohirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

položio je 2000. godine. -

Od 01.06.2001. godine je u stalnom radnom odnosu na Klinici za neurohirur-

giju KC Srbije u Beogradu. -

Magistarski tezu pod naslovom „Post traumatske cerebralne likvorne fistule,

značaj rane dijagnostike i njihov tretman“ odbranio je 2003. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. -

Za asistenta pripravnika na Medicinskom fakultetu u Prištini izabran je 1995.

godine. -

U zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabran je 2008.

godine. -

Pred odbranom je doktorske disertacije pod naslovom „Hirurško lečenje

epilepsija” na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

80 80

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Doc. dr Dragan Petronić

-

Rođen je 1941. godine u Beogradu.

-

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

-

Specijalistički ispit iz Urologije položio je 1977. godine na Medicinskom fa-

kultetu u Beogradu. -

Od 1969. godine radio je kao sanitarni ispektor u Boru, a od 1970. godine u ZC

Kosovska Mitrovica. -

Od 1983-1987 radio je na Urološkoj klinici u Nišu, da bi se ponovo vratio u

Kosovsku Mitrovicu gde je penzionisan 2006. godine. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Rasprostranjenost kalkuloze urotrakta u re-

gionu Kosovske Mitrovice i mogući etiopatogenetski faktori” odbranio je 1981. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Funkcionalna i radionukleidna procena

unilateralne opstrukcije gornjeg dela urotrakta izazvane kalkulozom bubrega u preoperativnom tretmanu i postoperativnom lečenju” odbranio je 1986. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu. -

Za docenta je izabran 2000. godine.

-

Penzionisan je 2006. godine.

-

Preminuo je 2008. godine.

81


I

Asist. dr Radmila Kosanović

-

Rođena je 17.06.1969. godine u Prištini.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Prištini.

-

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1995. godine.

-

Zaposlila se na Hirurškoj klinici KBC Priština od 1995. godine.

-

Državni ispit položila 1996. godine.

-

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Prištini

položila je 1999. godine. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Uticaj položaja apendiksa na razvoj

peritonitisa“ odbranila je 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini izmeštenom u Kruševcu. -

Za asistenta pripravnika izabrana 1997. godine.

-

Za asistenta izabrana 2001. godine.

-

Od 2004. godine u stalnom radnom odnosu u KBC „dr Dragiša Mišović“ u

Beogradu.

82 82

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Asist. dr sc. med. Miljana Grbić

-

Rođena je 04.02.1969. godine u Prištini.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završila je u Prištini.

-

Medicinski fakultet upisala je 1989. godine u Prištini, a diplomirala na

Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine. -

Zaposlila se na Ortopedskoj klinici KBC Priština 1995. godine.

-

Specijalistički ispit iz Ortopedije sa traumatologijom položila je 1999. godine

na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Magistarski tezu pod naslovom “Korelacija kliničko laboratoriskih i radioloških

nalaza kod bolesnika sa renalnom osteodistrofijom” odbranila je 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Rizici prenošenja HIV-a u populaciji in-

terno raseljenih lica” odbranila je 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Za asistenta pripravnika izabrana 1997. godine.

-

Napustila fakultet 2006. godine.

-

Radi kao direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju.

83


I

Prim. dr sc. med. Slađan Timotijević

-

Rođen je 01.07.1967. godine u Kosovskoj Mitrovici.

-

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. 1993. godine.

-

Specijalistički ispit iz Ortopedije sa traumatologijom položio je 1999. godine

na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Magistarski tezu pod naslovom „Hirurško lečenje suprakondilarnih preloma

humerusa, dečijeg uzrasta” odbranio je 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Validnost kliničkog, ultrazvučnog i nalaza

magnetne rezonance u odnosu na artroskopski nalaz svežih intraartikularnih lezija zgloba kolena” odbranio je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Za asistenta pripravnika izabran 1995. godine.

-

U zvanje asistenta izabran je 2001. godine.

-

Od 2007. godine radi u KBC „Bežanijska Kosa” u Beogradu, gde obavlja

dužnost načelnika ortopedskog odeljenja.

84 84

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Asist. dr Vladimir Dobričanin

-

Rođen je 05.08.1972. godine u Prištini.

-

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1998. godine.

-

Zaposlio se na Hirurškoj klinici KBC Priština 1998. godine

-

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Prištini

položio je2006. godine. -

Magistarsku tezu pod naslovom ”Opstruktivna žutica–etiologija i lečenje“

odbranio je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Za asistenta pripravnika izabran 1999. godine.

-

U zvanje asistenta izabran je 2006. godine.

-

Od 2007. godine radi u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici, gde je od

2008. godine direktor Urgentnog centra.

85


I

Asist. dr Danijela Baščarević

-

Rođena je 13.12.1969. god u Prištini

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završila je u Prištini

-

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1995. godine.

-

Zaposlila se na Hirurškoj klinici KBC Priština 1995. godine.

-

Specijalistički ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fa-

kultetu u Beogradu položila je 2001. godine. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Biomodulatorni efekti niske snage u tretmanu

osteoartritisa kolenog zgloba“ odbranila je 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Za asistenta pripravnika izabrana 1997. godine.

-

U zvanje asistenta izabrana 2007. godine

-

Od 2010. godine zaposlena u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvo-

jnu neurologiju u Beogradu.

86 86

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Asist. dr Ana Jovanović

-

Rođena je 04.04.1973. godine u Prištini.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završila je u Prištini.

-

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1998. godine.

-

Zaposlila se na Hirurškoj klinici KBC Priština 1998. godine.

-

Specijalistički ispit iz Anesteziologije i reanimatologije na Medicinskom fa-

kultetu u Beogradu položila je 2005. godine. -

Magistarsku tezu pod naslovom „Primena skoring sistema u proceni

proživljavanja politraumatizovanih bolesnika“ odbranila je 2009. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Primena skoring sistema u proceni

kritično obolelih pacijenata u različitim fazama lečenja” prijavila je na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Za saradnika u nastavi izabrana 2006. godine.

-

Od 2010. godine radi u KBC „Bežanijska Kosa“ u Beogradu.

87


I

Doc. dr Predrag Bojović

-

Rođen 19.08.1968. godine u Prištini.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1993. godine.

-

Zaposlio se na Hirurškoj klinici KBC Priština 1993. godine.

-

Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Prištini

položio je 1999. godine. -

Magistarski tezu pod naslovom „Komplikovana bilijarna kalkuloza“ odbranio je

1998. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Procena i značaj kliničko-dijagnostičkih

parametara u lečenju akutnog pankreatitisa” odbranio je 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Za asistenta pripravnika izabran 1994. godine.

-

U zvanje Asistenta izabran je 2003. godine.

-

U zvanju Docenta izabran je 2008. godine.

-

Od 2011. godine zaposlio se na Hirurskoj klinici “Nikola Spasić” KBC Zvezdara

Beograd.

88 88

Biografije članova katedre


Katedra za hirurgiju

Asist. dr Slaviša Baščarević

-

Rođen je 17.03.1968. godine u Prištini.

-

Osnovnu i srednju Medicinsku školu završio je u Prištini.

-

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 1994. godine.

-

Zaposlio se na Hirurškoj klinici KBC Priština 1994. godine.

-

Specijalistički ispit iz Grudne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

položio je 2002. godine. -

Magistarski tezu pod naslovom „Patoanatomski supstrat kod operisanih od pri-

marnog spontanog pneumotoraksa“ odbranio je 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Prištini. -

Za asistenta pripravnika izabran 1999. godine.

-

U zvanje Asistenta izabran je 2007. godine.

-

Od 2012. god zaposlen na Klinici za grudnu hirurgiju - KCS Beograd.

89


I

Dr Dragana Sumrak-Đokić

-

Rođena je 08.11.1974. godine u Skoplju, Republika Makedonija.

-

Osnovnu školu završila u San Francisku, a Gimnaziju u Beogradu.

-

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001.

godine. -

Zaposlila se u KBC Priština 2002. godine.

-

Specijalistički ispit iz Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fa-

kultetu u Beogradu položila je 2012. godine. -

Poslediplomske studije upisala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002.

godine, a doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 2008. godine. -

Za asistenta pripravnika na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacija

izabrana 2002. godine.

90 90

Biografije članova katedre


Rad katedre VIVERE TOTA VITA DISCENDUM EST ČOVEK UČI DOK JE ŽIV

Nastavne baze Katedre za hirurgiju

Hirurška klinika Medicinskog fakulteta

1973-1987.

Hirurška i ortopedska klinika Medicinskog fakulteta

1987-1992.

Hirurška i ortopedska klinika KBC Priština

1992-1994.

Hirurška klinika KBC Priština

1994-1999.

Ortopedska klinika KBC Priština

1994-1999.

Hirurška klinika KBC Priština

1999-2002.

(Zdravstveni centar Kruševac)

Hirurška klinika KBC Priština - Gračanica (Hirurška klinika Gračanica, Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica)

2002-

Šefovi Katedre za hirurgiju

Prof. dr Velja Radunović

1974-1979.

Prof. dr Muharem Gaši

1979-1983.

Prof. dr Gazmend Šaćiri

1983-1987.

Prof. dr Hajredin Ukeli

1987-1990.

Prof. dr Ljubiša Baščarević

1990-2004.

Prof. dr Stojan Sekulić

2004-2008. 2008-

Prof. dr Jovan Mladenović

91


I Participacija članova Katedre za hirurgiju

MEDICINSKI FAKULTET PRIŠTINA

Doc. dr Gazmend Šaćiri

prodekan

1973-1975.

Prof. dr Velibor Moračić

prodekan

1975-1977.

Prof. dr Gazmend Šaćiri

dekan

1977-1979.

Prof. dr Dušan Bulajić

prodekan

1979-1981.

Prof. dr Andrija Tomanović

prodekan

1981-1983.

Prof. dr Muharem Gaši

prodekan

1983-1985.

Prof. dr Muharem Gaši

dekan

1985-1987.

Prof. dr Andrija Tomanović

prodekan

1989-1991.

Prof. dr Stojan Sekulić

prodekan

1998-1999.

Prof. dr Aleksandar Vasić

prodekan

2004-2004.

Prof. dr Rade Grbić

dekan

2012-

UNIVERZITET U PRIŠTINI

Prof. dr Rade Grbić

prorektor

2006-2007.

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR PRIŠTINA

Prof. dr Rade Grbić

direktor

1998-2004.

Prof. dr Stojan Sekulić

direktor

2004-2013.

Nastavnici sa katedre za Hirurgiju glavni i odgovorni urednici časopisa

Prof. dr Velja Radunović

Časopis PRAXIS MEDICA

Prof. dr Ljubiša Baščarević

Časopis ANALI

Prof. dr Jovan Mladenović

Časopis MEDICINSKI ANALI

92 92

Rad katedre


Katedra za hirurgiju Doktorske disertacije članova Katedre za hirurgiju, grupa na srpskom jeziku

1. Velimir Radunović, „Uticaj života i način ishrane na Kosovu u odnosu na megakolon i volvulus sigme kao prateće komplikacije“, Medicinski fakultet Beograd, 1975. godine. 2. Velibor Moračić, „Volvulus sigmoidnog kolona sa posebnim osvrtom na urgentnu resekciju“, Medicinski fakultet Priština, 1977. godine. 3. Dušan Bulajić, „Uporedna ocena bezperfuzione i perfuzione metode konzervacije bubrega“, Medicinski fakultet Priština, 1977. godine. 4. Aleksandar Gigić, „Vrednost antirotacione osteosinteze u lečenju preloma dijafiza kostiju ekstremiteta“, Medicinski fakultet Beograd, 1977. godine. 5. Ljubiša Baščarević, „Hronični osteomijelitis u svetlu novih terapijskih mogućnosti“, Medicinski fakultet Beograd, 1978. godine. 6. Andrija Tomanović, Mesto terapije destruktivnih pankreatitisa u kompleksnom lečenju akutnih pankreatitisa“, Medicinski fakultet Beograd, 1978. godine. 7. Šukrija Hodža, „Urolitijaza i infekcija u svetu s posebnim osvrtom u SAP Ksovo“, Medicinski fakultet Priština, 1979. godine. 8. Dragan Mihajlović, „Urođeno uvrnuto stopalo kao problem ortopedske službe na Kosovu“, Medicinski fakultet Priština, 1981. godine. 9. Zuvdija Kandić, „Neki aspekti etiopatogeneze i savremene terapije volvulusa sigmoidnog kolona, Medicinski fakultet Priština, 1985. godine. 10. Halit Haliti, „Izbor anastomoza i njeno kretanje kod hitnih indikacija za resekciju tankog i debelog creva“, Medicinski fakultet Priština, 1986. godine. 11. Stojan Sekulić, „Izbor metode hirurškog lečenja akutnih opstrukcija debelog creva“, Medicinski fakultet Beograd, 1992. godine. 12. Rade Grbić, „Dijagnostičke, terapijske i prognostičke korelacije specifičnih osteomijelitisa“, Medicinski fakultet Priština, 1996. godine. 13. Petar Jovanović, „Uporedna analiza dijagnostičkih mogućnosti transrektalne endosonografije, određivanja serumskog PSA antigena i biopsije prostate“ Medicinski fakultet Beograd, 1996. godine. 14. Branislav Daković, „Infekcija žučnih kanala u uslovima savremene hepatobilijarne hirurgije”, Medicinski fakultet Priština, 1997. godine.

93


I 15. Aleksandar Pavlović, „Endotrahealno davanje lekova u kardiopulmonalnoj reanimaciji“, Medicinski fakultet Priština, 1997. godine. 16. Aleksandar Vasić, „Hiperbarna oksigenoterapija kao adjuvantna metoda u savremenom lečenju infekcije lokomotornog sistema“, Medicinski fakultet Priština, 1997. godine. 17. Slobodan Aranđelović, “„,Medicinski fakultet Kragujevac, 1999. godine. 18. Jovan Mladenović, „Prognostička procena rezultata hirurškog lečenja maligne bolesti želuca u korelaciji sa biološkim tipom, lokalizacijom, ekstenzitetom tumora i obimom hirurške intervencije“, Medicinski fakultet Priština, 2000. godine. 19. Dragan Petronić, „Funkcionalna i radionukleidna procena unilateralne opstrukcije gornjeg dela urotrakta izazvane kalkulozom bubrega u preoperativnom tretmanu i postoperativnom lečenju“, Medicinski fakultet Niš, 1986. godine. 20. Slađan Timotijević, „Validnost kliničkog, ultrazvučnog i nalaza magnetne rezonance u odnosu na artroskopski nalaz svežih intraartikularnih lezija zglobova kolena“, Medicinski fakultet Priština, 2006. godine. 21. Predrag Bojović, „Procena i značaj kliničko-dijagnostičkih parametara u lečenju akutnog pankreatitisa“, Medicinski fakultet Priština, 2007. godine. 22. Jovica Vasić, „Značaj rane dekortikacije pluća kod akutnog empijema pleure“, Medicinski fakultet Priština, 2008. godine. 23. Slađana Trpković, “Uspeh kardiopulmonalno cerebralne reanimacije u odnosu na prehospitalni i hospitalni tretman“, Medicinski fakultet Priština, 2009. godine. 24. Milan Filipović, „Uloga i značaj pravovremene, rane tangencijalne ekscizije i specifičnosti u hirurškom lečenju ekstenzivnih opekotina“, Medicinski fakultet Priština, 2009. godine. 25. Zlatan Elek, „Uticaj i značaj prognostičkih faktora na ishod lečenja operisane novorođenčadi od atrezije jednjaka“, Medicinski fakultet Priština, 2010. godine. 26. Aleksandar Božović, „Mogućnost i prednost dinamičke spoljašnje fiksacije po Mitkoviću u lečenju složenih preloma distalnog okrajka tibije“, Medicinski fakultet Priština, 2011. godine. 27. Nebojša Videnović, „Oštećenja pluća izazvana mehaničkom ventilacijom“, Medicinski fakultet Priština, 2012. godine. 28. Bratislav Lazić, „Hirurški modaliteti zbrinjavanja masivnog krvarenja iz lezija gastroduodenuma“, Medicinski fakultet Priština, 2012. godine.

94 94

Rad katedre


Katedra za hirurgiju Ostale doktorske disertacije odbranjene na Katedri za hirurgiju

1. Dušan Petrović, „Komparativna analiza pojave komplikacija kod unutrašnje fiksacije preloma trohanterne regije nakon primene tri različite vrste implantata“, Medicinski fakultet Priština, 2011. godine. 2. Predrag Simić, „Hirurški tretman, kvalitet i dužina života bolesnika sa malignim tumorom levog kolona i rektuma“, Medicinski fakultet Priština, 2011. godine. 3. Bratislav Stojković, „Uloga ujednačene trodimenzionalne biomehaničke stabilnosti spoljnog fiksatora kod lečenja preloma potkolenice“, Medicinski fakultet Priština, 2014. godine. 4. Nenad Milovanović, „Klinički efekti lasera male snage u lečenju akutnog lumbalnog sindroma sa radikulopatijom usled diskogene lezije“, Medicinski fakultet Priština, 2014. godine.

Doktorske disertacije odobrene na Katedri za hirurgiju u izradi 1. Slaviša Matejić, „Principi hirurškog zbrinjavanja ratnih kraniocerebralnih povreda vatrenim oružjem u odnosu na dužinu trajanja transporta povređenih i pristupačnost dijagnostičkih procedura“ 2. Božidar Odalović, „Procena vrednosti dijagnostičkih metoda u ranom otkrivanju povreda jetre i njihov prognostički značaj za neoperativni tretman“ 3. Saša Dimić, „Povezanost kliničko morfoloških karakteristika karcinoma dojke i metastaza u pazušnim limfnim čvorovima“ 4. Slaviša Minić, „Klinički značaj lasera male snage u terapiji akutnog cervikalnog sindroma uzrokovanog spondilozom“ 5. Dejan Tabaković, „Indikacije i komplikacije metoda lečenja akutnih povreda deltoidnog ligamenta skočnog zgloba“ 6. Zvonko Đurđević, „Rezultati ispitivanja biomehaničkih karakteristika i kliničke aplikacije spoljnog fiksatora po Mitkoviću na donjim ekstremitetima“ 7. Spasoje Radulović, „Hirurške metode lečenja dece sa cerebralnom paralizom, malnutricijom, gastroezofagusnim refluksom i refluksnom pneumopatijom“ 8. Ana Jovanović, „Primena skoring sistema u proceni kritično obolelih pacijenata u različitim fazama lečenja“

95


I Doktorske disertacije Katedre za hirurgiju, grupa na albanskom jeziku do 1989. godine

1. Gazmend Šaćiri, „Indikacije za radikalne i palijativne zahvate kod obliterantne arterioskleroze arterija donjih ekstremiteta“, Medicinski fakultet Priština, 1974. godine. 2. Ali Zatrići, „Kritički osvrt na hirurško lečenje ulkusne bolesti želuca i duodenuma u sedmogodišnjem periodu (od 1966-1973. godine) kod bolesnika lečenih na Hirurškom odeljenju u Novom Pazaru i na Hirurškoj klinici u Prištini“, Medicinski fakultet Beograd, 1977. godine. 3. Muharem Gaši, „Prednosti nekih hirurških intervencija u hirurgiji tumora u medijastinumu“, Medicinski fakultet Priština, 1978. godine. 4. Riza Biniši, „Prevalenca ulkusne bolesti želuca i duodenuma u nas sa posebnim osvrtom na hirurške metode lečenja“, Medicinski fakultet Priština, 1978. godine. 5. Zenelj Keljmendi, „Uloga i značaj simpatektomije u lečenju ishemičkog sindroma“, Medicinski fakultet Priština, 1980. godine. 6. Hajredin Ukeli, „Doprinos indikaciji hirurškom lečenju preloma dijafize dugih kostiju donjih ekstremiteta kod dece“, Medicinski fakultet Priština, 1980. godine. 7. Agron Pustina, „Dinamika vaskularnih promena proksimalnog dela femura u dece sa kongenitalnom luksacijom kuka“, Medicinski fakultet Zagreb, 1980. godine. 8. Muhamet Guguli, „Ehinokokoza pluća na Kosovu tokom poslednjih deset godina i metode hirurške intervencije, Medicinski fakultet Priština, 1981. godine. 9. Džemilj Bitići, „Prilog etiologije nefrolitijaze, kliničko epidemiološko istraživanje na području SAP Kosovo“, Medicinski fakultet Priština, 1986. godine. 10. Bujar Bukoši, „Die radikale zystektomie im behandlungskoncept des harblasenkarcinoms und ihre komplikatonen, Berlin, 1986. godine. 11. Sadri Bajraktari, „Hirurško razmatranje venoznih poremećaja u donjim ekstremitetima“, Medicinski fakultet Priština, 1988. godine.

96 96

Rad katedre


Katedra za hirurgiju Magistarske teze na Katedri za hirurgiju posle 1990. godine

1. Rade Grbić, „Epidemiologija saobraćajnih povreda dugih kostiju“, Medicinski fakultet Priština, 1993. godine. 2. Branislav Daković, „Terapija volvulusa sigme”, Medicinski fakultet Priština, 1993. godine. 3. Aleksandar Pavlović, „Poređenje uticaja intravenskog i endotrahealnog davanja adrenalina na nivo serumskog adrenalina i uspešnost kardiopulmonalno cerebralne reanimacije na anesteziranom modelu psa“,

Medicinski fakultet Priština,

1994. godine. 4. Aleksandar Vasić, „Infekcija nastala u traumi lokomotornog sistema“, Medicinski fakultet Priština, 1994. godine. 5. Miroslav Dančetović, ”Kliničko epidemiološka evaluacija postoperativnih komplikacija u lečenju bolesti kolona“, Medicinski fakultet Priština, 1995. godine. 6. Slađana Trpković, „Uticaj premedikacije na nivo serumskih kateholamina i elektrolita“, Medicinski fakultet Priština, 1995. godine. 7. Jovan Mladenović, „Hirurški tretman komplikacija ulkusne bolesti“, Medicinski fakultet Priština, 1997. godine. 8. Slađan Timotijević, „Hirurško lečenje suprakondilarnih preloma humerusa, dečijeg uzrasta”, Medicinski fakultet Priština, 1997. godine. 9. Milan Filipović, „Postincizione ventralne hernije, evaluacija rezova u laparotomisanih bolesnika“, Medicinski fakultet Priština, 1998. godine. 10. Predrag Bojović, „Komplikovana bilijarna kalkuloza“, Medicinski fakultet Priština, 1998. godine. 11. Predrag Simić, „Ultrasonografija u svetlu novih dijagnostičkih mogućnosti u oboljenjima bilijarnog trakta “, Medicinski fakultet Priština, 1998. godine. 12. Dušan Nenezić, „Pozicioniranje ruke i značaj prekidanja bola kod Sudeck-ove atrofije nakon frakture radii loco tipico“, Medicinski fakultet Priština 1999. godine. 13. Slađan Petrović, „Hirurško lečenje ehinokokoze jetre “, Medicinski fakultet Priština, 2000. godine. 14. Radmila Kosanović, „Uticaj položaja apendiksa na razvoj peritonitisa“, Medicinski fakultet Priština, 2000. godine.

97


I 15. Bratislav Lazić, „Hirurško lečenje gastroduodenalne hemoragije benigne etiologije“, Medicinski fakultet Priština, 2002. godine. 16. Dragoljub

Kastratović,

„Uporedna

analiza

otvorene

i

laparoskopske

holecistektomije na akutnom holecistitisu“, Medicinski fakultet Priština, 2005. godine. 17. Nebojša Videnović, „Hemodinamske, acidobazne i promene ventilacije i oksigenacije kod anesteziranih bolesnika u toku laparoskopske i klasične holecistektomije“, Medicinski fakultet Priština, 2006. godine. 18. Jovica Vasić, ‚‚Savremena dijagnostika i hirurški tretman karcinoma dojke“, Medicinski fakultet Priština, 2006. godine. 19. Vladimir Dobričanin, ”Opstruktivna žutica–etiologija i lečenje“, Medicinski fakultet Priština, 2006. godine. 20. Dragan Perić, „Uzroci komplikacija akutnog apendicitisa“, Medicinski fakultet Priština, 2006. godine. 21. Slaviša Matejić, „Kraniocerebralne povrede vatrenim oružjem uticaj tipa povrede na ishod lečenja“, Medicinski fakultet Priština, 2007. godine. 22. Slaviša Baščarević, „Patoanatomski supstrat kod operisanih od primarnog spontanog pneumotoraksa“, Medicinski fakultet Priština, 2007. godine. 23. Danijela Baščarević, „Biomodulatorni efekti niske snage u tretmanu osteoartritisa kolenog zgloba“, Medicinski fakultet Priština, 2007. godine. 24. Saša Dimić, “Karcinom dojke kod starije životne dobi“, Medicinski fakultet Priština, 2007. godine. 25. Gojko Igrutinović, „Značaj rane dijagnostike i lečenja oboljenja žučne kese i žučnih puteva“, Medicinski fakultet Priština, 2008. godine. 26. Blažo Turković, „Ileus-uzroci i metode hirurškog lečenja“, Medicinski fakultet Priština, 2008. godine. 27. Dušan Petrović, „Mogućnost lečenja preloma trohanterne regije unutrašnjim fiksatorom sa dvostrukom dinamizacijom“, Medicinski fakultet Priština, 2008. godine. 28. Dejan Tabaković, „Bimaleolarni prelomi-lečenje i komplikacije“, Medicinski fakultet Priština, 2008. godine. 29. Miljana Grbić, “Korelacija kliničko laboratoriskih i radioloških nalaza kod bolesnika sa renalnom osteodistrofijom”, Medicinski fakultet Priština, 2008. godine.

98 98

Rad katedre


Katedra za hirurgiju 30. Aleksandar Božović, „Uticaj spoljašnjeg fiksatora po Mitkoviću na povratak rane funkcionalnosti ekstremiteta nakon dijafiznih preloma femura i tibije“, Medicinski fakultet Priština, 2008. godine. 31. Ana Jovanović, „Primena skoring sistema u proceni proživljavanja politraumatizovanih bolesnika“, Medicinski fakultet Priština, 2009. godine. 32. Spasoje Radulović, „Enterostomija i njen značaj u rešavanju kongenitalnih anomalija, bolesti i povreda intestinalnih organa u dece“, Medicinski fakultet Priština, 2006. godine. 33. Vaso Radivojević, „Uzroci nastanka, mogućnost prevencije i tretman akutnog zastoja srca na teritoriji grada Bitolja“, Medicinski fakultet Priština, 2011. godine. 34. Saša Bacić, „Procena rizika nastanka komplikacija kod laparoskopske holecistektomije“, Medicinski fakultet Priština, 2011. godine. 35. Dragana Vujović, „Invaginacija creva kod dece“, Medicinski fakultet Priština, 2012. godine. 36. Zvonko Đurđević, „Vrednosti perkutane aplikacije ekstrafokalnog aparata Mitković u lečenju preloma i ranoj funkcionalnosti potkolrnice“, Medicinski fakultet Priština, 2013. godine. 37. Srđan Ivković, „Fizikalni agensi u sprečavanju hipertrofičnih osifikacija kao komplikacija posle ugradnje endoproteze u zglob kuka“, Medicinski fakultet Priština, 2014. godine. 38. Miodrag Stanišić, „Prisustvo helikobakter pilori infekcije kod aktivnog krvarećeg peptičkog ulkusa koji zahteva invazivnu terapiju“, Medicinski fakultet Priština, 2014. godine.

Magistarske teze odbranjene na drugim fakultetima

1. Slobodan

Aranđelović,

„Komparativna

analiza

ultrasonografskog

i

patomorfološkog nalaza u operisanih sa oboljenjem bilijarnog trakta”, Medicinski fakultet Novi Sad, 1990. godine. 2. Darije Jeftović, „Prilog u postavljanju dijagnoze povrede i oboljenja akutnog skrotuma u vojničkoj populaciji”, Medicinski fakultet Beograd, 1990. godine. 3. Petar Jovanović, „Dejstvo BCG vakcine na mukozu i površne tumore mokraćne bešike“, Medicinski fakultet Beograd, 1994. godine.

99


I 4. Božidar Odalović, „Specifičnost i senzitivnost dijagnostičkih metoda kod nodoznih promena tiroidne žlezde“, Medicinski fakultet Kragujevac, 2006. godine. 5. Zlatan Elek, „Karakteristike mogućih postoperativnih komplikacija perforativnog apendicitisa kod dece“, Medicinski fakultet Niš, 2006. godine. 6. Aleksandar Sekulić, „Faktori rizika za pojavu lokalnog recidiva karcinoma rektuma“, Medicinski fakultet Beograd, 2010. godine.

100 100

Rad katedre


Udžbenici i monografije Udžbenici i monografije Katedre za hirurgiju Tradicionalno, pored manuelno spretnih hirurga i edukovanih stručnjaka, katedra je imala i dobre predavače koji su pisanjem udžbenika i monografija omogućavali studentima lakše učenje i realizaciju programa iz hirurgije.

1. Ljubiša Baščarević, Osteomijelitis, NIRO Jedinstvo

Priština-Medicinska

knjiga

Beograd,

1981. 2. Zuvdija Kandić, Volvulusi debelog creva, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Priština, 1991. 3. Ljubiša Baščarević, Ortopedija, NIRO Jedinstvo Priština-Medicinska knjiga Beograd, 1992. 4. Stojan Sekulić, Izbor metode hirurškog lečenja akutnih opstrukcija debelog creva, Novi svet, Priština, 1993. 5. Ljubiša Baščarević, Ortopedija i traumatologija lokomotornog sistema drugo prošireno i dopunjeno izdanje, Grigorije Božović Medicinska knjiga Univerzitet u Prištini, 1994. 6. Stojan Sekulić, Slepo crevo oboljenja apendiksa, NIP „Novi svet“ Priština, 1997. 7. Ljubiša Baščarević, Rade Grbić, Koštanozglobne infekcije, NIP „Novi svet“ –Univerzitet u Prištini, 1998.

101


I 8. Ljubiša

Baščarević,

Ortopedija

i

trauma-

tologija lokomotornog sistema treće prošireno i dopunjeno izdanje, Univerzitet u Prištini, 2002. 9. Stojan Sekulić, Slepo crevo oboljenja apendiksa 2. izmenjeno, dopunjeno i ispravljeno izdanje, Dijam-M-pres, Novi Sad, 2002. 10. Ljubiša

Baščarević,

Rade

Grbić,

Koštano-

zglobne infekcije, Drugo izdanje, NIP „Novi svet“ – Univerzitet u Prištini, 2003. 11. Jovan Mladenović, Hirurška oboljenja gastroduodenuma,

Medicinski

fakultet

Univerziteta

u

Prištini, 2003. 12. Aleksandar Pavlović, Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija, Beoprint– Petrović, Beograd, 2004. 13. Stojan Sekulić, Abdominalna hirurgija pitanja i odgovori, Dijam-M-pres, Novi Sad, 2006. 14. Aleksandar Pavlović, Prva pomoć, Obeležja Beograd, 2007. 15. Aleksandar

Pavlović,

Kardio

pulmonalno

cerebralna reanimacija drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Obeležja Beograd, 2007. 16. Jovan Mladenović, Opšta i ratna hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2008. 17. Rade Grbić, Miljana Grbić, Nega ortopedskog bolesnika, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2010.

102

Udžbenici i monografije


Katedra za hirurgiju

18. Aleksandar Pavlović, Kardio pulmonalno cerebralna reanimacija treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, Obeležja Beograd, 2011. 19. Petar Jovanović, Atlas rutinske urohirurgije KBC Priština Gračanica 2005-2010, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2011. 20. Petar

Jovanović,

Miladin

Lisov,

Maja

Peruničić Jovanović, Priručnik urgentne urologije sa ultrazvukom, 2002. 21. Dragan Vučović, Aleksandar Pavlović, Urgentna medicina u stomatološkoj praksi, Don Vas, Beograd 2011. 22. Milan Filipović, Zdravstvena nega u vanrednim prilikama, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2014. 23. Aleksandar Vasić, Vladimir Ristić, Vojkan Nestorović, Ortopedija, reumatologija i fizikalna medicina u rehabilitaciji lokomotornog aparata, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2009. 24. Aleksandar Vasić, Goran Relić, Vojkan Nestorović, Osteoporoza, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini 25. Daković B., „Hirurgija žučnih kanala“, NUB „Ivo Andrić“ Priština-Univerzitet u Prištini, Beograd, 2004. 26. Elek Z., „Kile prednjeg bočnog trbušnog zida kod dece, dijagnostika i lečenje“, Novi dani Čačak, 2006.

103


I 27. Elek Z., Božović A., Tabaković D., Odalović B., Sekulić A. i ostali autori „Atlas dečje operativne hirurgije I deo, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, Kragujevac 2014.

Poglavlja u udžbenicima i monografijama 1. Mladenović J., Bumbaširević V., „Krvarenje i zaustavljanje krvarenja“, u Pavlović A., „Prva pomoć“, 169-177, Obeležja, Beograd, 2007. 2. Grbić R., u Baščarević Lj., „Ortopedija i traumatologija lokomotornog sistema- treće prošireno i dopunjeno izdanje“, Univerzitet u Prištini, Priština, 2002. 3. Grbić R., Grbić M. „Prva pomoć kod povreda koštano-zglobnog sistema“ u Pavlović A., „Prva pomoć“, 241-263, Obeležja, Beograd, 2006. 4. Grbić R., „Prelomi kostiju“ u Mladenović J., „Opšta i ratna hirurgija“ 239262, Medicinski fakultet Univerziteta Priština, K.Mitrovica, 2008. 5. Pavlović A., „Poremećaj vode i elektrolita" u Mladenović J., „Opšta i ratna hirurgija", 173-185, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2008. 6. Pavlović A., „Gojaznost i anestezija" u Stolić R., „Komorbiditet gojaznosti i neka odabrana poglavlja“, 307-328, Interprint Kragujevac, 2010. 7. Pavlović A., "Infuzije i transfuzije u transportu" 83-87 i "Mehanička ventilacija u transportu" 94-107. u Vučović D., „Urgentna medicina“, I.P. Obeležja, Beograd, 2002. 8. Pavlović A., „Kraš i blast sindrom“ u Popović N., „Anestezija u traumi“, 801835, Wind Press, Beograd, 2010. 9. Pavlović A., "KPCR kod odraslih" u Kalezić N. „Inicijalni tretman akutnih stanja", Medicinski fakultet Beograd, Beograd, 2013.

104

Udžbenici i monografije


Katedra za hirurgiju 10. Pavlović A., u Gvozdenović LJ., „ŠOK“, Medicinski fakultet Novi Sad, 2013. 11. Vasić A., u Baščarević Lj. „Ortopedija i traumatologija lokomotornog sistematreće prošireno i dopunjeno izdanje“, Univerzitet u Prištini, Priština, 2002. 12. Vasić A. u Ristić M., „Opšta reumatologija“, Priština, 1997. 13. Vasić J., „Masovno povređivanje, definitivno zbrinjavanje u trauma centru“ u Filipović M., “Zdravstvena nega u vanrednim prilikama”, 143-149, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2014. 14. Vasić J., „Povrede grudnog koša“ u Filipović M., “Zdravstvena nega u vanrednim prilikama”, 165-184, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2014. 15. Petrović B., Mitić N., Jovanović T. D., Sekulić S., Vasić J., „Fibrocistične promene dojke“ morfologija – dijagnostika – terapija,165 – 185, Trej promet, Niš, 2005. 16. Trpković S. „Alergije“: u Pavlović A., „Prva pomoć“, 363-368, Obeležja, Beograd, 2007. 17. Trpković S. "Oksigenoterapija" u Kalezić N.,"Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini" 87-121, Medicinski fakultet Beograd, 2013. 18. Trpković S. "Anafilaksa" u Kalezić N., "Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini", 487-506, Medicinski fakultet Beograd, 2013. 19. Trpković S. "Prevencija srčanog zastoja-skorovi ranog upozorenja" u Kalezić N., "Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini", 183-184, Medicinski fakultet Beograd, 2013. 20. Trpković S.: "Prva pomoć na mestu povređivanja" u Filipović M., "Zdravstvena nega u vanrednim prilikama", Medicinski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica, 2014. 21. Filipović M., „Termičke povrede“ u Mladenović J., „Opšta i ratna hirurgija“, 82-95, Medicinski fakultet Univerziteta u Pristini, Kosovska Mitrovica, 2008. 22. Filipović M., Opekotine“ u Pavlović A., „Prva pomoć“, 169-177, Obeležja, Beograd, 2007. 23. Videnović N., Jovanović S., Tulić K., Filipović M., Pjević M., Stanisavljević S.: „Prva pomoć kod povreda izazvanih fizičkim faktorima“ u Pavlović A., „Prva pomoć“, 309 – 340, Obeležja, 2007. 24. Videnović N., „Metaboloički poremećaji kod traume“, u Mladenović J., „Opšta i ratna hirurgija“, 215-225, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2008. 25. Videnović N., „Anestezija“ u J Mladenović J., „Opšta i ratna hirurgija“, 151171, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2008.

105


I 26. Videnović N., „Šok“ u Mladenović J., „Opšta i ratna hirurgija“, 187-213. Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2008. 27. Videnović N., „Politrumatizovani pacijent i traumatski šok“ u Filipović M., „Zdravstvena nega u vanrednimprilikama“, 53-79, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2014. 28. Videnović N., „Hemostaza“ u Filipović M., „Zdravstvena nega u vanrednim prilikama“, 91-104, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2014. 29. Videnović N., "Disajni put i arteficijalna ventilacija pluća" u Kalezić N., "Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini" strana 21-83, Medicinski fakultet Beograd 2013. 30. Lazić B., „Masovno povređivanje i organizacija prijema povređenih“ u Filipović M., “Zdravstvena nega u vanrednim prilikama”, 35 – 44, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2014. 31. Lazić B., „Metode hirurške profilakse” u Filipović M., „Zdravstvena nega u vanrednim prilikama”, 79 – 89, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2014. 32. Lazić B., „Povrede i rane” u Pavlović A., “Prva pomoć”, 187 – 197, Obeležja, Beograd, 2007. 33. Lazić B., „Želudac i dvanaestopalačno crevo“ u Sekulić S., „Abdominalna hirurgija-pitanja i odgovori”,74-124, Dijan-M-pres, Novi Sad, 2006. 34. Matejić S., „Prva pomoć kod povreda glave” u Pavlović A., ,,Prva pomoć", 203-217, Obeležja, Beograd, 2007. 35. Odalović B., „Povrede abdomena“ u Filipović M., „Zdravstvena nega u vanrednim prilikama“, 185-197, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2014. 36. Tabaković D., „Zavoji, zavojni mateijal i imobilizaciona sredstva“ u Pavlović A., ,,Prva pomoć" 265-283, Obeležja, Beograd, 2007. 37. Timotijević S., Tabaković D., „Prva pomoć kod masovnih povređivanja, trijaža i transport“ u Pavlović A., ,,Prva pomoć" 293-308, Obeležja, Beograd, 2007. 38. Tabaković D., „Povrede lokomotornog sistema“ u Filipović M., „Zdravstvena nega u vanrednim prilikama“, 235-271Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2014. 39. Marković V., Sekulić A.. „Parastomalne hernije”, u. Krivokapić Z., Marković V., „Stome”, 139-150, Psihopolis institut . Daniel Print, Novi Sad, 2007.

106

Udžbenici i monografije


Katedra za hirurgiju 40. Sekulić S., Vitošević Z., Sekulić A. „Kile” ; „Jetra”; „Završni deo debelog creva (Čmar)”. u Sekulić S., „Abdominalna hirurgija-pitanja i odgovori”, Dijam-MPress, Novi Sad 2007. 41. Marković V., Sekulić A., „Protektivna stoma kod niskih resekcija rektuma“ u Krivokapić Z., „Karcinom rektuma“, 281-291. Zavod za udžbenike, Beograd, 2012. 42. Sekulić A., „Osnovni principi hirurškog zbrinjavanja povređenih i bolesnih u masovnim nepogodama“, u Filipović M., „Zdravstvena nega u vanrednim prilikama“, 151-164, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, 2014.

107


Nastavni program

Članovi Katedre za hirurgiju angažovani su u nastavi 16 predmeta u okviru studija: 1. Osnovne akademske studije zdravstvene nege 2. Integrisane akademske studije za doktora stomatologije 3. Integrisane akademske studije za doktora medicine 4. Doktorske akademske studije SEM. Semestar, STAT. Status predmeta, PRED. Predavanja, VEŽB. Vežbe, O Obavezan, I Izborni

Osnovne akademske studije zdravstvene nege

PREDMET

SEM.

STAT. PRED. VEŽB. ESPB O

Multidisciplinarna intezivna zdravstvena nega

II

O

30

60

7

Hirurgija i nega hirurškog bolesnika

V

O

30

60

4

Zdravstvena nega u vanrednim prilikama

VI

O

15

30

3

Onkologija i palijativna zdravstvena nega

VI

O

15

30

2

Prva pomoć

VIII

I

15

/

6

Integrisane akademske studije za doktora medicine

PREDMET

SEM.

STAT. PRED. VEŽB. ESPB O

II

I

15

15

2

IX, X

O

120

225

21

Anesteziologija sa reanimatologijom

X

I

15

15

6

Urgentna stanja

XII

Hirurgija – Katalog veština

XII

O

/

120

13

Diplomski rad

XII

Prva pomoć Hirurgija

109

6


I Integrisane akademske studije za doktora stomatologije

PREDMET

SEM.

STAT. PRED. VEŽB. ESPB O

Prva pomoć

II

I

30

/

7

Hirurgija

V

O

75

75

9

Anesteziologija sa reanimatologijom

Doktorske akademske studije

PREDMET

Osnovi istraživanja u biomedicinskim naukama Metodologija naučno-istraživačkog rada

FINIS CORONAT OPUS KRAJ DELO KRASI

110 110

Nastavni program


Registar imena A Aranđelović S. 2, 17, 26, 29, 36, 46, 94, 99

B Bašćarević D. 3, 24,27, 30, 34, 86, 98 Baščarević Lj. 2, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 26, 29, 30, 38, 68, 91, 92, 93, 101, 103 Baščarević S. 3, 24, 27, 30, 34, 89, 98 Baščarević V. 3, 18, 22, 27, 80 Bojović P. 3, 18, 22, 27, 30, 33, 34, 88, 94, 97 Božović A. 3, 35, 37, 57, 94, 99 Brdar R. 5, 40 Budisavljević M. 5, 40 Bulajić D. 2, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 66, 92, 93

Ć Ćosić M. 2, 14, 73

D Daković B. 2, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 78, 93, 97, 103 Dančetović M. 2, 14, 17, 75, 97 Davidović L. 5, 40 Dobričanin V. 3, 24, 27, 30, 31, 85, 98

E Elek Z. 3, 35, 37, 58, 94, 100, 104

111


I F Filipović M. 7, 18, 22, 26, 30, 33, 34, 37, 50, 94, 97, 103

G Gigić A. 2, 7, 8, 10, 13, 65, 93 Glišić S. 5, 40 Grbić M. 3, 22, 24, 27, 30, 31, 83, 98, 103 Grbić R. 2, 15, 17, 18, 26, 29, 34, 36, 42, 92, 93, 97, 102, 103

H Haliti H. 2, 14, 15, 17, 18, 26, 29, 34, 71, 93 Hodža Š. 2, 10, 13, 15, 17, 18, 26, 27, 69, 93

J Janjić Z. 5, 40 Janković Z. 5, 40 Jeftović D. 2, 17, 76, 99 Jovanović A. 3, 87, 95, 99 Jovanović P. 2, 15, 17, 22, 23, 26, 27, 30, 36, 47, 93, 99, 103

K Kalezić V. 5, 40 Kandić Z. 2, 14, 15, 17, 18, 26, 27, 70, 93, 101 Knežević M. 30 Kojović Z. 5, 40 Kosanović R. 3, 22, 27, 30, 31, 82, 97 Kovačević P. 5, 40

112 112

Registar imena


Katedra za hirurgiju L Lazić B. 2, 15, 17, 26, 30, 34, 37, 52, 94, 98

M Maliković M. 3, 35, 37, 59 Manojlović R. 5, 40 Marenović M. 5, 40 Matejić S. 2, 15, 17, 26, 30, 37, 53, 95, 98 Matijašević I. 3, 35, 37,59 Mihajlović D. 2, 7, 9, 10, 14, 15, 21, 63, 93 Milošević Z. 5,40 Mitković M. 5, 40 Mitrović M. 5, 40 Mladenović J. 2, 17, 22, 26, 29, 31, 36, 41, 91,92, 94, 97, 102 Moračić V. 2, 7, 9, 10, 11, 15, 62, 92, 93

N Nenezić D. 3, 77, 97

O Odalović B. 3, 24, 27, 30, 36, 37, 54, 95, 100

P Pavlović A. 2, 17, 22, 23, 26, 29, 36, 45, 94, 97, 102, 103 Perić D. 27, 98 Petronić D. 3, 26, 29, 81, 94 Pjević M. 5, 40

113


I R Radulović B. 5, 10, 40 Radulović S. 2, 15, 17, 26, 27, 79, 95, 99 Radunović V. 2, 7, 8, 10, 15, 37, 61, 91, 92, 93 Rakić D. 5, 40 Ranđelović T. 5, 40 Rašović Lj. 5, 10, 40 Repac R. 5, 40 Ristić T. 2, 10, 11, 64

S Sekulić A. 3, 37, 56, 100 Sekulić S. 2, 14, 15, 17, 18, 26, 29, 30, 31, 36, 43, 91, 92, 93, 101, 102 Serafimov K. 5, 40 Slavković S. 5, 40 Stanišić V. 2, 16, 17, 74 Stevanović G. 5, 40 Sumrak-Đokić D. 3, 30, 90

T Tabaković D. 3, 24, 27, 30, 34, 37, 55, 95, 98 Tačević Z. 5, 40 Timotijević S. 3, 18, 22, 26, 27, 30, 31, 84, 94, 97 Tomanović A. 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 29, 67, 92, 93 Trpković S. 3, 17, 22, 26, 27, 30, 33, 34, 37, 49, 94, 97

V Vasić A. 2, 14, 16, 17, 23, 26, 29, 36, 44, 92, 94, 97, 103 Vasić J. 2, 14, 17, 26, 29, 33, 36, 48, 94, 98

114 114

Registar imena


Katedra za hirurgiju Veljković M. 5, 40 Videnović N. 3, 18, 24, 27, 30, 34, 37, 51, 94, 98 Vitošević Z. 30 Vujović T. 2, 14, 72 Vuleković P. 5, 40

Z Zamaklar D. 5, 40

Ž Živanović M. 5, 40

115


CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 378.6:61:[617(497.15)"1974/2014" МЛАДЕНОВИЋ, Јован, 195340 godina Katedre za hirurgiju : 1974-2014 / Jovan Mladenović, Rade Grbić. Kosovska Mitrovica ; Priština : Medicinski fakultet Univerziteta, 2014 (Kragujevac : Family press). - 108 str. : ilustr. ; 24 cm Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Prištini. Tiraž 500. ISBN 978-86-80601-61-8 1. Грбић, Раде, 1960- [аутор] a) Медицински факултет (Косовска Митровица). Катедра за хириргију - 1974-2014 COBISS.SR-ID 207100428


40 godina Katedre za hirurgiju / MONOGRAFIJA  

Urednici: - Prof. dr Jovan Mladenović - Prof. dr Rade Grbić /// Monografija povodom 40 godina Katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta...

40 godina Katedre za hirurgiju / MONOGRAFIJA  

Urednici: - Prof. dr Jovan Mladenović - Prof. dr Rade Grbić /// Monografija povodom 40 godina Katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta...

Advertisement