Page 1

TEMA 2: SISTEMES OPERATIUS: Windows, Linkat 2.1 Software (programari)

•El software és el conjunt d’instruccions que permeten controlar tots els elements de hardware connectats a l’ordinador i realitzar totes les operacions que se’ls demana •L’element bàsic del software d’un ordinador és el seu sistema operatiu. El sistema operatiu controla: •L’ús dels dispositius físics de l’ordinador •El procés de lectura/escriptura als diferents discs i dispositius de l’ordinador •L’execució de tot tipus d’aplicacions (programes) •Altres tipus de software són les aplicacions com per exemple l’editor de textos Word, els navegadors Explorer i Firefox


TEMA 2: SISTEMES OPERATIUS: Windows, Linkat 2.1 Software (programari)

En general, podem distingir 2 tipus de software: 1. El software lliure o de codi obert (open source): •El codi del programa pot ser explorat lliurement per tothom •D’aquesta manera tothom qui vulgui ( i en sàpiga) pot modificar o afegir millores al programa •Un exemple d’això són els sistemes operatius linux, com és ara el Linkat, el navegador Firefox, i el paquet OpenOffice


TEMA 2: SISTEMES OPERATIUS: Windows, Linkat 2.1 Software (programari)

2. El software de propietat: •El codi del programa no es distribueix •L’usuari només executa l’aplicació generada per aquest codi •Normalment aquest tipus de programes són de pagament •Un exemple d’això són el sistema operatiu Windows i moltes de les seves aplicacions: el paquet Office, Photshop, etc…

Tema 2 programari lliure: sistemes operatius  

Tema 2 programari lliure: sistemes operatius