Page 55

Input versus output

Sterk:

Werk:

70% meent dat feedback van de gebruikers over de werking en de dienstverlening voldoende wordt teruggekoppeld aan de betrokken medewerkers. 62% zegt dat de assistent - dienstleiders en/of de bibliothecaris ervoor zorgen dat successen samen beleefd en gevierd worden. 62% oordeelt dat het beleidsplan van de bibliotheek (of het cultuurbeleidsplan) in grote mate op een gestructureerde en onderbouwde manier tot stand komt op basis van interne en externe gegevens.

52% vindt dat in de bibliotheek open wordt gecommuniceerd over de bereikte resultaten. De rol en de bijdrage van iedere medewerker hierin is voor iedereen duidelijk. 42% zegt dat de BIOS 2 - gegevens worden gebruikt om conclusies te trekken over de bibliotheekwerking met betrekking tot de gebruikers en de doelgroepen, de medewerkers, de (gemeentelijke) partners en het bestuur. 28% geeft aan dat resultaten uit metingen worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Dit kan leiden tot aanpassingen van doelstellingen en/of werkprocessen.

Conclusie:

ontmoeting en democratisch functioneren aan te moedigen, ze willen hun rol als educator in de breedste zin van het woord opnemen, ze willen een gids zijn in het onoverzichtelijke informatiegeweld dat niet alleen op de bibliotheekgebruiker, maar op elke burger afkomt.

De roux heeft saus nodig Bibliotheken zijn lang niet meer een huis van boeken en media alléén. Ze zijn niet meer gelijk te schakelen met een te ontlenen aanbod, waar de zoekende gebruiker zich maar van te bedienen heeft. Natuurlijk doen ze dat. Dat is vanzelfsprekend. Maar vandaag zijn ze zoveel meer. Vele bibliotheken hebben de deuren opengegooid en een frisse wind binnengelaten. Ze gaan in op het decretale appel om

SterkWerk

Bibliotheken en meten, het blijft een moeilijk huwelijk. In de bibliotheken komen dagelijks honderden klanten over de vloer. Er wordt volop ingespeeld op opportuniteiten en activiteiten georganiseerd. En toch beschikken bibliotheken over weinig concrete cijfers en gegevens waarmee ze doelgericht aan de slag gaan. Als

die gegevens er al zijn, worden ze niet of nauwelijks gebruikt. Er wordt amper de tijd genomen om stil te staan bij resultaten en ze te delen met de medewerkers en belanghebbenden. Dit is nochtans de manier bij uitstek om betrokkenheid en draagvlak te creëren. Waarom doen we het en wat levert het op: twee essentiële vragen die onvoldoende gesteld worden.

Het afschudden van een eerder stoffig imago, het vervellen van een van oudsher vrij statische instelling, vraagt tijd en werk. De tijd loopt en het werk is aan de gang. De roux is gemaakt, tijd om aan de saus te beginnen.

53 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia