Page 50

Samenwerken met partners: macht der gewoonte?

Deel van het geheel

SterkWerk

Sterk:

80% zegt dat de samenwerking met partners tot doel heeft de meerwaarde voor de gemeente en de inwoners van het werkingsgebied te vergroten. 64% meent dat het gemeentebestuur overtuigd is van de meerwaarde van het centrum.

Werk: 45% oordeelt dat de ad hoc aanpak in de samenwerkingsverbanden met de partners plaats heeft gemaakt voor een doordachte, structurele manier van samenwerken. 43% geeft aan dat de samenwerking zichtbare maatschappelijke gevolgen heeft.

48 L O C U S

Leidinggevenden, medewerkers en externen evalueren de wijze waarop het centrum wordt bestuurd positief. Dat leiderschap heeft te maken met het management, de relatie met klanten, partners en bestuur, maar ook met het inspireren tot verbetering en vernieuwing. Op een aantal aspecten scoren de medewerkers het leiderschap eerder laag. De visie van de directie blijkt niet altijd even duidelijk voor medewerkers. Daarnaast kaarten medewerkers en leidinggevenden het personeelsbeleid vanuit de gemeente aan, dat niet overal van een leien dakje loopt. Bondgenoten zoeken lijkt dan een ideale manier om samen zaken in beweging te zetten.

Sterk: 77% vindt dat de directie goede, persoonlijke contacten heeft met klanten, partners en bestuur. 84% zegt dat de directie ideeën om te verbeteren en te vernieuwen waardeert.

Werk: 57% oordeelt dat de visie van de directie op het centrum duidelijk is voor alle medewerkers. 59% meent dat de directie een beperkt aantal prioriteiten stelt en daarop stuurt.

“Samen in een team” heeft voordelen Doordat de visie en missie niet altijd duidelijk zijn, voelen de medewerkers zich maar matig betrokken bij het algemene beleid. Ook de leidinggevenden vinden dat beleidscommunicatie beter kan. Wanneer medewerkers het beleid mee vorm geven, zullen ze dat makkelijker kunnen vertalen naar concrete acties, of beter begrijpen vanwaar bepaalde keuzes komen. Uit de feedbackgesprekken

SterkWerk

Er wordt véél samengewerkt met externe partners en er is een tendens naar nog meer samenwerking. Op zich een positief gegeven. Toch is de tijd rijp om die partnerschappen grondig in vraag te stellen en concrete resultaten te benoemen. Vaak speelt de macht der gewoonte – “omdat het altijd al zo gebeurde”. Nieuwe partnerschappen worden eerder ad hoc opgestart, dan doordacht en gestructureerd, en medewerkers weten vaak niet goed wat hun specifieke rol is binnen samenwerkingsverbanden. Er ontbreekt te vaak een link met het strategische beleid. Daarom zal LOCUS samen met een aantal centra een afwegingskader ontwerpen dat de voor- en nadelen van een samenwerkingsverband in kaart brengt, met aandacht voor de vernieuwing en de zichtbare resultaten. In heel wat gemeenten nodigt de oprichting van een vrijetijdsafdeling uit om de integrale samenwerking met andere diensten binnen de gemeente te herdenken.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement