Page 75

Cultuureducatie in 100 talen en talenten? “Een kind heeft honderd talen, maar de school en de samenleving stelen er negenennegentig van” (Loris Malaguzzi)

Cultuureducatie is een belangrijk werkterrein van het lokaal cultuurbeleid. De bibliotheken, cultuuren gemeenschapscentra investeren sterk in een kwalitatief educatief aanbod voor de scholen en in de vrije tijd. Tegelijk zijn heel wat cultuurhuizen, steden en gemeenten op zoek naar een gedeelde visie op cultuureducatie. In de conceptnota ‘Groeien in cultuur’ van de Vlaamse ministers Schauvliege en Smet wordt cultuureducatie ondermeer omschreven als het “bewust op zoek gaan naar die manier(en) van uitdrukken die het dichtst aansluit(en) bij onze persoonlijkheid en naar mogelijkheden om deze taal bewust te hanteren”. Op welke manieren zijn cultuurhuizen bezig met ieders taal en talent? In hoeveel talen mogen en kunnen kinderen en volwassenen zich uitdrukken wanneer ze over de vloer komen in een cultuurcentrum of een bibliotheek? Hoeveel talen verdwijnen van het toneel?

Herlinde De Vos Een andere visie op intelligentie Iedereen is anders… Iedereen is knap. Daarover zijn mensen het makkelijk eens. Maar wat bedoelen we wanneer we beweren dat iemand intelligent

is? We vormen ons allemaal wel een idee bij dat begrip. Sommigen zullen doelen op verstandelijke vermogens. Zoals het oplossen van abstracte problemen en wetenschappelijke vraagstukken.

Anderen schuiven eerder het aanpakken van praktische problemen naar voor. De ene keer is het net verbale intelligentie die primeert. Een andere keer verwijst intelligentie naar goed met ande-

73 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement