Page 1

18

Curs 2009/2010

La volta al món en 80 dies. Un viatge de joves artistes i ha moltes maneres de viatjar i conèixer altres cultures. Enguany els nostres fills han viatjat arreu, molt i de manera molt activa.

H

El tema de les jornades "la volta al món en 80 dies" va sorgir del claustre de mestres i va ser aprovat i consensuat per tots els cicles. Tots els nens i nenes des de P3 fins a 6è treballarien les diferents àrees curriculars sota un mateix títol i amb un fil conductor comú. Els objectius d'aprenentatge d'a-

questes jornades interdisciplinars eren: _ conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures; _ prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals, i reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència; _ treballar activament en grup/equip amb una actitud cooperativa i dialogant. _ comprendre textos literaris de gèneres diversos (contes, receptes, normes de joc). _ utilitzar la llengua com a eina per

construir coneixement, comunicar-lo i compartir-lo. L'experiència de mestres i alumnes va ser molt motivadora. Els pares vam tenir ocasió de comprovar el vast, divers, creatiu i molt cuidat treball dels nostres fills i dels docents de l'escola en l'exposició que portava el mateix títol. Extens però alhora intens. A continuació en teniu una mostra per aquells que no van tenir ocasió de visitar-la o per qui en vulgui tornar a gaudir-ne.

PAG-18  

construir coneixement, comunicar-lo i compartir-lo. Curs 2009/2010 i ha moltes maneres de viatjar i conèixer altres cultures. En- guany els...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you