Page 69

Advisering via sociaal netwerk De cultuurraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo in Antwerpen springt mee op de trein van de digitalisering en komt hiermee meteen tegemoet aan een aantal pijnpunten van adviesverlening via cultuurraden. Van een zeer klassieke cultuurraad, die veel en graag organiseerde, is hier overgegaan naar een raad die puur adviserend is. Bovendien gebeurt de adviesverlening in grote mate digitaal. Er zijn wel fysieke bijeenkomsten voor de echt inhoudelijke discussies (in verband met beleidsplannen, actieplannen, …), maar de hoofdbrok van het adviesverleningsproces (de ‘makkelijkere’ discussies, bijvoorbeeld inzake subsidies) gebeurt via socialenetwerksite Yammer, een soort Facebook voor bedrijven. Relevante items worden hier gepost, waarna zich online een discussie ontspint, wat uitmondt in een klaar advies, dat opgenomen wordt in de collegebesluiten. Bart Verdeyen, cultuurantenne Berendrecht-Zandvliet-Lillo: “Hierdoor worden doorlooptijden veel korter. Als een discussie-item wordt gepost, heb je de week erna een advies. Het is dus niet een maand wachten op de volgende fysieke bijeenkomst van de raad. Dit laat ons toe veel korter op de bal te spelen en daardoor inhoudelijk ook veel meer te wegen op het beleid. Een interessant bijkomend effect is bovendien dat de leden online veel ‘mondiger’ en kritischer zijn tijdens de discussies, waardoor de adviezen kwalitatiever en inhoudelijk steviger worden”.

informatiedoorstroming moet voorzien. Ook komen adviezen nogal vaak top-down tot stand. Het initiatief gaat doorgaans uit van het bestuur van de cultuurraad, de schepen en de cultuurbeleidscoördinator. De inbreng van de algemene vergadering en zeker van de achterban van de leden blijft vaak beperkt. Veel leden hebben ook schroom om hier echt hun stem te laten horen. De cultuurraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo in Antwerpen vond hier een eigentijdse oplossing voor, waardoor de raad meteen ook veel korter op de bal kan spelen. Bovendien zijn adviezen ook vaak zwak onderbouwd en gemotiveerd. Dit heeft met verschillende factoren te maken: de adviestaak wordt te vluchtig opgenomen, er is te weinig voeling of contact met de eigenlijke doelgroep, de ‘stakeholders’ bij een bepaalde problematiek die ter advisering voorligt, … Het is in ieder geval ook opmerkelijk dat er weinig personen worden aangetrokken die deskundigheid vertonen op het vlak van adviesverstrekking. Ook competenties als het

kunnen interpreteren van beleidsteksten en inzicht hebben in gemeentelijke administratie en politiek, kunnen tot meer kwalitatieve, beter onderbouwde adviezen leiden. Het profiel van de leden is vrij eenzijdig: uit onderzoek blijkt dat de cultuurraden vooral een stem geven aan de oudere man, eerder hooggeschoold en lid van een (socio-culturele) vereniging.15 Jongeren, vrouwen en allochtonen, om er maar enkele te noemen, zijn duidelijk ondervertegenwoordigd. Dit is meteen een belangrijk aandachtspunt bij de nieuwe samenstelling van de cultuurraad: ga zelf op zoek naar geschikte leden. Al is diversiteit nastreven hierbij makkelijker gezegd dan gedaan, omdat de cultuurraad nu eenmaal een bepaald publiek aanspreekt, meestal ingebed in het klassieke verenigingsleven. 15 D. VERTÉ & W. VERHAEST (VUB, 2005), Overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid. Onderzoek naar de werking en de invulling van de adviesverlenende opdracht van de cultuurraden in Vlaanderen, te raadplegen op http://www.locusnet.be/ portaal/ Locus/LokaalCultuurmanagement/Cultuurraden/Kritischebeschouwingen

67 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement