Page 1

ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI ALCOVER BIBLIOTECA GRUP: ……………………………………………………………………………………

Llegim articles ARTICLE 1: L’aigua una substància molt especial. •

Abans de llegir-lo. Mireu les imatges. De què deu parlar?

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… •

Després de llegir-lo. Parlava d’allò que us pensaveu?............................

Explica amb poques paraules de què parla l’article.

…………………………………………………………………………… ARTICLE 2: Es desprèn de Groenlàndia l’iceberg més gran des de de l’any 1962. •

Abans de llegir-lo. Mireu la imatge. De què deu parlar?

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… •

Després de llegir-lo. Parlava d’allò que us pensaveu?............................

Explica amb poques paraules de què parla l’article.

……………………………………………………………………………


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI ALCOVER BIBLIOTECA

TASQUES (un cop llegits els dos articles). 1. L’aigua a la natura es troba en diferents formes. Completa aquesta taula buscant als articles. AIGUA On la trobem? Mar

És dolça o salada? Salada

2. Cerca d’informació a la biblioteca i a Internet. Sabeu on és Groenlàndia? Busqueu en un atles a la biblioteca. Aneu a la web http://globalwarming.house.gov/enespanol/zonas_de_impacto/groen landia Observeu les dues fotografies. Quants anys han passat entre una i l’altra ?........ Què observeu ? ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Quants anys han passat, de de la darrera fotografia ? ………………………..


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI ALCOVER BIBLIOTECA

Com creieu que seria una fotografia aèria ara? Per què?.....………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. Poseu-vos d’acord i dibuixeu-la.

Quines conseqüències pot tenir el desglaç de les glaceres, a llarg termini ? ….... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI ALCOVER BIBLIOTECA

3. Creieu que els articles que heu llegit són fiables, és a dir, contenen informació correcta?..................................................................................................... Què us fa pensar que és així?...................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

L'aigua  

treball de recerca a partir de dos articles