Page 51

78% meent dat de medewerkers worden aangemoedigd om mee te werken aan verbetering. 58% zegt dat de direct leidinggevenden inspireren en ervoor zorgen dat successen samen kunnen beleefd en gevierd worden.

SterkWerk

Sterk:

instrument dat kosten per genre in kaart brengt (te downloaden op www.locusnet.be). Centra willen daarnaast meer aan de slag met resultaten, cijfers, jaarverslag… om naar buiten te treden en de realisaties van het centrum zichtbaarder te maken.

Sterk: 84% geeft aan dat waardering door klanten een belangrijke prioriteit is. 75% zegt dat investeringen in producten en diensten kaderen binnen een visie op lange termijn.

SterkWerk

bleek dat resultaten benoemen, zichtbaar maken en ze vieren, quick wins betekenen. Een aantal centra probeert de eilandjes van staf, technici en baliepersoneel weg te werken via interne thematische werkgroepen of via extra infofiches per voorstelling voor onthaalmedewerkers. En zodra het nieuwe seizoensprogramma klaar is, moet iedereen mee in het verhaal om het uit te dragen. Van poetsvrouw tot schepen. Meer aandacht voor interne communicatie, samenwerking en waardering maken dat de klassieke tussenschotten tussen de verschillende teams gesloopt worden.

Werk: 32% geeft aan dat de tevredenheid van de medewerkers wordt gemeten en geanalyseerd. 41% vindt dat de resultaten worden geanalyseerd en geïnterpreteerd en eventueel leiden tot aanpassingen van doelstellingen en/of processen.

Werk: 45% geeft aan dat de medewerkers de krachtlijnen van het beleid kennen en weten wat het betekent. 37% vindt dat de afdelings- of teamgrenzen (technici, administratie bvb.) een beletsel vormen om per proces de vooropgestelde resultaten te behalen.

Succesvolle aanpak Uit de zelfevaluatie blijkt dat doelen voorop stellen en die effectief meten nog niet echt is ingeburgerd. De centra geven aan dat er bijvoorbeeld wel informatie beschikbaar is over de financiële gezondheid van de organisatie, maar dat er weinig mee gebeurt. Daarom ontwikkelde LOCUS samen met Dirk De Corte en enkele centra een makkelijk bruikbaar financieel

Conclusie:

Zichtbaarheid verhogen Er gebeurt heel wat in de cultuur- en gemeenschapscentra: de programmatie zit bomvol en er broeit en bloeit veel. De resultaten van al die ijver worden echter onvoldoende gemeten en zichtbaar gemaakt en te weinig aangewend om naderhand te verbeteren of bij te sturen. Door niet enkel resultaten, maar ook werkwijzen en processen te verankeren, kan er efficiëntiewinst geboekt worden. De fase van het pionieren lijkt voorbij. Centra hebben nood aan een gedragen en gedeelde visie en beleid. En nood aan tijd om stil te staan, terug te kijken en vooruit te blikken.

49 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement