Page 1

1


2

สารบัญ เรือ่ ง

หน้า

ก๋วยจับ๊ น้า้ ข้น

4-7

ไก่ผัดเผ็ดมะม่วงหิมพานต์

8-13

ปลากะพงนึง่ มะนาว

14-17

ประวัตผิ จู้ ัดท้า

18


3


4


5

ก๋วยจับ๊ น้า้ ข้น อร่อยเด็ด "ก๋วยจั๊บน้้าข้น"

อีกเมนูอาหารจานเดียวที่อร่อยเด็ดและได้คุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้วนในจานเดียว

เอกลักษณ์ของก๊วยจั๊บน้้าข้นนั้นอยู่ที่เครื่องมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบ ไส้หมู ตับหมู ปอดหมู เต้าหู้ทอด ไข่ต้ม ปอด และหนังหมู และก๋วยจั๊บก็เป็นเช่นเดียวกับก๋วยเตี๋ยว สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบ ด้วยน้้าซุปที่เข้มข้นปรุงรสอีกนิดหน่อยหรือแทบไม่ต้องปรุงเลย จึงท้าให้ถูกปากถูกใจได้ ไม่ยาก ที่มีสูตร ก๋วยจั๊บน้้าข้นดังนี้... 1.

เครื่องปรุง

2.

เส้นก๋วยจั๊บ 1 กิโลกรัม

3.

ตับหมู

4.

ไส้ใหญ่หมู

5.

ปอดหมู 2 พวง

6.

หนังหมู

7.

เต้าหู้ทอด 2 พวง

8.

หมูกรอบชิ้นยาว 2 ชิ้น

9.

พริกไทยขาวเป็นเม็ด

10.

แป้งข้าวเจ้า

11.

ไข่ต้ม

12.

กระเทียมบุบ 6 หัว

13.

น้้าตาลปี๊บ 2 ช้อนโต๊ะ

14.

เกลือป่น ½ ช้อนโต๊ะ

15.

ซ๊อิ๊วขาว 2 ช้อนโต๊ะ

16.

ซิ๊วด้า

1/2

กิโลกรัม

1/2

20

1/2

กิโลกรัม

1/2

กิโลกรัม

10

30

ช้อนโต๊ะ

ฟอง

ช้อนโต๊ะ

เม็ด


6

วิธที า้ 1.

ก่อนอื่นให้เตรียมเส้นก๋วยจั๊บก่อน โดยการน้าเส้นก๊วยจั๊บมาต้มกับน้้าซุปจนกระทั่งเส้น

นิ่มได้ที่แล้วให้น้าแป้งข้าวเจ้ามาละลายกับน้้าใส่ลงเคี่ยวในหม้อให้ข้นแต่อย่าให้เหนียว ปิด ไฟพักไว้ 2.

จากนัน้ หันมาท้าน้้าพะโล้ด้วยการต้มน้้า ใส่กระดูกหมูลงไปเคี่ยวสักครู่พอให้หวานน้้าต้ม

กระดูกหมู จากนั้นให้ใส่โป๊ยกั๊ก รากผักชี อบเชย พริกไทยเม็ด กระเทียมบุบพอแหลก เกลือ น้้าตาลปี๊บ ซีอิ๊วขาว และซีอิ๊วด้า ตามด้วยเครื่องในหมู ได้แก่ ตับหมู ปอดหมู หนัง หมู และไข่ต้มลงไป เคี่ยวต่อไปด้วยไฟอ่อน รอจนตับหมูเริ่มสุกให้ตักขึน้ มาก่อน เนื่องจาก ตับจะเป็นส่วนที่สุกเร็วทีส่ ุด นอกนัน้ ให้เคี่ยวต่อไปจนเปื่อยแล้วจึงค่อยตักขึ้นมาใส่ใน ภาชนะเตรียมขาย หรือจะน้าใส่ในตะแกรงโลหะแขวนไว้บนหม้อต้มให้ได้รับความร้อน ตลอดเวลาก็ได้เพียงเท่านี้ก็ได้ก๋วยจั๊บรสเด็ดแล้ว


7


8


9

ไก่ผดั เผ็ดมะม่วงหิมพานต์ สูตรอาหารไทยอีกเมนูอาหารรสเลิศที่มีรสชาติไม่จัดจ้านจนเกินไป ที่ใครได้ลองชิมแล้วต้อง ถูกปากถูกใจ ต้องหามาทานกันใหม่ จนเป็นที่นิยมของทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ไก่ผัดเผ็ดมะม่วงหิม พานต์จานนี…้ จริงๆแล้ว เป็นเมนูอาหารที่ท้าง่ายๆ ใช้เวลาท้าน้อย แถมเครื่องปรุงวัตถุดิบก็ยังหาง่าย อีกต่างหาก แต่ถ้าลองเราไปสั่งทานตามร้านอาหารนอกบ้าน ก็มีราคาแพงพอสมควรเลยล่ะ วันนี้เรา จึงน้าสูตรไก่ผัดเผ็ดมะม่วงหิมพานต์มาฝากครับ ทั้งอร่อยรสเด็ดและท้าง่ายจะต้องไปเสียเงินทานนอก บ้านท้าไม หิวตอนไหนก็ลุกขึ้นเข้าครัว เสิร์ฟทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ…อร่อยจุงเบย

ไก่ผัดเผ็ดมะม่วงหิมพานต์ สูตรใส่น้าพริกเผา ส่วนผสม สันในไก่หรืออกไก่ แป้งสาลี

3/4

1/2

ถ้วย

ถ้วย (หรือแป้งทอดกรอบก็ได้…แต่อาจจะกรอบไป)

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 1 ถ้วยพูน (ปริมาณเพิ่มลด ตามชอบ) กระเทียม 5 กลีบ พริกแห้งหัน่

3/4

ถ้วย

ต้นหอมหั่น (เป็นชิน้ ยาวๆประมาณ 1 นิ้ว)

3/4

ถ้วย

เห็ดฟาง (ใส่หรือไม่ใส่กไ็ ด้ ตามชอบ) แห้วต้มสุกหรือแห้วกระป๋อง (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ตามชอบ) เครื่องปรุงรส (ซอสผัด) ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนโต๊ะ น้้ามันหอย 2 ช้อนโต๊ะ น้้าตาลทราย น้้าพริกเผา

2-3

2-3

ช้อนโต๊ะ (ปริมาณเพิ่มรสได้ ตามชอบ)

ช้อนโต๊ะ


10

วิธที า้ 1.น้าเนื้อไก่ไปล้างน้้าให้สะอาด 2.

แล้วน้ามาหั่นแฉลบให้เป็นชิ้นพอดีค้า พักไว้

เตรียมส่วนผสมต่างๆให้พร้อม ดังนี้ 

กระเทียบปอกปลือก ทุบ และสับหยาบ

น้าเห็ดฟางหรือแห้วมาล้างน้้าให้สะอาด แล้วถ้าเป็นเห็ดฟางก็ให้ผ่าครึ่งเตรียมไว้ ส่วนถ้าใช้แห้วก็ให้ผ่าเป็น 2 หรือ 4 ส่วน แล้วแต่ขนาด

ต้นหอม ตัดรากทิ้ง น้าไปล้าง แล้วน้ามาหั่นเป็นชิ้นยาวประมาณ 1 นิ้ว

หอมหัวใหญ่ น้ามาปอกเปลือก น้าไปล้าง แล้วน้ามาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาด กลาง

ให้ต้มแห้วจนสุก (ใส่หรือไม่ก็ได้ตามชอบ) คือให้ต้มน้้าจนเดือดแล้วน้าแห้วลงไปต้ม จนสุก (ประมาณ 5 นาที) เสร็จแล้วตักขึ้น พักไว้

พริกแห้ง ถ้ามีขั้วเด็ดทิ้งไป แล้วหั่นพริกแห้งเป็น 2 ส่วน (เป็นท่อนสั้น ๆ เพื่อให้ เม็ดแตก ถ้าชอบเผ็ดพริกมากหักให้ละเอียดหน่อย)

เอาเครื่องปรุงรสทั้งหมดผสมรวมกันในชามหรือถ้วย เพื่อง่ายต่อการหยิบจับไม่ต้อง เสียเวลาผัดไปปรุงไป (หรือบางท่านอาจจะรอปรุงขณะผัดทีเดียวก็ได้) เครื่องปรุง รสได้แก่ ซีอิ๊วขาว น้้ามันหอย น้้าพริกเผา น้้าตาลทราย ใส่ในถ้วยแล้วคนๆผสม ให้มันเข้ากันไว้ก่อน

3.

เอาไก่คลุกแป้ง เริ่มจากใส่ซีอิ๊วขาวผสมลงไปบนไก่นิดหน่อย (ประมาณ

คลุกคล้าให้เข้าเนื้อไก่ หมักทิ้งไว้ประมาณ

10

1-2

ช้อนชา)

นาที แล้วน้าเนื้อไก่ไปคลุกกับแป้งทอดกรอบ

(บางๆไม่ต้องหนา) จากนั้นน้าไปทอดในน้้ามันร้อนๆ พอเหลือง (ทอดให้ผิวตึงๆ ก็พอ


11

ไม่ต้องสุกมาก เพราะเดีย๋ วเราจะเอาไปผัดอีก) เสร็จแล้วตักขึ้น พักไว้บนกระดาษเพื่อซับ น้้ามัน 4.

ทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยไฟอ่อนถึงไฟกลาง ทอดเล็กน้อยพอเหลือง (ระวังไหม้) จึง

ตักขึ้นพักไว้บนกระดาษเพื่อซับมัน (ถ้าใช้ไฟแรง จะท้าให้เม็ดมะม่วงฯ ไหม้ได้ และข้างใน จะไม่สุก) 

จากนัน้ ก็น้าพริกแห้งลงไปทอดต่อด้วยไฟอ่อน จนพริกแห้งหอม เม็ดจะพองๆ (ระวังไหม้) แล้วช้อนขึ้นพักไว้ ให้สะเด็ดน้้ามัน

เทน้้ามันที่ทอดของเก็บไว้ แล้วใส่น้ามันพืชส้าหรับผัดลงไปนิดหน่อยประมาณ 2 ช้อน โต๊ะ ตั้งกระทะด้วยไฟกลาง พอน้้ามันอุ่นแล้วให้ใส่กระเทียมลงไปเจียวพอหอมเหลือง ตาม ด้วยหอมหัวใหญ่ลงไปผัด…จนเริ่มใส แล้วเอาเครื่องปรุงรสที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเคี่ยวใน กระทะให้งวดหน่อยๆคลุกเคล้าใหข้ากัน 6. จากนัน ้ ใส่เนื้อไก่และพริกแห้งทอดลงไปคลุกเลย…กลิ้งไปกลิ้งมาผัด ๆ เร็ว ๆ ให้เข้ากัน ตามด้วยใส่เม็ดมะม่วง ต้นหอม หรือผักอืน่ ๆ ตามล้าดับ (ซอสจะเหือดแห้งลงและเดือด) ชิมรสชาติแล้วปรุงรสเพิ่มได้ถ้าไม่ถูกใจ รสชาติที่ปรุงได้ควรจะออกรสเค็มหวานครับ…ไม่ใช่ หวานเค็ม (ถ้าน้้าเหือดแห้งมากเติมน้้าสะอาดได้ 1-3 ช้อนโต๊ะครับ) ผัดต่อให้เข้ากัน ประมาณ 1-2 นาที คลุกกเคล้าให้เข้ากัน จึงปิดไฟ ตักใส่จานพร้อมเสริฟได้แล้ว 5.


12

ไก่ผัดเผ็ดมะม่วงหิมพานต์ สูตรไม่ใส่น้าพริกเผา ส่วนผสม (สูตรครัวบ้านพิมพ์) อกไก่ 300 กรัม พริกไทยป่น 1/2 ช้อนชา เกลือป่นธรรมดา 1/2 ช้อนชา ***เอาอกไก่ พริกไทยป่น และเกลือป่น มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้

10

นาที***

แป้งสาลี 1/2 ถ้วย เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ 1/2 ถ้วย (จะใส่มากน้อยนี…้ แล้วแต่ชอบเลย) ต้นหอม 2 ต้น พริกขี้หนูแห้ง 5-10 เม็ด (ตามชอบ ชอบเผ็ดมากใส่มาก) เห็ดฟางดอกตูมๆ 7 ดอกกลาง พริกชีฟ้ ้าสีแดง 2 เม็ด กระเทียมไทย 1 หัว เครื่องปรุงรส (ซอสผัด) น้้ามันหอย 2 ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนโต๊ะ น้้าตาลทราย 1 ¼ ช้อนโต๊ะ น้้ามันงา 1/2 ช้อนโต๊ะ ***เอามาผสมลงไว้ไนถ้วยจะได้ง่ายต่อการหยิบจับ*** วิธีท้า : ก็ไม่ยากเลย ท้าเช่นเดียวกับขั้นตอนวิธที า้ สูตรที่ 1 ได้อธิบายไว้ละเอียดพอสมควร แล้ว…ลองท้าตามดูนะครับ


13

แนะน้าเพิ่มเติม 

ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีหลายสูตร มีทั้งแบบที่น้าไก่ไปทอดก่อนพอข้างนอกตึง…หรือไม่ ทอดผัดเลย แบบใส่น้าพริกเผาหรือไม่ใส่…แล้วแต่จะชอบ ถ้าใส่น้าพริกเผาก็อย่ามากไปเดี๋ยว จะกลายเป็นไก่ผัดน้้าพริกเผาแทนไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์

แนะน้าวิธีเลือกเนื้อไก่ เลือกตามแบบที่ชอบเลยครับ ดังนี้

ถ้าชอบเนื้อแบบร่วนๆ แข็งๆ ให้ใช้เนื้อไก่ส่วนหน้าอก เลาะหนังออก ถ้าชอบเนื้อแบบนิ่มๆ มีมันน้อย ให้ใช้เนื้อไก่ส่วนสันใน ถ้าชอบเนื้อแบบนิ่มๆ แบบมีมันแทรก ให้ใช้เนื้อน่องหรือสะโพก เลาะหนังออก

มะม่วงหิมพานต์เป็นถั่วชนิดหนึ่ง ซื้อมาแล้วถ้าอยากเก็บให้ได้นานโดยไม่หืนควรแช่ตู้เย็น


14


15

ปลากระพงนึง่ มะนาว สูตรอาหารไทย ปลากระพงนึ่งมะนาว แรกเริ่มเดิมที่นั้นเป็นอาหารพืน้ บ้านภาค กลาง ปัจจุบันกลายเป็นเมนูอาหารไทยยอดฮิตทีแ่ ทบทุกร้านอาหารต้องมี อีกหนึ่งเมนูที่ มักจะสั่งทานเสมอเวลาไปทานข้าวนอกบ้าน สูตรอาหารปลากระพงนึ่งมะนาวเป็นการน้า ปลาสดๆมานึ่งจนสุกหอม แล้วราดด้วยน้้าปรุงรสจัดจ้าน เปรี้ยว แซ่บถึงใจ อีกหนึ่งเมนู เด็ดรสชาติเข้มข้นจัดจ้านครบรสตามแบบฉบับอาหารไทย รับประทานร้อนๆได้ความหอม จากเนื้อปลา อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน และปราศจากไขมัน เป็นเมนูอาหารไทยที่อยาก ให้ทุกท่านมาลองชิมมากๆครับ วันนี้จึงได้น้าสูตรปลากระพงนึ่งมะนาวมาฝาก และวิธีท้าก็ ท้าไม่ยาก…สูตรก็ตามนี้เลยครับ ส่วนผสม 1.

ปลากระพงขาวหนัก 7 ขีด

2.

กระเทียมสับหยาบ 3 ช้อนโต๊ะ

3.

พริกขี้หนูสับหยาบ

10-30

เม็ด

(ถ้าใช้พริกขี้หนูสวนจะหอมและเผ็ดมากกว่า

น้อย ...

30

เผ็ดมาก)

4.

รากผักชีสับหยาบๆ 3 ราก

5.

ต้นหอมสับ 3 ช้อนโต๊ะ

6.

น้้ามะนาว

7.

น้้าปลา 2 ช้อนโต๊ะ

8.

น้้าตาลทราย 1 ช้อนชา

3-4

ช้อนโต๊ะ

ปริมาณแล้วแต่ชอบ ถ้าใส่

10

เม็ดส้าหรับเผ็ด


16

วิธีทา้ 1.

น้าปลากระพงมาขอดเกล็ด ควักเอาพุงปลาออก ล้างให้สะอาด แล้วบั้งขวางเนื้อปลาข้าง

ละ 3 บั้งให้ถึงกระดูก แล้วสะเด็ดน้้าให้แห้ง 2.

ก่อนน้าปลาไปนึ่งให้ใช้น้าส้มสายชูและเกลืออย่างละ 1 ช้อนชา ผสมกัน แล้วน้าไปทา

ตัวปลาให้ทั่ว วางใส่จาน พักไว้ 3.

น้าน้้าสะอาดใส่ในซึ้ง ต้มให้น้าเดือด จากนั้นให้น้าปลากระพง (จากข้อ

เลยครับ แล้วปิดฝาหม้อ นึ่งไฟแรงประมาณ

10-15

2)

ลงนึ่งในซึ้ง

นาที จนกระทั่งปลาสุก จากนัน้ ให้ยก

ปลาออกมา เทน้้าในจานปลาออกโดยใส่ถ้วยไว้ต่างหาก…อย่าทิ้ง 4.

ระหว่างรอปลาสุก ให้ท้าน้้าปรุงรสใส่ชามเตรียมไว้ โดยผสมกระเทียมสับ ต้นหอมสับ

พริกขี้หนูสับ รากผักชีสบั น้้าปลา น้้ามะนาว น้้าตาลทราย คนให้เข้ากัน แล้วก็เติมน้้า จากตัวปลาลงไปผสมด้วย ชิมและเติมรสให้ถูกใจ 5.

น้าปลาที่นึ่งสุกแล้ว ราดด้วยน้้าปรุงรสที่เตรียมไว้ เสิร์ฟร้อนๆ ประดับด้วยมะนาวฝาน

เป็นแว่นๆ โรยหน้าด้วยใบสะระแหน่ และผักชีไทยสับตามชอบครับ (ส้าหรับเสิร์ฟรับประทาน 2

ที่)


17

แนะน้าเคล็ดลับการนึง่ ปลา 

อาจเพิ่มผักลงไปในเมนูปลากะพงนึ่งมะนาว โดยวางผักต่างๆรองตัวปลาแล้วน้าไป นึ่ง

ปลานึ่งมะนาว ไม่ว่าจะใช้ปลาอะไรท้านั้น มีความจ้าเป็นที่จะต้องนึ่งปลาให้สุก เสียก่อน การที่จะนึ่งปลาไม่ให้คาวและเนื้อเละ ที่เป็นเหตุท้าให้ทานปลาไม่อร่อย มี วิธีแก้ปัญหาดังนี้คือ ก่อนจะน้าปลาไปนึ่งให้ใช้นา้ ส้มสายชู และเกลืออย่างละ

1

ช้อนชา ผสมกัน ทาตัวปลาให้ทั่ว น้าตะแกรงไปวางรองลังถึง จากนั้นให้น้าปลาลง ไปนึ่งในน้้าเดือดไฟแรง…จนปลาสุก ก็จะไม่มีกลิน่ คาวและเนื้อปลาก็จะไม่เละ


18

ประวัติผจู้ ดั ท้า ชื่อ นางสาว ณิชกานต์

นามสกุล

ชูเมือง

ชื่อเล่น เหมียว ‘ อายุ 19 ปี เกิดวัน อาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบันเรียนอยู่ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปที่ 3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนตัวเป็นคนทีช่ อบสีเขียวอ่อน อาหารทีช่ อบ คะน้าหมูกรอบ , เครื่องแกงหมูกรอบ นิสยั : อะไรก็ได้ง่าย ๆ ชอบน้อยใจ คิดมาก โกรธยาก หายง่าย สามารถติดต่อได้ที่ : FB > Meaw Nichakant E-mail > Nichakantmm@hotmail.com

Meaw2  

อาหารไทย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you