Page 61

De adviesorganen in elkaars vaarwater? ‘Adviesraad’ versus ‘beheersorgaan’ Over het algemeen treden binnen het lokaal cultuurbeleid drie organen adviserend op: de cultuurraad, de bibliotheekcommissie en de beheerraad van het cultuur- of gemeenschapscentrum. Toch is er maar één zuivere adviesraad, namelijk de cultuurraad. De bepalingen in het decreet Lokaal Cultuurbeleid (decreet LCB) over ‘adviesorganen voor cultuur’

(artikelen 55-64) gaan enkel over de cultuurraad. Die kan op verschillende manieren vorm krijgen: ofwel één raad, met bevoegdheid over alle culturele materies, ofwel verschillende sectorale deelraden, met adviserende bevoegdheid over hun sectorale materie. Bijvoorbeeld een adviesraad lokaal cultuurbeleid, een adviesraad kunsten en erfgoed, enz. In het tweede geval moet er daarnaast ook nog een overkoepelende

59 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement