Page 92

Kosten-batenanalyse De lokale openbare bibliotheek, het domein/openluchtmuseum Bokrijk, de Ronde van Vlaanderen, S.M.A.K., kunstencentrum Vooruit en het lokale zwembad werden economisch gewaardeerd en tegenover die waarde werden de kosten afgezet. De keuze van de cases is een compromis tussen de beperkingen van de survey en het doel ervan. De survey peilde naar de individuele BTB. De extrapolatie van deze BTB naar de Vlaamse populatie levert de waarde, de baten op van de zes cases voor Vlaanderen. De figuur toont de gemiddelde BTB van een individu en ook de mediane BTB. De gemiddelde BTB is het gemiddeld

3.6

Bibliotheek

Bokrijk

200 150 100

37.9

71.1

34

SMAK

Vooruit

3.2

11.0

8.2

3.8

Kosten

Baten

bedrag dat een individu jaarlijks wil betalen voor de case. 50% van de populatie wil jaarlijks minstens de mediane BTB betalen of 50% van de populatie wil niet méér dan de mediane BTB betalen. De kosten zijn de som van alle financiële middelen die de

13.2 22.0

14.7

27.6

Bibliotheek

10 PI95 mediaan PI95 gemiddelde

90 L O C U S

24.7

2.7

Zwembad

0

50 0

100

Bokrijk

euro

5.9

Zwembad

51.8

29.1

SMAK

13.0

1.2

150

Ronde van Vlaanderen

8.8

28.3

200

Vooruit 9.6

22.7

6.7

9.6

2.3

Ronde

174.9

20

30

40

9.3

56.6

33.5

50 0

Mediane baten

verschillende overheden jaarlijks investeren in de werking van de case (dus exclusief inversteringen in gebouwen, steunpunten, belangenbehartigers,...). De volgende figuur geeft de kosten en de baten weer in miljoen euro. De baten zijn steeds groter dan de kosten behalve bij openbare bibliotheken. Die krijgen wel de hoogste waardering maar daartegenover staan nog hogere kosten die inherent verbonden zijn met (vroegere) decretale bepalingen. 50% van de bevolking wil niet meer dan 22% van dit budget spenderen. De overheidsuitgaven voor Bokrijk , de Ronde, S.M.A.K. en Vooruit brengen een veelvoud van de baten op. Meer dan 50% van de bevolking staat achter het huidige niveau van

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement