Page 1

-MYCIELINIAK Miesięcznik ekonomiczny

Pieniądze szczęścia nie dają, ale… Grupa uczniów z Gimnazjum w Korzeniewie odwiedziła siedzibę Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie. Str. 4

Wizyta w firmie Vitpol Gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z zakresu wiedzy ekonomicznej w ramach I etapu Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”. str. 2

Wójt wśród gimnazjalistów W związku z projektem „Na własne konto” uczniowie Gimnazjum w Korzeniewie spotkali się z Wójtem Gminy Mycielin - panem Jerzym Matuszewskim. Podczas zajęć gimnazjaliści zadali pytania, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Str. 3

Wywiad z lokalnym przedsiębiorcą Agnieszka Krawczyk, właścicielka sklepu ABC w Korzeniewie odpowiada wyczerpująco na nasze pytania. Str. 5 Mapa lokalnej przedsiębiorczości. str. 8

Wizja Gminy Mycielin okiem młodych Wizje gimnazjalistów na temat Gminy Mycielin za 10 lat…

„Chciałabym, żeby gmina Mycielin, którą zamieszkuję, za dziesięć lat była bardziej rozwinięta cywilizacyjnie i proekologiczna...”str. 6


Strona |2

-MYCIELINIAK Miesięcznik ekonomiczny

Młodzi ekonomiści u przedsiębiorcy Podczas tegorocznych ferii, 17 lutego 2013 roku, grupa dziewiętnastu uczniów z Gimnazjum w Korzeniewie udała się do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego VITPOL. Gimnazjaliści ci uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z zakresu wiedzy ekonomicznej w ramach I etapu Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja, przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego i we współpracy z Gminą Mycielin. Przedsiębiorstwo VITPOL znajduje się w miejscowości Długa Wieś. Jego właścicielem jest pan Józef Przygodzki. Firma powstała w czerwcu 1990 roku. Produkowane są w niej różnego rodzaju przyprawy i zioła. Jako pierwsza wprowadziła na polski rynek przyprawę uniwersalną „Degusta". Początkowo firma miała charakter wyłącznie handlowy, teraz konsekwentnie poszerza zakres działalności, wychodząc poza granice kraju.

Jedna z uczestniczek tak wspomina wizytę w VITPOLU: Gdy tylko dojechaliśmy na teren zakładu, powitani zostaliśmy przez jednego z pracowników. Oprowadził nas po całym budynku i wytłumaczył, do czego służą poszczególne maszyny . Przy każdej z nich stał pracownik, który był za nie odpowiedzialny. Od razu po wejściu, zorientowaliśmy się, że pracuje tam bardzo dużo ludzi, ubranych w odpowiednie stroje. Wyznaczony przez właściciela pracownik opowiedział nam, jak się tam znalazł i czy była to jego wymarzona praca. Z chęcią wysłuchaliśmy historii powstania tego przedsiębiorstwa. Na wszystkie pytania otrzymaliśmy odpowiedzi, ponadto każdy z nas otrzymał drobną niespodziankę. Po wykładzie stwierdziliśmy jednak, że podejmowanie się tej pracy to wielka odpowiedzialność. Pełni wrażeń wróciliśmy do autokaru.


Strona |3

-MYCIELINIAK Miesięcznik ekonomiczny Wywiad z wójtem Gminy Mycielin – Jerzym Matuszewskim. 3 kwietnia 2013 roku w związku z projektem „Na własne konto” odbyło się spotkanie uczniów Gimnazjum w Korzeniewie z Wójtem Gminy Mycielin - panem Jerzym Matuszewskim. Podczas zajęć gimnazjaliści zadali pytania, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Uczniowie Jakie są plany urzędu gminy na dalszą rozbudowę sieci komunikacyjnej na terenie gminy Mycielin? Pan Jerzy Matuszewski Jeżeli chodzi o rozwój sieci komunikacyjnych, to jednostki samorządu terytorialnego działają na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ta ustawa określa, kto jest operatorem, czyli te instytucje, które powinny zorganizować transport na terenie określonego regionu. W zasadzie żadna gmina na terenie powiatu kaliskiego nie jest operatorem, ponieważ sieć komunikacyjna nie kończy się ani nie zaczyna na terenie jednej gminy, tylko kończy się na terenie kilku gmin. Jeżeli linia komunikacyjna wykracza poza teren jednego powiatu, to takim operatorem jest urząd marszałkowski województwa wielkopolskiego. Tak jest akurat w naszej sytuacji. W związku z tym, że na terenie powiatu kaliskiego żadna gmina nie ma własnej linii komunikacyjnej, lecz wszystkie wykraczają poza teren jednej gminy, w zasadzie operatorem powinien być starosta kaliski i powstaje pewnego rodzaju pat, o którym trudno się mówi, że zostanie rozwiązany, bo wiąże się z wydatkowaniem określonych środków pieniężnych. Bo jeżeli dana linia komunikacyjna nie przynosi zysku, to wykonawca, czyli pan starosta, powinien ogłosić przetarg na funkcjonowanie naszej linii. To wykonawca może wymagać od operatora dopłaty do funkcjonowania tej linii, a ponieważ średnio w budżetach wszystkich samorządów występuje deficyt to pan starosta się wzbrania przed takim działaniem. Pierwszą taką czynnością , którą pan starosta powinien wykonać na dzień dzisiejszy, jest opracowanie planu działań. Taki plan złożyliśmy do pana starosty. Jak wójtowie widzieli funkcjonowanie komunikacji na terenie gmin powiatu kaliskiego na dzień dzisiejszy. Chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy w kwestii komunikacyjnej, jest skomplikowany sposób działania. W samorządach dowożenie uczniów do szkół kosztuje 50 tysięcy złotych rocznie. Jeżeli nie porozumiemy się z PKS-em kaliskim, to będziemy szukali rozwiązania w założeniu prywatnych linii, które będą tańsze. Uczniowie Czy początkujący przedsiębiorcy mogą otrzymać od urzędu gminy jakieś wsparcie? Pan Jerzy Matuszewski Jeżeli chodzi o udzielenie wsparcia pieniężnego, to rada musi podjąć odpowiednie uchwały dotyczące kompleksowego rozwiązania w sprawie możliwości zwolnienia od podatku. Na terenie gminy rada takiej uchwały nie podejmowała do tej pory, gdyż jest bardzo mało przedsiębiorstw. Nie tworzą się nowe, jest zastój. Popadliśmy w stagnację, która doprowadziła do tego, że na terenie gminy nie ma za wiele firm. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś indywidualne przypadki dotyczące udzielenia pomocy firmie w sytuacji trudnych, bo takie rozwiązania również stosujemy, to ustawa o finansach gminy pozwala wójtowi zastosować ulgę podatku na określonych zasadach .

Uczniowie Czy planuje się w najbliższym czasie rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy? Pan Jerzy Matuszewski Budowa kanalizacji to bardzo droga inwestycja dla samorządu gminnego. Jednak jest tym bardziej opłacalna, im większe jest zagęszczenie ludności zamieszkującej na terenie danej wsi, w której ma być podłączona kanalizacja. Planuję dalszą rozbudowę, ponieważ jest to dla nas wszystkich naprawdę wygodne. Kolejnymi miejscowościami po wsi Korzeniew będą na pewno Mycielin, Słuszków. Uczniowie Która z firm działających na terenie naszej gminy przynosi największe zyski? Pan Jerzy Matuszewski Największy podatek w gminie płaci energetyka. To jest instytucja, która dostarcza do nas prąd. Największy podatek jaki płaciła to 390 tyś. złotych rocznie. Następną taką firmą, która płaci najwięcej podatków jest Suszarnia Warzyw w Gadowie. Ta firma płaci około 160 tyś. rocznie . Następną firmą jest GS, a po nim lasy państwowe. Uczniowie Jakie są plany związane z finansowaniem placówek oświatowych działających na terenie gminy Mycielin ? Pan Jerzy Matuszewski Oświata najbardziej obciąża budżet finansowy naszej gminy. Co roku wydawane jest mnóstwo pieniędzy na sprzęt itp. Mimo obciążenia finansowego nie zamykamy szkół a wręcz przeciwnie. Odnowione zostały niektóre przedszkola i szkoły. W Szkole Podstawowej w Dzierzbinie wybudowana jest nowa sala gimnastyczna, na której uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności w różnych dziedzinach sportu. Na terenie gminy rodzi się coraz mniej dzieci, więc są szkoły, w których obecnie jest już nawet o 60 uczniów mniej niż trzy lata temu. Pomimo tego myślę, że może to się zmieni i że nie będziemy musieli rozpatrywać zamknięcia którejkolwiek szkoły w dalszej przyszłości. Uczniowie Stanowisko wójta … praca czy również pasja? Pan Jerzy Matuszewski Gdybym na początku wiedział, jak trudna jest praca dla społeczności w urzędzie gminy, nie zgodziłbym się, ale cóż, bardzo lubię pomagać ludziom i zajmować się ich problemami. To pomogło mi w pozostaniu na tym stanowisku tak długo. Jest to praca trudna, ale gdyby nie moja osobowość i pracowitość, nie udałoby mi się wyprowadzić Gminy Mycielin z różnych kłopotów, z którymi się borykała przez wiele lat. Wywiad przygotowali: Natalia Pol, Katarzyna Olejnik, Dagmara Hynas


Strona |4

-MYCIELINIAK Miesięcznik ekonomiczny

Pieniądze szczęścia nie dają, ale… W ramach realizacji zadań projektu „Na własne konto” Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja grupa uczniów z Gimnazjum w Korzeniewie odwiedziła siedzibę Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie. 16.01.2013r. to dzień, w którym grupa uczniów z gimnazjum i pan Dymkowski wybrali się do Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie. Dotarcie na miejsce poprzedzało przedzieranie się całej grupy przez śniegowe zaspy. Warto jednak było podjąć to wyzwanie, bo w siedzibie banku z miłym powitaniem na uczniów czekali pani z działu marketingu i pan prezesa. Następnie gimnazjaliści udali się do sali konferencyjnej. Tam dzięki prezentacji na temat historii pieniądza, jego funkcji w dzisiejszym świecie, a także wielu niezbędnym informacjom na temat waluty euro uczniowie zostali wprowadzeni w świat i klimat bankowości. Dowiedzieli się również dużo o bankowości elektronicznej, a także o tym, jak założyć konto w banku. Później przedstawiono co nieco informacji na temat historii banku w Malanowie. Ponadto w sali obsługi klienta gimnazjaliści na własne oczy mogli zobaczyć, jak wygląda praca w tej placówce. Nauczyli się też sprawdzać, czy banknot jest prawdziwy czy fałszywy. Na zakończenie spotkania nadszedł czas na pytania uczniów i opiekuna. Żadne pytanie nie pozostawało bez odpowiedzi. Chwilę później na uczniów czekała jeszcze niespodzianka, każdy z nich otrzymał pamiątkową czapeczkę z logo banku, długopis a także mały poczęstunek. To było pouczające spotkanie spędzone w miłej, przyjaznej atmosferze. Podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale dobrze jest wiedzieć, gdzie je bezpiecznie ulokować. Weronika Janicka


Strona |5

-MYCIELINIAK Miesięcznik ekonomiczny

Wywiad z lokalnym przedsiębiorcą 9 kwietnia 2013 roku, spotkaliśmy się z przedsiębiorcą z wsi Korzeniew, panią Agnieszką Krawczyk , która jest właścicielką sklepu ABC w tej właśnie miejscowości.  Skąd wziął się pomysł za nałożenie własnej działalności? Lubię pracować w handlu i zamiast pracować u kogoś wolałam pracować u siebie.

 Kiedy powstał sklep? W 1996 roku, 17 lat temu.

 Skąd pozyskała Pani fundusze na realizację tego celu? Kiedy zakładaliśmy działalność to właściwie posiadaliśmy własne pieniądze. Zyski z działalności przeznaczyliśmy na następne inwestycje w firmie.

 Czy planuje Pani rozbudowę sieci sklepów w naszej gminie? Nie, nie planuję. Wystarczająco dużo pracy mam w jednym sklepie.

 Czy często dochodzi do kradzieży i włamań?

 Ilu pracowników pracuje obecnie w Pani sklepie? U mnie pracuje pięć osób. To zależy od wielkości sklepu, jeżeli jest duży sklep to wiadomo że pracowników musi być więcej.

 Co aktualnie jest dla Pani najważniejszym problemem w prowadzeniu działalności? Przede wszystkim wysokie opłaty, wysoka cena energii, i oczywiście cały czas trzeba starać się o klienta.

 Czy oprócz prowadzenia sklepu na terenie naszej gminy, prowadzi Pani inne działalności handlowe? Nie, nie prowadzę.

 Z jakiego najdalszego miejsca zdarzyło się Pani przywieść produkty? Sądzę, że z Poznania. Jest to około 150km.

Zdarzało się to często, a więc teraz posiadamy monitoring, aby temu zapobiec. Na szczęście naszego sklepu to nie dotknęło, ale na terenie gminy słychać, że dochodzi do napadów na sklepy.

Dawid Bończak, Paulina Szymczak, Grzegorz Dominiak


Strona |6

-MYCIELINIAK Miesięcznik ekonomiczny

Wizja Gminy Mycielin okiem młodych WIZJA I W gminie, w której mieszkam, w przyszłości przydałoby się wiele inwestycji. Jedną z nich jest modernizacja i rozbudowa dróg, dotychczas nie znajdują się one w zbyt dobrym stanie. Jak wiadomo większość czasu dzieci spędzają przed komputerem, dlatego przydałyby się siłownie, Orliki i hale sportowe. W naszej gminie jest wiele lasów, lecz przez wycinanie, obszary leśne maleją. Tymczasem można by było ograniczyć wycinanie lasów i tworzyć różne miejsca wypoczynku. Niektóre obszary są wprost idealne do paintballa, jazdy na quadach, jazdy konno, a także do szlaków rowerowych. Wielu gospodarzy posiada stare maszyny rolnicze, mogliby oni organizować pokazy tych „zabytków” i zademonstrować jak pracowało się na gospodarstwie kilkadziesiąt lat temu. Na obszarze naszej gminy jest mało przedsiębiorstw, w których okoliczni mieszkańcy znaleźliby pracę. Powinno się organizować szkolenia i dofinansowywać ciekawe pomysły na tworzenie przedsiębiorstw. Wieczorek Szymon

WIZJA II „Moja gmina za 10 lat” Chciałabym, żeby gmina Mycielin, którą zamieszkuję, za dziesięć lat była bardziej rozwinięta cywilizacyjnie i proekologiczna. Dzięki temu udałoby się: - uzyskać szerokie oraz zadbane drogi asfaltowe, - zmniejszyć bezrobocie na terenie naszej gminy, - zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, na przykład dzięki montażowi paneli słonecznych, - zmniejszyć zużycie wody, na przykład dzięki zbieraniu do specjalnych pojemników wody deszczowej. Amelia Mikuła


Strona |7

-MYCIELINIAK Miesięcznik ekonomiczny

Za śmieci najtaniej w regionie ? Co mówią nowe przepisy Wśród nowych uchwał „śmieciowych” najwięcej kontrowersji wzbudziła ta, która poświęcona została sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia stawki takiej opłaty. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dała w tym zakresie trzy możliwości. Opłata może stanowić iloczyn stawki opłaty oraz: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego. Ustawodawca dał także czwartą możliwość: rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego.

"Żadna z czterech metod, jakie samorządy mają do wyboru, czyli: od osoby, od powierzchni mieszkania, od ilości zużytej wody czy też tzw. stawka ryczałtowa, nie jest doskonała" - powiedział Radiu Centrum wójt gminy Mycielin, Jerzy Matuszewski: "Każda ma w sobie znamiona błędu, które będą powodowały kłopoty gminy z rozliczaniem się z mieszkańcami. Myślę jednak, że metoda od liczby osób w gospodarstwie domowym jest najbardziej sprawiedliwa, bo trudno sobie wyobrazić, żeby osoba starsza dysponująca mieszkaniem, powiedzmy o powierzchni 100 m2, płaciła więcej niż czteroosobowa rodzina zajmująca 50 m2. Tak samo z wodą. Tę metodę na wsi byłoby w ogóle trudno zrealizować, bo mieszkańcy użytkują wodę z gminnego wodociągu w różnych celach, nie tylko bytowych, ale i do nawadniania pól i innych prac gospodarskich".

"Zastanawiamy się także, czy za tak niską stawkę, otrzymamy wystarczającą kwotę do realizacji tej Jakie decyzje w naszej gminie ustawy. Wiele będzie zależało od dyscypliny Rada gminy Mycielin jednogłośnie wybrała metodę mieszkańców w kwestii płacenia" - dodał wójt. "od osoby" jako sposób naliczania tzw. podatku Ustawa śmieciowa wejdzie w życie 1 lipca 2013 śmieciowego. Sześć złotych miesięcznie za wywóz roku. odpadów będzie płacić mieszkaniec gminy Tomasz Lis Mycielin, który segreguje śmieci, a dziewięć złotych osoba niepodejmująca tego wysiłku.


Strona |8

-MYCIELINIAK Miesięcznik ekonomiczny

Mapa lokalnej przedsiębiorczości – Gmina Mycielin

1.

Łukasz Zabłocki P.P.H.U."STOKROTKA"

2.

Paweł Domagalski Tartak. Zakład Stolarski

Gmina Mycielin ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią tu ponad 56% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 199 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane.

4.

Żaneta Pawlicka Zakład Fryzjerski „Żaneta”

5.

Sklep Spożywczo Przemysłowy Agnieszka Krawczyk

6.

Ela. Kwiaciarnia. Grzelak P

7.

REHABILITACJA - Michał Tomela

8.

Restauracja KASIA Zbigniew Dudczak

9.

Bogdan Maćczak - Zakład Murarski

10.

Piotr Grzelak KWIACIARNIA "ELA"

11.

USŁUGI " FOTO - VIDEO " Janusz Nadolski

12.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Budowlane Edyta Powietrzyńska

13.

Olczyk Sławomir, Sklep

Ważniejsze podmioty gospodarcze to: S.C. EKO-FRUT w Gadowie zajmująca się przetwórstwem, produkcją i handlem art. rolno-spożywczych, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mycielin. Ponadto na terenie gminy zarejestrowanych jest 120 podmiotów gospodarczych. Są to głównie drobne zakłady rzemieślnicze i handlowe. Grzegorz Dominiak

3.

Spożywczo-Przemysłowy 14.

Stanisław Zawiasa P.P.H."STACHPOL"

15.

Zofia Waszak"D.B.A"

16.

ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-CHEMICZNE Wioletta Walczak

17.

Michał Staszak BUS-SERWIS

18.

Andrzej Morawski- USŁUGI ŚLUSARSKIE

19.

Grzegorz Praselski AUTO NAPRAWA

20.

Dariusz Wolniaczyk Zakład Remontowo-Budowlany. Usługi Transportowe

21.

Dariusz Korczyński Zakład Ciesielski

22.

Zakład Budowlany Damian Tryczyk

Zbigniew Kiecol"MADREX"Zakład Produkcyjno-HandlowoUsługowy


Strona |9

-MYCIELINIAK Miesięcznik ekonomiczny

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Nazwisko wójta gminy Mycielin. 2. Imię wójta gminy Mycielin. 3. Jedna z wsi na terenie gminy. 4. Miejscowość, w której znajduje się gimnazjum. 5. Województwo, w którym znajduje się gmina Mycielin. 6. Powiat, w którym znajduje się gmina Mycielin. 7. Ile tysięcy osób zamieszkuje tę gminę. 8. Jedna z sąsiednich gmin.

Monika Kaźmierczak, Oliwia Morawska

MYCIELINIAK1234  

gazetka Gminy Mycielin na własne konto. Gimnazjum w Korzeniewie