Page 87

ook spreekuren georganiseerd worden op het gebied van energiebesparing en tuinieren en zullen leeskringen of discussiegroepen rond ‘groene’ thema’s een plek krijgen in de bibliotheek. Vernieuwend is het Amerikaanse concept van de ‘zadenbib’28. Een zadenbib beschikt over een zadencollectie die uitgeleend kan worden. Aan de klant wordt gevraagd om aan het einde van het seizoen zaad te oogsten en dit terug te brengen naar de bibliotheek. Klanten kunnen ook zaden van andere planten doneren en op die manier de lokale biodiversiteit versterken. De bib biedt boeken, tijdschriften en andere media over tuinieren aan en organiseert ook workshops over bijvoorbeeld ecologisch tuinieren. Het concept versterkt de rol van de bibliotheek in de lokale gemeenschap door een nieuwe vorm van dienstverlening aan te

bieden. Daarnaast geeft het ook een nieuwe invulling aan bibliotheekfuncties met betrekking tot informatie en ontmoeting. De Vlaamse bibliotheken zouden in dit concept ondermeer een beroep kunnen doen op lokale VELT-afdelingen29. Een ander voorbeeld van een participatieve aanpak is de case van de compostmeesters binnen het kunstintegratieproject ‘Willebroe’ van Gemeenschapscentum De Ster. Samen met een kunstenaar werkten de compostmeesters van Willebroek-Zuid en de buurtbewoners een ‘biodiversiteitstoren’ uit die niet alleen aan artistieke kwaliteit heeft, maar ook de ecologische werking van de compostmeesters stimuleert. De toren biedt een voorbeeldfunctie voor een vernieuwende aanpak rond composteren, waterrecuperatie, biodiversiteit en duurzame energie30.

28

Meer info: http://kenniskantoor.bibliotheek.be/group/vragen/forum/topics/een-zadenbib-in-elke-vlaamse-en-nederlandsebib? Voorbeeld: http://westcliffegrows.weebly.com VELT (Vereniging voor Ecologische Leven en Tuinieren) heeft ervaring in de opstart en begeleiding van moes- en buurttuintjes. Meer info: www.velt.be en www.samentuinen.org. Interessant hierin zijn de vroegere teelttechnieken. Hierin liggen kansen voor erfgoedprojecten, bijvoorbeeld met insteken naar mondelinge geschiedenis. 30 De case van de compostmeesters kan u terugvinden op www.locusnet.be/portaal/Locus/LokaalCultuurmanagement/Duurzaamheid. Een ander voorbeeld waarbij linken gelegd worden tussen buurtwerking, ecologie en kunst is het project ‘Biodroom’ van CC Luchtbal (Antwerpen): www.dna.be/biodroom 29

85 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement