__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Smart logistik leverer bÌredygtige løsninger


Planlæg for miljøet TID ER BÅDE PENGE OG MILJØ - VÆLG DEN RETTE FRAGTLØSNING

49

29

20

3-5

+

+

+

+

Godt miljø valg

Godt miljø valg

Prisværdigt og

Hurtigste alternativ

DAGE

DAGE

DAGE

DAGE

hurtigere

-

-

-

Lang transit tid

Længere tid end fly

Fattigere miljø valg

SØFRAGT

TOG

SØFRAGT/FLY

Værste miljø valg

FLY

www.mecgruppen.se


Reducer kuldioxidemissioner Statistikkerne er produceret i samarbejde med Toll Global Forwarding og estimeres til 900 millioner ton fragt fra Hong Kong

6,0 5,5 5.0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

SØFRAGT • Transit:

49 dage

SØFRAGT/FLY

TOG • Transit:

29 dage

• Transit:

20 dage

• Emissioner CO2 0,1035 kg/ton

• Emissioner CO2 0,27 kg/ton

• Emissioner CO2

3,23 kg/ton

• Sammenlignet med: - Fly -99,81 % - Søfragt/Fly -96,79 % - Tog -61,66 %

• Sammenlignet med: - Fly -95,09 % - Søfragt/Fly -91,64 %

• Sammenlignet med: - Fly -41,27 %

FLY • Transit:

• Emissioner CO2

3-5 dage

5,50 kg/ton

www.mecgruppen.se


Grøn prissammenligning Statistikkerne er produceret i samarbejde med Toll Global Forwarding og estimeres til 900 millioner ton fragt fra Hong Kong

0%

SØFRAGT

TOG

SØFRAGT/FLY

FLY

12,7 % billigere end luftfragt

5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

47,4 % billigere end luftfragt

38,3% billigere end luftfragt

50 %

www.mecgruppen.se


En smartere løsning TID • PRIS • KULDIOXID

Traditionelle Søfragt-Fly MANGE FORVANDLIGE ELEMENTER - TOLERANCER ORIGIN CUT OFF

SEA LEG

HUB (VARIABLE)

INDIREKTE/ DIREKTE FLY (VARIABEL)

LUFTFART

PAKHUS

DØR

Transit 25 dage Ny klimasmart løsning med MEC Gruppen FULL PRIORITET - FORPLIGTET TT - PLANLÆGT - HØJSÆSON KAPACITET ORIGIN CUT OFF

SEA LEG

HUB

DIREKTE FLY

LUFTFART

DØR

Transit 20 dage www.mecgruppen.se


De globale mål Vores forretning er baseret på det faktum, at vores kunder, ansatte, leverandører og det marked, vi opererer i have tillid til os og de værdier, vi repræsenterer. Vi opererer i et miljø med høje forventninger og dermed har et ansvar over for både samfundet og vores kunder. Det betyder blandt andet levering af produkter og tjenester baseret på høj kvalitet og en god bedømmelse i alle dele. Vores aktiviteter er reguleret og dermed god risikostyring, lovgivningsmæssig overholdelse, intern kontrol og kontrol er vigtige forudsætninger. Grundlæggende for vores handlinger er vores bæredygtighedspolitik som er baseret på FNs Global Compacts 10 principper. Vi beskytter en kultur, hvor enhver medarbejder føler sig ansvarlig for at handle etisk og følge gældende regler.

www.mecgruppen.se


Vi styrer mod miljømål

Bæredygtige produktmedier giver bæredygtige resultater VI SÆLGER KUN GENNEM FORHANDLERE

MEC Gruppen IVS • Strandvejen 203, DK-2900 Hellerup • Tel +46 (0)35 16 27 00 • info@mecgruppen.se • www.mecgruppen.com

Profile for MEC GRUPPEN

Smart logistik DK  

Smart logistik DK  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded