Page 42

17.000 zielen telt. Maar ondanks die kleine schaal is wel heel wat mogelijk. Ga eens luisteren naar wat mensen echt verwachten. Misschien hoeft het niet altijd groot en veel te zijn, maar gewoon soms eens ‘anders’. Een uur verschuiven, een balie extra op piekmomenten. Sturen op kanalen wil ook zeggen dat je het kostenplaatje in het oog houdt. Door een verstandige kanaalstrategie kan je het zo organiseren dat het merendeel van de gebruikers zijn gading vindt via goedkopere kanalen zoals het web. Stel je voor hoeveel tijd je bespaart door inschrijvingen voor een activiteit online te laten verlopen. Als je weet dat je doelgroep de vaardigheden heeft én de technologie is er, houdt niks je tegen om die winst te maken. Je maakt er tijd en geld mee vrij om aan doelgroepenwerking te doen waar “face to face”-contact des te belangrijker is. Kanaalsturing moet bijdragen tot meer inclusie. Over fysieke en mentale drempels in bibliotheken en cultuurcentra is al heel wat geschreven. Cultuureducatie is hierin heel belangrijk. Maar zelfs voor die cultuureducatie is een kanaalsturing nodig, om te vermijden dat je preekt voor

40 L O C U S

eigen kerk, en wel degelijk de groepen bereikt die je echt had willen bereiken, via de juiste kanalen. Kanaalkeuze hangt ten slotte ook af van wat je wil doen, welke interactie nodig is. Cultuurbemiddeling loopt best via de telefoon of aan de balie, in een “face to face”-contact. Je kan mensen meteen vragen stellen van wat ze fijn vinden, wat hen interesseert, en via een gesprek het juiste aanbod helpen vinden. Idem voor zaalhuur. Je kan nog zo een mooi online instrument ontwikkelen, niks vervangt het gesprek tussen huurder en exploitant

om te zien wat echt nodig is, hoe er flexibel kan worden omgesprongen met het aanbod. En het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Vaak zal een online toegang wel de eerste informatie bovenhalen, zoals coördinaten en wensen, in een vorm van “intake”formulier. Zo integreerde de gemeente Wevelgem alle vragen voor organisatoren in één groot formulier, dat als basis dient voor de verdere behandeling van het dossier. Zie www.wevelgem.be/ ikorganiseer

Profile for mdmedia & partners

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Duurzaam cultuurbeleid l Locus l 2012 l mdmedia  

Duurzaam cultuurbeleid in Vlaanderen

Profile for mdmedia
Advertisement