Page 45

Met ‘We strike back’ bracht De Vooruit eind januari een volledig avondprogramma over de staking die op 30 januari 2012 het land lam legde. Het programma was in een paar dagen tijd in elkaar gebokst. Een heel aantal debatformules werden gecombineerd, gaande van het individuele gesprek tot het plenaire debat. De Vooruit, een culturele instelling, werd even het brandpunt van de discussie over de staking.

Impact meten is écht weten

Praten over meten is meteen praten over doelstellingen. En omgekeerd ook: doelstellingen moet je kunnen meten. Dat zijn we niet altijd gewoon. Soms wil een lokaal bestuur “een grotere bewustwording” rond een bepaald thema realiseren met een actie. Of de doelstelling is “om meer inbreng van burgers mogelijk te maken”. Veelal nobele ambities, maar de echte

Waar je zeker op kan inzetten is op efficiëntie- en kwaliteitsmetingen. Heel wat werk in de lokale culturele sector zit op het niveau van dienstverlening aan burgers. Boeken lenen, advies geven, tickets verkopen, zalen verhuren,... dit is het werk van heel wat baliemedewerkers. Hun werk kan je zichtbaar maken door registratie, door klantenbevragingen, door hun werk bespreekbaar te maken in het team. Een moeilijker punt is de evaluatie van je inhoudelijke werking, van collecties, van programmatie, het meten van het succes van nieuwe formats. Hiervoor kan je wel een stuk terecht bij leencijfers en zaalbezetting, maar dat is onvoldoende om de impact van je werk na te gaan. Dit kan je oplossen door te werken met focusgroepen, door je adviesraad systematisch nieuwe formats te laten evalueren, door met je team na het initiatief de reacties te

Meetmethodes en kwaliteitsmodellen zijn relatief. Maar het werken aan kwaliteit is absoluut. Door te werken met een model of een methode, door het in te bakken in je werking verplicht je jezelf om er systematisch en met de hele groep aan te werken. Handige kapstokken daarvoor worden geleverd in de LOCUSwerking rond “Publieke Werken”.

Met dank aan Maja Coltura en Miek De Kepper voor de cases en suggesties. LOCUS ontwikkelde in het project ‘Publieke werken’ een fijn instrument voor zelfevaluatie, dat naast inzicht ook moet leiden tot het cyclisch werken aan kwaliteit en dienstverlening. Te consulteren op www.locusnet.be.

Extra

Jarenlang hebben cultuurcentra en bibliotheken ellenlange statistieken ingevuld, die de performantie van bibliotheken en cultuurcentra zichtbaar zouden moeten maken. En dat is ook zo, een werking wordt ook zichtbaar, zij het wel dat veel van die cijfers louter ‘output’ representeren. Die cijfers drukken uit hoeveel bezoekers of leners je had, die cijfers zeggen iets over de schaal van je werking. Het is goed dat we die cijfers hebben. Maar er is niet enkel een zicht nodig op je ‘output’, ook op je ‘impact’. Wat heb je écht gerealiseerd?

uitdaging is om dan ook meteen te zeggen hoe je dit wil gaan opvolgen.

evalueren. Hier zal de evaluatie subjectiever en minder objectiveerbaar zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je ook hiervoor geen systematiek kan ontwikkelen.

‘Toekomsten voor dienstverlening. Inspiratie voor het vormgeven en organiseren van dienstverlening in lokale besturen’, Bart Noels, uitgegeven bij Politeia in de reeks VVSG-pockets, 2012

43 DUURZAAM LOKAAL CULTUURBELEID

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement