Page 98

nemen en een lagere betalingsbereidheid heeft, betaalt aan de kassa wel de volle prijs. En haakt daardoor misschien af. Hoeveel durven we inzetten op nieuw publiek? Wie een abonnement neemt, heeft zeker een zitje bij populaire voorstellingen die snel uitverkocht zijn. Verder gedacht op bovenstaande redenering zouden abonnementen door hun hoge waarde voor het publiek duurder moeten zijn dan losse tickets. Het cultuurcentrum van Mechelen opteert in dit kader voor een boeiend traject. Het huis werkt stapsgewijs naar de introductie van een Vriendenkaart die het huidige abonnement zal vervangen. Deze Vriendenkaart kost 10 euro per seizoen en geeft geen recht op korting. Een vriend van CC Mechelen krijgt in de toekomst wel een stevige waardetoevoeging: zo zal hij vroeger tickets kunnen boeken en is hij dus zeker van een plaatsje bij populaire voorstellingen. Daarnaast heeft hij een annulatieverzekering en wordt hij als eerste verwittigd van extra activiteiten en voorstellingen. Ten slotte krijgt een vriend gratis toegang tot de vestiaire en in de toekomst eventueel korting bij handelaars in Mechelen. Een andere waardecomponent is maatschappelijk relevant: een vriend steunt met zijn 10 euro de financiering van de UiTpas, een systeem waardoor kwetsbare doelgroepen een flinke korting krijgen bij culturele activiteiten. Het cultuurcentrum zet ook deze laatste waardetoevoeging stevig in de verf in de communicatiestrategie.

Waardecommunicatie Heel het denken rond differentiatie staat of valt met het communiceren van de waarde van de bib of het cultuur- of gemeenschapscentrum. Pas als het publiek de waarde kent van deze instellingen en ze voldoende hoog inschat, start het verhaal. Het verhogen van de waardeperceptie bij het publiek is bijgevolg cruciaal. Speelt de bib haar troeven uit? Communiceert

96 L O C U S

het cultuur- of gemeenschapscentrum haar meerwaarde? Waardecommunicatie slaat op marketing, waar de sector ervaring in opdeed in bijvoorbeeld de Bibliotheekweek, de imagocampagne, de Jeugdboekenweek, ‘Bonjour, public!’ en het traject “Publieksbereik. Expertise uit en in het veld” 2.

Waardevol van wal steken Een open deur: de economische omstandigheden zitten tegen. De financiële vooruitzichten, ook van het lokaal cultuurbeleid, zijn niet rooskleurig. Denken en werken aan prijs- en waardedifferentiatie kaderen in een goede managementaanpak en dragen bij tot de legitimering van de bib en het cultuur- of gemeenschapscentrum in de gemeente. Het is ook een geleidelijk proces dat wortelt in de missie en strategische doelstellingen van de bibliotheek of het centrum. De uiteindelijke bedoeling is natuurlijk niet minder volk in de cultuurhuizen, omdat er hogere prijzendrempels zouden gehanteerd worden, maar net het omgekeerde. Welke prijsstrategie beantwoordt dan wel aan de (objectieve en subjectieve) mogelijkheid van iemands cultuurportemonnee? En welke waardecomponenten worden eraan gekoppeld? Hoe de werkelijk kwetsbare doelgroepen een relevante korting toekennen? Welke finaliteit heeft het denken rond waarde- en prijsdifferentiatie lokaal? Meer inkomsten, meer volk, een diverser publiek? Elk huis heeft er ongetwijfeld een eigen antwoord op. In de sector zijn diverse kortingsmechanismen, die zich meestal louter op het financiële aspect richten, vaak met de tijd ingesleten. Een reflectie over deze vertrouwde instrumenten in het licht van prijs- en waardedifferentiatie is alvast op zijn plaats. 2

www.locusnet.be – vervolgens de verschillende trefwoorden invoegen in de zoekmachine op de homepage.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement