Page 88

Om een duurzame toekomst vorm te geven, moeten er niet alleen op korte termijn acties ondernomen worden. De initiatieven moeten een richtpunt hebben, een toekomstbeeld. Het lokaal cultuurbeleid kan ruimte geven aan processen waarin de maatschappelijke veranderingen worden verbeeld en nagedacht wordt over duurzame en enthousiasmerende toekomstbeelden31. Vanuit het heden kan men dan concrete stappen zetten naar die toekomst32. Het zijn vooral droombeelden die aangeven dat de toekomst anders en beter kan zijn dan vandaag. In wezen betekent dit het creëren van nieuwe mythen en verhalen die beginnen te verwoorden hoe een gewenste duurzame wereld er uit zou kunnen zien. In heel wat steden en gemeenten gebeuren in de aanloop naar de nieuwe meerjarenplanning participatietrajecten waarin nagedacht wordt over de toekomst33. 31

Een mooi voorbeeld is de campagne ‘Leuven Overmorgen’ van de stedelijke afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid. De klimaatverandering, de uitputting van de grondstoffen en de bevolkingsgroei werden naar voor geschoven als de voornaamste uitdagingen voor de stad. Om hierop een antwoord te geven, zijn er ondermeer acties nodig op het vlak van mobiliteit, voedselvoorziening en wonen. Met de campagne werd de bevolking uitgedaagd om mee naar oplossingen te zoeken en de verwachtingen ten aanzien van het stadsbestuur te formuleren. Naast workshops en woonkamergesprekken, vatte drie tekenaars een dag lang post aan de ingang van de bibliotheek om de ideeën van de bezoekers vast te leggen34. Het lokaal cultuurbeleid kan zijn kennis en ervaring met dit soort van creatie- en participatieprocessen inzetten om de toekomstbeelden mee te helpen vormgeven.

Visietekst eco-cultuur, 2010, p 5 en Jeroen Peeters, Verbeelding, ervaring en betekenis als levenskwaliteit. Podiumkunsten en duurzame ontwikkeling in Vlaanderen, 2011, p 193-198 : www.kaaitheater.be/docs/Podiumkunsten%20in%20transitie%20 Imagine2020_NL.pdf 32 Voor inspiratie, praktische tips en methodes: Hopkins, R, Het transitiehandboek, Londen, 2008, p 111-138 en De Vriendt, J. (red.), De grondwet. Veranderkracht van lokale gemeenschappen in het licht van duurzame ontwikkeling, In: WisselWerk, cahier 9, 2009, p 289-315. 33 Bijvoorbeeld ‘Roeselare 2030’ (www.roeselare 2030.be) en ‘De Genks’ (www.degenks.be). Binnen ‘Roeselare 2030’ zijn duurzaamheid, vertraging en vergroening opvallende constanten bij de toekomstbeelden. 34 Meer info: www.leuven.be/leven/leuven-overmorgen. Inspirerende toekomstbeelden via www.facebook.com/LeuvenOvermorgen

86 L O C U S

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement