Page 89

Optimism is a moral duty Vandaag wordt duurzaamheid vaak zuiver bouwtechnisch benaderd, hetzij in de vorm van energiezuinige gebouwen, hetzij door de toepassing van technische ingrepen. Maar de ecologische, sociale en economische crisissen hebben een fundamentelere oplossing nodig. Ze vereisen een cultuuromslag. Een omslag in ons denken en doen. Dit artikel vormt een uitnodiging om met duurzaamheid (verder) aan de slag te gaan, het geïntegreerd aan te pakken en bovenal de dialoog aan te gaan met het publiek. Het lokaal cultuurbeleid kan een impuls geven aan de noodzakelijke culturele omslag door de sociaal-ecologische uitdagingen publiek bespreekbaar te maken en de noodzakelijke verandering mee te implementeren.

Van voorleesmomenten, podiumvoorstellingen tot tentoonstellingen: ze kunnen allemaal bijdragen leveren aan een kritische reflectie op onze huidige maatschappij en aanzetten geven tot individuele en collectieve actie. De transitie naar een rechtvaardige duurzaamheid heeft immers nood aan netwerken van organisaties en mensen die op lokale schaal de omslag concreet gestalte geven. En ondanks verontrustende rapporten als het Living Planet Report 2012 waaruit blijkt dat Belgen de op vijf na grootste ecologische voetafdruk ter wereld hebben, is doemdenken geen optie35. Om Karl Popper vrij te citeren: ‘So we have a duty, instead of predicting something bad, to support the things that may lead to a better future. Optimism is a moral duty’36.

35

Living Planet Report 2012: http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/ Een gemiddelde Belg verbruikt volgens het Living Planet Report 2012 iets meer dan 7ha/jaar, terwijl dit 1,7 ha zou moeten zijn om het ecologisch evenwicht te handhaven. 36 Popper, K., All Life is Problem Solving, Routledge, 2002

87 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement