Page 91

In 2009 werd een grootschalige mondelinge bevraging georganiseerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking tussen 14 en 85 jaar oud. Professionele interviewers ondervroegen de respondenten thuis gedurende een uur en een kwart. De 3144 gerealiseerde interviews staan voor een nettorespons van 68%. De hoge kwaliteit van deze dataset laat toe betrouwbare conclusies te trekken. In de economische wetenschap is de bereidheid tot betalen (BTB) van een individu voor een goed de monetaire uitdrukking van de waarde van dat goed voor dat individu. Het is met andere woorden de

maximale waarde die het individu wil opofferen in ruil voor dat goed. Het idee achter deze definitie is intuĂŻtief goed te begrijpen: niemand wil meer betalen dan het hem of haar waard is. In economische waarderingsstudies staat het begrip BTB centraal en maakt men een onderscheid tussen de gebruikswaarde en de nietgebruikswaarde van een goed. De gebruikswaarde van een goed is de BTB voor het gebruik, de consumptie van het goed. Het gaat dus over de BTB voor een museumbezoek, voor het bijwonen van een theatervoorstelling, voor het lidmaatschap van een bibliotheek,... De niet-gebruikswaarde van een goed is de BTB voor een goed zonder het

te gebruiken. Een individu kan een BTB hebben voor een museum, niet om het te bezoeken maar omdat het kunstwerken conserveert voor de volgende generaties of (iets minder nobel) omdat hij ijsjes verkoopt aan de uitgang van het museum. De nietgebruikswaarde negeren leidt vaak tot een belangrijke onderschatting van de waarde van goederen. Dit is vooral het geval voor goederen waarvan niet iedereen gebruik maakt, maar die toch maatschappelijk waardevol zijn. De gebruikswaarde en de niet-gebruikswaarde vormen samen de totale economische waarde. Deze waarde is de monetaire uitdrukking van de som van alle baten.

Totale economische waarde

Gebruikswaarde

Feitelijk gebruik

Optiewaarde

Niet-gebruikswaarde

Bestaanswaarde

Legaatwaarde

Prestigewaarde

FinanciĂŤle waarde

89 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement