Page 52

Bibliotheken en hun laaghangend fruit Voor de bibliotheken stemmen de resultaten van de zelfevaluatie tot nadenken. Nadenken over hoe leiderschap wordt ingezet om lokaal de werking te versterken en duurzaam te verankeren. Uiteraard zijn er problemen die vooral bovenlokaal om een oplossing vragen. De digitale uitdaging en de zoektocht naar de optimale schaal en grootorde om de werking vorm te geven. Heel wat bibliotheken beschikken daarenboven over onvoldoende of geschikte mankracht om een toekomstgerichte dienstverlening uit te bouwen. Maar laten we ons hier niet achter verschuilen. De resultaten van de zelfevaluatie spreken voor zich: er zijn heel wat verbeterpunten die lokaal kunnen en moeten worden opgepakt. En die hebben vooral te maken met daadkracht en prioriteiten.

Leiderschap versus beleid en strategie Bibliothecarissen zijn vakbekwame en loyale leidinggevenden. Ze gaan door het vuur voor de medewerkers en onderhouden een goed

persoonlijk contact met de klanten. Dit zeggen niet alleen de leidinggevenden, maar vooral de medewerkers en externen die de zelfevaluatie invulden. Het leiderschap wordt ingezet om de interne werking op orde te houden, activiteiten te organiseren en er voor te zorgen dat medewerkers hun taken naar behoren uitvoeren. Dit is een goede solide basis om op verder te werken. Maar de stap verder wordt onvoldoende gezet. En de vertaling van het leiderschap naar een helder beleid en duidelijke strategie blijft te vaak uit. Nochtans is deze stap cruciaal: een duidelijk doel voor ogen hebben, en weten hoe dat doel te bereiken. Een helder en gedragen strategie zorgt er mee voor dat de neuzen in dezelfde richting staan. Uit de zelfevaluatie komt beleid en strategie echter naar voor als het zwakke broertje en medewerkers voelen zich er weinig bij betrokken. De bovenlokale spelers bieden hiervoor wel

Werk:

86 % vindt dat de bibliothecaris opkomt voor de belangen van de medewerkers. 87% meent dat de bibliothecaris vertrouwen heeft in de deskundigheid van de medewerkers. 81% zegt dat het evident is dat medewerkers samenwerken.

39% zegt dat bij het opmaken van het beleidsplan en de jaarlijkse actieplannen medewerkers worden aangemoedigd om verbeteringen of innovaties voor te stellen. 32% vindt dat de bibliothecaris voldoende op de hoogte is van de bestuurlijke tendensen op gemeentelijk niveau en dit ook vertaalt vertaald naar de eigen werking. 38% geeft aan dat de medewerkers de krachtlijnen van het beleidsplan kennen en ook weten wat dit voor hen betekent.

50 L O C U S

SterkWerk

Sterk:

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement