Page 54

Ad hoc versus structureel

L O C U S

Sterk:

Werk:

74% oordeelt dat de bibliotheek enkel samenwerkt met partners indien dit een duidelijke meerwaarde betekent voor de eigen bibliotheekwerking of voor een breder geheel (gemeente, regio,‌). 73% zegt dat er voor het realiseren van de doelstellingen van de bibliotheek wordt samengewerkt met gemeentelijke en andere partners. 62% meent dat medewerkers worden aangemoedigd om deel te nemen aan werkgroepen (lokaal en bovenlokaal).

37% vindt dat het interne medewerkersbeleid voldoende is afgestemd op de andere ingesteldheid of competenties die samenwerking met partners vraagt. 41% geeft aan dat doelgroepenwerking samen met gemeentelijke en andere partners wordt ontplooid. 43% zegt dat in functie van de lokale context de bibliotheek samen met (gemeentelijke) partners projecten ontwikkelt die de beleidskeuzes kracht bij zetten.

SterkWerk

52

Bibliotheken hebben al enige tijd de deuren open gegooid en de weg naar partners gevonden. Er wordt heel veel samengewerkt, vaak op het niveau van activiteiten, en regelmatig ad hoc, als de vraag zich toevallig aandient. Op zich is daar niets mis mee, maar hetzelfde patroon wordt zichtbaar: de basis is

gelegd, het wordt tijd om dit verder uit te diepen en structureel en beleidsmatig aan te pakken. Op die manier gaan partnerschappen verder dan activiteiten en kan gekozen worden voor partners die de bibliotheek daadwerkelijk helpen gemeentelijke of eigen doelen te behalen via de spreekwoordelijke win-win. En zo wordt de bibliotheek zelf een strategische partner.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement