Page 1

ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI ALCOVER BIBLIOTECA Pla de lectura de centre: activitats

TÍTOL DE L’ACTIVITAT:

Textos expositius a les revistes infantils.

ACTIVITAT ADREÇADA A:

Cicle Inicial

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ACTIVITAT:

Reconèixer, en diferents revistes infantils (El Tatano, Les Tres bessones i La Cucafera) textos divulgatius i comentar-los

Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

Textos que conten: textos expositius.

Tractament de la informació i competència digital  CONTINGUTS I COMPETÈNCIES:

Cerca d’informació en una revista.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

Interpretació de la informació de l’entorn que exposa el text.

Competència d’aprendre a aprendre

OBJECTIUS:Habilitats per obtenir informació.Comparar els textos de les diferents revistes.Comentar les informacions obtingudes dels diferents articles.Extreure les característiques dels textos divulgatius : títols, subtítols, fotografies, text…

Tenim preparades diferents revistes infantils (el tatano, La Cucafera, Les Tres Bessones) on hi haurà textos expositius que parlin d’animals. DESENVOLUPAMENT:

Expliquem als alumnes que buscarem a les revistes textos que ens parlin d’animals, però no textos d’imaginació, sinó de coneixements (recordem entre tots quines característiques tenen els llibres de coneixements). Ho farem en petits


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI ALCOVER BIBLIOTECA Pla de lectura de centre: activitats grups (3 ó 4 nens/es). Deixem una estona per a que busquin, parlin, intercanviïn... Cada grup escollirà una revista amb un text, i el llegiran entre ells. Després, explicaran als seus companys de què parla (idea principal), què explica, si té fotografies, peus de foto... Ho anirem apuntant a la pissarra. Un cop han acabat tots els grups, mirarem què tenim a la pissarra: extreurem, entre tots, les característiques del text expositiu.

AVALUACIÓ:

TEMPORITZACIÓ:

RECURSOS HUMANS

RECURSOS MATERIALS

RECURSOS EXTERNS

OBSERVACIONSA l’inici, parlem sobre les revistes i què hi trobem a dins (coneixements previs dels alumnes).Durant el procés, observem la relació dels alumnes, la seva participació i implicació en l’activitat.

Una sessió (50 minuts)

El tutor/a

Exemplars de revistes infantils diverses on hi hagi articles que parlin d’animals.

Cap


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI ALCOVER BIBLIOTECA Pla de lectura de centre: activitats

Textos expositius  

Proposta de treball al voltant de les revistes infantils.

Advertisement