Page 1

Nieuwsbrief 20 april 2012

Agenda maand

Inhoud Fiets gestolen Training: Samengestelde gezinnen Lezing KGC School met de iPad Kind heeft meer nodig dan een iPad Bereikbaarheid Nieuwsbriefkopij Agenda zesde klas leerlingen en ouders Voor de volledige JAARKALENDER kijk op:

2 2 2 3 4 5 5 6

www.vrijeschoolmeander.nl

dag tijd

activiteit

April Dinsdag

24

Oudergesprekken 6 G

Woensdag

25

Kleuters Groesbeekseweg vrij

Vrijdag

27

Kleuters Pr. Bernhardstraat vrij

Maandag t/m

30

Meivakantie

vrijdag 4 mei Mei Woensdag

9

Kleuters Groesbeekseweg vrij

Vrijdag

11

Kleuters Pr. Bernhardstraat vrij

Maandag

14

Schoolfotograaf Ouderavond klas 5 B

Gewijzigde spreekuurtijd: Mieke Thuenissen Dinsdag 12.00-12.30 uur

Donderdag

17

Hemelvaart vrij

Maandag

21

Kleuterouderavond

Dinsdag

22

Ouderavond klas 4

Woensdag

23

Kleuters Groesbeekseweg vrij

Vrijdag

25

Kleuters Pr. Bernahrdstraat vrij Pinksterviering Event Ondernemend leren

Maandag t/m vrijdag 1 juni

28

Feestelijk gebruik nemen van de zonnepanelen Pinkstervakantie


Fiets gestolen Op woensdag 4 april jl( de dag dat een aantal klassen naar het KCG is geweest voor een voorstelling), is de nieuwe fiets van Udochi uit klas 2, tussen 8.30 en 13.00 uur, meegenomen uit een fietsenrek voor de school. Het was een nieuwe zwart/witte fiets en had een goed ASA slot. Naar alle waarschijnlijkheid door iemand opgepakt en zo naar een klaarstaande auto/busje gedragen. Wie heeft er iets gezien? annekraa@hetnet.nl

Training: Samengestelde gezinnen Werkplaats voor groei en verbinding

2

Een geheel maken van een samengesteld gezin is niet zo gemakkelijk. Als het al lukt. Maar het kan wel een mooie uitdaging zijn waarin alle partijen groeien en uiteindelijk een goede plek krijgen. Om hier samen aan te werken is deze training ontwikkeld. De training start met een introductieavond in mei, met daarna verspreid over een paar weken 3 keer een dag in het weekend. Dag 1 zal het samenkomen van de twee gezinsculturen centraal staan. Op dag 2 wordt naar het samengestelde gezin gekeken als een mix van diverse systemen die op elkaar invloed hebben, met alle kinderen, ex-en, familie etc. Hoe vindt iedereen hierin zijn of haar plek? Dag 3 staat in het teken van persoonlijke groei binnen het samengestelde gezin. Hoe strubbelingen een kans zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Meer informatie: Re-Spect, Tanja Konig, 06-51790345 info@respectvoormensenwerk.nl www.respectvoormensenwerk.nl En als het korter moet: Training: Samengestelde gezinnen Werkplaats voor groei en verbinding

Introductieavond Trainingsdag 1: samenbrengen van culturen Trainingsdag 2: familieopstellingen van dit complexe geheel! Trainingsdag 3: persoonlijke groei binnen je relatie. Meer informatie: Re-Spect, Tanja Konig, 06-51790345 info@respectvoormensenwerk.nl www.respectvoormensenwerk.nl Ben benieuwd, zou fijn zijn als dit kon! Tanja Konig Beroepskeuze- en Loopbaanpsycholoog NIP Core Energetisch Therapeut Re-Spect voor mens en werk Bezoekadres: Klappeijenpad 6 6571 BB Berg en Dal Postadres: Oude Graafseweg 158 6543 PW Nijmegen 06-51790345 www.respectvoormensenwerk.nl

Lezing georganiseerd door Ouderkring van het Karel Grote College

de de

Hoe belangrijk is het dat wij - ouders van leerlingen - en natuurlijk ook de leerlingen zelf op de hoogte blijven van de achtergronden die onze school, de vrijeschool zijn identiteit geven?� De ouderkring van het Karel de Grote College nodigt u hierbij dan ook van harte uit bij alweer de zevende voordracht die wij organiseren, met het volgende onderwerp: 'Thuis in achtergronden vrije onderwijs' Het karakter van het hoofdonderwijs

school

De ouderkring heeft Stefan Korstanje, leraar aan het Karel de Grote College, bereid


gevonden om een lezing te geven over de werking van het hoofdonderwijs, of periodeonderwijs dat op Vrijescholen gegeven wordt. Stefan zal ons meenemen in de rijke wereld van het hoofdonderwijs, een wezenlijk en kenmerkend onderdeel van de vrijeschoolpedagogiek. De opbouw van het perioderooster in het verloop van het schooljaar en de plaatsing van de verschillende vakken houdt rekening met een aantal pedagogische en didactische uitgangspunten van het periodeonderwijs: Het dagritme, de leeftijd gerichte aanpak, het werken met periodeschriften, het levende woord. De leerlingen worden aangesproken in hun gehele mens-zijn; de leerstof is ontwikkelstof. Zowel de achtergronden, de werkvorm en de diepere werking op de leerlingen komen aan bod. Na een korte pauze is er ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen. Datum: Tijd: Plaats:

donderdag 19 april 2012 20.00 tot 22.00 uur Aula Karel de Grote College, Nijmegen

School met de iPad Trouw 04/04/12 Ik loop achter. Ik geef het toe. Ik loop niet eens, ik strompel. Toen mijn iPhone vorig jaar werd gestolen, ben ik ver terug in de tijd geworpen. Ik vind het lerarensalaris heel redelijk, maar niet hoog genoeg om twee keer per jaar een nieuwe iPhone te kopen. Jammer voor mij. Scholen lopen ook altijd achter, al dragen ze karrenvrachten computers en beamers het gebouw in. Het is een wetmatigheid. De vraag is: is dat erg? Stel dat het antwoord luidt: ja. Dan kan je binnenkort naar de iPad-school van Maurice de Hond. De naam 'School met de iPad' dringt zich op. Het klinkt luguber. De naam 'School met de Bijbel' vond ik ook altijd wat griezeligs hebben. Grappig eigenlijk: beide hebben als leidend onderwijskundig principe een voorwerp dat daar helemaal niet voor

bedoeld is. Ik dacht eerst dat het een lang voorbereide 1 aprilgrap was, deze iPadschool. Geef toe, het is ook wel vermakelijk: Maurice de Hond die denkt dat hij een sterke visie op onderwijs heeft.

Ik vind kinderen met een iPad een beetje eng. Dat is mijn probleem. Ik loop immers achter. Soms heb ik ook moeite met de technologische dwingelandij op mijn eigen school. Maar dat is een heel andere zaak, die raakt aan de kern van het onderwijs. Een voorbeeld. Ik moet ieder lesuur de absenten opnemen. Nogal wiedes. Het probleem is, het moet met de computer gebeuren - twee keer inloggen, wachten, klikken, scrollen, turen, klikken, saven. Zo loop ik op een cruciaal moment, bij de start van de les, vijf minuten interactie met mijn leerlingen mis. Ik kijk naar een scherm, niet naar hen. In een onderwijsvisie die ik zou willen onderschrijven, staat de verstandhouding met de leerling centraal. Tot nog toe heeft iedere handeling in de klas die ik op een computer heb uitgevoerd die verstandhouding in de weg gezeten.

Enige tijd geleden stond in de The New York Times een artikel over de Waldorf School in Silicon Valley, de school waar werknemers van Google en Apple hun kinderen naartoe sturen. Computers zijn er taboe. 'Het idee dat mijn kind beter leert lezen en rekenen op een iPad is bespottelijk' zegt een manager communicatie bij Google in dat artikel. Hij bezit een universitaire graad in informatica. Hij wil het beste voor zijn kinderen, en het beste, dat is kennelijk iets met boeken, potloden en papier. Met technologie omgaan leren ze vanzelf wel. 'It's supereasy, it's like learning to use toothpaste. At Google and all these places we make technology as braindead easy to use as possible.' De grote vernieuwers op het gebied van computertechnologie begrijpen het: onderwijs draait om menselijk contact. Best vreemd, dat je jan en alleman daar voortdurend aan moet herinneren.


3


Kind heeft meer nodig dan een iPad MONIQUE FONTIJN KINDER-FYSIOTHERAPEUT, WAGENINGEN – Trouw 04/04/12

4

Het huidige onderwijs is ingehaald door de tijd, meent Maurice de Hond (Trouw, 27 maart). Hij stelt zich een school voor waar de iPad centraal staat. Kinderen bepalen zelf hun leerweg, de iPad wordt ingezet als kennisversneller. De leerkracht vervult hierbij de rol van coach. In de digitale school zou het onderwijs meer op maat zijn voor het individuele kind en zou het kind creatiever leren.

Zeker zou het huidige onderwijs meer op maat gemaakt moeten worden en meer gericht moeten zijn op de toekomst. De lesstof zou nog meer moeten aansluiten bij het niveau en de interesse van het kind en er zou veel meer gebruik gemaakt moeten worden van digitale middelen.

Maar laten we met het digitale leren andere belangrijke ontwikkelingsgebieden niet over het hoofd zien. Naast de cognitieve zijn de sociaalemotionele en de sensomotorische ontwikkeling van zeer groot belang. Ook zal het kind een goede werkhouding moeten ontwikkelen. Een kind ontwikkelt zich zeker in de kleuterjaren vooral door interactie met anderen, door bewegen en ervaren. Beweging is ook nodig om een adequate alertheid te handhaven en gezond te blijven.

Het kind leert zijn emoties hanteren, rekening houden met anderen, taken af te maken en niet direct op te geven bij de eerste frustratie. Pas als het kind op die manier een innerlijk beeld ontwikkeld heeft van zichzelf en de wereld, is het toe aan meer abstract leren en zou de computer langzamerhand meer ingezet kunnen worden.

Het is te hopen dat op de toekomstige Steve Jobsschool de andere ontwikkelingsgebieden ook uitgebreid aandacht zullen krijgen, anders zullen op deze school misschien slimme, maar vooral ook egocentrische, onhandige (en obese?) computernerds gevormd worden. Laat de

kinderen vooral ook het plezier ervaren van voelen, rennen, klimmen en stoeien, zodat ze zich ontwikkelen tot gezonde, evenwichtige mensen, die goed in hun vel zitten en stevig op eigen benen staan.Bereikbaarheid Directeur Harry Gubbels Werktijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de Groesbeekseweg Woensdag op de Prins Bernhardstraat (vanaf 09.15 uur in het RT-lokaal) Afspraak: Bellen:

via de administratie, tel.: 024-3600356. Maandag tussen 08.30 - 16.00 uur Dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 - 14.00 uur Woensdag tussen 08.30 - 15.00 uur

Internbegeleider Antoinette van de Ven Werktijden: Prins Bernhardstraat: maandagochtend Groesbeekseweg: maandagmiddag, dinsdag, woensdag en twee keer per maand op donderdag. Afspraak: via de administratie tel: 024-3600356 Telefonisch spreekuur dinsdag tussen 13.00 - 13.30 uur (meestal aanwezig)

Remedial teacher Mieke Thuenissen Telefonisch spreekuur Dinsdag 12.00 - 12.30 uur Telefoon 024-3600356 Remedial teacher Jacqueline P枚tgens Telefonisch spreekuur Woensdag van 12.15 - 12.45 uur Telefoon 024-3600356

Schoolarts Mena Kiene Werktijden: Dinsdag op afspraak op de Groesbeekseweg en de Prins Bernhardstraat. Telefoon 024-3232435 of 06-27052743. Schoolmaatschapppelijk werkster Els Beaumont Werktijden: Woensdagochtend tussen 09.00 - 11.00 uur op afspraak op de Groesbeekseweg Bereikbaar via: Telefoon: 024-3232751 of per email e.beaumont@nim.nl (bij mail graag de naam van de school vermelden)

Nieuwsbriefkopij De Nieuwsbrief verschijnt om de twee weken op vrijdag, vakanties uitgezonderd. Kopij graag per e-mail: algemeen@vrijeschoolmeander.nl tot de dinsdag voor verschijning v贸贸r 10.00 uur. Kopij graag voorzien van naam en telefoonnummer. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 10 mei 2012. Kopij aanleveren voor dinsdag 8 mei.

5


Agenda zesde klas leerlingen en ouders Belangrijkste data op een rij, om te bewaren. Datum 06 juni ’12

6

Tijd

Wat Kennismaking 7e klas leerlingen reguliere stroom

Nieuwsbrief Meander Vrijeschool Nijmegen  

Nieuwsbrief Meander Vrijeschool Nijmegen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you