Page 81

Het hele concept van groei en expansie, de identiteit bijna van onze westerse samenleving, is vanuit ecologisch perspectief problematisch. De draagkracht van de aarde is eindig. Inzetten op duurzaamheid betekent daarom in de eerste plaats het beperken van de ecologische voetafdruk2. Maar duurzaamheid reikt verder dan ecologie. De mensen en landen die het minst verantwoordelijk zijn voor het probleem

1 2

ondervinden immers de grootste schade als gevolg van de klimaatverandering. Werken aan duurzaamheid omvat ook inzetten op sociale rechtvaardigheid. De conclusie is onontkoombaar: ons huidige model is niet-duurzaam. Het kan niet blijven duren. De veranderingen waar we voor staan worden wel eens aangeduid als ‘transitie’. Transitie is iets anders dan een geleidelijke aanpassing. Het is een structurele

Jackson, T, ‘The challenge of sustainable lifestyles’, In: 2008 State of the World, WorldWatch Institute, 2008 De ecologische voetafdruk is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep per jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken.

79 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement