Page 93

Bibliotheken 2008 100% 75% 50% 25% 0% Uitg Gem VL eigen Andere

CC 2009 100% 75% 50% 25% 0%

Wie betaalt, bepaalt? In hoeverre moeten de overheden zich ‘bemoeien’ met cultuur? Welke eisen kunnen de overheden stellen? Is het beter dat de sector streeft naar minder subsidieafhankelijkheid? Wat kan de gebruiker bijdragen?

Bereidheid tot betalen voor het gebruik Uitg Gem VL eigen Andere

subsidiëring. Het lokale zwembad krijgt ook een hoge waardering. Hier zijn de baten net hoger dan de kosten. Maar 50% van de bevolking wil niet meer dan 65% van het huidige budget uitgeven. De hoge baten tonen aan dat de bevolking cultuur ervaart als een publiek goed. De resultaten duiden aan dat vanuit economisch standpunt de subsidies verantwoord zijn. Maar hoe hoog moeten deze subsidies zijn? De afhankelijkheid van overheidssubsidie impliceert immers mogelijke interventies van die overheid. De grafieken tonen wie de uitgaven van bibliotheken (in 2008) en van cultuurcentra (in 2009) dekte, en in welke mate: gemeenten (Gem), Vlaamse Gemeenschap (VL), inkomsten uit eigen werking (Eigen) en andere (waaronder de provincies).

Aan de respondenten die zich gebruiker noemden en die wisten hoeveel ze betaald hadden voor hun laatste gebruik werd in de survey gevraagd of ze er meer of minder voor wilden betalen. Voor het bijwonen van een lokale sportwedstrijd, een theatervoorstelling, een concert, een muziekfestival, het lidgeld voor de bibliotheek, een bezoek aan een museum of tentoonstelling geeft onderstaande grafiek de resultaten.

De huidige prijs ligt steeds lager dan de gemiddelde BTB van de gebruiker. Bij 50% van de gebruikers is de BTB hoger dan het bedrag dat ze betaalden, op muziekfestivals na. Muziekfestivals incasseren duidelijk de BTB van de gebruikers. De overige items uit de grafiek doen dat niet, maar ook zij kunnen met gepaste technieken die BTB ophalen. De opbrengsten hiervan moeten de organisaties kunnen aanwenden om hun doelstellingen te realiseren en zich minder financieel afhankelijk te maken van de overheid. Dit veronderstelt dat de overheid die opbrengsten ook ter beschikking stelt van de organisaties. Dit is een win-winsituatie voor beide, zowel voor de culturele instellingen als voor de overheid.

Muziekfestivals Concerten Theater Museum Biblitheek Loksportwedstrijd 0 Gem BTB

20

40 Med BTB

60

80 Betaald

91 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement