Page 76

ren kunnen omgaan. En toch wordt intelligentie vaak stilzwijgend als één omvattende eigenschap beschouwd. Ook in de ontwikkelingspsychologie blijft dit een punt van discussie en bestaan er meerdere visies op intelligentie...

kunnen lezen of prachtig een muziekinstrument bespelen, behoren doorgaans niet tot het intuïtieve begrip van intelligentie. Het is meteen duidelijk dat er voor intelligentie niet één definitie kan worden geformuleerd.

Traditioneel is er veel aandacht voor de mathematischlogische en de verbaal-linguïstische intelligentie. Maar vaardig zijn in renovatiewerken, goed een wegenkaart

Hoe gaan professionals in de culturele sector om met intelligentie en talenten van kinderen en volwassenen? Worden bibliotheken eerder linguïstisch ingevuld, als een plek

Geen twee geesten gelijk De Amerikaanse psycholoog Howard Gardner (1943) ontkent het bestaan van één algemene intelligentiefactor. In 1983 onderscheidde hij al 7 ruime categorieën, waarvan de eerste drie ‘klassieke’ benaderingen waren, maar de volgende 4 voor heel wat opschudding zorgden omdat ze niet pasten in het beeld dat men tot dan toe over intelligentie had. Vandaag deelt hij intelligentie op in 9 verschillende gebieden. Volgens Gardner is de intelligentie dus meervoudig en een rekbaar gegeven. Iedereen beschikt over die 9 vormen van intelligentie, die bij iedereen ook anders ontwikkeld worden. Gardner beweert dat zijn visie op intelligentie toelaat verschillen tussen culturen te verwerken. De verschillende gebieden volgens de theorie van Meervoudige Intelligentie (M.I.): - verbaal/linguïstisch (woordknap) - logisch/mathematisch (rekenknap) - visueel/ruimtelijk (beeldknap) - muzikaal/ritmisch (muziekknap) - lichamelijk/kinesthetisch (beweegknap) - interpersoonlijk (mensknap) - intrapersoonlijk (zelfknap) - natuurgericht (natuurknap) - existentieel (denkknap)

74 L O C U S

waar voornamelijk gevoel voor taal, leesvaardigheid en leesplezier van kinderen en volwassenen worden aangesproken? Of is er in de bibliotheek ook ruimte voor kinderen om de handen uit de mouwen te steken en pakweg natuurkundig onderzoek te doen? Of te filosoferen? En hoe betrokken zijn kinderen in een leerproces wanneer ze bijvoorbeeld naar een voorstelling in het cultuurcentrum komen? Krijgen kinderen in het centrum zelf verantwoordelijkheden om zich in verschillende talenten te ontwikkelen? Kunnen ze zich bijvoorbeeld bekwamen in sociaalvoelende vaardigheden? En worden meerdere intelligenties aangesproken en met elkaar in verband gebracht in een educatief aanbod?

100 talentenconcept In het 100 talentenconcept vormen de pedagogische ideeën van Howard Gardner en Reggio Emilia het uitgangspunt voor een cultuur- educatieve aanpak die in om het even welke omgeving toegepast kan worden. De Reggiobenadering is onder de bezielende leiding van pedagoog en filosoof Loris Malaguzzi (†1994) uitgegroeid tot een ‘pedagogiek van het luisteren’, in plaats van een ‘pedagogiek van het vertellen’.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement