Page 72

Wat zijn de uitdagingen van het strategisch gemeentelijk meerjarenplan? Een stevige afstemming lijkt me het moeilijkste. Ik was als Vlaams parlementslid zeer begaan met de planlastvermindering, anderzijds vind ik sectorale zichtbaarheid van groot belang. De uitdaging ligt vooral hierin de minder harde sectoren – waarbij gedoodverfd naar cultuur wordt gewezen – niet te laten ondersneeuwen. Het opgaan of onzichtbaar worden in het geheel is een bedreiging. Maar ik zie ook kansen. Het moet mogelijk zijn om sneller op intersectorale opportuniteiten te anticiperen. Dat is een absolute meerwaarde. Welke zijn de bijzondere uitdagingen voor de lokale cultuursector? Die uitdagingen lijken nogal uiteenlopend, de ene gemeente of stad is vaak moeilijk met de andere vergelijkbaar. Als ik even op Aalst mag focussen, denk ik dat we ons de voorbije jaren behoorlijk goed op deze aanpassing hebben voorbereid. Als schepen van cultuur, integratie en onderwijs, heb ik er altijd aan gehouden het wekelijkse stafoverleg over alle muurtjes heen te coachen. Er groeide bijgevolg een traditie van samenwerking, die nog versterkt werd door de komst van het decreet lokaal cultuurbeleid. Toen namen we ook expliciet de sport- en jeugdwerking mee in ons denken en doen. Die traditie wapent de vrije tijdssector in Aalst – ik zeg nog altijd liever cultuursector – stevig: men is er immers intussen gewend om vanuit gedeelde doelstellingen te denken en elkaar te versterken.

70 L O C U S

Welke doelstellingen moet een cultuurwerker voor ogen hebben? Naar mijn inzicht kan je ze in drie kernwoorden samenvatten, ze zijn interactief en onlosmakelijk met elkaar verbonden: kunst, publiek en educatie. In eerste instantie gaat het erom kunst naar de mensen te brengen. Naar alle mensen. Vanuit een brede visie op kunst en cultuur. Het grote belang van cultuur schuilt in het bevrijdende, het emanciperende, het verrijkende. Ik noem mijn eigen afkomst zelf eerder bescheiden, ik kan bijgevolg bij mezelf heel goed nagaan wat de effecten van kunst- en cultuurparticipatie zijn. Samengevat: ze zijn overweldigend. Daarom is de hoofddoelstelling absoluut kunsten en mensen samen te brengen, en daarin te bemiddelen. Kansengroepen en doelgroepen spelen een prominente rol, maar het belang van cultuureducatie bij kinderen kan niet overschat worden. Het uiteindelijke resultaat van die inzet scherpt inzicht en samenhorigheid aan, biedt mensen zinvolle tijds- en vrijetijdsbesteding en biedt hen kansen voor ontspanning en reflectie. Elk naar zijn mogelijkheden en wensen. Hoe krijgt cultuur een voet tussen de deur? Ik geloof sterk in de professionalisering van de sector. In die zin hoop ik dat lokale cultuurinstellingen hun professionele ambities niet laten neerhalen, nu een aantal expliciete verplichtingen wegvallen. De tijd dat het volstond dat een bevlogen literatuurkenner na zijn dagtaak ook nog drie uur de lokale bibliotheek kwam bemannen, is definitief voorbij. De bib moet zichzelf op de kaart zetten als informatiecentrum, en daar zijn diverser competenties voor nodig dan bele-

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement