Page 79

Way of life “Het allerbelangrijkste is niet dat je een nieuwbouw hebt of dat het om een inrichtingsconcept gaat. Wel dat je een team hebt dat begrijpt wat deze manier van werken inhoudt. Je moet uit die bibliotheekmuren breken, op een andere manier gaan nadenken en andere soorten verbindingen maken. Door met het team zelf de meervoudige intelligentietest te doen, ontdek je dat mensen soms rare kronkels hebben of in heel andere dingen goed zijn dan je zou denken. Welke talenten heb je zelf in huis? Vaak meer dan je denkt. En dat moet je gebruiken. Het 100 talentenconcept is méér dan een project. Het is een beweging - een way of life.

“Je kan dit 100 talentenconcept eigenlijk om het even waar toepassen. In scholen als Laterna Magica in Amsterdam

De praktijkervaring uit Nederland komt overgewaaid naar Vlaanderen en inspireert bibliotheken en cultuurcentra. Zo onderzoekt bijvoorbeeld de bibliotheek van Brasschaat of de theorie van meervoudige intelligentie en het

100 talentenconcept ook toegepast kan worden in hun jeugdafdeling. Bibliothecaris Goedele Horemans wil de idee laten groeien en een draagvlak creëren bij het hele team. Om de aanpak van 100 talenten te illustreren bij de collega’s, vulde iedereen de meervoudige intelligentietest in. Een mooie aanleiding om te bekijken welke talenten de bib in huis heeft. Ze liet collega’s vertellen over hun favoriete bezigheden als kind en dat leverde meteen bruikbare ideeën op. Goedele las een gedicht voor, met verschillende bijpassende vraagjes, om aan te tonen dat je een zelfde gedicht vanuit meerdere intelligenties kan bespreken. Aan het bestuur en alle betrokkenen binnen de gemeente bezorgde ze een filmpje over de 100 talenten, beschikbaar op www.locusnet.be.

Extra inspiratie http://www.nbd-biblion.nl/?pagina=22821 Bestel hier de driedelige uitgave “De bibliotheek van 100 talenten”. www.probiblio.nl Meer over bibliotheekwerking in Noord- en Zuid-Holland en over “100x” , de bloeiende praktijk van het 100 talentenconcept. http://www.migent.be/mi_testen Doe hier de meervoudige intelligentietest. http://www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven/mi-kaartenspel.html Dit MI-spel verheldert de intelligenties en talenten van bijvoorbeeld het team in cultuurcentrum en bibliotheek.

Extra

De Vlaamse bibliotheekmedewerkers die ik heb ontmoet en die interesse tonen voor de 100 talenten, zagen er stuk voor stuk fris en fruitig uit. Het komt er eigenlijk op aan de klaagcultuur die soms heerst in bibliotheken, te overstijgen en met frisse ideeën te werken. Soms ook durven dingen NIET te doen. Of laat kinderen zelf de Jeugdboekenweek organiseren.”

of De Letterdoos in Oostakker is de hele aanpak geïnspireerd op meervoudige intelligentie. Maar je kan dit evengoed in een cultuurcentrum als basis nemen voor je werking. In Nederland is dit concept vanuit de bibliotheek gegroeid en wordt er nu pas nagedacht over mogelijke creatieve partnerschappen die de bibliotheek kan aangaan. Waarom niet met de sportschool of de voetbalclub samenwerken? Ingegeven door de crisis en doordat er minder middelen beschikbaar zijn, kan je via die 100 talenten dingen in elkaar schuiven.”

77 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement