Page 68

plaatsvervangers heeft zodanig dat de samenstelling van de raad de facto wisselt en de werking daardoor dynamischer wordt. OriĂŤntatie op kwalitatief hoogstaande adviezen Op het terrein valt op dat tal van cultuurraden veel aandacht en energie besteden aan andere zaken dan de adviesfunctie: het organiseren van allerhande evenementen, ontmoeting en overleg tussen verenigingen mogelijk maken, enz. Taken die betrekking hebben op de functie van de cultuurraad als denktank in het bredere veld worden vaak minder belangrijk geacht. Hierdoor komt de kernopdracht, het adviseren, de enige wettelijke opdracht trouwens die cultuurraden hebben, soms in het gedrang. Die adviserende taak moet opnieuw een structurele inbedding in de cultuurraad krijgen, zodat de

66 L O C U S

oriĂŤntatie op adviesverlening in ere wordt hersteld en de cultuurraad inhoudelijk kan helpen meebouwen aan het gemeentelijke cultuurbeleid. Verder blijkt de kwaliteit van de adviezen nogal eens te wensen over te laten. Dit heeft te maken met verschillende factoren. In de eerste plaats lopen veel adviesraden achter de feiten aan: ze worden pas betrokken wanneer plannen en dossiers bijna volledig afgewerkt zijn en er dus weinig ruimte overblijft voor andere ideeĂŤn. Het is dus zaak om pro-actief te gaan werken en niet steeds af te wachten tot er om advies wordt gevraagd. Maar dit vraagt uiteraard ook een engagement van het gemeentebestuur, dat bereid moet zijn de cultuurraad mee te nemen in het beleidsverhaal en dan ook in sterke ondersteuning en voldoende en tijdige

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement