Page 49

De zelfevaluatie maar een onoverkomelijk moeilijk instrument is de zelfevaluatie niet. Het biedt een aantal kritische stellingen die moeten worden geëvalueerd, niet alleen door leidinggevenden en medewerkers, maar ook door secretaris, schepen, voorzitter van het beheersorgaan, cultuurbeleidscoördinator of diensthoofd. Kortom, wie gebaat is bij een goede werking kon zijn zeg doen. Dit leverde een scherpe foto op, die sterke én zwakke punten zichtbaar maakt.

500 meningen

Herlinde De Vos Sinds maart 2011 zetten 36 cultuur- en gemeenschapscentra ook hun eerste stap in het verbetertraject Publieke Werken. Een 150-tal directeurs, cultuurfunctionarissen, technici, administratieve medewerkers, cultuurbeleidscoördinatoren en schepenen onderwierpen de werking van hun centrum aan een kritische zelfevaluatie. Op basis van de analyse van heel wat uitgebreide cijfertabellen uit de zelfevaluatie, stellen de centra hun vervolgtraject samen. Dat loopt nu volop. Momenteel leveren enkel de zelfevaluaties en de feedbackgesprekken voldoende cijfermateriaal en – niet onbelangrijk – ook duiding bij de cijfers om een tussentijdse stand van zaken te schetsen. De cijfers bevestigen grotendeels wat het buikgevoel aangaf en effenen de weg om verder te werken. We zetten de belangrijkste generieke resultaten uit de zelfevaluaties en feedbackgesprekken op een rij.

Een overvol bord Zowel leidinggevenden, medewerkers als externen dragen vakbekwaamheid en deskundigheid binnen de organisatie hoog in het vaandel. De cultuur- en gemeenschapscentra zijn sterk gericht op activiteiten en doen er heel wat. Efficiëntiewinst is mogelijk, dat geven de centra zelf aan. Doordat de focus sterk ligt op de overvloed aan evenementen, voorstellingen, tentoonstellingen, vormingen… ontbreekt vaak de tijd om resultaten in kaart te brengen en te communiceren, om een teamoverleg of individuele gesprekken met medewerkers te houden, om processen te documenteren, draaiboeken te ontwerpen en kennis te verankeren.

Sterk :

Werk:

92% meent dat de directie vertrouwt op de deskundigheid van de medewerkers. 65% vindt dat de medewerkers weten wat klanten, het bestuur en andere belanghebbenden in het algemeen van het centrum verwachten.

41% zegt dat er regelmatig en systematisch gecommuniceerd wordt over de resultaten. 35% is van oordeel dat processen, procedures en kennis zijn vastgelegd in handboeken en databanken.

SterkWerk

Ondertussen onderwierpen 72 bibliotheken en 36 cultuuren gemeenschapscentra zichzelf aan een kritische en analytische blik. Ze gingen aan de slag met de zelfevaluatie en legden de stellingen voor aan verscheidene betrokkenen. 108 organisaties, dat zijn om en bij de 550 deelnemers en evenveel meningen. Gecombineerd met de vele gesprekken met de bibliothecarissen en directeurs over de resultaten van de zelfevaluatie levert dit een kleurrijk en divers beeld op van de werk- en jubelpunten van de sector. Met de belangrijkste conclusies op een rij valt het op: de overeenkomsten tussen bibliotheken en centra zijn groter dan de verschillen.

in cultuur- en gemeenschapscentra: een tussenstand

47 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement