Page 44

afspraken over huisvesting en openingstijden, maar zoeken ook naar samenwerking op vlak van programma en aanbod. Burgers vinden zo alle voorzieningen op één plek, en moeten niet van het kastje naar de muur. In de cases hiernaast zie je telkens dezelfde elementen terug komen. De initiatiefnemers durven experimenteren én ze durven samenwerken. Met experimenteren raak je een eind weg, maar je kan er ook mee tegen de muur lopen. Dat laatste wil mensen al eens tegenhouden om originele formules te maken. Maar fouten maken mag, werk gerust met prototypes, die je evalueert en bijstuurt. Leer uit je fouten. En het mag soms ook eens ‘goed genoeg’ zijn. De snelheid waarmee je inspeelt op je lokale gemeenschap is al even belangrijk. Kijk naar wat zo een televisieprogramma als ‘Fata Morgana’ telkens los weekte in de lokale leefgemeenschap. Durf in

In Zwevegem rijdt een Bibus rond. Dat is een bus die de vroegere kleine bibliotheekfilialen in de deelgemeenten vervangt, en haltes maakt op een groot aantal plekken in deze landelijke gemeente, zoals scholen of plaatsen met een hogere bevolkingsdichtheid. Behalve bibliotheekdiensten biedt de Bibus ook gemeentelijke dienstverlening, zoals producten van burgerzaken. In de Izegemse site De Leest combineert het lokaal bestuur een cultuurhuis en een lokaal dienstencentrum voor senioren. In één gebouw kunnen jongeren, senioren, cultuurliefhebbers en andere doelgroepen terecht. Samen met de doelgroepen wordt ook geprogrammeerd. In het dorp Rollegem was bij infrastructuurwerken geen geld voor én een ontmoetingscentrum én een bibliotheek in een eigen gebouw. Maar toch wilden de bewoners dat beide mogelijk waren. Daarom heeft de architect beide functies geïntegreerd in een nieuwbouwvolume. De oplossing werd gevonden in het gebruik van “compactrekken”: tijdens de openingsuren van de bib staan de rekken open, bij een voorstelling wordt de bib verkleind tot een compact volume, en heeft het publiek alle plaats. Het bibliotheekfiliaal van Mariekerke kreeg onlangs een nieuwe bestemming als Buurtinformatiecentrum (BIC). Het Buurtinformatiecentrum wil een plek zijn waar de bewoners van Mariekerke zich thuis voelen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten bij een kop koffie of een activiteit. Ze kunnen er terecht voor administratieve vragen en sociale zaken. Kranten en tijdschriften lezen of boeken lenen. Of een cursus volgen om mee te zijn met nieuwe digitale media. te spelen op gebeurtenissen, durf eens los van de klassieke seizoensprogrammering te programmeren. Samenwerken is de andere rode draad. Innovatief cultuur ontsluiten

De bib van Sint-Niklaas ging zelf aan de slag met gebruikersonderzoek en stelde een aantal vragen aan bezoekers. Uit dat onderzoek bleek een grote tevredenheid over de bib, wat alvast een opsteker was. Verbetering was mogelijk wat betreft het inleverpunt, de betaalmogelijkheden en de beschikbaarheid van de collectie. De gebruikers wilden dat de bib blijft inzetten op boeken en anderzijds maximaal inspeelt op de mogelijkheden van de nieuwe media.

42 L O C U S

doe je in een netwerk. Probeer samen te werken met gelijkgestemden over de gemeentegrenzen heen, en werk vanzelfsprekend ook samen met andere diensten binnen je gemeente, werk ook samen met verenigingen en andere structuren. Samenwerken leidt tot een breder draagvlak van wat je doet en leidt vooral tot inhoudelijke prikkels. Samenwerken kan ook leiden tot meer efficiëntie.

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement