Page 56

Na de zelfevaluatie begon het werk pas Na de zelfevaluatie lag een foto met een divers palet sterke punten en verbeterpunten op tafel. En nu? De evaluatie biedt geen antwoorden, maar stelt vragen. Vragen over randvoorwaarden, samenhang en samenwerking. Over toegevoegde waarde, nut en noodzaak. Publieke Werken ondersteunde ook bij het zoeken en formuleren van antwoorden. Het hielp leidinggevenden om keuzes te maken om de werking te verbeteren. Niet door een bepaalde aanpak voor te schrijven, wel door feedbackgesprekken, workshops en een-op-een advies. Het echte werk begon pas na de zelfevaluatie. In theorie was het eenvoudig: de zelfevaluatie gaf zicht op een groot aantal sterke punten en verbeterpunten. Om ervoor te zorgen dat die laatste daadwerkelijk werden aangepakt, werd een verbeterplan opgemaakt. Vervolgens werd het verbeterplan omgezet naar de praktijk en werden de opgesomde verbeterpunten stap voor stap weggewerkt. In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk.

54 L O C U S

Maar in de praktijk wel. De werking verbeteren of een verandertraject invoeren heeft veel weg van verbouwen. En wie ooit al verbouwd heeft, kan het beamen: het is een rommelboel, het loopt niet zoals gepland of gewenst, en onvoorziene omstandigheden zijn meer regel dan uitzondering. Publieke Werken ondersteunde bij de ‘renovatiewerken’. Het zorgde voor een veilige omgeving om zaken aan de kaak te stellen, zowel intern als extern. Op die manier bood het een houvast voor het versterken van de werking. De cultuur- en gemeenschapscentra zijn nog volop bezig met het volgen van workshops. Het overgrote deel van de bibliotheken ging wel al concreet aan de slag. Hun ervaringen werden geclusterd in vijf richtlijnen.

Neem eens afstand, het geeft meer zicht (Gregor Frenkel Frank)

Afstand nemen en kijken waar het schoentje wringt, daar begint het. Vergelijk het met dansen: één stap opzij, één stap terug, om dan twee stappen vooruit te zetten. De zelfevaluatie bleek een

geschikte danspartner. Doelbewust afstand nemen resulteerde in een scherpe foto die sterke en zwakke punten zichtbaar maakt. De zelfevaluatie bood een referentiekader waar tegenover het eigen handelen geplaatst werd en bracht een mentaal proces op gang. Het objectiveerde het buikgevoel over wat goed en fout loopt, maakte aandachtspunten duidelijk en legde blinde vlekken bloot. Best confronterend, maar heel noodzakelijk. Vergelijk het met een dieet: dat begint ook vaak in de paskamer.

Bij een goed einde hoort een goed begin (Confucius)

De zelfevaluatie is het startpunt van een mogelijk of noodzakelijk verandertraject. Om draagvlak te creëren voor verandering en verbetering gaat het in de eerste plaats immers om het aanreiken van verbetermogelijkheden, niet om het opsporen van tekortkomingen. Het doel van de zelfevaluatie was dus niet: fouten vinden. Het doel was wel: werkpunten aanpakken, sterke punten aanscherpen en

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement