Page 82

maatschappelijke verandering. Een omslag van het ene model naar een ander3.

Wat wil dit voor de cultuursector zeggen?

Invalshoeken voor het lokaal cultuurbeleid De ontoereikende mondiale klimaatakkoorden maken duidelijk dat de antwoorden op de uitdagingen vooral lokaal gevonden moeten 3

4

5

6

7 8

80 L O C U S

Praktijkvoorbeelden Op locusnet.be vindt u sprekende voorbeelden uit bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra.

Interne milieuzorg Eén van de concrete invullingen waarmee alle geledingen van de werking aan de slag kunnen, is interne milieuzorg. Er bestaan tal van checklists en methodes om de interne werking te verduurzamen7. Het onderstaande stappenplan is maar één van de manieren om het overleg, het draagvalk en de communicatie bij interne milieuzorg aan te pakken. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kunnen bepaalde stappen worden overgeslagen of anders worden aangepakt8.

Meer weten over de verschillende systeemcrisissen en transitie? Leestips: Jones, P.T. en De Meyere, V., Terra Reversa. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid, Antwerpen, EPO, 2009 en De Vriendt, J. (red.), De grondwet. Veranderkracht van lokale gemeenschappen in het licht van duurzame ontwikkeling, In: WisselWerk, cahier 9, 2009. Visietekst eco-cultuur: www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/ evenementen/cultuurforum/downloads/eco-cultuur.pdf Inspirerend is de toespraak van journalist en auteur Dirk Barrez op de denk- en doedag van het Transitienetwerk Cultuur in november 2011. U kan de tekst terugvinden op www.ibknet.be/download.php?i=1113 Bijvoorbeeld ‘Leuven klimaatneutraal’ (www.leuven.be/klimaatneutraal) en de transitienetwerken in Vlaanderen (www.transitie.be) Leestip: Hopkins, R, Het transitiehandboek, Londen, 2008. In het voorjaar van 2012 bracht LOCUS enkele sprekende voorbeelden binnen het lokaal cultuurbeleid in kaart: www.locusnet.be/portaal/Locus/LokaalCultuurmanagement/Duurzaamheid Op www.jongesla.be vindt u inspiratie en concrete tips om de werking van cultuurorganisaties te verduurzamen. Tips: Verhoeven, A., Duurzame ontwikkeling in lokaal beleid, Politeia, 2008, p 49-56 en www.lne.be/themas/milieuzorg

Extra

Sinds 2010 onderzoekt het Transitienetwerk Cultuur op Vlaams niveau hoe de cultuursector de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid kan oppakken. Het netwerk is ontstaan uit het atelier eco-cultuur dat werd opgericht naar aanleiding van het Cultuurforum. Voor elke beleidsdoelstelling in haar beleidsnota cultuur (2009-2014) richtte Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege een atelier op met mensen uit de sector om aan die doelstellingen een invulling te geven. Het atelier eco-cultuur formuleerde enkele doorbraken, met ondermeer de ambitie om tegen 2020 de sector CO2-bewust te laten werken en dit CO2-bewustzijn met overtuiging te laten uitdragen. De visietekst is bovenal een pleidooi voor de erkenning van cultuur, en bij uitbreiding de cultuursector, als motor voor de transitie naar een duurzame samenleving4. Het initiëren van een trendbreuk is immers een cultureel probleem, dat verder reikt dan louter instrumentele oplossingen. Het gaat ook, zoals we verder zullen aantonen, om draagvlak, verbeelding en zin voor experiment.

worden. De transitie vereist pro-actieve overheden die ruimte geven aan en gevoed worden door bedrijven, kenniscentra, organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven5. De cultuur- en gemeenschapscentra en de bibliotheken kunnen hier, afhankelijk van de context, de ambitie en de middelen, een rol in opnemen. Omdat de uitbouw van een duurzame werking staat of valt met het interne draagvlak, focussen we eerst op milieuzorg, om daarna in te zoomen op het gebouw en de publiekswerking. De invalshoeken zijn gebaseerd op praktijkvoorbeelden binnen en buiten het lokaal cultuurbeleid6.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement