Page 65

Ook de bibliotheekcommissie en de beheerraad van het cultuur- of gemeenschapscentrum kunnen actie ondernemen in aanloop naar de volgende beleidsperiode. Er zijn al bibliotheken en centra die bezig zijn met een zogenaamd ‘ambtelijk memorandum’. Hierin worden goed doordachte beleidsvoorstellen en aanbevelingen gedaan, die een stevig onderbouwde visie en missie voor de toekomst van het eigen huis weerspiegelen. Dit ambtelijk memorandum is gericht aan de diensthoofden cultuur (en vrije tijd) en het managementteam, waar het zwaartepunt van de beleidsplanning zich situeert. Zich echt ‘in de cockpit wringen’, is voor veel cultuurhuizen niet realistisch en ook niet noodzakelijk. Maar door goed materiaal aan te reiken, door het beleidsplanningsproces goed op te volgen en op die manier inzicht te krijgen in hoe het verloopt, en door een goed overleg met de cultuurbeleidscoördinator of het diensthoofd cultuur, verhoogt de kans dat de stem van de bibliotheken en centra doordringt en daadwerkelijk de beleidsplanning gaat beïnvloeden. Vanuit ‘cultuur’ is er ook heel wat

ervaring met beleidsplanning (ook op vlak van participatie). Wees pro-actief en bied mee uw diensten aan. Een andere idee kan zijn om samen met de cultuurraad een gezamenlijke denkoefening te doen, of zelfs onderling af te stemmen met de drie organen samen (cultuurraad, bibliotheekcommissie en beheerraad van het centrum). Dit levert een strategisch sterkere positie op om van daaruit een concrete insteek naar het beleid toe te leveren. Waar nu de mosterd halen? Terugkijken naar de eigen advieswerking kan een goede uitgangspositie vormen voor de cultuurraad. Niet alleen om na te gaan welke nijpende of interessante voorstellen of signalen voorlopig geen gevolg kregen. Maar ook om de eigen werking eens te evalueren: misschien moeten er van het gemeentebestuur meer garanties worden gevraagd om als ‘serieuze’ partner mee rond de tafel te zitten? Ook de beheerraden doen er goed aan om eens achterom te kijken en van daaruit een evaluatie te maken van het beleid van de voorbije legislatuur, maar ook van hun eigen werking.6 Ook de bestaande

63 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement