Page 1

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ Οι συναντήσεις σύγχρονης επικοινωνίας γίνονται κάθε Τρίτη και Πέµπτη

Τίτλος

Ηµ/νίες Σύγχρονης Σύνδεσης

Ώρα σύνδεσης Ώρα αποσύνδεσης

Εισαγωγή

Τρίτη, 22/11/11

18.00–20.00

Φάση

Εναρκτήρια συνάντηση

∆ιαθέσιµος Χρόνος 2 διδακτικές ώρες

Ηµ/νία Παράδοσης Άσκησης (εκτιµώµενος χρόνος µελέτης) Συζήτηση (1 ώρα)

Ενδεικτικές ∆ραστηριότητες / Αξιολόγηση

Γνωριµία των συµµετεχόντων.

Παρουσίαση της Προγράµµατος.

Παρουσίαση χρονοδιαγράµµατος .

Αναφορά στις υποχρεώσεις των εκπαιδευοµένων και συζήτηση για τις απορίες και τις ενστάσεις της δοµής του προγράµµατος.

Παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του σεµιναρίου.

στοχοθεσίας

του

Aνατροφοδότηση •

Συζήτηση, συµµετοχή και συνεργασία µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση και


ερµηνεία ζητηµάτων προκύπτουν.

Φάση 1η: Παρουσίαση ιστολογίου.

Πέµπτη 24/11/11 και Τρίτη 29/11/11

18.00-19.00 και 18.00-19.00

1 διδακτική ώρα και 1 διδακτική ώρα

Πέµπτη, 1/12/11, Οµαδική και ∆ευτέρα, 5/12/11, Ατοµική (4 ώρες)

που

τυχόν

Παρουσίαση: •

Υλικό µε θέµα « Παρουσίαση ιστολογίου (blog) και βασικών λειτουργιών του».

Υλικό µε παρουσίαση διαφορετικών τύπων ιστολογίων και καλές πρακτικές χρήσης ιστολογίων .

Υλικό µε παραδείγµατα παιδαγωγικής αξιοποίησης ιστολογίων.

Παρουσίαση θέµατος οµαδικής εργασίας µε Τίτλο: «∆ηµιουργία νοητικού µοντέλου κοινωνικών και εκπαιδευτικών συνιστωσών ιστολογίου». Η λύση προκύπτει και µέσα από τη στρατηγική του Καταιγισµού Ιδεών (ΒrainStorming). Ορίζονται οµάδες των τεσσάρων οι οποίες σε σύγχρονη επικοινωνία (Skype) θα συζητήσουν και δηµιουργήσουν το µοντέλο (παραδοτέο εργασίας). Προτεινόµενο εργαλείο είναι το Cmap ή όποιο άλλο εργαλείο νοητικών χαρτών ή απλών


σχεδιαστικών λογισµικών, που να γνωρίζει τουλάχιστον ένας εξ’ αυτών.

Φάση 2η: Εγγραφή και δηµιουργία ιστολογίου

Τρίτη, 6/12/11 και Πέµπτη, 8/12/11

18.00-19.00 και 18.00-19.00

1 διδακτική ώρα και 1 διδακτική ώρα

∆ευτέρα, 12/12/11, Οµαδική (4 ώρες)

Περιήγηση σε ιστολόγια και σχολιασµός αυτών (γίνεται µε ηµικαθοδήγηση)

Παρουσίασης ατοµικής άσκησης µε τίτλο « Σχολιασµός στη χρήση και αξιοποίηση του ιστολογίου στην εκπαιδευτική πράξη» χωρίς καθοδήγηση

Αξιολόγηση: Η οµαδική εργασία µε τη δηµιουργία νοητικού χάρτη και η ατοµική µε τη συγγραφή αναφοράς για τη χρήση και την αξιοποίηση του ιστολογίου στην εκπαίδευση. Παρουσίαση: •

Υλικό µε θέµα «Οδηγίες δηµιουργίας ιστολογίου».

Υλικό µε θέµα «Οδηγίες τροποποίησης του template του ιστολογίου».

Υλικό µε θέµα «Οδηγίες ανάρτησης θέµατος στο ιστολόγιο».

Παρουσίαση θέµατος εργασίαςάσκησης µε συνεργασία ανα δυάδες µε


Τίτλο: «∆ηµιουργία ιστολογίου: α) µε θέµα της επιλογής των επιµορφούµενων προς σχολιασµό από τους υπόλοιπους, β) αλλαγή του template του blog, γ) µε ατοµικά στοιχεία που οι επιµορφούµενοι επιθυµούν να δηµοσιοποιήσουν, δ) µε στοιχεία του σχολείου τους, Στην οµαδική εργασία ορίζονται οµάδες των δύο οι οποίες, σε σύγχρονη επικοινωνία (Skype) συζητούν και δηµιουργούν το παραδοτέο εργασίας

Φάση 3η: Σχολιασµός ιστολογίου βάσει κανόνων δεοντολογικής συµπεριφοράς (netiquette).

Τρίτη, 13/12/11 και Πέµπτη, 15/12/11

18.00-19.00 και 18.00-19.00

1 διδακτική ώρα και 1 διδακτική ώρα

∆ευτέρα, 19/12/11, Ατοµική και Ερωτηµατολόγιο (3 ώρες)

Αξιολόγηση: Η δηµιουργία οµαδικού ιστολογίου µε όλα τα ζητούµενα της εργασίας-άσκησης. Παρουσίαση: •

Υλικό µε θέµα «Οδηγίες για το σχολιασµό σε ανάρτηση (post) ενός ιστολογίου».

Υλικό µε θέµα «Οδηγίες καλής και ασφαλούς συµπεριφοράς (Netiquette) σε ιστολόγιο».

Παρουσίαση θέµατος ατοµικής εργασίας-άσκησης µε Τίτλο:


«Σχολιασµός κατ’ επιλογή σε ένα από τα ιστολόγια των συνεκπαιδευοµένων που έχουν ήδη δηµιουργηθεί» Αξιολόγηση: Ο σχολιασµός του ιστολογίου κι ένα ερωτηµατολόγιο.

Φάση 4η: Παραµετροποίηση και εµπλουτισµός του ιστολογίου.

Τρίτη, 20/12/11 και Τρίτη, 10/1/12

18.00-20.00 και 18.00-21.00

2 διδακτικές ώρες και 3 διδακτικές ώρες

∆ευτέρα, 16/1/12, Οµαδικές και ∆ευτέρα, 23/1/12, Ατοµική (15 ώρες)

Παρουσίαση: •

Υλικό µε θέµα «Οδηγίες για την ανάρτηση multimedia υλικού στο ιστολόγιο».

Υλικό µε θέµα «Οδηγίες για τη δηµιουργία χρηστών στο ιστολόγιο».

Υλικό µε θέµα «Οδηγίες για την ενεργοποίηση των gadgets στο ιστολόγιο».

Υλικό µε θέµα «Οδηγίες για τη χρήση ετικετών (tagging) στο ιστολόγιο».

Υλικό µε θέµα «Οδηγίες για τη χρήση rating στο ιστολόγιο».

Παρουσίαση θέµατος οµαδικής εργασίας-άσκησης µε τίτλο: «Ολοκλήρωση ιστολογίου».

Παρουσίαση θέµατος «Αξιολόγηση


εργασίας της οµάδας αδερφάκι» •

Παρουσίαση θέµατος Ατοµικής Εργασίας «∆ηµιουργία ιστολογίου που θα πληροί συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους και θα χρησιµοποιείται σε συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σχεδιασµό µαθήµατος της επιλογής του εκπαιδευόµενου.

Γίνεται η ολοκλήρωση του οµαδικού ιστολογίου που έχει ξεκινήσει σε προηγούµενη φάση. Σε αυτή τη φάση γίνεται η εκπόνηση βασικής εργασίας κατά την οποία οι εκπαιδευόµενοι θα δηµιουργήσουν ατοµικό ιστολόγιο το οποίο θα πληροί τους εκπαιδευτικούς στόχους που θέτουν οι ίδιοι. Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση που προτείνεται στηρίζεται σε τρεις θεµελιώδεις άξονες ανάλυσης: α) στη συµµετοχικότητα, β) στη διαδικασία κατάκτησης του στόχου και γ) στο τελικό προϊόν

Χρονοδιάγραμμα  

Χρονοδιάγραμμα και υποχρεώσεις

Χρονοδιάγραμμα  

Χρονοδιάγραμμα και υποχρεώσεις