Page 1

Optativa ABP 2n ESO Curs 2011/2012

Mireia Dosil/Ma Mercè Pallí


Què farem? • Plantejarem preguntes o problemes que haurem de resoldre per grups. les preguntes o • Inicialment, problemes els plantejarem les professores i més endavant podreu plantejar-los vosaltres.

Mireia Dosil/Ma Mercè Pallí


Com ho farem? • Treballarem en grups de cinc alumnes com a màxim. • Hi haurà un cap de grup. • Planificarem la feina a fer. • Tindrem un temps per treballar que serà més curt o més llarg en funció de la complexitat del problema. • Posarem en comú els resultats.

Mireia Dosil/Ma Mercè Pallí


Com avaluarem? Avaluarem entre tots: la millor solució. el procés de treball. l’actitud del grup. Ús avaluareu individualment. Les professores avaluarem el vostre interès, participació, comportament i actitud a l’aula. • Cada trimestre premiarem el grup que hagi treballat millor i hagi resolt millor els problemes. •    • •

Mireia Dosil/Ma Mercè Pallí


Normes bàsiques (I) • En començar la classe, entrarem a l’aula i ens situarem a l’espai que tenim assignat. • En acabar la classe, cadascun de nosaltres posarà la seva taula i cadira en el lloc que indiquem les professores per tal de facilitar la feina als companys que entraran a fer la classe següent.

Mireia Dosil/Ma Mercè Pallí


Normes bàsiques (II) •       

El cap de grup: Pendent que els grup estigui a punt de treballar. Organitza i controla torns de paraula. Distribueix les tasques. Indica quan començar. Controla temps de treball. Anima al grup quan s’encalla. Registra per escrit tot el que calgui.

•   

Els alumnes del grup: Escoltareu atentament al vostre cap. Aportareu tots els vostres coneixements, habilitats. Acomplireu les tasques, pensant en el grup.

Mireia Dosil/Ma Mercè Pallí


ProcĂŠs de treball (I) 1. Atents per comprendre el que hem de resoldre. 2. Comprendre el problema. 3. Exposar i escoltar les idees de tots.

Mireia Dosil/Ma Mercè Pallí


Procés de treball (II) 4. Planificar:  Què hem de fer?  Com ho hem de fer?  Què necessitem?  On ho podem trobar?  Què ha de fer cadascun?  Com ho presentarem? Mireia Dosil/Ma Mercè Pallí


Procés de treball (III) 5. Revisió de les feines individuals. 6. Elaboració del producte final. 7. Presentació.

Mireia Dosil/Ma Mercè Pallí

Presentació optativa ABP 2 ESO  
Presentació optativa ABP 2 ESO  

Presentació de la matèria optativa ABP de 2n d'ESO