Page 53

Procedures versus werkprocessen Spreek het woord werkprocessen uit, en het beeld van stoffige handboeken en eindeloze procedures doemt op. De praktijk bevestigt dat werkprocessen al te vaak herleid worden tot werkinstructies en procedurehandboeken. Er is echter een wezenlijk onderscheid: in een werkproces ligt vast wat er gebeurt, een procedure of werkinstructie is een onderliggend document dat vertelt hoe iets wordt aangepakt. In vele bibliotheken werkt men al met procedures, handleidingen, draaiboeken,… Als er iemand uitvalt, kunnen collega’s verder, en een probleem wordt via procedures veelal op dezelfde correcte manier opgelost. Deze aanpak situeert zich op het niveau van taken en activiteiten en is een goede basis voor procesmatig werken. Die stap wordt echter amper gezet. Efficiënter en doelmatiger werken kan enkel door taken in een groter geheel te bekijken en te focussen op werkprocessen.

Bovendien raken problemen vaak pas echt opgelost door het onderliggende proces aan te pakken.

Sterk: 71% geeft aan dat per project de kosten en de eventuele opbrengsten worden genoteerd en bewaakt. 82% is van oordeel dat de baliemedewerker over voldoende eigen mogelijkheden en competenties beschikt om gepast op verschillende klantensituaties te reageren. 73% zegt dat de bibliotheek haar werkprocessen afstemt op het aanbod van diensten die op provinciaal of Vlaams niveau ontwikkeld worden.

SterkWerk

handvatten en ondersteuning aan, maar het echte werk gebeurt lokaal, op het veld. Weten waar naartoe met de bibliotheek, lokale doelstellingen vertalen naar de concrete werking, medewerkers betrekken en verantwoordelijkheid geven,… het zijn zaken die een bibliothecaris in eigen handen heeft.

Werk: 21% zegt dat de kritische punten in een werkproces bekend en vastgelegd zijn. Er zijn maatregelen uitgewerkt om deze te beheersen. 49% vindt dat medewerkers er toe worden aangezet hun eigen werkwijzen kritisch te beoordelen en te verbeteren. 42% geeft aan dat documentatie over (werk)processen en kennis up to date wordt gehouden.

51 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement