Page 1

ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI BIBLIOTECA Analitzem webs. Cicle superior

ANALITZEM TRES WEBS SOBRE LA GRIP A

• Propòsit de l’activitat: saber avaluar el material i la informació que ens ofereix Internet, i escollir-ne la més adequada. • Procediment: per parelles, entrareu a tres webs, fixant-vos en els aspectes que us marca el qüestionari. Es tracta de ser objectius i arribar a la conclusió de si la web que esteu visitant és fiable o no.


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI BIBLIOTECA Analitzem webs. Cicle superior

WEB 1: http://www.gencat.cat/especial/grip_a/cat/index.htm AUTORIA: • Qui ha elaborat el web? És un individu o una institució? .............................. .......................................................................................................................................... • Hi ha alguna adreça o correu electrònic per contactar-hi (crèdits, qui som, nosaltres...)? ............................................................................................................ PROPÒSIT I CONTINGUT: • Quin objectiu té la web? ...................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... • Aporta informació o dades importants? ............................................................. • Les dades que dóna són suficients o són poques? ........................................... • Creus que les dades que dóna són fiables? ......................................................... • Cita d’ on s’han tret aquestes dades (autors)? ................................................... DESTINATARI: • A qui creus que es dirigeix la web?....................................................................... • Ho diu en algun lloc? ............................................................................................. DATA: • Posa la data d’elaboració o d’actualització de la web?....................................... • S’actualitza freqüentment?..................................................................................... • Creus que la informació que aporta és actual? ..................................................


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI BIBLIOTECA Analitzem webs. Cicle superior

NAVEGACIÓ I USABILITAT • Hi ha índex? ............................................................................................................ • És fàcil de manejar? ............................................................................................... • Els enllaços són clars? ........................................................................................... • Les pàgines tenen títols? ....................................................................................... • Té cercador de paraules? ...................................................................................... • La web es carrega amb facilitat? .......................................................................... • Té enllaç RSS? ......................................................................................................... • Té comptador de visites?........................................................................................ CONCLUSIONS: ........................................................................................................ .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI BIBLIOTECA Analitzem webs. Cicle superior

WEB 2: http://www.sintomasdegripea.com/

AUTORIA: • Qui ha elaborat el web? És un individu o una institució? .............................. .......................................................................................................................................... • Hi ha alguna adreça o correu electrònic per contactar-hi (crèdits, qui som, nosaltres...)? ............................................................................................................ PROPÒSIT I CONTINGUT: • Quin objectiu té la web? ...................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... • Aporta informació o dades importants? ............................................................. • Les dades que dóna són suficients o són poques? ........................................... • Creus que les dades que dóna són fiables? ......................................................... • Cita d’ on s’han tret aquestes dades (autors)? ................................................... DESTINATARI: • A qui creus que es dirigeix la web?....................................................................... • Ho diu en algun lloc? ............................................................................................. DATA: • Posa la data d’elaboració o d’actualització de la web?....................................... • S’actualitza freqüentment?..................................................................................... • Creus que la informació que aporta és actual? ..................................................


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI BIBLIOTECA Analitzem webs. Cicle superior

NAVEGACIÓ I USABILITAT • Hi ha índex? ............................................................................................................ • És fàcil de manejar? ............................................................................................... • Els enllaços són clars? ........................................................................................... • Les pàgines tenen títols? ....................................................................................... • Té cercador de paraules? ...................................................................................... • La web es carrega amb facilitat? .......................................................................... • Té enllaç RSS? ......................................................................................................... • Té comptador de visites?........................................................................................ CONCLUSIONS: ........................................................................................................ .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI BIBLIOTECA Analitzem webs. Cicle superior

WEB 3: http://www.crecerfeliz.es/Especiales/Gripe-A

AUTORIA: • Qui ha elaborat el web? És un individu o una institució? .............................. .......................................................................................................................................... • Hi ha alguna adreça o correu electrònic per contactar-hi (crèdits, qui som, nosaltres...)? ............................................................................................................ PROPÒSIT I CONTINGUT: • Quin objectiu té la web? ...................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... • Aporta informació o dades importants? ............................................................. • Les dades que dóna són suficients o són poques? ........................................... • Creus que les dades que dóna són fiables? ......................................................... • Cita d’ on s’han tret aquestes dades (autors)? ................................................... DESTINATARI: • A qui creus que es dirigeix la web?....................................................................... • Ho diu en algun lloc? ............................................................................................. DATA: • Posa la data d’elaboració o d’actualització de la web?....................................... • S’actualitza freqüentment?..................................................................................... • Creus que la informació que aporta és actual? ..................................................


ESCOLA MARE DE DÉU DEL REMEI BIBLIOTECA Analitzem webs. Cicle superior

NAVEGACIÓ I USABILITAT • Hi ha índex? ............................................................................................................ • És fàcil de manejar? ............................................................................................... • Els enllaços són clars? ........................................................................................... • Les pàgines tenen títols? ....................................................................................... • Té cercador de paraules? ...................................................................................... • La web es carrega amb facilitat? .......................................................................... • Té enllaç RSS? ......................................................................................................... • Té comptador de visites?........................................................................................ CONCLUSIONS: ........................................................................................................ .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

CONCLUSIONS FINALS: ...................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

Les dades d’aquest qüestionari estan basades en: CASSANY, D.(2006): Rere les línies. Sobre la lectura contemporània. Biblioteca Universal Empúries.

Anàlisi de webs  

anàlisi de webs

Anàlisi de webs  

anàlisi de webs